Philips Blackline 21pv330

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

INHOUD 1.

2.

DE TV-VIDEO COMBI AANSLUITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. Decoder en andere toestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . 4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Eerste installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Decoder toewijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Niet automatisch TV-zenders zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Satellietontvanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bijzondere installatiemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Automatisch TV-zenders zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9. Nieuwe TV-zenders zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 TV-zenders sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 TV-zenders wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Taal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tijd en datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 EEN OVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Beeldscherminstructies (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.

DE TELEVISIE FUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een TV-zender kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE) . . . . . Geluidsinstelling kiezen (SMART SOUND) . . . . . . . . . . . Automatisch geluidssterkte regelen (Auto Volume Leveller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoe kan ik TELETEKST lezen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 13 13 14

5.

WEERGAVE FUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een bespeelde cassette weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . NTSC-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandpositie aangeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken) . . . . . . . Stilstaand beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandpositie zoeken zonder beeld (spoelen) . . . . . . . . . Instant view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatisch bandpositie (index) zoeken . . . . . . . . . . . . Beeldstoringen opheffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videokoppen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16

6.

NIET AUTOMATISCHE OPNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opnemen zonder automatisch uitschakelen . . . . . . . . . Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De opnamepreventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beeldmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17

GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER) . . . . . . . . . . . ’VPS’ (Video Programming System) / ’PDC’ (Programme Delivery Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opnamen programmeren (met ’SHOWVIEW’) . . . . . . . . Opnamen programmeren (zonder ’SHOWVIEW’) . . . . . Automatisch opnemen van een satellietontvanger (SAT OPNAME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

7.

Een TIMER controleren of veranderen . . . . . . . . . . . . . . 22 BIJZONDERHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van de beeldscherm-informatie (OSD) . . . . . . Omschakelen naar 16:9 breedbeeld. . . . . . . . . . . . . . . . . Afstandsbedieningssignaal omschakelen . . . . . . . . . . . Een cassette continu weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sluimer-functie (SLEEP TIMER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wekker-functie (WAKE-UP TIMER) . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 23 23 24 24 25 25 25

VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT . . . . . . . 26 Gebruikte vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

14 14

17 17 17

19 19 20 21 3

BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening

PLAY G TELETEXT e TELETEKST: TELETEKST in- of uitschakelen STANDBY m Stand-by: Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken

H STOP h I

SMART

SMART PICTURE : Ingestelde beeldinstelling oproepen

INDEX E

SMART #

SMART SOUND : Ingestelde geluidinstelling oproepen

RECORD/OTR n STILL R

Weergeven: Een bespeelde cassette weergeven Terugspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug Pauze/Stop: Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER) Vooruitspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit Index zoeken: Zoekt in verbinding met de band

H / I de vorige of de volgende opnamemarkering op

Opnemen : Directe opname van het momenteel gekozen programma Stilstaand beeld: Stopt de band, stilstaand beeld blijft zichbaar

0-9 Cijfertoetsen: 0 - 9 CLEAR Wissen : Laatste gegevens wissen/ geprogrammeerde opname (TIMER) wissen TIMER s

TIMER: Opname programmeren of geprogrammeerde opname (TIMER) veranderen/wissen

¨ van het hoofdmenu MENU Menu: Oproepen of beeindigen OK Vastleggen of bevestigen: Gegevens vastleggen/bevestigen P p Programmanummer plus/minus: Programmanummer omhoog of omlaag AP q Kiezen : Regel omhoog BP r Kiezen : Regel omlag _Sp Geluidssterkte: Geluidssterkte instellen DSr Kiezen: Naar links SqC Kiezen : Naar rechts y Geluid uitschakelen: TV-geluid helemaal uitschakelen z Vorige programmanummer: Kiest het vorige programmanummer

Gekleurde TELETEKST-toetsen: TELETEKST-pagina direct kiezen n rood n groen n geel n blauw

Kies de rood gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld Kies de groen gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld Kies de geel gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld Kies de blauw gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld

De voorzijde van het toestel

8

m P r/q Sr/q x

Hoofdschakelaar: Toestel uitschakelen Pas op: Als u het toestel met de hoofdschakelaar uitschakelt, is een TIMER-opname niet mogelijk! Stand-by: Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken Programmanummer plus/min: Programmanummer omhoog of omlaag Geluidssterkte: Geluidssterkte instellen, Automatisch opnemen van een satellietontvanger (SAT OPNAME)

H

Terugspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug

I

Vooruitspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit

5

Opnemen : Directe opname van het momenteel gekozen programma

G

Weergeven: Een bespeelde cassette weergeven

?

Pauze/Stop: Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER)

AUDIO

Audio-ingang, kanaal rechts/links stereo

VIDEO

Video-ingang aansluiting: Camcorder of videospelletjes aansluiten

w

Hoofdtelefoon aansluiting: Hoofdtelefoon aansluiten

De achterzijde van het toestel

2 EXT. 1

Aansluiting antenne-ingang: Voor het aansluiten van de antenne Scart-aansluiting:Voor het aansluiten van b.v. een satellietontvanger, decoder, videorecorder

GEBRUIKSAANWIJZING PHILIPS 21PV330/01 - 21PV335/01 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van e´ en ´ van de meest geavanceerde en gemakkelijk te bedienen TV-VIDEO Combis op de markt. Met deze TV-VIDEO Combi kunt u VHS-standaard cassettes opnemen en afspelen.

Noteer hier het serie-nummer (PROD.NO) om uw toestel in geval van diefstal te kunnen identificeren. U vindt het serie-nummer op het type-plaatje op de achterzijde van uw toestel:

MODEL NO. 21PV330/01 - 21PV335/01 Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u het toestel in gebruik neemt.

Veiligheids- en andere aanwijzingen

PROD.NO:. . . . . .

Dit produkt stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de richtlijn 73/23/EEG + 89/336/EEG + 93/68EEG.

A Gevaarlijke hoogspanning in het toestel! Niet openen! U loopt het risico dat u een electrische schok krijgt!

A Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Om het toestel geheel uit te schakelen, moet u met de netschakelaar uitschakelen.

B Let op, dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van het toestel kan stromen.

B Let op, dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het toestel terecht komen. Mocht er toch vloeistof in het toestel terecht gekomen zijn, trek dan onmiddelijk de netstekker van het toestel eruit en raadpleeg de klantenservice.

B Het toestel mag niet onmiddellijk na het vervoer van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt. Wacht na het uitpakken minstens drie uur voordat u de TV-VIDEO Combi installeert.

C Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.

C Maak gebruik van de mogelijkheden die in uw land worden aangeboden voor een milieuvriendelijke verwerking van de verpakking van het toestel.

Technische gegevens Afmetingen in cm (B/H/D) : 51.0/46.0/50.5 Stroomverbruik (stand-by): minder dan 65W (minder dan 4W) Netspanning: 198-264V 50Hz Hoofdtelefoon : Uitgangsweerstand minder dan 120 Ohm maximale uitgangsspanning groter dan 2,6V bei 120 Ohm

Noodstop Het toestel en de afstandsbediening hebben een ’noodstop’. In elke situatie kunt u alle handelingen met behulp van de STANDBY m -toets onderbreken. Om een lopende Timer-opname te onderbreken, moet u een aantal seconden de STANDBY m -toets ingedrukt houden. Zo kunt u, als u problemen bij de bediening heeft, gemakkelijk stoppen en opnieuw beginnen. U kunt het bedienen rustig oefenen. Welke toetsen u ook gebruikt, u kunt geen beschadiging aan het toestel veroorzaken.

C Deze TV-VIDEO Combi bevat veel materiaal dat kan worden hergebruikt. Informeer naar de hergebruik-mogelijkheden van uw oude toestel.

D SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

1

Bijzondere functies van uw TV-VIDEO Combi Als op programmanummer ’P01’ een TV-programma opgeslagen is dat TELETEKST/PDC uitzendt, dan worden tijd en datum automatisch overgenomen. Met dit system bent u verzekerd van de bestmogelijke beeldkwaliteit. Dit is mogelijk gemaakt door een combinatie van de nieuwste Philips ontwikkelingen: Natural Colour, Studio Tracking System, Digital Studio Picture Control en lasergesneden videokoppen. Philips heeft een systeem ontwikkeld om de bestmogelijke weergavekwaliteit te verkrijgen. Bij oude of veel gebruikte videocassettes worden de storingen verminderd. Bij hoogwaardige cassettes worden de details naar voren gebracht. Wij bieden u de mogelijkheid uw persoonlijke beeldinstelling voor een bepaalde weergave in te stellen. Kies uw persoonlijke instelling voor de soort film waar u op dit moment naar kijkt. Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke geluidsinstelling voor het betreffende programma in te stellen. Kies uw persoonlijke voorkeur voor het soort film waar u naar kijkt. Als u uw TV-VIDEO Combi op het lichtnet aangesloten heeft, wordt u door een OSD-beeld begroet. U hoeft nu alleen de informatie in de ’intelligente hulpregel’ naar de volgende bedieningsstap te volgen. Geniet van het automatische zoeken en vastleggen van de zenders en van het automatische instellen van de tijd. Automatic Volume Leveller. Verhindert dat het geluid plotseling harder wordt, bijvoorbeeld tijdens reclamespots. Eenvoudig programmeersysteem voor TV-VIDEO Combis. Het programmeren van een opname wordt hierdoor net zo gemakkelijk als telefoneren. Voer het bij het programma horende nummer in. Dit nummer vindt u in uw tv-gids. Het precisieloopwerk van Philips met een spoeltijd van 100 seconden (E180) en automatische bandlengte-indicatie. Opnamen met uw TV-VIDEO Combi kunnen door een externe satellietontvanger worden gestuurd. One Touch SAT Recording is de nieuwe, eenvoudige methode om door middel van e´ en ´ druk op de knop een programma op te nemen van de satelliet-ontvanger.

2

1.

DE TV-VIDEO COMBI AANSLUITEN

Kabels aansluiten

a Steek de antennestekker in de antenne-ingang 2 . b Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. c Als het rode lampje op de voorzijde van het toestel niet

brandt, schakel dan het toestel in. De netschakelaar 8 bevindt zich links op de zijkant van het toestel.

Decoder en andere toestellen aansluiten U kunt andere toestellen zoals bijvoorbeeld een satellietontvanger, een decoder of een camerarecorder op de EXT. 1 -aansluiting aansluiten.

4

2.

INSTALLATIE

Eerste installatie

E Vervolgens verschijnen ter controle ’Tijd’, ’Jaar’, ’Maand’ en ’Datum’.

a Open de batterijhouder van de afstandsbediening en

plaats de batterijen zoals aangegeven. Automatisch zoeken klaar GEVONDEN KANALEN: 08 Tijd Jaar Maand Datum

15:36 2000 06 08

ã Beeindig: « druk op MENU

b Sluit de batterijhouder. c Kies met de BP r of de AP q -toets de gewenste

taal voor de beeldscherm-informatie (OSD). d Bevestig met de OK -toets. e Kies met de BP r of AP q -toets het land waarin u

zich bevindt. Als dat land niet verschijnt, kies dan ’AND.’. f Bevestig met de OK -toets. g Als de antenne aan de TV-VIDEO Combi aangesloten is,

druk dan op de OK -toets. ’Automatisch TV-zenders zoeken’ begint. Op het beeldscherm verschijnt:

h Verander, indien nodig, in de regel ’Tijd’, de tijd met de

cijfertoetsen

0-9

van de afstandsbediening.

i Controleer op dezelfde manier ’Jaar’, ’Maand’ en

’Datum’. U kunt tussen de regels wisselen met de BP r of AP q -toets. j Bevestig iedere regel die u veranderd heeft met de OK

-toets. De eerste installatie is nu afgesloten. D Als u een decoder heeft aangesloten, dan leest u in de volgende paragraaf hoe u deze moet installeren. D Als u een satelliet heeft aangesloten, lees dan de paragraaf ’Satelliet ontvanger’.

Decoder toewijzen Zoekt... GEVONDEN KANALEN:

//////,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Een aantal omroeporganisaties zendt gecodeerde TV-uitzendingen uit, die u alleen kunt zien met een decoder. Op deze TV-VIDEO Combi kunt u zo’n decoder (descrambler) aansluiten. Met de volgende functie wordt de aangesloten decoder automatisch voor het gewenste TV-programma geactiveerd. a Kies met de P p -toets op de TV-VIDEO Combi of met

Wacht tot alle zenders zijn gevonden. Dat kan een paar minuten duren.

de cijfertoetsen 0-9 het programmanummer dat u met de decoderfunctie wilt verbinden. b Druk op de afstandsbediening de MENU -toets in. Het

hoofdmenu verschijnt. c Kies de regel ’Installatie’ met de toetsen BP r

of

AP q

en bevestig met toets

SqC

.

d Kies de regel ’Handmatig zoeken’ met de toetsen BP r

of

AP q

en bevestig met de toets

SqC

.

5

e Kies de regel ’Decoder’ met de toetsen BP r of AP q

.

c Kies de regel ’Handmatig zoeken’ met de BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets. HANDMATIG ZOEKEN HANDMATIG ZOEKEN Kanaal/Frequentie FREQ Zoeken 123 Fijnafstemmen (,,,,=,,,,$ Wijzig naam xxx Programma nummer 01 Decoder UIT

Kanaal/Frequentie FREQ Zoeken 123 Fijnafstemmen (,,,,=,,,,$ Wijzig naam xxx Programma nummer 01 Decoder UIT

ã Beeindig: « druk op MENU ã Beeindig: « druk op MENU

f Kies ’AAN’ met de toetsen DSr of SqC . Als u

’UIT’ kiest, dan wordt de functie uitgeschakeld.

d Kies in de regel ’Kanaal/Frequentie’ de

indicatie: ’FREQ’: frequentie ingeven ’C CH’: kanaal ingeven ’S CH’: speciaal kanaal ingeven

g Bevestig met de OK -toets. h Beeindig ¨ met de MENU -toets.

De decoder is nu met dit programmanummer verbonden. e Als u de frequentie of het kanaalnummer van de i Druk nogmaals op de MENU -toets.

D Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u ’Handmatig zoeken’ niet activeren.

Niet automatisch TV-zenders zoeken In enkele gevallen kan ’Automatisch TV-zenders zoeken’ niet alle TV-zenders vinden (b.v.: gecodeerde zenders). Dan kunt u met de onderstaande methode de TV-zenders handmatig instellen. a Druk op de MENU -toets van de afstandsbediening. Het

hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

gewenste TV-zender weet, dan kunt u de gegevens in de regel ’Zoeken’ met de cijfertoetsen 0-9 intoetsen. D Als u de frequentie of het kanaalnummer van de gewenste TV-zender niet weet, druk dan op de SqC -toets, om het zoeken te starten. f Kies in de regel ’Programma nummer’ met de

toetsen DSr of SqC het gewenste programmanummer, b.v.: ’01’. g Als u de naam van de TV-zender wilt veranderen, druk

dan in de regel ’Wijzig -toets.

naam’ op de SqC

E Kies het teken dat u wilt veranderen met de DSr of SqC -toets. Verander het teken met de BP r of AP q -toets. Kies het volgende teken op dezelfde manier. E Druk op de

OK

-toets om de informatie te bevestigen.

h Als u de automatische TV-zender instelling wilt wijzigen,

kies dan de regel ’Fijnafstemmen’. Met de DSr of de SqC -toets kunt u de TV-zender instelling fijnafstemmen. Let op: Het opnieuw instellen is alleen in bepaalde gevallen noodzakelijk en zinvol, b.v. bij kabeltelevisie als er strepen op het beeldscherm te zien zijn. i Druk op de OK -toets om de zender vast te leggen.

6

D Als u nog meer TV-zenders wilt zoeken, begin dan weer vanaf stap e. j Als u wilt stoppen, druk dan op de MENU -toets.

D Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u ’Handmatig zoeken’ niet activeren.

e Kies met de BP r of AP q -toets het land waarin u

zich bevindt. Als dat land niet verschijnt, kies dan ’AND.’. Bevestig met de OK -toets. Het ’Automatisch TV-zenders zoeken’ begint.

Zoekt... GEVONDEN KANALEN:

Satellietontvanger De zenders van de satellietontvanger ontvangt u via de scartaansluiting EXT. 1 . Kies hiervoor met de P p -toets het programmanummer ’E1’. De zenders van de satellietontvanger moeten op de satellietontvanger worden gekozen.

//////,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

f Als het TV-zenders zoeken gereed is, dan verschijnt

Bijzondere installatiemogelijkheden U kunt uit de volgende installatiemogelijkheden kiezen om uw TV-VIDEO Combi aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

’Automatisch beeldscherm.

zoeken klaar’ op het

E Vervolgens verschijnen ter controle ’Tijd’, ’Jaar’, ’Maand’ en ’Datum’.

Automatisch TV-zenders zoeken De TV-VIDEO Combi zoekt voor u alle beschikbare TV-zenders. Als u het automatisch TV-zenders zoeken opnieuw wilt starten, ga dan als volgt te werk: a Druk de MENU -toets op de afstandsbediening in. Het

Automatisch zoeken klaar GEVONDEN KANALEN: 08 Tijd Jaar Maand Datum

15:36 2000 06 08

hoofdmenu verschijnt. ã Beeindig: « druk op MENU

b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Automatisch zoeken’ met de BP r

of

AP q

-toets.

d Druk op de SqC -toets.

g Verander, indien nodig, in de regel ’Tijd’, de tijd met de

cijfertoetsen

0-9

van de afstandsbediening.

h Controleer op dezelfde manier ’Jaar’, ’Maand’ en

’Datum’. U kunt van informatieveld wisselen met de BP r of de AP q -toets. i Bevestig de informatie met de OK -toets.

Hoe u een TV-zender handmatig kunt kunt leest u in de paragraaf ’Niet automatisch TV-zenders zoeken’. D Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u ’Automatisch zoeken’ niet activeren.

7

D Automatisch TV-zenders zoeken en sorteren met ACI: Sommige kabel-exploitanten en televisie-omroepen bieden met ’ACI’ de mogelijkheid aan, TV-zenders automatisch te zoeken en in volgorde te zetten. In dat geval verschijnt informatie over het sorteren en hoe geselecteerd moet worden op het beeldscherm. Dit toestel herkent en installeert een TV-zender met ’ACI’ automatisch. De TV-zenders worden dan beginnend bij programmanummer 1 vastgelegd. Indien ’ACI’ een TV-zender niet kent, kunt u deze zoeken met de methode zoals beschreven in de paragraaf ’Niet automatisch TV-zenders zoeken’.

TV-zenders sorteren a Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Zenders sorteren’ met de BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets. ZENDERS SORTEREN 01 zzz 02 yyy 03 xxx

Nieuwe TV-zenders zoeken

04 aaa 05 bbb 06 ccc

a Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Nieuwe zend. toev.’ met de BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets. Het TV-zenders zoeken begint. d Druk op de OK -toets om de TV-zender vast te leggen. e Herhaal stap d, tot u alle TV-zenders heeft gevonden.

D Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u ’Nieuwe zend. toev.’ niet activeren.

ã Beeindig: « druk op MENU

Verschuiven: druk op OK

d Kies met de BP r , AP q , DSr of SqC

-toets de TV-zender die u wilt verschuiven naar een andere positie en bevestig met de OK -toets. e Verschuif de TV-zender met de BP r , AP q ,

, SqC -toets naar de gewenste positie en bevestig met de OK -toets. DSr

f Herhaal de stappen dtot en met e, tot u alle

TV-zenders van het gewenste programmanummer heeft voorzien. g Beeindig ¨ met de MENU -toets.

D Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u ’Zenders sorteren’ niet activeren.

8

TV-zenders wissen

Taal instellen

a Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

U kunt de taal voor de beeldscherm-informatie (OSD) kiezen.

b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of

a Druk de MENU -toets van de afstandsbediening in. Het

AP q

en bevestig met de

SqC

-toets.

hoofdmenu verschijnt.

c Kies de regel ’Zenders sorteren’ met de BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets. HOOFDMENU ZENDERS SORTEREN 01 zzz 02 yyy 03 xxx

04 aaa 05 bbb 06 ccc

Beeld Geluid Instelling Band Installatie

ã Beeindig: « druk op MENU

b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of ã Beeindig: « druk op MENU

Verschuiven: druk op OK

AP q

-toets en bevestig met de toets

SqC

.

d Kies met de BP r , AP q , DSr of SqC

-toets de TV-zender die u wilt wissen en druk op de CLEAR -toets. e Herhaal stap d, tot de gewenste TV-zender(s) gewist

zijn.

INSTALLATIE Nieuwe zend. toev. Zenders sorteren Automatisch zoeken Handmatig zoeken Klok instellen Taal

ENGLISH

f Beeindig ¨ met de MENU -toets.

D Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u ’Zenders sorteren’ niet activeren.

ã Beeindig: « druk op MENU

c Kies de regel ’Taal’ met de BP r of AP q -toets. d Kies uw taal met de DSr of SqC -toets. e Beeindig ¨ met de MENU -toets.

9

Tijd en datum instellen

d Kies met de BP r of AP q -toets de regel ’Smart

a Druk op de MENU -toets van de afstandsbediening. Het

e Schakel de functie in met de DSr of SqC -toets.

clock’.

hoofdmenu verschijnt. f Bevestig met de OK -toets. b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

g Beeindig ¨ met de MENU -toets.

-toets.

c Kies de regel ’Klok instellen’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

KLOK INSTELLEN Tijd Jaar Maand Datum Smart clock

15:36 2000 06 08 AAN

ã Beeindig: « druk op MENU

d Controleer de aangegeven tijd in de regel ’Tijd’.

Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen van de afstandsbediening.

0-9

e Controleer op dezelfde manier ’Jaar’, ’Maand’ en

’Datum’. Met de BP r en AP q -toetsen wisselt u tussen de velden. Bevestig de gegevens die u heeft veranderd met de OK -toets. f Beeindig ¨ met de MENU -toets.

Automatisch tijd/datum instellen (SMART CLOCK) D Als op programmanummer ’P01’ een TV-programma opgeslagen is dat TELETEKST uitzendt, dan worden tijd en datum automatisch overgenomen. D Ook het aanpassen aan zomer- en wintertijd gebeurt automatisch. a Druk op de MENU -toets van de afstandsbediening. Het

hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Installatie’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Klok instellen’ met de BP r of AP q

10

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

3.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK

EEN OVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINSTRUCTIES Het OSD-menu biedt u de volgende mogelijkheden. Verdere bijzonderheden vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.

BEELD

HOOFDMENU

Helderheid (,,,,,,,,, Kleur (,,,,,,,,, Contrast (,,,,,,,,, Scherpte (,,,,,,,,, Tint NATUURL Voorkeur vastl. NEE

Beeld Geluid Instelling Band Installatie

ã Beeindig: « druk op MENU

ã Beeindig: « druk op MENU

Hoofdstuk ’TELEVISIE FUNCTIES

Beeldscherminstructies (OSD) Met OSD (on-screen display) worden de betreffende functies als een menu op het beeldscherm van uw TV-toestel weergegeven. Op deze manier kunt u uw instellingen gemakkelijk controleren. Een overzicht van de menu’s ziet u op deze pagina. De belangrijkste functies van de toetsen worden onderaan uw beeldscherm in een hulpregel aangegeven. E Oproepen menu: Met de E Kiezen regel: Met de

-toets.

MENU

of

BP r

E Kiezen in een regel: Met de

AP q

DSr

E Invoeren/Veranderen: Met de DSr of SqC -toets.

0-9

of

MENU

-toets. SqC

Hoofdstuk ’TELEVISIE FUNCTIES

-toets.

-toetsen of met de

- toets.

E Vastleggen: Met de

OK

E Bevestigen: Met de

SqC

- toets.

MENU

INSTELLING Kinderslot Display Formaat 16:9 VCR 1/2

UIT MAX NORMAAL VCR 1

ã Beeindig: « druk op MENU

- toets.

E Beeindigen ¨ van het menu: Met de

Volume (,,,,,,,,, Auto volume contr. AAN Voorkeur vastl. NEE

ã Beeindig: « druk op MENU

E Invoeren/Veranderen in het TIMER-menu: Met de AP q of BP r -toets. E Afbreken: Met de

GELUID

- toets.

Hoofdstuk ’BIJZONDERHEDEN’

BAND

E Bevestigen van de mededelingen die in rood op het beeldscherm verschijnen: Druk op de OK -toets. E U kunt het toestel inschakelen met de P p -, z of de 0-9 -toetsen of door het inschuiven van een cassette.

Bandsnelheid Bandteller Herhaalde weergave Trilling Tracking Reinigen

SP REST UIT (,,,,=,,,,$ (,,,,=,,,,$

ã Beeindig: « druk op MENU

Hoofdstuk ’WEERGAVE FUNCTIES’

11

Belangrijke informatie over het gebruik E Wij raden u aan, het toestel voortaan met de STANDBY m -toets op de voorzijde van het toestel of van de afstandsbediening ’uit’ te schakelen. Als het toestel in stand-by staat, brandt links voor op het toestel een rood lampje. E Inschakelen kunt u met de P p of z -toets of de cijfertoetsen 0-9 , of door het inschuiven van een cassette. A Let op: Als u de netschakelaar 8 aan de zijkant gebruikt, dan schakelt u het toestel totaal van het stroomnet af. Dan zijn er geen geprogrammeerde opnamen mogelijk. Het rode lampje links voor op het toestel brandt niet. De instellingen van datum en tijd gaan na enige tijd verloren. Wij adviseren daarom dat u uw TV-VIDEO Combi voortdurend op het lichtnet aangesloten laat, zodat geprogrammeerde opnamen en televisie kijken mogelijk zijn. Het benodigde stroomverbruik is gering. E Let op: Mocht u uw toestel met de netschakelaar 8 uitschakelen, verwijder dan eerst een eventuele cassette met de ? -toets. E Als de stroomverzorging naar de TV-VIDEO Combi onderbroken is, blijven de zender- en Timergegevens ca. 1 jaar en de klokgegevens 30 minuten behouden.

12

4.

DE TELEVISIE FUNCTIES

Een TV-zender kiezen Kies de TV-zender (=programmanummer) met de P p -toets of met de cijfertoetsen 0-9 op de afstandsbediening. D Als u het programmanummer voor een bepaalde TV-zender niet weet: a Druk langer dan 2 seconden op de P p -toets.

Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE) D ’SMART PICTURE’: Optimaliseert de beeldinstelling met e´ en ´ druk op een toets. E Druk meerdere keren op de SMART -toets om de door u gewenste beeldinstelling te activeren.

De lijst met TV-zenders verschijnt. b Kies met de P p -toets de gewenste TV-zender.

De TV-VIDEO Combi schakelt na 1 seconde over op deze TV-zender.

Beeld instellen a Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Beeld’ met de BP r of AP q -toets

en bevestig met de

SqC

-toets.

Geluid uitschakelen Met de _Sp -toets kunt u het geluid uitschakelen. Als u kort het geluid wilt uitschakelen (b.v. tijdens een telefoongesprek), druk dan op de y -toets op de afstandsbediening. Als u nogmaals op deze toets drukt, dan schakelt u het geluid weer met dezelfde geluidssterkte in.

Geluid instellen a Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Geluid’ met de BP r of AP q

BEELD

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

Helderheid (,,,,,,,,, Kleur (,,,,,,,,, Contrast (,,,,,,,,, Scherpte (,,,,,,,,, Tint NATUURL Voorkeur vastl. NEE GELUID

ã Beeindig: « druk op MENU

c Kies de gewenste regel met de BP r of AP q -toets

en verander met de

DSr

of

SqC

Volume (,,,,,,,,, Auto volume contr. AAN Voorkeur vastl. NEE

-toets.

D Als u deze instellingen als standaard-instelling wilt vastleggen, kies dan met de BP r of AP q -toets de regel ’Voorkeur vastl.’. Kies vervolgens ’JA’ en bevestig met de OK -toets. D Als u de standaard-instelling wilt oproepen, schakel het toestel dan uit en weer in of kies de ’Smart Picture’-instelling ’Persoonlijk’.

ã Beeindig: « druk op MENU

c Kies de regel ’Volume’ met de BP r of AP q

-toets en verander met de

DSr

of

SqC

-toets.

D Als u deze instelling als standaard instelling vast wilt leggen, kies dan de regel ’Voorkeur vastl.’ met de BP r of AP q -toets. Kies ’JA’ en bevestig met de OK -toets. D Om deze standaard instelling op te roepen, schakelt u het toestel uit en weer in.

13

Geluidsinstelling kiezen (SMART SOUND) D ’SMART SOUND’: Kiezen van de geluidsinstelling met de afstandsbediening. E Druk e´ en ´ of meerdere keren op de SMART # -toets, om het door u gewenste klankbeeld te activeren.

Automatisch geluidssterkte regelen (Auto Volume Leveller) E Schakel ’Auto volume contr.’ in, om de geluidssterkte automatisch te regelen. Hierdoor worden plotselinge veranderingen in de geluidssterkte, b.v. tijdens reclamespots of als u omschakelt tussen TV-zenders, tot een minimum beperkt.

Hoe kan ik TELETEKST lezen? E Druk op de TELETEXT e -toets om de TELETEKST-decoder in- en uit te schakelen. U ziet nu de TELETEKST van de door u gekozen zender. E Als u de actuele pagina als standaard-pagina wilt vastleggen, druk dan op de OK -toets. De volgende keer als u TELETEKST oproept, verschijnt automatisch deze pagina. E Als u een andere pagina wilt lezen, typ dan het nummer van de pagina in met de 0-9 -toetsen. Met de gekleurde toetsen op de afstandsbediening kunt u de pagina’s die u onder op het beeldscherm ziet direct kiezen.

Extra TELETEKST functies Als u de extra functies van TELETEKST wilt gebruiken, druk dan op de MENU -toets terwijl u in TELETEKST bent. E Als u de tekst wilt vergroten, kies dan het symbool ’g’ en bevestig met de OK -toets. E Als u TELETEKST tijdelijk wilt uitschakelen, kies dan het symbool ’d’ en bevestig met de OK -toets. E Als u een TELETEKST vervolgpagina wilt oproepen: a Kies het symbool ’}’ en bevestig met de OK -toets. b Typ met de cijfertoetsen 0-9 het nummer van de

vorvolgpagina in (b.v.: 0123). E Als u verborgen informatie wilt oproepen, kies dan het symbool ’b’ en bevestig met de OK -toets. E Als u het omslaan van de pagina’s wilt stoppen, kies dan het symbool ’f’ en bevestig met de OK -toets. E Als u TELETEKST transparent wilt zien, kies dan het symbool ’-’en bevestig met de OK -toets.

14

5.

WEERGAVE FUNCTIES

Een bespeelde cassette weergeven a Schuif de cassette in het cassettevak.

d U kunt kiezen tussen de resterende en verbruikte tijd met

de DSr of SqC -toets. Kies ’VERBR.’ voor de verbruikte tijd en ’REST’ voor de resterende tijd. e Bevestig met de OK -toets.

b Druk op de PLAY G -toets.

E Als u op de STOP h -toets drukt schakelt het toestel over op PAUSE. Druk nogmaal op STOP h om te stoppen.

Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken)

E Druk op de ? -toets op het toestel of druk een aantal seconden op de STOP h -toets van de afstandbediening om de cassette eruit te halen.

a Druk tijdens de weergave e´ en ´ of meerdere keren op de

D Als u de TV-VIDEO Combi wilt vervoeren, let er dan op dat er geen cassette in het toestel zit. D Als u een cassette met opnamepreventie heeft ingeschoven, begint de TV-VIDEO Combi automatisch met de weergave. D Bij sommige gehuurde cassettes is de beeld- en geluidskwaliteit slecht. Dit is geen fout van uw toestel. Lees de paragraaf ’Beeldstoringen opheffen’. D Een aantal functies schakelt na enige tijd automatisch uit (b.v.: pauze, stilstaand beeld, beeldzoeken). Hierdoor wordt de cassette ontzien en onnodig stroomverbruik vermeden.

NTSC-weergave

I

-toets (vooruit) of de

H

-toets (terug).

b Onderbreek op de gewenste positie met de PLAY G

-toets. D Tijdens het beeldzoeken is de beeldkwaliteit minder goed en het geluid uitgeschakeld.

Stilstaand beeld a Druk op de STILL R -toets. Het beeld blijft staan. b Telkens als u de STILL R -toets indrukt, beweegt het

beeld e´ en ´ stap vooruit.

Bandpositie zoeken zonder beeld (spoelen) a Stop de band met de STOP h -toets. b Druk op de H - (terug) of de I -toets (vooruit).

U kunt met deze TV-VIDEO Combi cassettes weergeven, die op een andere videorecorder in de NTSC-standaard (b.v.: Amerikaanse cassettes) zijn opgenomen.

c Onderbreek op de gewenste positie met de STOP h

D Tijdens NTSC-weergave zijn enkele bijzondere functies (b.v.: stilstaand beeld) niet mogelijk.

Instant view

-toets.

Met deze functie kunt u tijdens vooruit- of terugspoelen op ’beeldzoeken’ overschakelen.

Bandpositie aangeven D Druk op de tonen.

OK

a Als u de H - of de I -toets tijdens het vooruit- of

-toets, om de huidige bandpositie te

D U kunt de manier waarop u de bandpositie getoond wordt als volgt instellen:

terugspoelen ingedrukt houdt, dan schakelt u over op beeldzoeken. b Als u de toets loslaat, dan schakelt de TV-VIDEO Combi

automatisch weer over op vooruit- of terugspoelen.

a Druk gedurende weergave op de MENU -toets. b Kies de regel ’Band’ met de BP r of AP q -toets

en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Bandteller’ met de BP r of AP q

-toets.

15

Automatisch bandpositie (index) zoeken Bij het begin van elke opname wordt een index-markering op de band geschreven.

e Druk op de OK -toets. f Beeindig ¨ met de MENU -toets.

D Als u een cassette van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen desondanks toch nog storingen optreden.

a Druk op de INDEX E -toets om de volgende of de vorige

markering te zoeken. Druk daarna op de de I -toets.

H

-toets of

b Als de TV-VIDEO Combi de markering op de band vindt,

Videokoppen reinigen Als tijdens de weergave horizontale storingsstrepen optreden, dan kunt u de videokoppen reinigen.

dan schakelt deze automatisch over op weergave.

Beeldstoringen opheffen Als de beeldkwaliteit slecht is, doorloop dan de volgende stappen:

Tracking tijdens weergave a Druk tijdens weergave op de MENU -toets. b Kies de regel ’Band’ met de BP r of AP q -toets

en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Tracking’ met de BP r of AP q

-toets. d Druk zolang op de DSr of SqC -toets, tot de

weergavekwaliteit optimaal is.

a Druk tijdens weergave op de MENU -toets. b Kies de regel ’Band’ met de BP r of AP q -toets

en bevestig met de

c Kies de regel ’Reinigen’ met de BP r of AP q

-toets.

melding ’REINIGEN’.

f Beeindig ¨ met de MENU -toets. Deze instelling blijft

gehandhaafd tot de cassette eruit genomen wordt.

e Wacht tot de melding verdwijnt en druk dan op de MENU

Instellen van verticale stabiliteit tijdens stilstaand beeld Als het stilstaande beeld verticaal trilt, dan kunt u dit als volgt verbeteren: a Druk bij stilstaand beeld op de MENU -toets. b Kies de regel ’Band’ met de BP r of AP q -toets SqC

-toets.

c Kies de regel ’Trilling’ met de BP r of AP q

-toets. d Druk zolang op de DSr of SqC -toets, tot de

beeldkwaliteit optimaal is.

16

-toets.

d Druk op de OK -toets. Op het beeldscherm verschijnt de

e Druk op de OK -toets.

en bevestig met de

SqC

-toets.

6.

NIET AUTOMATISCHE OPNAME

Gebruik ’Niet automatische opname’ om een opname (b.v. een televisie-uitzending waar u naar kijkt) direct te starten. E Als u een opname zelf wilt starten en beeindigen, ¨ lees dan de paragraaf ’Opnemen zonder automatisch uitschakelen’. E Als u een opname wel zelf wilt starten maar automatisch wilt beeindigen, ¨ lees dan de paragraaf ’Opnemen met automatisch uitschakelen’.

Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording) a Schuif een cassette in het toestel. b Kies met de P p -toets het programmanummer

waarvan u wilt opnemen. c Druk op de RECORD/OTR n -toets van de

Opnemen zonder automatisch uitschakelen a Schuif een cassette in het toestel. b Kies met de P p -toets het programmanummer

waarvan u wilt opnemen, b.v.: ’P01’. D Programmanummer ’E1’ is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting EXT. 1 ). D Het programmanummer ’AV’ is voor opnamen van externe bronnen (via audio/video-ingang AUDIO op de voorkant van het toestel) bestemd. c Als u wilt opnemen, druk dan op de RECORD/OTR n -toets

van de afstandsbediening of op de 5 -toets van de TV-VIDEO Combi. Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel. d Met de STOP h -toets beeindigt ¨ u de opname.

D Als u tijdens de opname het beeldscherm uit wilt schakelen, druk dan e´ en ´ keer op de STANDBY m -toets. D Druk op de schakelen.

Pp

-toets om het beeld weer in te

D U kunt tijdens de opname naar een andere TV-zender kijken.

afstandsbediening. Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel. d Druk zo vaak op de RECORD/OTR n -toets, tot u de

gewenste uitschakeltijd heeft bereikt. D Als u de gegevens wilt wissen, druk dan op de CLEAR -toets. e Bevestig met de OK -toets. f Sluit af met de MENU -toets.

De opnamepreventie Om te verhinderen dat u een belangrijke opname per ongeluk wist, kunt u aan de achterkant van de cassette het hiervoor bestemde lipje (opnamepreventie) er met een schroevedraaier uit breken, ofwel het opnamepreventie-schuifje naar links schuiven. Als u de opnamepreventie wilt opheffen, dan kunt u de opening met een plakbandje weer sluiten, ofwel het schuifje weer naar rechts schuiven.

Beeldmontage Om opnamen zonder storende overgangen aan elkaar te koppelen, gaat u als volgt te werk: a Zoek tijdens de weergave de juiste bandpositie. b Druk op de STOP h -toets van de afstandsbediening. Op

het beeldscherm verschijnt ’Pauze’. c Begin nu met de opname, zoals gewoonlijk, met de RECORD/OTR n

-toets.

17

Omschakelen van de opnamesnelheid (SP/LP) U kunt de opnamesnelheid halveren. Daardoor kunt u b.v. met een ’E240’-cassette (=4 uur) 8 uur opnemen. a Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Band’ met de BP r of AP q -toets

en bevestig met de

SqC

-toets.

c Kies de regel ’Bandsnelheid’ met de BP r of AP q

-toets.

d Kies de gewenste opnamesnelheid met de DSr of SqC

-toets.

D ’LP’: Long Play= halve opnamesnelheid (dubbele opnametijd). ’SP’: Standard Play= normale opnamesnelheid. D De beeldkwaliteit is slechter bij opnamen met halve opnamesnelheid (’LP’). D Tijdens de weergave wordt automatisch de juiste opnamesnelheid gekozen. e Bevestig met de OK -toets. f Beeindig ¨ met de MENU -toets.

18

7.

GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER)

Gebruik de geprogrammeerde opname om een opname op een later tijdstip automatisch te starten en te beeindigen. ¨ Voor elke geprogrammeerde opname heeft de TV-VIDEO Combi de volgende informatie nodig: * de datum van de opname * het programmanummer van de TV-uitzending * de starttijd en de eindtijd van de opname * VPS/PDC aan of uit * de opnamesnelheid (SP/LP) De TV-VIDEO Combi legt alle hierboven genoemde informatie vast in een TIMER-blok. U kunt 6 TIMER-blokken e´ en ´ volle maand vooruit programmeren.

c Toets de SHOWVIEW-nummer in. Dit (uit max. negen

cijfers bestaande) cijfer vindt u in uw TV-programmablad naast het betreffende TV-programma. B.v.: 5-234-89 of 5 234 89 Toets het SHOWVIEW-nummer als volgt in: 523489 Als u zich vergist heeft, wist u de gegevens met de CLEAR -toets.

ShowView CODE HERHALEN ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 2 3 4 5 6( ( (

’VPS’ (Video Programming System) / ’PDC’ (Programme Delivery Control) Met ’VPS/PDC’ wordt het begin en de duur van de geprogrammeerde opname door de TV-zender geregeld. Als een TV-programma vroeger begint of later eindigt dan gepland, dan wordt de TV-VIDEO Combi op het juiste tijdstip in- en uitgeschakeld. Gewoonlijk zijn de starttijd en ’VPS/PDC’-tijd gelijk. Echter, als een afwijkende ’VPS/PDC’-tijd, dus b.v.: ’20.15 (’VPS/PDC’ 20.14)’, dan moet u bij het programmeren de ’VPS/PDC’-tijd ’20.14’ op de minuut nauwkeurig intoetsen. Als u een afwijkende tijd wilt ingetoetst, dan moet u ’VPS/PDC’ uitschakelen.

Opnamen programmeren (met ’SHOWVIEW’) Door het intoetsen van het SHOWVIEW-nummer verkrijgt de TV-VIDEO Combi alle informatie die voor het programmeren nodig is.

0-9

b Kies de regel ’ShowView’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

Vastlegg.: druk op OK

d Kies met de AP q of BP r -toets de kolom

’HERHALEN’ de door u gewenste manier van opnemen. ’EENMALIG’:Eenmalige opname. ’Ma-Vr’: Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag. ’Ma-Zo’: Dagelijkse opname van maandag t/m zondag. ’WEKEL.’: Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week, b.v. maandag. e Bevestig de ingevoerde gegevens met de OK -toets. Als

u deze gegevens bevestigt verschijnen deze op het beeldscherm.

TIMER PROGRAMMEREN VPS DAT PROG. START EIND LP PDC HERH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15

ã «

a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening.

EENMALIG

xxx

è

15:36 15:50 -

*

EENM.

Vastlegg.: druk op OK

D Als SHOWVIEW de TV-zender niet herkent, verschijnt ’P??’ op het beeldscherm. Kies met de 0-9 -toetsen van de afstandsbediening in plaats van ’P??’ het gewenste programmanummer (programmanaam). D Als ’Code fout’ op het beeldscherm verschijnt, dan is de SHOWVIEW-nummer fout, of is de datum fout ingetoetst. Voer de gegevens opnieuw in of eindig met de TIMER s -toets.

19

D Als ’Dagelijks fout’ op het beeldscherm verschijnt, dan is de datum fout. D Kies met de BP r of AP q -toets in het veld ’VPS/PDC’, ’VPS/PDC’ uit of aan. D Kies met de BP r of AP q -toets in het veld ’LP’ de opnamesnelheid ’SP’ of ’LP’. D Als er e´ en ´ of meerdere TIMER-blokken bezet zijn, brandt het TIMER-lampje op de voorkant van het toestel. D Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorkant van het toestel. D Als tijdens een geprogrammeerde opname het einde van een cassette bereikt wordt, dan wordt de cassette automatisch uitgeschoven.

Opnamen programmeren (zonder ’SHOWVIEW’) a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening. b Kies de regel ’TIMER PROGRAMMEREN’ met de BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

TIMER PROGRAMMEREN

VPS DAT PROG. START EIND LP PDC HERH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, --

--

--:-- --:---

-

-----

D Als u vergeten heeft een cassette te plaatsen, dan verschijnt de melding ’Geen cassette’. D Als u een cassette met opnamepreventie ingeschoven heeft, dan wordt de cassette automatisch uitgeschoven.

ã Beeindig: « druk op TIMER

Start: druk op è

c Druk op de SqC -toets.

f Bevestig met de OK -toets. g Bevestig de mededeling die op het beeldscherm

verschijnt met de OK -toets. De geprogrammeerde opname werkt alleen als het toestel niet voor andere video functies (b.v. weergave) wordt gebruikt.

TIMER PROGRAMMEREN VPS DAT PROG. START EIND LP PDC HERH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15

xxx

15:36 15:50 -

*

EENM.

h Beeindig ¨ met de TIMER s -toets. ã «

è

Vastlegg.: druk op OK

d Kies het gewenste veld met de DSr of SqC

-toets. e Voer de gegevens in met de BP r of AP q -toets of

met de cijfertoetsen

0-9

.

D Kies met de BP r of AP q -toets in het veld ’HERH’ dagelijks of wekelijks herhaalde opname. ’EENM.’:Eenmalige opname. ’Ma-Vr’: Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag. ’Ma-Zo’: Dagelijkse opname van maandag t/m zondag. ’WEKEL’: Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week, b.v. maandag. D Kies met de BP r of AP q -toets in het veld ’VPS/PDC’, ’VPS/PDC’ uit of aan.

20

D Kies met de BP r of AP q -toets in het veld ’LP’ de opnamesnelheid ’SP’ of ’LP’.

Automatisch opnemen van een satellietontvanger (SAT OPNAME)

f Druk op de OK -toets. g Bevestig de mededeling die op het beeldscherm

verschijnt met de OK -toets. De geprogrammeerde opname functioneert alleen als het toestel op dat moment niet voor een andere video-functie (b.v. weergave) gebruikt wordt.

Deze functie kunt u alleen gebruiken als u een satellietontvanger bezit, die via een scartkabel een programmeer-functie andere toestellen besturen kan. a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening. b Kies de regel ’TIMER PROGRAMMEREN’ met de

h Als u met OK heeft bevestigd, beeindig ¨ het menu dan

met de

TIMER s

-toets.

BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

E De gegevens zijn vastgelegd in een TIMER-blok. i Gebruik een cassette zonder opnamepreventie.

TIMER PROGRAMMEREN VPS DAT PROG. START EIND LP PDC HERH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, --

--

--:-- --:---

ã Beeindig: « druk op TIMER

-

-----

Start: druk op è

c Druk op de SqC -toets.

TIMER PROGRAMMEREN VPS DAT PROG. START EIND LP PDC HERH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15

ã «

xxx

15:36 15:50 -

è

*

EENM.

Vastlegg.: druk op OK

d Kies het veld ’PROG.’ met de DSr of SqC

-toets. Kies ’Opname BP r -toets.

gereed’ met de

AP q

of

e Bevestig met de OK -toets.

Nu is de TV-VIDEO Combi klaar voor opname. Het begin en het einde van de opname wordt via de scartkabel gestuurd. f Beeindig ¨ met de TIMER s -toets. g Schuif een cassette in de videorecorder.

21

E Als u de satellietontvanger nog niet aangesloten heeft, verbind dan met een scartkabel de scart-aansluiting EXT. 1 van de TV-VIDEO Combi met de betreffende scart-aansluiting van de satellietontvanger.

Een TIMER controleren of veranderen

h Programmeer de satellietontvanger met de gewenste

b Kies de regel ’TIMER PROGRAMMEREN’ met de

informatie voor de opname (programmanummer, starttijd, eindtijd). D Hoe u de satellietontvanger moet programmeren leest u in de gebruiksaanwijzing van uw satellietontvanger.

a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening.

BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets. c Kies met de BP r of AP q -toets de TIMER die u

controleren of veranderen wilt, en bevestig met de -toets.

De SAT-opname avtiveren met OTSR (OTSR = One touch sat recording)

d Kies het gewenste veld met de DSr of SqC

In de vorige paragraaf is het programmeren van een satelliet-programma met het beeldscherm-menu beschreven (a t/m f ). Met OTRS kunt u sneller en eenvoudiger programmeren door middel van een simpele druk op een knop.

e Verander de gegevens in met de BP r of AP q

a Druk gelijktijdig de Sr/q x -toetsen op de voorkant

f Bevestig met de OK -toets.

van het toestel in, tot het TIMER-lampje gaat knipperen. Het lampje knippert drie keer en blijft dan branden. Nu is de videorecorder klaar voor opname, er is een TIMER-blok gereserveerd voor de SAT-opname. Het begin en het einde van deze opname wordt via de scartkabel gestuurd. D Voor iedere opname die u op de satellietontvanger programmeert, moet u de TV-VIDEO Combi opnieuw instellen voor een opname van de satellietontvanger. U kunt meerdere TIMER-blokken reserveren voor SAT-opnamen. U ziet dat het toestel voorbereid is voor opname als het TIMER-lampje brandt. Iedere keer als u de TV-VIDEO Combi voorbereid voor een satelliet-opname, wordt daarvoor een TIMER-blok in de TIMER-lijst bezet. D Als het TIMER-lampje niet brandt, is de tijd niet ingesteld of zijn alle TIMER-blokken bezet. Lees in dat geval de paragraaf ’Tijd en datum instellen’ danwel de paragraaf ’Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen’. D Als u de geprogrammerde opname wilt wissen, doe dat dan zoals is beschreven in de paragraaf ’Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen’.

22

OK

-toets.

-toets, of met de cijfertoetsen

0-9

.

D Kies met de BP r of AP q -toets in het veld ’LP’ de opnamesnelheid ’SP’ of ’LP’.

g Beeindig ¨ met de TIMER s -toets. h Let op, dat u een cassette zonder opnamepreventie

gebruikt.

Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening. b Kies de regel ’TIMER PROGRAMMEREN’ met de BP r

of

AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets. c Kies met de BP r of AP q -toets het TIMER-blok dat

u wilt wissen. d Druk op de CLEAR -toets. e Beeindig ¨ met de TIMER s -toets.

8.

BIJZONDERHEDEN

Kinderslot

Instellen van de beeldscherm-informatie (OSD)

Deze functie beschermt uw TV-VIDEO Combi voor onbevoegd gebruik. Alle toetsen-functies zijn uitgeschakeld. D Geprogrammeerde opnamen vinden ondanks het kinderslot toch plaats en kunnen ook niet worden afgebroken. a Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt.

U kunt de beeldscherm-informatie (OSD) van de actuele bedrijfstoestand in- of uitschakelen. a Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Instelling’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

b Kies de regel ’Instelling’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

INSTELLING Kinderslot Display Formaat 16:9 VCR 1/2

INSTELLING Kinderslot Display Formaat 16:9 VCR 1/2

UIT MAX NORMAAL VCR 1

ã Beeindig: « druk op MENU

UIT MAX NORMAAL VCR 1

ã Beeindig: « druk op MENU

c Kies de regel ’Display’ met de BP r of AP q

-toets. c Kies in de regel ’Kinderslot’ met de DSr of SqC

-toets de functie ’AAN’.

d Bevestig met de OK -toets. e Beeindig ¨ met de MENU -toets.

Bewaar de afstandsbediening op een veilige plaats. f Schakel het toestel uit met de STANDBY m -toets.

D Als u het kinderslot wilt uitschakelen, kies dan in de regel ’Kinderslot’ kinderslot ’UIT’. D Als bij ingeschakeld kinderslot toch een toets ingedrukt wordt, verschijnt de melding ’Kinderslot actief’. D Als u het kinderslot heeft geactiveerd, kunt het toestel alleen met de afstandsbediening bedienen.

d Kies met de SqC of DSr -toets e´ en ´ van de

mogelijkheden: ’MAX’: Het OSD verschijnt gedurende enkele seconden bij iedere gekozen functie en verdwijnt dan weer. ’MIN’: Het OSD verschijnt minimaal. ’PROGR.’: Het programmanummer is voortdurend in beeld. ’TELLER’: De bandpositie is voortdurend in beeld. e Bevestig met de OK -toets. f Beeindig ¨ met de MENU -toets.

D Met de OK -toets kunt u de actuele bedrijfstoestand op het beeldscherm laten verschijnen.

D Als u een cassette wilt uitschuiven terwijl het kinderslot aan is, druk dan een aantal seconden op de STOP h -toets.

23

Omschakelen naar 16:9 breedbeeld.

Afstandsbedieningssignaal omschakelen

Indien u videocassettes met opnamen in breedbeeldformaat wilt gebruiken, kunt u de gewenste beeldformaat als volgt kiezen.

Als u twee toestellen met hetzelfde afstandsbedieningssignaal gebruikt, dan kunt u het signaal van de afstandsbediening en het afstandsbedieningssignaal voor de TV-VIDEO Combi veranderen.

a Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt. a Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies de regel ’Instelling’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

b Kies de regel ’Instelling’ met de BP r of AP q

-toets en bevestig met de

SqC

-toets.

INSTELLING Kinderslot Display Formaat 16:9 VCR 1/2

INSTELLING

UIT MAX NORMAAL VCR 1

Kinderslot Display Formaat 16:9 VCR 1/2

UIT MAX NORMAAL VCR 1

ã Beeindig: « druk op MENU ã Beeindig: « druk op MENU

c Kies de regel ’Formaat 16:9’ met de BP r of AP q

-toets.

c Kies de regel ’VCR 1/2’ met de BP r of AP q

-toets. d Kies met de SqC of DSr -toets e´ en ´ van de

volgende mogelijkheden: ’NORMAAL’: Normaal beeldformaat. ’GEREKT’: Uitgerekt beeldformaat. ’GECOMPR’: Beeld in 16:9 formaat. D Als u televisie kijkt kunt u kiezen tussen ’GEREKT’ en ’NORMAAL’. e Bevestig met de OK -toets. f Beeindig ¨ met de MENU -toets.

d Kies ’VCR 1’ of ’VCR 2’ met de SqC of DSr

-toets.

e Bevestig met de OK -toets. f Druk op de afstandsbediening gelijktijdig de STOP h

-toets en cijfertoets 2 in om de afstandsbediening om te schakelen naar ’VCR 2’. D Als u weer naar ’VCR 1’ wilt omschakelen, druk dan op de afstandsbediening gelijktijdig de STOP h -toets en cijfertoets 1 in. g Bevestig met de STOP h -toets. h Beeindig ¨ met de MENU -toets.

D Als u nieuwe batterijen in de afstandsbediening plaatst, dan schakelt deze terug op ’VCR 1’. D Als u langere tijd een toets ingedrukt houdt en b.v. ’VCR 1’ op het beeldscherm verschijnt, dan moet u de afstandsbediening omschakelen op ’VCR 2’.

24

Een cassette continu weergeven

Sluimer-functie (SLEEP TIMER)

U kunt een cassette herhaald weergeven. Als het einde van de band of de opname is bereikt, dan wordt de band naar het begin teruggespoeld en opnieuw weergeven.

U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd uitschakelt. a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening.

a Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt. b Kies met de BP r of AP q -toets de regel b Kies de regel ’Band’ met de BP r of AP q -toets

en bevestig met de

SqC

’Standby-klok’ en bevestig met de

SqC

-toets.

-toets. c Kies met de BP r of AP q -toets de resterende tijd

tot het uitschakelen in stappen van 15 minuten. D Als u op de CLEAR -toets drukt, schakelt u de sluimer-functie uit.

BAND Bandsnelheid Bandteller Herhaalde weergave Trilling Tracking Reinigen

SP REST UIT (,,,,=,,,,$ (,,,,=,,,,$

ã Beeindig: « druk op MENU

c Kies de regel ’Herhaalde weergave’ met de BP r

of

AP q

-toets.

d Kies ’AAN’ met de SqC of DSr -toets. Als u

’UIT’ kiest, dan schakelt u de functie uit. e Bevestig met de OK -toets. f Druk op de MENU -toets.

d Bevestig met de OK -toets. e Sluit af met de TIMER s -toets.

Wekker-functie (WAKE-UP TIMER) U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd inschakelt. a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening. b Kies met de BP r of AP q -toets de regel

’Inschakel SqC -toets.

timer’ en bevestig met de

c Kies het veld met de DSr of SqC -toets. d Toets de juiste gegevens in met de BP r of AP q

-toets of met de cijfertoetsen

0-9

.

e Schakel de functie aan of uit in het veld ’AAN’. f Druk op de OK -toets. g Beeindig ¨ met de TIMER s -toets.

25

9.

VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT

Mocht u tegen de verwachting in problemen hebben met de bediening van uw TV-VIDEO Combi, dan kan dat e´ en ´ van de onderstaande oorzaken hebben. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke klantenservice opbellen. De telefoonnummers vindt u in de bijgevoegde garantie-informatie. Zorg ervoor, dat u het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO) van de videorecorder bij de hand heeft.

De TV-VIDEO Combi begint met de opname zodra u de satellietontvanger of een tweede videorecorder inschakelt: •

Klok instellen met ’SmartClock’ werkt niet: •Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen: • •

• • •

Geen stroomverzorging. Stroomverzorging controleren. Er loopt net een geprogrammeerde opname. Geprogrammeerde opname afbreken door een aantal seconden de STANDBY m -toets ingedrukt te houden. Kinderslot is geactiveerd. Kinderslot uitschakelen. Continu weergave is ingeschakeld. Continu weergave uitschakelen. Technische storing - het apparaat met de netschakelaar 8 uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.

Cassette klemt: •

Geen geweld gebruiken. Het apparaat met de netschakelaar 8 uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.

Afstandsbediening functioneert niet: • • •

Afstandsbediening niet op toestel gericht. Richt de afstandsbediening op het toestel richten. Batterijen zwak. Batterijen vernieuwen. Afstandsbedieningscode fout. Lees in het hoofdstuk ’Bijzonderheden’ de paragraaf ’Afstandsbedieningscode omschakelen’.

Geen weergave van de TV-VIDEO Combi: •

Geen opname op de cassette. Cassette wisselen.

Slechte weergave van de TV-VIDEO Combi: • • • •

Cassette versleten of van slechte kwaliteit. Nieuwe cassette gebruiken. Tracking niet goed ingesteld, videokoppen vervuilt. Lees in het hoofdstuk ’WEERGAVE’ de paragraaf ’Videokoppen reinigen’. Lees de paragraaf ’Beeldstoringen opheffen’ U speelt een cassette af met LongPlay opname: Optimale beeldkwaliteit is alleen gewaarborgd bij StandardPlay opnamen.

Geen opname mogelijk: • •

TV-zender niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen: Geprogrammeerde TV-zenders controleren. Cassette heeft opnamepreventie: Opnamepreventie opheffen.

Geprogrammeerde opname functioneert niet: • • • •

26

TIMER-blok verkeerd geprogrammeerd: TIMER-blokken controleren. Klok/datum is niet juist ingesteld: Klok/datum controleren. Cassette heeft opnamepreventie: Opnamepreventie opheffen. ’PDC’ of ’VPS’ is ingeschakeld, maar de ’PDC/VPS-tijd’ niet correct: ’PDC/VPS-tijd’ op de minuut nauwkeurig ingeven. Controleer de antenne.

Extern gestuurde opname is ingeschakeld: Schakel de extern gestuurde opname uit.Op programmanummer ’P01’ een zender zonder TELETEKST vastgelegd: Leg op ’P01’ een programmanummer vast dat wel TELETEKST uitzendt. Slechte TELETEKST ontvangst: Leg op ’P01’ een programmanummer vast met goede TELETEKST ontvangst. ’Smart Clock’ is niet geactiveerd: Schakel de functie ’Smart Clock’ op ’AAN’.

Zacht geluid uit het toestel om 3:00 ’s nachts: •

’Smart Clock’ controleert de tijd: Schakel ’Smart Clock’ uit.

TELETEKST begint niet op pagina 100: •

U heeft een andere standaard pagina vastgelegd: Leg pagina 100 vast als standaard pagina.

Gebruikte vaktermen Actuele bandpositie : De bandpositie die nu wordt weergegeven. Externe bron : Een op een aansluiting (b.v. een scart-aansluiting) aangesloten toestel dat audio-/videosignalen naar de TV-VIDEO Combi uitzendt. Index code : Een code die aan het begin van elke opname automatisch op de band wordt geschreven. Deze code (aanduiding van de opname) kan met de functie ’Index zoeken’ worden gezocht. Scartkabel : Ook Euro-AV kabel genoemd. Deze standaardkabel maakt een ongecompliceerde verbinding tussen televisie, audio-, videotoestellen, DVD-speler, SAT-ontvanger, (Premiere-)decoder, computer en soortgelijke toestellen mogelijk. Via deze kabel kunnen naast audio- en videosignalen ook andere signalen worden uitgezonden. TV-systeem : Er zijn verschillende systemen voor het uitzenden van het TV-signaal b.v. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L´, NTSC,... Welk systeem wordt uitgezonden, hangt van het desbetreffende land af. TXT : TELETEKST; ook wel TXT, Fasttext, Videotext, FLOF,... genoemd. OTR : One Touch Recording (e´ en-toets-opname) ´ Met deze functie kunt u telkens 15 minuten aan de eindtijd van de opname toevoegen.

27

Similar documents