AEG Electrolux Lavamat 1610

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

LAVAMAT LAVALOGIC 1610 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker

Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.

1 3 2

2

De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen. Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen. Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie

Inhoud Gebruiksaanwijzing

........................................

5

Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

De eerste keer inschakelen - taalkeuze instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedieningspaneel met display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicaties in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 8 8

Bediening van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dagtijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Reinigen vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wasgoed voorbereiden en sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wasprogramma uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatuur veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrifugetoerental veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opties kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STARTUITSTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEHOEDZAAM/VLEKKEN/VOORWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuldeur openen/was in de machine doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Was-/nabehandelingsmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verloop van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programma onderbreken/wasgoed toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wasgang beëindigd/wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 15 15 15 16 17 17 17 18 19 20 20 20

Extra's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEHEUGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programma-instelling opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opgeslagen programma-instelling wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPOELEN+, LOS SCHUDDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAALKEUZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIGNAALVOLUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 22 22 23 24 24 24 25 3

Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Wat te doen als... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Als het wasresultaat niet bevredigend is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Water aftappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afvoerpomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 27 29 30 31

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Opstel- en aansluitaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Opstelling van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het apparaat transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het apparaat juist afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 34 34 35 36

Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Service

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname • Volg de “Opstel- en aansluitinstructies” op. • Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren.

Gebruik volgens de voorschriften • De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen van wasgoed. • Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. • Alleen was- en nabehandelingsmiddelen gebruiken die voor huishoudelijke wasautomaten geschikt zijn. • Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen bevatten. Explosiegevaar! • De wasautomaat niet voor chemische reiniging gebruiken. • Kleur- en ontkleurmiddelen mogen alleen in de wasautomaat worden gebruikt als de fabrikant van dit product dit uitdrukkelijk vermeldt. Voor eventuele schade zijn wij niet aansprakelijk.

Veiligheid van kinderen • Verpakkingsonderdelen buiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar! • Kinderen kunnen de gevaren die aan het omgaan met elektrische apparaten verbonden zijn, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat. • Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klauteren. Levensgevaar!

Algemene veiligheid • Reparaties aan wasautomaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. • Neem de wasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer beschadigd is of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel van het apparaat dermate beschadigd zijn dat de binnenzijde van het apparaat open toegankelijk is.

5

• Voor reiniging, onderhoud en reparatiewerkzaamheden dient de wasautomaat uitgeschakeld te worden. Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of bij een vaste aansluiting de beveiligingsschakelaar in de zekeringkast uitschakelen of de schroefzekering geheel uitdraaien. • Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal gaan worden, dient het apparaat van de stroomvoorziening gescheiden te worden en dient de waterkraan gesloten te worden. • De netstekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de stekker. • Meerwegstekkers, koppelingen en verlengingsnoeren mogen niet worden gebruikt. Brandgevaar door oververhitting! • De wasautomaat niet met een waterstraal afspuiten. Risico op elektrische schokken! • Bij wasprogrammaís op hoge temperaturen wordt het glas van de vuldeur heet. Niet aanraken! • Voor het aftappen van water, het reinigen van de afvoerpomp of noodontgrendeling van de vuldeur dient het sop eerst af te koelen. • Huisdieren kunnen snoeren en waterslangen doorbijten. Risico op elektrische schokken en gevaar voor wateroverlast! Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden.

Afvalverwerking 2

2 1

6

Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen. Waarschuwing! Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. De voedingskabel afsnijden en met de stekker verwijderen. Het slot van de vuldeur onklaar maken. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.

De eerste keer inschakelen - taalkeuze instellen Na de eerste keer inschakelen van het apparaat moet u direct instellen in welke taal de indicaties in het display moeten worden aangegeven. 1. Druk de draaiknop in. Het apparaat is ingeschakeld. In het display verschijnen de talen die u kunt kiezen. Vanaf de fabriek is Duits als taal ingesteld. Let op: wanneer er geen talen worden aangegeven in het display, is het apparaat al eerder ingeschakeld. Ga in dit geval naar hoofdstuk „Extra's instellen: Taalkeuze“, wanneer u de taalinstelling wilt veranderen. 2. Markeer met de draaiknop EXTRAS SPRACHE de gewenste taal. Í

§

ANWÄHLEN

ENGLISH§ DEUTSCH) ITALIANO§ FRANÇAIS§

ZURÜCK

3. Druk op de toets SELECTIE. Vanaf nu worden de indicaties in het display in de gekozen taal aangegeven.

EXTRAS TAALKEUZE

Î SELECTIE TERUG

4. Druk de draaiknop in om het apparaat uit te schakelen.

§§ NEDERLANDS!) ESPAÑOL§§ PORTUGUÊS§§ NORSK§§

EXTRAS TAALKEUZE

Î SELECTIE TERUG

§§ NEDERLANDS!) ESPAÑOL§§ PORTUGUÊS§§ NORSK§§

7

Beschrijving van het apparaat Bedieningspaneel met display Lade voor wasen nabehandelingsmiddel Typeplaatje (achter vuldeur) Vuldeur Schroefvoeten (in hoogte verstelbaar); links achter: automatische stelvoet

Klep voor afvoerpomp

Bedieningspaneel met display KATOEN/SYNTH. 60°C

1600 TPM START 60°

Toetsen

1600 OPTIES

10:17-12:16

î KATOEN/SYNTH.) E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS WOL H

Draaiknop

Display

Indicaties in het display Informatieveld geeft programma, temperatuur en centrifugetoerental aan Symboolregel geeft de gekozen opties resp. extra’s aan

KATOEN/SYNTH. 60°C

1600 TPM START 60° 1600 OPTIES

8

10:17-12:16

Fî KATOEN/SYNTH.) E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS WOL H

Actuele tijd Einde programma Navigatieindicatie Keuze programma's, opties, extra’s

Bediening van het apparaat Draaiknop In-/uitschakelen Door de draaiknop in te drukken schakelt u het apparaat in resp. uit.

Markeren Door de draaiknop te draaien markeert u items rechts in het display.

1200 TPM START 40° 1200 OPTIES

WOL 40°C

10:17-10:54

î KATOEN/SYNTH. E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS WOL H)

Instellingen wissen Wanneer u per ongeluk doorgevoerde instellingen wilt wissen, schakelt u het apparaat met de draaiknop uit en vervolgens weer in. U kunt het programma nu opnieuw instellen.

Toetsen Met de toetsen kunt u: – een item links in het display activeren, bijvoorbeeld START; – temperatuur en centrifugetoerental veranderen; – OPTIES en EXTRA'S kiezen.

3 3

KATOEN/SYNTH. 60°C

1400 TPM START 60° 1400 OPTIES

10:17-12:16

î KATOEN/SYNTH.) E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS WOL H

U kunt voor elk programma een of meer opties instellen. In principe gaat u als volgt te werk: Eerst het programma instellen, dan de optie. De programma's en functies zijn verdeeld over verschillende niveaus en pagina's. In de navigatie-indicatie kunt u zien op welk niveau en op welke pagina u zich momenteel bevindt (bijvoorbeeld ì: niveau 3, pagina 1 van 2). 9

Programmaoverzicht

ZIJDE H (handwas) 30

SPOELSTOP

2kg

1000/800/600/400

WOL H (handwas) 40, 30, KOUD

1200

3kg

1400

FIJNE WAS 40, 30, KOUD

1600

6kg

VOORWAS

KOOK-WAS 95

VLEKKEN

6kg

BEHOEDZAAM

E-STAND 3)

STARTUITSTEL

6kg

KORT/ EXTRA KORT EXTRA KORT

KATOEN/SYNTH. 60, 50, 40, 30, KOUD

Centrifugetoerental

KORT

Programma

Max. vulgewicht 1) (droog wasgoed)

Opties

•2)•2)

1kg

LINGERIE 40

1kg

40-60 MIX

6kg

STRIJKVRIJ 60, 50, 40, 30, KOUD

1kgOPFRISSEN 30

3kg

• ••2)1) Een 10-liter emmer kan ongeveer 2,5 kg droog wasgoed bevatten (katoen). 2) VLEKKEN kan alleen worden ingesteld bij wastemperaturen vanaf 40°C, aangezien vlekkenmiddelen pas bij hogere temperaturen werkzaam zijn. 3) Programma-instellingen voor tests volgens EN 60 456 en IEC 60 456 zijn beschreven in het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

10

Toepassing/eigenschappen

Behandelings etiket 1)

Universeel programma voor wit/bont wasgoed van katoen/linnen en voor kreukherstellend textiel (mengweefsels) en synthetische weefsels. Het programma past zich automatisch aan de verschillende weefselsoorten en vulgewichten aan. Wanneer de wasmachine alleen met kreukherstellend textiel wordt gevuld, maximaal 3 kg wasgoed in de machine doen.

IKN JM

Energie- en waterbesparend programma bij 60 °C voor licht tot normaal vervuild wit/bont wasgoed van katoen/linnen.

MO

Programma voor normaal tot sterk vervuild wit/bont wasgoed van katoen/linnen.

O IK

Kort programma voor fijne weefsels zoals mengvezels, microvezels, synthetische stoffen, vitrage (max. 20 tot 25 m2 vitrage in de machine doen). Met SPOELSTOP ook geschikt voor textiel met speciaal ademend membraan, bijvoorbeeld outdoorkleding. Bijzonder behoedzaam programma voor in de machine en met de hand wasbare wol of wolmengsels.

QLH

Bijzonder behoedzaam programma voor in de machine en met de hand wasbare zijde. Zeer tere kledingstukken afzonderlijk wassen.

QLH

Behoedzaam programma voor fijn en kwetsbaar textiel. LET OP! Doe lingerie met beugels in een wasnet of een zakje!

KL

Programma voor wit/bont wasgoed waarvoor verschillende wastemperaturen zijn aangegeven. Wasgoed dat volgens het behandelingsetiket bij 40 °C of 60 °C afzonderlijk moet worden gewassen, kan met dit programma samen worden gewassen. Zo benut u de capaciteit van de trommel beter en bespaart u energie. Het wasresultaat van een normaal programma op 60 °C wordt bereikt.

JM

Speciaal programma voor kreukherstellend textiel, dat aansluitend slechts nog licht of helemaal niet gestreken hoeft te worden.

KN

Speciaal programma, ca. 20 minuten, voor het kort wassen van licht vervuild of nieuw wasgoed.

JMO IKN

1) Het getal in het behandelingsetiket geeft de maximale temperatuur aan.

11

Centrifugetoerental

3kgCENTRIFUGEREN

6kg

STIJVEN

6kg

POMPEN1) Een 10-liter emmer kan ongeveer 2,5 kg droog wasgoed bevatten (katoen).

12

SPOELSTOP

KORT CENTRIFUG.

1000/800/600/400

3kg

1200FASHION 4014001600

VOORWASVLEKKEN

STARTUITSTELBEHOEDZAAM

EXTRA KORT

KORT/ EXTRA KORT

KORT

Programma

Max. vulgewicht 1) (droog wasgoed)

OptiesToepassing/eigenschappen

Behoedzaam speciaal programma voor textielsoorten zoals viscose, modal, cupro en lyocell met een voorzichtigere behandeling dan het programma voor fijne was en een intensievere reinigingswerking dan de handwasprogramma's. Wegpompen en kort centrifugeren na een spoelstop resp. afzonderlijk kort centrifugeren van met de hand gewassen fijne was, wol, zijde. Wegpompen en centrifugeren, bijvoorbeeld na een spoelstop, resp. afzonderlijk centrifugeren van met de hand gewassen wit/bont wasgoed en kreukherstellend wasgoed. Afzonderlijk stijven, wasverzachten, verzorgen, impregneren van vochtig wasgoed.

Behandelings etiket 1)

KL IKN QLH JMO JMO

Wegpompen van het water na een spoelstop. 1) Het getal in het behandelingsetiket geeft de maximale temperatuur aan.

13

Vóór het in gebruik nemen Dagtijd instellen Om ervoor te zorgen dat de actuele dagtijd en het programma-einde correct worden aangegeven, controleert u de indicatie in het display en stelt u indien nodig de juiste tijd in (zie „Extra's instellen: Timer“).

Reinigen vóór het in gebruik nemen Voor het in gebruik nemen dient u een wasgang zonder wasgoed uit te voeren (programma KATOEN/SYNTH. 60°, optie EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder). Daardoor worden bij de fabricage ontstane resten in de trommel en de kuip verwijderd.

Wasgoed voorbereiden en sorteren Wasgoed voorbereiden • Zakken leegmaken. Vreemde voorwerpen (bijv. muntstukken, paperclips, spijkers, enz.) verwijderen. • Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, dit om schade aan wasgoed te voorkomen. • Gordijnrolletjes verwijderen of in een net/waszak binden. • Kwetsbare delen en klein wasgoed in een net/kussensloop wassen, bijv. vitrage, nylonkousen, sokjes, zakdoeken, beha’s. Let op! Behaís en ander wasgoed met beugels uitsluitend in een net wassen. Beugels kunnen losraken en het apparaat beschadigen. Wasgoed sorteren • Op kleur: Wit en gekleurd wasgoed apart wassen. Wasgoed kan kleurstof afgeven. • Op temperatuur, soort wasgoed en behandelingsetiket. Let op! Wasgoed met het behandelingsetiket G (= niet wassen!) niet in de wasautomaat wassen.

14

Wasprogramma uitvoeren Apparaat inschakelen

3

Druk de draaiknop in. Het apparaat is ingeschakeld. Controleer voor het inschakelen of de wastrommel leeg is. Alleen op deze manier wordt het wasgoed volledig door de beladingssensor geregistreerd.

Programma instellen 1. Het gewenste programma markeren, bijvoorbeeld FIJNE WAS.

FIJNE WAS 40°C

1200 TPM

11:25-12:36

î

START 40° 1200 OPTIES

KATOEN/SYNTH. E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS) WOL H

Temperatuur veranderen 2. De toets voor de temperatuur zo vaak indrukken, tot de gewenste temperatuur verschijnt, bijvoorbeeld 30°C.

FIJNE WAS 30°C

1200 TPM

11:25-12:36

î

START 30° 1200 OPTIES

KATOEN/SYNTH. E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS) WOL H

Centrifugetoerental veranderen 3. De toets voor het centrifugetoerental zo vaak indrukken, tot het gewenste centrifugetoerental verschijnt, bijvoorbeeld 1000 of SPOELST.

FIJNE WAS 30°C

1000 TPM START 30° 1000 OPTIES

11:25-12:36

î KATOEN/SYNTH. E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS) WOL H

15

3

SPOELSTOP betekent: het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen en wordt niet gecentrifugeerd. Indien gewenst, opties instellen.

Opties kiezen Als aanvulling op het eerder gekozen programma kunt u verschillende opties kiezen. Er worden alleen opties aangeboden die met het gekozen programma kunnen worden gecombineerd. KORT/ EXTRA KORT Q STARTUITSTEL

Verkort programma voor licht vervuild wasgoed.

De start van een programma kan in stappen van 30 minuten max. 20 uur worden uitgesteld. BEHOEDZAAM t Verbeterde spoelwerking door extra spoelgang terwijl gelijktijdig het wasgoed wordt ontzien (geringere trommelbeweging). Ideaal wanneer er vaak moet worden gewassen, bijvoorbeeld bij overgevoeligheid van de huid. Een extra spoelgang kan ook permanent worden ingesteld (zie „Extra's instellen: Spoelen+“). VLEKKEN F Voor sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken. Het vlekkenmiddel wordt op het optimale tijdstip tijdens het verloop van het programma ingespoeld. VOORWAS v Warm voorwassen voor de automatisch volgende hoofdwasgang.

KORT/EXTRA KORT 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Markeer met de draaiknop KORT/EXTRA KORT. 3. Druk op de toets SELECTIE. 4. Markeer met de draaiknop FIJNE WAS 30°C 1000 TPM 11:25-12:36 EXTRA KORT. è 5. Druk op de toets SELECTIE. In KORT/EXTRA KORT¶¶¶¶ SELECTIE het display verschijnt het NORMAAL!¶ symbool Q. TERUG EXTRA KORT¶¶)

16

STARTUITSTEL 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Markeer met de draaiknop STARTUITSTEL. 3. Druk op de toets SELECTIE. 4. Stel met de draaiknop het FIJNE WAS 30°C 1000 TPM 11:25-14:06 tijdstip in waarop het proè gramma moet zijn beëindigd. EINDE PROGRAMMA SELECTIE 5. Druk op de toets SELECTIE. 14:06 H:MIN ( TERUG In het informatieveld verandert het tijdstip van het programma-einde. 6. Druk op de toets START. STARTUITSTEL afbreken: Druk op de toets START opnieuw. Het wasprogramma start onmiddellijk.

BEHOEDZAAM/VLEKKEN/VOORWAS 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Markeer met de draaiknop VOORWAS. 3. Druk op de toets SELECTIE. In het display verschijnt het symbool v.

FIJNE WAS 30°C

1000 TPM

11:25-12:36

ç

START SELECTIE TERUG

KORT/EXTRA KORT STARTUITSTEL VLEKKEN VOORWAS(

EXTRA´S

Vuldeur openen/was in de machine doen 1. Vuldeur openen: trek aan de greep van de vuldeur. 2. Wasgoed uiteenvouwen en losjes in de machine vullen. Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de machine vullen. Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de deur en de rubberen dichting. 3. Druk de vuldeur goed dicht.

17

3

Ongeveer 5 seconden na het FIJNE WAS 30°C 1000 TPM 11:25-12:36 inschakelen van het apparaat § verschijnen de volgende indicaties in het display: ##################======] MAX. BELADING ¶¶¶¶¶¶3 KG – de maximaal toegestane BELADING¶¶¶¶ ¶¶ ¶ ¶¶¶2 KG belading voor het gemarWASMIDDEL ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶75 % keerde programma; – de daadwerkelijke belading, deze wordt ook aangegeven door de balk (beladingen onder 0,5kg worden niet weergegeven); – en de dosering van het wasmiddel, met betrekking tot de hoeveelheid, die door de wasmiddelenfabrikant wordt aanbevolen. Als er te veel wasgoed in de machine is gevuld, verschijnt in het display de indicatie OVERBELADING. In dit geval dient u voldoende wasgoed uit de machine te nemen. Druk op een willekeurige toets of draai de draaiknop, om programmainstellingen door te voeren.

Was-/nabehandelingsmiddel doseren Let op! Gebruik alleen was-/nabehandelingsmiddel dat geschikt is voor huishoud wasautomaten. Was-/nabehandelingsmiddel doseren volgens de voorschriften van de fabrikant van het was-/nabehandelingsmiddel. Neem de aanwijzingen op de verpakking in acht. De dosering is afhankelijk van: – de mate van vervuiling van het wasgoed; – de hoeveelheid wasgoed; – de hardheid van het leidingwater. Vanaf waterhardheid 2 (=middel) moet waterontharder worden gebruikt. Wasmiddel kan dan altijd voor waterhardheid 1 (=zacht) worden gedoseerd. Uw waterleidingbedrijf kan u informatie geven omtrent de waterhardheid in uw omgeving.

18

1. De lade voor wasmiddel zo ver mogelijk naar buiten trekken. 2. Was-/nabehandelingsmiddel in de lade doen. 3. Wasmiddelschuiflade helemaal naar binnen schuiven.

Vlekkenzout/-tabs

Waspoeder/tabs voor de hoofdwas

Waspoeder/tabs voor de voorwas of waterontharder

Wasverzachter/ verzorgingsmiddel stijfsel

Waspoeder/tabs voor de hoofdwas (Als u waterontharder gebruikt en het rechtervak nodig hebt voor het voorwasmiddel, voeg de waterontharder dan toe aan het hoofdwasmiddel in het linkervak.) Wasverzachter, verzorgingsmiddel, stijfsel Vak niet verder dan tot de markering MAX vullen. Dikvloeibare concentraten voor het toevoegen verdunnen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Stijfsel in poedervorm oplossen. Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt: Vloeibaar wasmiddel in de door de wasmiddelfabrikant aangeboden doseerhouders doen.

Programma starten 1. Controleer of de waterkraan geopend is. 2. Druk op de toets START. Het wasprogramma wordt gestart.

FIJNE WAS 30°C

1000 TPM START 30° 1000 OPTIES

11:25-12:36

î KATOEN/SYNTH. E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS) WOL H

19

Verloop van het programma Tijdens het verloop van het FIJNE WAS 30°C 1000 TPM 11:25-12:36 programma wordt in het disv§ PAUZE play onder andere het volHOOFDWAS gende aangegeven: ###############=========] – de betreffende actuele 1000 RESTVOCHT 50 % programmafase, bijvoorbeeld HOOFDWAS; – een balk voor het verloop van het programma; – de te verwachten restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van het programma.

Programma onderbreken/wasgoed toevoegen Programma onderbreken • Met de toets PAUZE kan het programma op elk moment worden onderbroken. Wanneer u de toets nog een keer indrukt, gaat het programma weer verder. • Om een programma voortijdig af te breken schakelt u het apparaat uit (draaiknop indrukken). Wasgoed toevoegen Het slotsymbool op de display geeft aan of na het starten van het programma nog wasgoed toegevoegd kan worden: v Wasgoed toevoegen is niet mogelijk (vuldeur is als gevolg van een hoge waterstand of hoge temperatuur vergrendeld). N Wasgoed toevoegen is mogelijk. 1. Toets PAUZE indrukken. In het display verschijnt het symbool O. 2. Deur openen. 3. Wasgoed toevoegen, deur weer sluiten. 4. Toets START indrukken.

Wasgang beëindigd/wasgoed uit de machine nemen Aan het einde van het programma verschijnt WAS VERWIJDEREN in het display. Zodra het symbool O§verschijnt, kan de deur worden geopend. 1. Vuldeur openen door aan de greep te trekken. 2. Wasgoed uit de machine nemen. 3. Wasautomaat uitschakelen. 20

Als u spoelstop hebt gekozen: 1. Toets START indrukken.

FIJNE WAS 30°C

SPOELST

11:28-11:28 v§

START

SPOELSTOP ###################### SPOELST

Het display gaat automatisch naar de eerste programmapagina. Afhankelijk van het uitgevoerde programma is CENTRIFUGEREN of KORT CENTR. gemarkeerd.

KORT CENTR.

1200 TPM START

1200 OPTIES

12:28-12:34 vú

STRIJKVRIJ OPFRISSEN FASHION KORT CENTR.) CENTRIFUGEREN

Indien u wilt centrifugeren of pompen: Met draaiknop CENTRIFUGEREN 1200 TPM 11:28-11:39 – CENTRIFUGEREN of vú START – POMPEN markeren. 2. Eventueel het centrifugetoerental verlagen.

3

1200 OPTIES

FASHION KORT CENTR. CENTRIFUGEREN) STIJVEN POMPEN

3. Toets START indrukken. Het wasgoed wordt gecentrifugeerd resp. het water wordt weggepompt. Wanneer na afloop van een wasgang OVERDOSERING in het display wordt aangegeven, hebt u te veel wasmiddel gebruikt in het laatste wasprogramma. Let bij de volgende wasgang op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht!

21

Extra's instellen Onafhankelijk van het betreffende wasprogramma kunt u verschillende basisinstellingen kiezen. Deze blijven continu ingesteld, tot ze weer worden gewijzigd. GEHEUGEN 1, 2, 3, 4

Veel gebruikte programma-instellingen kunnen worden opgeslagen. De opgeslagen programmainstelling kan dan als een normaal programma worden gekozen. In totaal kunt u vier geheugenplaatsen gebruiken. SPOELEN+ P Extra spoelgang, alleen effectief bij de programma's KOOK-WAS, KATOEN/SYNTH., E-STAND, FIJNE WAS, 40-60MIX, STRIJKVRIJ en FASHION. LOS SCHUDDEN Het wasgoed hecht minder aan de wand van de trommel en kan makkelijker uit de wasautomaat worden gehaald. Alleen effectief bij de programma's KOOK-WAS, KATOEN/SYNTH., E-STAND, 40-60MIX, STIJVEN en CENTRIFUGEREN. TAALKEUZE Met deze functie kunt u instellen in welke taal de indicaties in het display moeten worden aangegeven. TIMER Met deze functie kunt u de actuele tijd instellen. SIGNAALVOLUME Wanneer u op de toetsen drukt, klinkt er een geluidssignaal. Het geluidsvolume van dit signaal kan worden ingesteld resp. de signaaltoon kan worden uitgeschakeld. U kunt het geluidsvolume van het signaal bij foutmeldingen niet veranderen.

GEHEUGEN Programma-instelling opslaan Eerst het programma instellen (bijvoorbeeld KATOEN/SYNTH., 40°C, 1200 TPM, met optie BEHOEDZAAM), dan opslaan. 1. Markeer met de draaiknop KATOEN/SYNTH. 2. Stel temperatuur en centrifugetoerental in. 3. Druk op de toets OPTIES.

KATOEN/SYNTH. 40°C

1200 TPM START 40° 1200 OPTIES

22

10:17-12:16

î KATOEN/SYNTH.) E-STAND KOOK-WAS FIJNE WAS WOL H

4. Markeer de optie BEHOEDZAAM. 5. Druk op de toets SELECTIE. In het display verschijnt het symbool t.

KATOEN/SYNTH. 40°C

1200 TPM

10:17-12:16

ç

START SELECTIE TERUG EXTRA´S

KORT/EXTRA KORT STARTUITSTEL BEHOEDZAAM) VLEKKEN VOORWAS

6. Druk op de toets EXTRA'S. GEHEUGEN is gemarkeerd: 7. Druk op de toets SELECTIE.

EXTRA´S ì SELECTIE

GEHEUGEN( SPOELEN+ LOS SCHUDDEN TAALKEUZE

TERUG

GEHEUGEN 1 is gemarkeerd: 8. Druk op de toets OPSLAAN. De programma-instelling is opgeslagen als M1: KATOEN/ SYNTH. 9. Druk vervolgens de toets TERUG 3x in.

GEHEUGEN

KATOEN/SYNTH. 40°C

1200

té OPSLAAN

GEHEUGEN 1( GEHEUGEN 2 GEHEUGEN 3 GEHEUGEN 4

TERUG

Opgeslagen programma-instelling wissen 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Druk op de toets EXTRA'S. GEHEUGEN is gemarkeerd: 3. Druk op de toets SELECTIE.

EXTRA´S ì SELECTIE

GEHEUGEN( SPOELEN+ LOS SCHUDDEN TAALKEUZE

TERUG

4. Markeer met de draaiknop GEHEUGEN 1. 5. Druk op de toets CANCEL. De opgeslagen programmainstelling wordt gewist. 6. Druk vervolgens 3x op de toets TERUG.

GEHEUGEN

KATOEN/SYNTH. 40°C

1200

té CANCEL TERUG

GEHEUGEN 1!( GEHEUGEN 2§§ GEHEUGEN 3§§ GEHEUGEN 4§§

23

SPOELEN+, LOS SCHUDDEN 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Druk op de toets EXTRA'S. 3. Markeer met de draaiknop de gewenste extra optie, bijvoorbeeld SPOELEN+. 4. Druk op de toets SELECTIE. In het display verschijnt het symbool P. 5. Druk 2x op de toets TERUG.

EXTRA´S Pì SELECTIE TERUG

GEHEUGEN SPOELEN +) LOS SCHUDDEN TAALKEUZE

TAALKEUZE 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Druk op de toets EXTRA'S. 3. Markeer met de draaiknop TAALKEUZE. 4. Druk op de toets SELECTIE. 5. Met de draaiknop de gewenste taal markeren, bijvoorbeeld ENGLISH. 6. Sla de gekozen taal op met de toets SELECT. 7. Druk 3x op de toets BACK.

EXTRA´S LANGUAGE

Í

§

SELECT

ENGLISH) DEUTSCH§ ITALIANO§ FRANÇAIS§

BACK

TIMER 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Druk op de toets EXTRA'S. 3. Markeer met de draaiknop de TIMER. 4. Druk op de toets SELECTIE. 5. Gebruik de draaiknop om de gewenste tijd in te stellen. 6. Druk op de toets SELECTIE. 7. Druk 3x op de toets TERUG.

24

EXTRA´S é SELECTIE TERUG

TIMER¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 15:11 H:MIN

)

SIGNAALVOLUME 1. Druk op de toets OPTIES. 2. Druk op de toets EXTRA'S. 3. Markeer met de draaiknop SIGNAALVOLUME. 4. Druk op de toets SELECTIE. 5. Markeer met de draaiknop UIT, NORMAAL of HOOG. 6. Druk op de toets SELECTIE. 7. Druk 3x op de toets TERUG.

EXTRA’S

SIGNAALVOLUME

é SELECTIE TERUG

UIT§§§ NORMAAL!) HOOG§§§

Kinderbeveiliging Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden. Kinderbeveiliging instellen: De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk zover mogelijk rechtsom draaien.

1

Waarschuwing! De draaiknop mag zich na het instellen niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert! De draaiknop moet volgens de afbeelding uitgetrokken zijn. Kinderbeveiliging opheffen: De draaiknop met een muntstuk zover mogelijk linksom draaien.

25

Reiniging en onderhoud Let op! Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen. Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af.

Wasmiddellade De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden. 1. Trek de wasmiddellade met een krachtige ruk uit het apparaat. 2. Neem het inzetstuk voor de wasverzachter uit het middelste vak. 3. Reinig alle delen met water. 4. Het inzetstuk voor de wasverzachter zo ver mogelijk insteken, zodat het vast zit.

5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte van de wasautomaat en vooral ook de sproeiers aan de bovenkant van de inspoelvakjes met een borstel schoon. 6. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven.

Wastrommel Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan. Let op! De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor of ijzer bevattende schuurmiddelen of staalwol reinigen. 1. Eventuele roestafzettingen op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 2. Wasgang zonder wasgoed doorvoeren, om restanten van schoonmaakmiddelen weg te spoelen. Programma: KATOEN/SYNTH. 60, met optie KORT/EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen.

Vuldeur en rubberen ring Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen. 26

Wat te doen als... Kleine storingen zelf oplossen Wanneer tijdens het gebruik een van de volgende foutmeldingen in het display wordt aangegeven: – ATTENTIE (E41)/DEUR SLUITEN A.U.B. – ATTENTIE ERROR CODE (E11)/WATERKRAAN OPENEN A.U.B – ATTENTIE ERROR CODE (E21)/WATERAFVOER CONTROLEREN A.U.B raadpleeg dan de volgende tabel. Nadat de fout is opgelost, drukt u op de toets START. Wanneer in het display ATTENTIE/SERVICEDIENST WAARSCHUWEN A.U.B en een foutcode (bijvoorbeeld E..) worden aangegeven: het apparaat uit- en weer inschakelen. Programma opnieuw instellen. Toets START indrukken. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling onder vermelding van de foutcode en het aangegeven PNC-nr. Storing

Wasautomaat werkt niet.

Deur gaat niet dicht.

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De stekker zit niet in het De stekker in het stopcontact stopcontact of de zekering in steken. de huisinstallatie is niet in Zekering controleren. orde. Vuldeur is niet goed gesloten.

Deur goed sluiten. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.

Toets START niet ingedrukt.

Toets START indrukken.

Kinderbeveiliging is ingesteld.

Kinderbeveiliging opheffen.

Na het drukken op de toets START begint het wasprogramma niet. In Deur is niet goed gesloten. het display verschijnt ATTENTIE(E41)/DEUR SLUITEN A.U.B.

Vuldeur sluiten. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken. Toets START indrukken.

Afvoerpomp blijft voortdurend lopen, ook wanneer het apparaat De beveiliging tegen waterois uitgeschakeld. verlast, aqua-control, is in In het display verwerking getreden. schijnt ATTENTIE (EF3)/ SERVICEDIENST WAARSCHUWEN A.U.B

Waterkraan dichtdraaien, vervolgens de stekker uit het stopcontract trekken en contact opnemen met de service-afdeling.

27

Storing

Mogelijke oorzaak Transportbeveiliging is niet verwijderd.

Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil.

Oplossing Transportbeveiliging verwijderen.

De voeten volgens de opSchroefvoeten zijn niet goed stel- en aansluitaanwijzing afgesteld. afstellen. Er zit te weinig wasgoed in de trommel (bijv. alleen een badjas).

Dit heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.

Schroefverbinding van de toevoerslang zit niet vast.

Toevoerslang vastschroeven.

Afvoerslang is lek.

Afvoerslang vervangen.

Er loopt water onderuit Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. de wasautomaat. niet goed gesloten. Er zat wasgoed tussen de deur geklemd.

De wasautomaat de volgende keer zorgvuldig vullen.

Aftapslang is lek.

Aftapslang goed aansluiten.

Wasverzachter wordt niet ingespoeld. Vak w voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld.

Het inzetbakje in het vakje voor nabehandelingsmiddel is niet goed bevestigd of is verstopt.

Wasmiddellade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen.

Wasgoed is erg gekreukt.

Eventueel te veel wasgoed in Let op de maximale belading. de machine gedaan.

Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet worDeur is om veiligheidsrededen geopend. In het nen vergrendeld. display verschijnt het symbool v.

Stroomuitval. Het display gaat uit tijDe vuldeur blijft om veiligdens het verloop van heidsredenen ca. 4 minuten een wasprogramma. vergrendeld.

De achtergrondverlichting van het display De wasautomaat bevindt gaat uit terwijl het ap- zich in de modus stand-by. paraat is ingeschakeld.

28

Wachten tot het symbool O verschijnt.

Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval voorbij is. Wasgoed uit de wasautomaat halen: als er water in het apparaat zichtbaar is, voor het openen van de deur eerst het water aftappen. Druk op een willekeurige toets.

Storing

Mogelijke oorzaak

Waterkraan is gesloten. Er wordt geen water toegevoerd. In het disZeef in schroefkoppeling van play verschijnt ATTENde toevoerslang is verstopt. TIE ERROR CODE (E11)/ WATERKRAAN OPEWaterkraan zit vol met kalkNEN A.U.B. aanslag of is defect. Wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. In het display verschijnt ATTENTIE ERROR CODE (E21)/ WATERAFVOER CONTROLEREN A.U.B.

Oplossing Waterkraan opendraaien. De waterkraan dichtdraaien. Slang losschroeven, zeef verwijderen en schoonmaken. Waterkraan controleren, evt. laten repareren.

Afvoerslang is geknikt.

Knik uit de slang halen.

Maximale pomphoogte van 1m is overschreden.

Neem contact op met de service-afdeling

Afvoerpomp is verstopt.

Afvoerpomp schoonmaken. Vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen.

Bij een sifonaansluiting: sifon is verstopt.

Sifon reinigen.

Als het wasresultaat niet bevredigend is Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet. • Er is onvoldoende wasmiddel gebruikt. • Niet het juiste wasmiddel is gebruikt. • Speciale vervuilingen zijn niet voorbehandeld. • Programma of temperatuur zijn niet correct ingesteld. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig • Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. • Er is op te lage temperatuur gewassen. • De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar • Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Het wasgoed is echter voldoende gespoeld. Witte restanten op het wasgoed • Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Dit is niet het gevolg van onvoldoende spoelen. Wasgoed uitschudden of afborstelen. Eventueel het wasgoed in de toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Gekozen wasmiddel controleren en eventueel vloeibaar wasmiddel gebruiken.

29

Water aftappen

1

Waarschuwing! Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken! Waarschuwing! Het sop dat uit de aftapslang komt kan heet zijn. Verbrandingsgevaar! Vòòr het aftappen het sop laten afkoelen! 1. Het klepje van de sokkel open klappen en lostrekken.

2. De aftapslang uitnemen.

3. Een vlakke opvangbak onder de slang plaatsen. Aansluitend de afsluitstoppen linksom draaien en lostrekken. 4. Het sop loopt weg. Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten. Als het sop afgetapt is: 5. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien. 6. De aftapslang weer in de houder terug plaatsen. 7. Het klepje van de sokkel inzetten en sluiten.

30

Afvoerpomp

1

De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het openen van de pompdeksel is alleen in geval van een storing vereist, als er geen water weg wordt gepompt, bijv. bij een geblokkeerd pompwiel. Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig zijn. Paperclips, spijkers, enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt).

Waarschuwing! Voor het openen van de pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken! 1. Tap eerst het water uit de wasautomaat af. 2. Leg een doek op de vloer voor het deksel van de afvoerpomp. Er kan restwater uitlopen. 3. Het pompdeksel linksom losschroeven en uitnemen.

4. Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen.

5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait.) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de service-afdeling. 6. Pompdeksel weer terugplaatsen. Lipjes van de deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en de deksel rechtsom vastdraaien. 7. De aftapslang sluiten en in de houder plaatsen. 8. Klepje van de sokkel sluiten. 31

Technische gegevens 5

Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: – 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn – 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG – 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn hoogte x breedte x diepte

850 x 598 x 640 mm

Diepte bij geopende vuldeur.

1017 mm

In hoogte verstelbaar:

ca. +10/-5mm

Vulhoeveelheid (programmaafhankelijk)

max. 6 kg

Toepassingsgebied

Huishouden

Trommeltoerental centrifugeren

zie kenplaatje

Waterdruk

1-10bar (=10–100N/cm2=0,1–1,0MPa)

Verbruikswaarden De verbruikswaarden voor gekozen programma's in de volgende tabel zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze waarden kunnen in het dagelijks gebruik afwijken. Wasprogramma/ temperatuur

Type textiel

Vulgewicht in kg1)

Water in liters

Energie in kWh

E-STAND2)

Katoen

6

37

1,02

KOOK-WAS 95

Katoen

6

50

2,05

KATOEN/SYNTH. 40

Katoen

6

58

0,66

KATOEN/SYNTH. 40 KORT/EXTRA KORT (KORT)2)

Synthetische stoffen

3

52

0,55

FIJNE WAS 30

Synthetische stoffen

3

56

0,36

Wol

2

42

0,18

WOL H 30

1) De bepaling van het vulgewicht geschiedt volgens EN 60.456 Standard load. 2) Aanwijzing: programma-instelling voor tests volgens EN 60 456 en IEC 60 456. De verbruikswaarden kunnen van de aangegeven waarden afwijken, afhankelijk van de druk, de hardheid en de toevoertemperatuur van het water, de omgevingstemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen extra functies.

32

Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie • Deze wasautomaat is niet geschikt voor onderbouw. • Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier. • Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het apparaat of aan naburige meubels ontstaan. • Voor de inbedrijfname dient de spatwaterbeveiliging op het apparaat tot stand gebracht te zijn (zie “Transportbeveiliging verwijderen”). • De stekker altijd in een volgens de voorschriften geÔnstalleerd geaard stopcontact steken. • Bij een vaste aansluiting: Een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd. • Controleer voor de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat vermelde nominale spanning en stroomsoort met netspanning en stroomsoort op de plaats van de opstelling overeenkomen. Ook de elektrische zekering die nodig is kunt u van het typeplaatje aflezen. • Zijn voor de juiste wateraansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan de waterinstallatie noodzakelijk, dan moeten deze door een erkend installateur worden uitgevoerd. • Zijn voor de juiste elektrische aansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan het stroomnet noodzakelijk, dan moeten deze door een erkend installateur worden uitgevoerd. • Het aansluitsnoer van de wasautomaat mag uitsluitend door de service-afdeling of een erkend vakman worden vervangen.

33

Opstelling van het apparaat Het apparaat transporteren

1

Waarschuwing! De wasautomaat heeft een hoog gewicht. Kans op verwonding! Voorzichtig bij het optillen. • Het apparaat niet op de voorzijde en niet op de rechter zijkant (vanaf de voorzijde gezien) neerleggen. De elektrische componenten kunnen nat worden. • Het apparaat nooit zonder transportbeveiliging transporteren. De transportbeveiliging dient pas op de plaats van de opstelling verwijderd te worden! Het transporteren zonder transportbeveiliging kan tot beschadigingen aan het apparaat leiden. • Het apparaat niet aan de geopende vuldeur en ook niet aan de sokkel optillen. Bij het transporteren met een steekwagen: • De steekwagen alleen vanaf de zijkant onder het apparaat plaatsen. Het blad van de steekwagen mag niet langer dan 24 cm zijn omdat anders delen van het waterbeveiligingssysteem kunnen worden beschadigd.

Transportbeveiliging verwijderen Let op! Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te worden! Transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing) bewaren. 1. Op de achterzijde van het apparaat de beide slanghouders openen en de slangen en het aansluitsnoer uitnemen.

34

2. De beide slanghouders met een krachtige ruk van het apparaat aftrekken.

3

De speciale sleutel A en de afsluitdoppen B (2 stuks) en C (1 stuk) zijn bij het apparaat gevoegd. 3. Schroef D incl. drukveer met de speciale sleutel A verwijderen. 4. Opening met de afsluitdop C afsluiten. 5. De twee schroeven E met de speciale sleutel A losschroeven. 6. De vier schroeven F met de speciale sleutel A losschroeven. 7. Transportrail G afnemen. 8. De vier schroeven F weer indraaien. 9. De twee grote openingen met de afsluitdoppen B afsluiten. Let op! Alle afsluitdoppen B (2 stuks) en C (1 stuk) zo krachtig indrukken dat deze in de achterwand vastklikken (spatwaterbescherming!).

Plaats van opstelling Let op! Het apparaat mag niet in ruimte waar het kan vriezen worden gebruikt. Vorstschade of negatieve invloed op de functies! Vorstschade valt niet onder de garantie! • De vloer dient stevig en egaal te zijn. Het apparaat niet op tapijt of zachte vloerbedekking opstellen. • De vloer dient schoon en droog te zijn en vrij te zijn van vettige aanslag zodat het apparaat niet weg kan glijden. • Bij opstellingsplaatsen op een vloer voorzien van een klein formaat tegels dient een in de handel verkrijgbare en daarvoor geschikte rubbermat onder het apparaat geplaatst te worden.

35

Als het apparaat op een sokkel moet staan: opdat het apparaat veilig op de sokkel staat, moeten borgplaten*) worden gemonteerd waarin het apparaat wordt geplaatst.

Als het apparaat op een zwevende vloer moet staan, bijv. een vloer van houten balken en houten vloerdelen: het apparaat indien mogelijk in een hoek van de ruimte plaatsen. 1. Een waterbestendige houten plaat (minimale dikte: 15 mm) op ten minste twee vloerbalken vastschroeven. 2. Borgplaten*) op de houten plaat monteren, waarin het apparaat wordt geplaatst. *) De borgplaten zijn bij de service-afdeling verkrijgbaar.

Het apparaat juist afstellen

3

Automatische stelvoet: De voet links achter is een soort veer. Daardoor staat het apparaat stabiel, ook bij hoge centrifugetoerentallen. De vier voeten van het apparaat zijn vooraf ingesteld. Grove oneffenheden kunnen door het individueel instellen van de vier apparaatvoeten worden gecompenseerd. Hiervoor dient de bijgeleverde speciale sleutel gebruikt te worden. Let op! Kleine oneffenheden van het grondoppervlak niet met behulp van stukjes hout, karton of soortgelijke materialen compenseren, maar door het afstellen van de verstelbare schroefvoeten.

36

Elektrische aansluiting Gegevens over de netspanning, stroomsoort en de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vulopening aangebracht.

Wateraansluiting Let op! • Dit apparaat mag niet aan de warmwatervoorziening worden aangesloten! • Bij het aansluiten dient uitsluitend een nieuwe slangenset gebruikt te worden. • Het apparaat uitsluitend aan de drinkwaterleiding aansluiten. Regenwater alleen dan gebruiken als het aan de eisen volgens DIN1986 en DIN1988 voldoet. • Toevoer- en afvoerslang niet in een knik leggen of platdrukken!

Toegestane waterdruk De waterdruk dient ten minste 1 bar (=10 N/cm2 = 0,1 MPa) te zijn en mag ten hoogste 10 bar (= 100 N/cm2 =1 MPa) bedragen. – Bij een druk hoger dan 10bar: een drukverlagingsventiel plaatsen. – Bij een druk lager dan 1bar: de toevoerslang aan de kant van het apparaat bij de magneetinlaatklep losschroeven en de doorstroomregelaar uitnemen (daarvoor de zeef met een spitse tang verwijderen en de daarachter gelegen rubberen ring uitnemen). De zeef weer terugplaatsen.

37

Watertoevoer

3

Een drukslang met een lengte van 1,5meter is meegeleverd. Indien een langere toevoerslang vereist is, dient uitsluitend een originele slang gebruikt te worden. De klantendienst heeft slangensets in diverse lengtes beschikbaar. Afdichtringen zijn of in de kunststof moeren van de slangverbindingen geïntegreerd of in een separate verpakking bijgevoegd. Geen andere afdichtingen gebruiken! Let op! Alle slangverbindingen mogen uitsluitend met de hand vastgedraaid worden. 1. De slang met de afgewikkelde aansluiting aan de machine aansluiten. Let op! De toevoerslang niet loodrecht naar beneden, maar volgens de afbeelding naar rechts of naar links leggen.

2. De slang met de rechte aansluiting aan de waterkraan met schroefdraad R 3/4 (duim) aansluiten. 3. De kraan geleidelijk openen en controleren of alle aansluitingen dicht zijn.

38

Waterafvoer Het hoogteverschil tussen de onderkant van de wasautomaat en de waterafvoer mag ten hoogste 1 meter zijn. Voor een verlenging mogen uitsluitend originele slangen worden gebruikt. (max. 3 meter, op de vloer gelegd en tot een hoogte van 80 cm). De service-afdeling heeft afvoerslangen in diverse lengtes beschikbaar. Waterafvoer in een sifon Het verbindingspunt tuit/sifon met een slangklem (in de vakhandel verkrijgbaar) vastzetten.

1

Waterafvoer in een wastafel/badkuip Let op! – Kleine wastafels zijn hier niet voor geschikt. Het water kan overlopen! – Het uiteinde van de afvoerslang mag niet in het uitgepompte water ondergedompeld zijn. Anders kan het water in het apparaat teruggezogen worden! – Bij afvoer in een wastafel of een badkuip dient de afvoerslang met het meegeleverde bochtstuk tegen wegglijden geblokkeerd te worden. Het uitlopende water kan anders de slang uit de wastafel duwen. – Bij het wegpompen controleren of het water voldoende snel wegloopt.

Afvoerhoogtes van meer dan 1 meter De afvoerpomp van de wasautomaat voert het sop tot op een hoogte van 1meter af, dit gerekend vanaf de onderkant van het apparaat. Let op! Bij afvoerhoogtes van meer dan 1 meter kunnen storingen en beschadigingen aan het apparaat optreden. Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 meter is een ombouwset verkrijgbaar. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de service-afdeling.

39

Garantievoorwaarden Nederland Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden. 2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom. 3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. 4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. 5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik. 6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. 7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: a. chemische en elektrochemische inwerking van water, b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen, c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden, d. contact met agressieve stoffen. 8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. 9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. 11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. 14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. 16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte

40

producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking. Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland

41

Adres service-afdeling Nederland AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)

tel.

0172-468 300

Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)

tel.

0172-468 172

www.aeg.nl

42

Service Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling. Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig: – Modelaanduiding – Productnummer (PNC) – Serienummer (S-No.) (u vindt deze nummers op het typeplaatje) – Soort storing – Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren: Modelaanduiding:

.....................................

PNC:

.....................................

S-No:

.....................................

43

From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice. De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.

AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de © Copyright by AEG 822 943 908-01-260304-01

Wijzigingen voorbehouden

Similar documents