AEG Electrolux Lavamat 1610

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

AEG Wasmachines Foutcodes, Storingen en Problemen Foutcodes: foutcode C0: Als het apparaat normaal functioneert en het wasresultaat in orde is, is er geen technisch probleem. Neem echter contact met AEG op indien u niet tevreden bent.

foutcode 188 of 888: Dit is normaal, bij het aanzetten kunnen alle segmenten van het display even oplichten. Dit geeft de code 188 of 888 op het display.

foutcode C1, E10 of 1 piepje: De wasautomaat neemt geen- of onvoldoende water. Wij adviseren de toevoerslang van de kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden. Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. De afvoerslang mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn.

foutcode C2, E20 of 2 piepjes: Er is een probleem bij het afpompen. De mogelijke oorzaken kunnen zijn:- De afvoerslang zit te diep in de afvoer (mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn);- De afvoerpomp is geblokkeerd (deze reinigen);- De afvoer is verstopt.Volg voor het correct reinigen van het filter onderstaande procedure, zie evt. ook bijgevoegde animatie:- Schakel apparaat Uit;- Open het filterdeurtje en plaats een opvangbakje; - Tap de wasmachine af via het slangetje; - Neem het filter eruit door deze (veelal met kracht) linksom te draaien; - Maak het filter en pomphuis schoon en plaats het filter terug; - Sluit het aftapslangetje weer af en plaats deze terug; - Sluit filterdeurtje; Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik, controleer bij eerste gebruik op eventuele lekkage.

foutcode C3, F3, EF3 of 3 piepjes: Er ligt water onderin de wasautomaat. Haal de stekker uit de wandcontactdoos en probeer de wasautomaat achterover te kantelen. Er loopt dan water onder uit de wasautomaat, waarna de wasautomaat weer werkt. De wasautomaat dient nu weer te werken. De oorzaak kan ook zijn dat de wasautomaat het water niet goed kan afvoeren. Controleert u daarom de afvoerslang. Het kan ook een defecte slang in de wasautomaat zijn. Dit moet door een technicus hersteld worden.

foutcode C9, E50 of 9 piepjes: Er is onbalans tijdens centrifugeren opgetreden of motor is overbelast geraakt. Mogelijk is apparaat overbeladen. Indien machine herhaaldelijk achter elkaar gebruikt is waardoor motor overbelast kan zijn, deze ca. 30 min. laten afkoelen en dan nog eens te proberen. Als probleem blijft terugkeren, is er een probleem met de motor. Dit moet door een technicus verholpen worden.

foutcode Cd, E40 of 4 piepjes: Controleer of de vuldeur goed gesloten is. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.

foutcode CE: Er is een probleem met zeepbakdeksel. Dit moet door een technicus verholpen worden.

foutcode CF of E90: Er is een elektronisch probleem. Dit moet door een technicus verholpen worden.

foutcode E80 of 8 piepjes: Er is een fout opgetreden bij het uitlezen van de programmaschakelaar. Dit is eenvoudig op te lossen door deze een keer naar "0" te draaien en opnieuw een programma te selecteren.

foutcode Eb0, EH0 of 11 piepjes: Controleer de spanningsverzorging. Spanningsniveau is mogelijk te laag. Verwijder evt. toegepaste verlengkabels. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.

foutcode EF0, EF1, EF2 of 15 piepjes: Pluizenfilter verstopt, water op de bodem onderin de machine of overmatige schuimvorming. Controleer of er overmatige schuimvorming ten gevolge van overdosering van wasmiddel heeft plaatsgevonden. Controleer tevens of de watertoevoer en afvoer in orde zijn. Neem de toevoerslang van de kraan en controleer of een emmer van 10 liter binnen 1 minuut kan worden gevuld. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.

foutcode EF0, EF3 of 15 piepjes: Mogelijk heeft er een stuk kleding tussen de deur en manchet gezeten wat lekkage heeft veroorzaakt, bijv. een veter. Hierdoor is er interne lekkage geweest en heeft de vlotter in de bodem van het apparaat aangesproken. Indien dit het geval is dan kan dit opgelost worden door de machine Uit te draaien, de netstekker uit de wandcontactdoos te nemen, watertoevoerslang los te maken, een handdoek achter het apparaat te leggen en de machine iets achterover te kantelen (ca. 10 cm. aan voorzijde optillen). Let wel op dat er dan water achter uit de machine stroomt. Hierna kan het apparaat weer aangesloten worden en moet dan weer werken. Indien de klacht terugkeert, moet dit door een technicus verholpen worden.

foutcode EF0, EF5 of 15 piepjes: Er is onbalans opgetreden tijdens het centrifugeren en de laatste centrifugegang is overgeslagen. Mogelijk heeft er iets groots in de trommel gezeten. Reset apparaat door deze Uit- en Aan te zetten en probeer opnieuw met juiste belading.

foutcode Err of Error: Er wordt een bedieningsfout gemaakt. Wellicht is er een optie gekozen die bij het gekozen programma niet mogelijk is.

foutcode niet gelijk aan één van bovenstaande: De wasautomaat heeft een technisch probleem. Dit zal door een technicus nagekeken moeten worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.

Storingen: Afwijkend geluid Geen Alarmsignaal? Bij sommige modellen is het Alarmsignaal, om bijv. het Einde van een programma aan te geven, vrij zacht. Geluidsniveau is instelbaar, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing. Om instelling te testen kunt u het afpomp programma kiezen. Na ca. 2 min. moet dit een Einde signaal geven.

Is het een brommend geluid direct na start? Dit is normaal. De wasautomaat begint het wasprogramma met afpompen. De afvoerpomp geeft dit geluid.

Is het een fluitend geluid? Bij een nieuwe wasmachine is dit zeer waarschijnlijk het geluid van de koolborstels (in de motor) die nog moeten afvlakken. Na verloop van tijd zal dit geluid verdwijnen.

Is het een tikkend geluid direct na start? Dit is vermoedelijk een defect aan de zeepmiddellade en kan door een technicus opgelost worden.

Staat wasautomaat op een houten of laminaat vloer? Een houten of laminaat vloer veert te veel, dit versterkt het bedrijfsgeluid. De vloer zal verstevigd moeten worden met een multiplex plaat, zie de gebruiksaanwijzing.

Treedt het op tijdens centrifugeren of wassen? Controleer of de transportbeveiliging verwijderd is. De wasautomaat moet waterpas en stabiel staan. Zie de installatie instructie en de gebruiksaanwijzing.

Treedt het op tijdens pompen? De afvoerpomp is mogelijk geblokkeerd, hoe deze te reinigen kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing.

Lampjes (LED's) knipperen Deur-LED? LED knippert groen: Dit is normaal en geeft aan dat de deur geopend mag worden omdat water een veilig niveau heeft. Na het indrukken van Start/Pauze duurt het 2 min. voordat deur vrijgegeven wordt; Zanussi of AEG L50000-serie en LED deur brandt groen: Deur kan niet geopend worden; Zanussi of AEG L50000-serie en LED deur is Uit: Deur kan geopend worden; AEG L70000-serie en LED deur brandt groen: Deur kan geopend worden; AEG L70000-serie en LED deur is Uit of brandt rood: Deur kan niet geopend worden.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 1 keer? De wasautomaat neemt geen- of onvoldoende water. Wij adviseren de toevoerslang van de kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden. Indien de kraan voldoende water levert, is mogelijk het netfilter in de toevoerslang of bij het inlaatventiel verstopt. Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. De afvoerslang mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 11 keer? Controleer de spanningsverzorging. De spanning is mogelijk te laag. Verwijder verlengsnoeren. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 15 keer? Pluizenfilter verstopt, water op de bodem onderin de machine of overmatige schuimvorming. Controleer of er overmatige schuimvorming ten gevolge van overdosering van wasmiddel heeft plaatsgevonden. Controleer tevens of de watertoevoer en afvoer in orde zijn. Neem de toevoerslang van de kraan en controleer of een emmer van 10 liter binnen 1 minuut kan worden gevuld. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 2 keer? Er is een probleem bij afpompen. De mogelijke oorzaken kunnen zijn: De afvoerslang zit te diep in de afvoer (mag maximaal 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag minimaal 30 cm en maximaal 80 cm hoog zijn), de afvoerpomp is geblokkeerd (deze reinigen) of de afvoer is verstopt.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 3 keer? Er ligt water onderin de wasautomaat. U kunt proberen de wasautomaat spanningsloos te maken en achterover te kantelen. Er loopt dan water onder de wasautomaat vandaan en dan werkt de wasautomaat weer. De oorzaak kan zijn dat de wasautomaat het water niet goed kan afvoeren. Controleert u daarom de afvoerslang. Het kan ook een defecte slang in de wasautomaat zijn, dit moet door een technicus hersteld worden.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 4 keer? Controleer of de vuldeur goed gesloten is. Als dit in orde is, is er waarschijnlijk een probleem met het deurslot. Dit zal door een technicus nagekeken moeten worden.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 5 keer? Er is onbalans tijdens centrifugeren opgetreden of motor is overbelast geraakt. Mogelijk is apparaat overbeladen. Indien machine herhaaldelijk achter elkaar gebruikt is waardoor motor overbelast kan zijn, deze ca. 30 min. laten afkoelen en dan nog eens te proberen. Als probleem blijft terugkeren, is er een probleem met de motor. Dit moet door een technicus verholpen worden.

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 8 keer? Er is een fout opgetreden bij het uitlezen van de programmaschakelaar. Dit is eenvoudig op te lossen door deze een keer naar "0" te draaien en opnieuw een programma te selecteren.

Knippert de Start/Pauze Led? De wasautomaat is gereed om door het indrukken van de Start/Pauze toets gestart te worden.

Niet gelijk aan één van bovenstaande? Knipperen de LED's, dan is er meestal sprake van een storing. Zie de gebruiksaanwijzing. Het kan ook zijn dat een lopend wasprogramma onderbroken is, dan brandt het betreffende programma LED. U kunt deze storing opheffen door het wasprogramma te annuleren, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.

Reinigen Reinigen filter: Volg voor het correct reinigen van het filter onderstaande procedure, zie evt. ook bijgevoegde animatie: - Schakel apparaat Uit; - Open het filterdeurtje en plaats een opvangbakje; - Tap de wasmachine af via het slangetje; - Neem het filter eruit door deze (veelal met kracht) linksom te draaien; - Maak het filter en pomphuis schoon en plaats het filter terug; - Sluit het aftapslangetje weer af en plaats deze terug; - Sluit filterdeurtje; Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik, controleer bij eerste gebruik op eventuele lekkage.

Reinigen van plastic delen: Advies om toestel alleen met een sopje van water en zeep te reinigen. Schoonmaakmiddelen tasten de weekmakers in het plastic aan waardoor dit bros wordt en scheurt. Zie ook in de gebruiksaanwijzing bij onderhoud van het toestel. Bij schade kan het betreffende onderdeel vanuit onze afdeling Distriparts toegezonden worden.

Probleem bij starten of installatie Installatie Bovenlader wasmachine? Controleer of de transportbeveiliging, bestaande uit 3 bouten, compleet verwijderd is. Een wasautomaat moet waterpas en stabiel staan. Zie de installatie instructie en de gebruiksaanwijzing. Voorlader wasmachine met 3-voudig vertikaal profiel in de zijwanden? Controleer of de transportbeveiliging, bestaande uit 1 beugel en 3 bouten, compleet verwijderd is. Een wasautomaat moet waterpas en stabiel staan. Zie de installatie instructie en de gebruiksaanwijzing. Voorlader wasmachine met 9-voudig horizontaal profiel in de zijwanden? Controleer of de transportbeveiliging, bestaande uit 3 bouten, compleet verwijderd is. Een wasautomaat moet waterpas en stabiel staan. Zie de installatie instructie en de gebruiksaanwijzing. Voorlader wasmachine met volledig vlakke zijwanden? Controleer of de transportbeveiliging, bestaande uit 3 bouten en 3 polystyrene blokken (aan onderzijde), compleet verwijderd is. Een wasautomaat moet waterpas en stabiel staan. Zie de installatie instructie en de gebruiksaanwijzing.

Instelling extern waterslot Een extern waterslot dient voldoende water te kunnen leveren voor één volledige spoelgang. Bij een wolprogramma kan dit oplopen tot maximaal 36 liter. Daarom dient het waterslot minimaal op deze waarde ingesteld te worden. Dit komt meestal overeen met stand 8 of 9 op het waterslot. Een extern waterslot dient voldoende water te kunnen leveren voor één volledige spoelgang.

Kortsluiting U kunt de wandcontactdoos en de trekschakelaar (lampje) controleren door een ander toestel hierop aan te sluiten. De wasautomaat mag niet via een verlengsnoer aangesloten zijn Het is niet mogelijk om de wasautomaat en de wasdroger op dezelfde groep aan te sluiten. De stroomopname van beide apparaten is namelijk meer dan 16 Ampère.

Lekkage Is de toevoerslang los geweest of net geinstalleerd? Het kan zijn dat er water gelekt is via de toevoerslang indien deze niet goed is aangedraaid. bij de achterzijde? De afvoer kan verstopt zijn of de afvoerslang kan te diep in afvoer hangen. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm in de afvoer hangen. De afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30 cm en maximaal 80 cm hoog zijn. bij de onderkant? De afvoerpomp kan vervuild of niet goed aangedraaid zijn. bij de vuldeur? Er heeft iets tussen deur en manchet klem gezeten of het manchet is beschadigd. bij de zeeplade? Door zeepresten of een vervuilde zeeplade kan er lekkage ontstaan. Deze uitnemen en m.b.v. lauw water reinigen.

Neemt geen water Is er een waterslot tussen de kraan en toevoerslang gemonteerd? Het waterslot verwijderen en de toevoerslang direct op de kraan aansluiten. Als de wasautomaat nu weer water inneemt is het waterslot defect of sluit deze de toevoer af. Stel het waterslot in op 36 liter. Dit komt meestal overeen met stand 8 of 9. Komt er voldoende water uit de kraan? Draai de toevoerslang los van de kraan en controleer of er voldoende water uit de kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut kunnen worden gevuld. Nieuw geplaatst? In een nieuw apparaat kan het zijn dat de pomp zonder water staat en deze op gang geholpen moet worden. Hiervoor dient 2 liter water in de trommel of zeepbak gedaan te worden, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Pompt wel af? Mogelijk is filter vervuild of is afvoerslang te diep in de afvoer geplaatst. Afvoerslang slechts 10 cm. in afvoer. De afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30 cm en maximaal 80 cm hoog zijn. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is.

Start niet of is niet in te stellen Branden er LED's? Als er geen LED's branden, adviseren wij u te controleren of er spanning op de wandcontactdoos staat. Is de afvoerpomp schoon? De afvoerpomp reinigen, zie de gebruiksaanwijzing. Is de afvoerslang goed aangesloten? De afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30 cm en maximaal 80 cm hoog zijn. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm in de afvoer hangen. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is. Is de uitgestelde starttijd maximaal 8 uur? Als de uitgestelde starttijd maximaal 8 uur bedraagt, dan dient u de bedieningsknop van de uitgestelde starttijd ingedrukt te houden om de tijd langer in te stellen. Dit betekend dat u niet de toets stap voor stap kan indrukken om de tijd langer te kunnen instellen. Opties gekozen? Probeer hetzelfde programma opnieuw in te stellen, maar dan zonder opties. Niet alle opties zijn mogelijk bij alle programma's.

Probleem met de werking Aan het einde van een stoomprogramma De kledingstukken zijn gedeeltelijk nat (ze voelen vochtig aan) Het apparaat staat niet waterpas. Schroef de stelvoeten linksom/ rechtsom om ze qua hoogte aan te passen. Als het probleem aanhoudt, wordt dit veroorzaakt door een technisch probleem dat door een onderhoudstechnicus moet worden verholpen. De kledingstukken zijn niet glad genoeg Er is een verkeerd stoomprogramma geselecteerd d.w.z. 'Katoen' in plaats van synthetische kledingstukken Controleer de samenstelling van de stof op het label voordat u het stoomprogramma selecteert.

Bericht op het display De trommel is leeg, maar het display geeft een lading aan. Schakel het apparaat uit en daarna weer in. Als het probleem aanhoudt, wordt dit veroorzaakt door een technisch probleem. Dit moet door een technicus worden verholpen.

De trommel is vol, maar het display geeft 0,0 kg (leeg) aan Het apparaat is voorzien van een gewichtssensor. Het wasgoed is waarschijnlijk geladen voordat het apparaat is ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en maak de trommel leeg. Schakel het apparaat dan weer in en plaats het wasgoed in de trommel. Als het probleem aanhoudt, wordt dit veroorzaakt door een technisch probleem. Dit moet door een technicus worden verholpen.

De trommelverlichting werkt niet bij het openen van de deur Werkt het apparaat naar behoren? Als dat niet het geval is, controleer dan of de stekker goed in het stopcontact zit en schakel het apparaat in. Als het probleem aanhoudt, wordt dit veroorzaakt door een technisch probleem dat door een technicus moet worden verholpen.

Probleem met deur of manchet Deur gaat niet open Is er iets afgebroken? De deurgreep of het deurslot kan defect zijn. Dit moet door een technicus hersteld worden. Is het water niet afgepompt? U kunt via de aftapslang water weg laten lopen en de deur openen met de noodontgrendeling, zie de gebruiksaanwijzing. Controleer de afvoer, de pomp en het filter op verstopping.

Draairichting deur Kan de deur omgedraaid worden? De draairichting van de vuldeur van een wasautomaat kan niet omgedraaid worden.

Manchet probleem Is het manchet beschadigd, los of vervormd? Het manchet zal vervangen moeten worden, anders kunt u lekkage krijgen. Is het manchet bruin verkleurd? Dit is te reinigen met een schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld Cif. Is het manchet vettig of verkleurd? Dan is er meestal sprake van vervuiling door restanten wasmiddel en vuil. Dit wordt veroorzaakt door de overdosering van wasmiddel of het vaak wassen op een te lage temperatuur. De oplossing is een aantal keren op 95 graden te wassen, zonder wasgoed, met een kopje soda in de trommel. Hierdoor wordt het manchet en de wasautomaat intern gereinigd.

Probleem met wasresultaat Wasgoedschade Is de belading juist? Het kan zijn dat de wasautomaat overbeladen is geweest, zie de gebruiksaanwijzing. Wasgoed tussen trommel en kuip? Wasgoed tussen trommel en kuip is niet door u zelf te verwijderen. Dit moet door een technicus verholpen worden. Zitten er gaatjes in het wasgoed? Als er gaatjes in het wasgoed zitten, dan kan het zijn dat het wasgoed met een bleekmiddel (bijv. huishoudchloor), peroxide (bijv. acnecreme) of een haarverzorgingsproduct in aanraking is gekomen. Normale slijtage van het wasgoed is ook mogelijk. Het kan ook zijn dat er iets scherps in de trommel zit. U kunt dit testen door de trommel met een pantykous te controleren op bramen.

Wast niet schoon Gaat het voornamelijk om handdoeken? Vlekken op de handdoeken kunnen veroorzaakt worden door een chemische reaktie van bepaalde verzorgingsprodukten (shampoo(s), haarlak(ken), gel(s), etc.) in combinatie met het wasmiddel. Een oplossing kan zijn de handdoeken eerst op een voorwas programma zonder wasmiddel te wassen. Heeft u het wasmiddel juist gedoseerd? Het doseervoorschrift op de verpakking van het wasmiddel geeft de juiste hoeveelheid aan. Bij nieuwe wasautomaten kunt u proberen deze dosering ongeveer te halveren. Dit kan wel van invloed zijn op het wasresultaat. U zult dit dus een paar keer moeten uittesten. Is de afvoerslang goed aangesloten? De afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30 cm en maximaal 80 cm hoog zijn. De afvoerslang mag maximaal 10 cm. in de afvoer hangen. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is. Is de juiste temperatuur gekozen? Het is belangrijk dat er regelmatig op 60 en 90 graden wordt gewassen. Hierdoor blijven de wasautomaat en de leidingen goed schoon en voorkomt u nare luchtjes of vlekken in het wasgoed. Ruikt het wasgoed onaangenaam? Dan is er meestal sprake van vervuiling door restanten wasmiddel en vuil. Dit wordt veroorzaakt door de overdosering van wasmiddel of het vaak wassen op een te lage temperatuur. De oplossing is een aantal keren op 95 graden te wassen, zonder wasgoed, met een kopje soda in de trommel. Hierdoor wordt het manchet en de wasautomaat intern gereinigd. Verwarmt de wasautomaat? Als de wasautomaat niet verwarmt, wordt het deurglas niet warm. Dit kunt u testen door een wasprogramma te kiezen op 95 graden. Op lagere temperaturen geeft het deurglas namelijk geen warmte af. Wast u voornamelijk op lage temperaturen? Wast u alleen maar op 30 of 40 graden, dan ontstaat er op den duur een bepaalde vervuiling door restanten wasmiddel en vuil in de wasautomaat. Hierdoor kunt u grijze/bruinachtige vlekken in het wasgoed krijgen. De oplossing is een aantal keren op 95 graden te wassen, zonder wasgoed, met een kopje soda in de trommel. Hierdoor wordt het manchet en de wasautomaat intern gereinigd.

Probleem met werking Blijft water nemen Is de afvoer op juiste hoogte geplaatst? De afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30 cm en maximaal 80 cm hoog zijn. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm in de afvoer hangen. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is. Nieuw geplaatst? Bij een nieuw apparaat kan dit probleem (blijft water nemen) optreden doordat er mogelijk een lichte, externe vervuiling in het inlaatventiel is gekomen. Dit is op te lossen door een wasprogramma te starten waardoor deze vervuiling weg zal spoelen. Als probleem dan nog optreedt, moet dit door een technicus verholpen worden.

Centrifugeert niet, droogt onvoldoende of trommel draait niet Is de afvoerpomp schoon? U dient de afvoerpomp te reinigen, zie de gebruiksaanwijzing. Is er iets groots of kleins gewassen? Er is mogelijk een onbalans geweest door een onjuiste belading. De wasautomaat weigert dan te centrifugeren om te voorkomen dat de wasautomaat van zijn plaats komt. U kunt het nog eens proberen met een lege trommel. Is het water afgepompt? Er is mogelijk een afpomp probleem. Wellicht dat de afvoerslang te diep in de afvoer zit of dat de afvoerpomp geblokkeerd is. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm in de afvoer hangen. Kunt u de trommel wel met de hand rond draaien? Als de trommel van de wasautomaat niet draait, kan dit veroorzaakt worden doordat er iets tussen trommel en kuip zit. Wasgoed tussen trommel en kuip is niet door u zelf te verwijderen. Dit moet door een technicus verholpen worden. Staat de wasautomaat op een houten of laminaat vloer? Als de wasautomaat op een houten of laminaat vloer staat, kan dit er voor zorgen dat de wasautomaat onstabiel staat. Hierdoor kan er onbalans optreden waardoor een wasautomaat niet centrifugeert. Zie voor een juiste plaatsing op een houten vloer de gebruiksaanwijzing. Was-droog combinatie droogt onvoldoende? Mogelijk staat het apparaat niet waterpas of stabiel. Wasgoed tussen trommel en kuip? Het wasgoed tussen de trommel en de kuip is niet door u zelf te verwijderen. Dit moet door een technicus verholpen worden.

Kortsluiting Heeft u de elektra gecontroleerd? U kunt de wandcontactdoos en de trekschakelaar (lampje) controleren door een ander toestel hierop aan te sluiten. De wasautomaat mag niet via een verlengsnoer aangesloten zijn. Staat de wasdroger ook aan? Het is niet mogelijk om de wasautomaat en de wasdroger op dezelfde groep aan te sluiten. De stroomopname van beide apparaten is namelijk meer dan 16 Ampère.

Is er een verlengsnoer gebruikt? Kwaliteit van snoer en stekkers van verlengsnoeren is zeer wisselend. Dit kan grote invloed hebben op de werking van de apparaten. Daarom raden wij gebruik af. Uit ervaring weten wij dat het nogal eens mis gaat. Evt. kunnen langere snoeren (tot 2.5 m.) door de monteur gemonteerd worden (geen garantie).

Pompt niet af Is de afvoerpomp schoon? De afvoerpomp reinigen, zie de gebruiksaanwijzing. Is de afvoerslang goed aangesloten? De afvoerhoogte moet minimaal 30 cm. en maximaal 80 cm. hoog zijn. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm. in de afvoer hangen. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is. Is er nog water achtergebleven in de wasautomaat? U kunt proberen het water af te voeren via het aftapslangetje en de afvoerpomp, zie de gebruiksaanwijzing. De deur kan dan geopend worden op de normale manier of met de noodontgrendeling naast de afvoerpomp.

Stopt in het wasprogramma Branden er LED's?

Als er geen LED's branden adviseren wij u de wandcontactdoos te controleren of er spanning op staat. Gaat de wasautomaat uiteindelijk wel verder? De tijdsweergave is een indicatietijd van het programmaverloop en geen werkelijke tijd. Deze kan dus herberekend worden, verspringen of tijdelijk stilstaan. Geeft de display 1 minuut aan? Dit is normaal. Bij het STRIJKVRIJ en ANTIKREUK wasprogramma volgt na afloop van het wasprogramma een antikreukfase van ongeveer 30 minuten. Het display laat dan een resterende looptijd van bijvoorbeeld 1 minuut zien en de indicatie EINDE licht op. U kunt het wasprogramma stoppen en de deur openen. Is de afvoerpomp schoon? De afvoerpomp reinigen, zie de gebruiksaanwijzing. Is de afvoerslang goed aangesloten? De afvoerhoogte moet minimaal 30 cm. en maximaal 80 cm. hoog zijn. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm. in de afvoer hangen. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is. Is er een verlengsnoer gebruikt? Kwaliteit van snoer en stekkers van verlengsnoeren is zeer wisselend. Dit kan grote invloed hebben op de werking van de apparaten. Daarom raden wij gebruik af. Uit ervaring weten wij dat het nogal eens mis gaat. Evt. kunnen langere snoeren (tot 2.5 m.) door de technicus gemonteerd worden (geen garantie). Komt er water uit de kraan? Wij adviseren de toevoerslang van kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden.

Verwarmt niet Hoe heeft u dit waargenomen? Als de wasautomaat niet verwarmt, wordt het deurglas niet warm. Dit kunt u testen door een wasprogramma te kiezen op 95 graden. Op lagere temperaturen geeft het deurglas namelijk geen warmte af.

Wasmiddel of wasverzachter probleem Is de zeeplade goed schoon? Wasmiddel en wasverzachter worden via hevelwerking en syphons van de zeepbak naar de trommel geleid. Deze kanaaltjes kunnen verstopt raken en zijn m.b.v. lauw water door te spoelen en te reinigen. Een oplossing is de zeeplade uit het apparaat te nemen, goed te reinigen en onder de kraan schoon te spoelen. Levert de kraan water? Draai de toevoerslang los van de kraan en controleer of er voldoende water uit de kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut kunnen worden gevuld. Loopt de wasverzachter direct weg? Als u de zeeplade aan het begin van het wasprogramma opent, stroomt de wasverzachter direct weg. U kunt de zeeplade niet openen tijdens het wasprogramma. Wordt de wasverzachter niet meegenomen? De wasverzachter wordt vaak geconcentreerd verkocht en moet eerst verdund worden, zoals is omschreven op de verpakking. Bij sommige programma's, zoals bijv: "Sport", wordt er geen wasverzachter gebruikt om dat dit de vezels van dit type (sport-)kleding kan beschadigen.

Wasprogramma duurt lang Is de wastijd langer dan u gewend bent? De nieuwe wasmachines verbruiken weinig water en energie. De wasprogramma's duren daarom langer, tot wel 2,5 uur. De tijdsweergave is een indicatietijd en geen werkelijke tijd. De indicatie tijd kan dan ook verspringen of tijdelijk stilstaan in verband met het herbereken van het gekozen wasprogramma.

Wasprogramma wordt versneld doorlopen Loopt tijd in display versneld af? Apparaat staat mogelijk in Demo mode. Neem contact met onze service-informatielijn op om dit te verhelpen. Programmaverloop niet in orde? Dit kan door een technicus verholpen worden.

Zichtbare beschadiging Beschadiging of los onderdeel? Mogelijk betreft het een kunststof plaat die in de bodem van de machine geklikt moet worden, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Deze plaat is t.b.v. de waterbeveiliging en reduceren het geluid. Indien dit onderdeel beschadigd of los is gekomen, dan zal dit door een technicus verholpen moeten worden. Probeer s.v.p. aan te geven welk onderdeel het betreft.. Betreft stelpoot achter? Indien het apparaat links-achter inveert, is dit normaal. De wasautomaat is uitgerust met een automatische stelvoet, waardoor de machine achter iets inveert. Wilt u het zelf vervangen? Het onderdeel kan door onze afd. Distriparts geleverd worden:

http://onderdelen.aeg.nl/index.html

Overige/Algemeen; Kan ik mijn wasmachine op een warmwater aansluiting aansluiten? Technisch gezien is het mogelijk om water van maximaal 65 graden toe te voeren via het inlaatventiel. Wastechnisch is adviseren wij het liever niet omdat de wasprogramma's niet constant warm water gebruiken. Het toevoegen van heet water kan een slecht wasresultaat opleveren, bijvoorbeeld eiwit inwerking van vlekken waardoor een vlek nooit meer is te verwijderen. Zowel de voorladers als de bovenladers zijn gemaakt om aangesloten te worden op een koudwater aansluiting. De wasprogramma's zijn dan ook zo afgesteld om hiermee een perfect wasresultaat te behalen bij een zo laag mogelijk energieverbruik. Samengevat is het niet verstandig om een warmwateraansluiting op een voor- of bovenlader te gebruiken. Ik kan mijn wasmachine niet op de website vinden. Wij hebben alleen onze lijnmodellen op de website staan. Speciale modellen staan er niet op. Wij adviseren u contact op te nemen met uw handelaar. Hoe kan ik nagaan hoe oud mijn apparaat is? Dit kunt u doen met behulp van het serienummer op het typeplaatje. Het eerste cijfer geeft het jaartal aan en het tweede en derde cijfer geven de productieweek aan. Bijvoorbeeld 13500016 : week 35 in 2001.

AEG algemeen:

http://www.aeg.nl

AEG servicemonteur: http://www.aeg.nl/Service--support/Boek-een-monteur2/ AEG onderdelen: http://onderdelen.aeg.nl/index.html AEG Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 468 468

Similar documents