Ahrend 500

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Ahrend 500 Návod k použití Gebrauchsanweisung Manual Manual Mode d’emploi Handleiding

Çesky

Deutsch

English

Español

Français

Nederlands

Ahrend 500 Návod pro použití a údržbu Nábytek Ahrend 500 byl navržen a vyroben tak, aby se s ním Vám, jako uživateli, příjemně pracovalo. Tento návod Vám umožní seznámit se s Vaším pracovištěm a bezpečně ho používat. Doufáme, že Vám tento nábytek přinese potěšení. Uchovávejte tento návod na pracovišti.

Osvědčení CE Nastavení do vodorovné polohy Každá noha stolu Ahrend 500 má aretační kolečka umožňující nastavit stůl do vodorovné polohy. Otočením aretačního kolečka po směru hodinových ručiček se noha stolu nastaví do vyšší polohy. Otáčením se dosáhne maximální změny o 15 mm.

1

Çesky Výška stolu Různá provedení nohou Stoly Ahrend 500 existují v provedení s pevnou výškou nebo s variabilní výškou tří druhů. Rozdíl mezi nimi se pozná na svislé části nohou stolu (obr. 1 až 8). Pevná výška stolu Stoly Ahrend 500 s pevnou výškou (obr. 1 a 2) jsou vhodné pro velkou skupinu uživatelů pro běžnou kancelářskou práci a jako stoly pro schůze a porady. Pevná výška 72 cm je optimální pro osoby s tělesnou výškou přibližně mezi 160 cm a 175 cm. Pevná výška 74 cm je optimální pro osoby s tělesnou výškou přibližně mezi 165 cm a 180 cm. Lidem menšího vzrůstu se doporučuje používat opěrku pro nohy, pro vyšší lidi je vhodný stůl s nastavitelnou výškou.

A

Stoly s nastavitelnou výškou (HI) U stolů Ahrend 500 s nastavitelnou výškou (obr. 3 a 4) můžete výšku desky stolu přizpůsobit rozměrům svého těla. Výšku lze nastavit od 62 cm do 90 cm. Výška se většinou nastaví jednorázově pro hlavního uživatele pracovního stolu. Stoly s nastavitelnou výškou (HV) U stolů Ahrend 500 s mechanicky nastavitelnou výškou (obr. 5 a 6) lze v libovolném okamžiku výšku desky stolu nastavit přesně na rozměry nebo držení těla. To umožňuje, že jeden stůl mohou optimálně využívat různí lidé v různou dobu. Otáčením kliky můžete výšku desky nastavit na výšku od 62 cm do 90 cm.

1

2

3

4

B C

Nastavení správné výšky stolu Posaďte se uvolněně na kraj stolu tak, aby deska zasahovala až pod koleno. V této poloze se změří tři důležité vzdálenosti: Vzdálenost A: vzdálenost od spodní části podpatku boty po horní část stolu.

2

Vzdálenost B: vzdálenost od desky Stolu po dolní část lokte ohnutého v úhlu 90°, jestliže sedíte vzpřímeně a paži držíte podél těla.

Vzdálenost C: vzdálenost mezi deskou stolu a pravítkem, které jste si přiložili k horní části s stehen plus pět centimetrů. Je-li součet větší než B, musíte místo vzdálenosti B použít hodnotu C. Správná výška pracovní desky odpovídá při vaší postavě součtu vzdálenosti A a B (nebo A a C). Součet můžete zaokrouhlit na nejbližší sudé číslo.

Nastavení výšky (HV) Noha typu C (obr.3): sejměte kulatou krytku z nohy (přidržte a uvolněte pohybem šikmo dolů). P.S. V některých případech je tlačítko na vnitřní straně nohy nad kulatým nosníkem; v tom případě krytku neodstraňujte.

Nohu stolu chodidlem přidržte, tlačítko držte stisknuté a současně horní část stolu vysunujte nebo zasunujte, až dosáhnete potřebné výšky. Pak tlačítko pusťte a pohněte lehce stolem tak, aby se tlačítko vysunulo zpátky ven a noha zapadla na místo. Krytku nasaďte zpět. Rohové nohy se nastavují stejně jako nohy typu N.

Çesky

5

7

Noha typu N (obr. 4): páčku nahoře na noze stiskněte do strany a současně vysunujte nebo zasunujte spodní část nohy až do požadované výšky. Páčka se po uvolnění vrátí do původní polohy.

6

8

Stoly s nastavitelnou výškou (HVE) U stolů Ahrend 500 s elektricky nastavitelnou výškou (obr. 7) můžete v libovolném okamžiku nastavit výšku desky stolu přesně na rozměry nebo držení těla. To umožňuje, že jeden stůl mohou optimálně využívat různí lidé v různou dobu. Elektronickým přepínačem na okraji desky se ovládá výška stolu, kterou lze nastavit od 62 cm do 90 cm. Rovněž je možné uložit do paměti několik poloh dle vlastního přání. Stoly s nastavitelnou výškou pro práci vsedě i vestoje (SHE) U stolů Ahrend 500 s elektrickým nastavováním výšky stolu v rozpětí 60 cm (obr. 8) můžete v libovolném okamžiku nastavit výšku desky od 62 cm do 128 cm. To umožňuje práci u tohoto stolu jak vsedě, tak i vestoje. Stůl také mohou optimálním způsobem používat v různou dobu různí lidé. Elektronickým přepínačem na okraji desky se ovládá výška desky a do paměti lze uložit několik různých předvoleb.

Mechanické nastavení výšky (HV) U stolů s nohou typu C (obr. 5) má jedna z nich na přední straně otočnou páčku. Otočte ji směrem od desky, vysuňte rukojeť a otáčejte až do požadované výšky. Zasuňte rukojeť a otočte páčku zpět pod desku.

Výška vašeho stolu Nastavte stůl na svou míru A (viz Nastavení správné výšky stolu). Jako výchozí bod měření zvolte střed předního okraje sedadla. Podpěra nohou V praxi se často nízké nastavení stolu nepovažuje za příjemné, například proto, že nechceme sedět níže než naši kolegové. I tehdy lze dosáhnout ergonomicky správné polohy sedění, a to s pomocí podpěry nohou. Nastavte židli i stůl o právě tolik výš, jaká je průměřná výška podpěry nohou.

U stolů s nohou typu N (obr. 6) je páčka umístěna v rohu stolu pod deskou. Vyjměte páčku z držáku. Zasuňte ji do otvoru nahoře na noze a otáčejte až do požadované výšky. Páčku zase zasuňte zpět pod desku.

Elektronické nastavení výšky (HVE a SHE) Stoly s elektronickým přepínačem (obr. 7 a 8) se dodávají se zvláštním návodem pro jeho použivání. Před nastavením stolu pro práci vsedě nebo vestoje se seznamte s jeho obsahem.

3

Çesky Elektrické připojení pracoviště provádí elektrotechnik Elektrické připojení pracoviště Ahrend 500 má dvě části: část instalačně-technickou, kterou provádí elektrotechnik, a část určenou pro uživatele pracoviště (uživatelskou část lze nalézt na str. 6 a 7). Připojení pracoviště na elektrickou, informační a komunikační síť provádí odborný pracovník. Normy Všechny součásti nábytku Ahrend 500 a jeho doplňky splňují podmínky, které předepisují elektrifikační normy BS 6396/2002 a DIN VDE 0100-724.

Vedení kabelů Pracoviště Ahrend 500 může být kdekoli vybaveno příslušnými prodlužovacími kabely (obr. 1). Toto doplňkové vybavení lze pečlivě uložit pomocí vertikálního a horizontálního vedení kabelů nebo schránky na kabely. Vertikální vedení kabelů Vertikálním vedením kabelů se kabely vedou podél vzájemně oddělených tras k výstupům ze schránky na kabely (obr. 2). Kabely mohou vést podél nohy C od podlahy vzhůru přes krytku, která je připevněna k noze (obr. 3). Horizontální vedení a uložení kabelů Kabely přicházející z vertikálního vedení nohy, lze vést dále přes kabelové úchytky (obr. 4) nebo schránku na kabely (obr. 5), které mohou být uchyceny oboustranně na nosníku stolu. Schránky na kabely mohou být využity pro vedení a uložení elektrických kabelů i tehdy, jestliže se používají upevňovací držáky pro organizační lištu na pomůcky nebo přední panely (obr. 6). Klipsy umožňují, že je možné vést kabely kdekoli na spodní straně desky stolu (obr. 7).

1

2

3

4

5

6

7

8

Kontejner se zásuvkami Kontejner se zásuvkami o výšce odpovídající psacímu stolu může být opatřena průchodkou pro kabely. Lze je využít jako součást horizontálního vedení kabelů (obr. 8).

4

Çesky Elektrické připojení Ahrend nabízí standardně trojdílné nebo čtyřdílné zásuvky (obr. 9).

9

10

Použití zásuvek Je několik možností, jak stoly Ahrend 500 vybavit zásuvkami. Nejjednodušší způsob je připevnit zásuvku přímo na nosník pomocí dvou kabelových úchytek (obr. 10). Výklopné schránky na kabely Používají-li se schránky na kabely, je možné přebývající část kabelů vedoucí k přístrojům nebo prodlužovací kabel pečlivě uložit. Tyto schránky jsou vhodné také pro zásuvky (obr. 11). Existují v různých délkách, takže lze najít vhodné řešení pro všechny situace. Počet zásuvek, které se do schránky vejdou, závisí na typu zásuvek a na délce schránky. Dobré dosažitelnosti obsahu schránky se dosahuje tím, že je možné ji vyklopit, a že ji lze připevnit na dvě různé strany nosníku (obr. 12 a 13).

11

Vhodné umístění schránek pro elektrické vedení Zvolte pro schránku takovou polohu, která je co nejblíže k místu, kde je na na pracovní desce nejvíce přístrojů, jež je třeba zapojit.

12

13

Pracovní stoly Uprostřed pod pracovním stolem Ahrend 500 lze umístit horizontální úložný prostor pro kabely. Sem lze ukládat všechny kabely a šňůry pro lampy, rozvodné skříňky nebo připojení k síti. Tento prostor je přístupný ze dvou stran a je vhodný pro upevnění systémových zásuvek (obr.14).

14

5

Çesky Uživatel elektrického připojení Není vyloučeno, že Vy, jako uživatel pracoviště Ahrend 500, budete chtít sám něco měnit na elektrickém připojení. Například zasunout zástrčku do zásuvky nebo ji z ní vytáhnou, nebo pečlivě uložit přebývající část kabelů. Bezpečnost U elektrických instalací na pracovišti hraje nejdůležitější úlohu bezpečnost. Z toho důvodu mají všechny součásti, které přicházejí do styku s kabely zaoblené hrany a všechen nábytek může být uzemněn. Nehodám, jako je třeba klopýtnutí o kabely, které leží na podlaze, lze zabránit, jestliže je pečlivě uložíme na místa, která k tomu účelu Ahrend doporučuje. Náležitě uložené šnůry zvyšují bezpečnost pracoviště, lépe vypadají a pracoviště se bude snadněji uklízet.

Pracoviště se zásuvkami na kabelových úchytkách Zástrčky lze jednoduše zasunout a zase vytáhnout.

6

Místa připojení Místa, kde se na Vašem pracovišti bude připojovat elektrický proud nebo počítačové sítě, lze zvolit různým způsobem: – zásuvky lze připevnit přímo na nosník (obr. 1) – pod místem, kde pracujete, lze zavěsit jednu nebo více schránek na kabely (obr. 2). V tom případě budou přístroje připojeny na zásuvky umístěné v těchto schránkách a dále je možné v nich ukrýt přebytečné části kabelů. U těchto stolů lze ve střední organizační zóně umístit zásuvky, do nichž je možné napojit vlastní přístroje jako jsou jako jsou lap-topy nebo nabíječky telefonu na elektrickou síť a/nebo komunikační síť (obr.5). Flexpanely mají na spodní straně prostor, který může být využit pro zástrčky (obr. 6). Buďte v blízkosti těchto zabudovaných rozvodných skříněk velmi opatrní s tekutinami (nápoje, nádržky na vodu)!

Přebývající část kabelu může být stočena mezi úchytkami kabelů.

Přebývající část kabelu může také být zavěšena na háčcích kabelových úchytek na desce.

1

2

5

6

Flexibilní panel Flexibilní panel lze případně posunout, je-li třeba zastrčit nebo vytáhnout zástrčku.

Çesky Vedení kabelů podél hrany desky Kabely vedoucí od přístrojů, se vedou podél hrany desky (obr. 3). Je-li to žádoucí, mohou být kabely také připevněny do kabelových úchytek na desce, na jejichž háčcích budou viset a neprověšovat se (obr. 4).

3

4

Pracoviště s výklopnými schránkami na kabely Dobré dosažitelnosti obsahu schránek se dosahuje tím, že je možné je vyklopit. Pokud je třeba, odsuňte nejprve mobilní kontejner se zásuvkami.

Schránka na kabely se otevře tak, že stisknete současně obě tlačítka umístěná na okrajích schránky směrem dolů.

Schránka na kabely se pak sama otevře.

Po změnách v připojení se schránka na kabely zase zatlačením uzavře.

Dbejte na to, aby se při tom tlačítka na obou stranách “zaklapla”.

7

Çesky Kontejner se zásuvkami Existuje několik typů kontejnerů se zásuvkami. Kontejnery o výšce odpovídající psacímu stolu, které lze umístit vedle stolu, dále dva typy mobilních kontejnerů na kolečkách s nimiž lze zajet pod stůl, vozíky nebo závěsné kontejnery se zásuvkami. Mobilní kontejner se zásuvkami S mobilním kontejnerem se zásuvkami opatřeným madlem na tlačení lze bez problémů přejíždět na větší vzdálenosti, a to na příklad tehdy, jestliže pracujete na různých pracovištích (obr. 1).

odpovídá číslu na zámku. Při dodatečné objednávce klíčů je třeba toto číslo uvést. Lze rovněž jednoduše vyměnit celý váleček s klíčem, takže kontejner můžete zamykat jiným klíčem. Rukojeť zásuvek Přední část zásuvky může mít rukojeť přes celou svoji šířku (obr. 3) nebo postranní rukojeti na každé straně zásuvky (obr. 4).

Závěsné kontejnery se zásuvkami Závěsné kontejnery se zásuvkami lze umístit jak pod stůl s nohou typu C, tak s nohou N. Zavěšují se na nosník přímo pod desku (obr. 2). Skříňky jsou 60 cm hluboké.

Maximální zatížení Zásuvka na drobný materiál Jednoduchá zásuvka Teleskopická zásuvka

Klíče Kontejnery se zásuvkami se dodávají se dvěma klíči, z nichž jeden má umělohmotnou rukojeť. Číslo na klíči

Na otevřenou zásuvku si nikdy nesedejte nebo nestoupejte.

Přejíždění s mobilním kontejnerem se zásuvkami Kontejner nejprve uzavřete, aby během přesunu nedošlo k otevření zásuvek. Kontejner lze podle potřeby tlačit nebo táhnout.

8

1

2

3

4

Vytahování zásuvek Vytáhnout celou zásuvku z kontejneru lze pouze u teleskopických zásuvek.

Otevření zámku Zasuňte klíč do válečku a otočte ho o poloviční otáčku doprava. Nyní lze otevřít libovolnou zásuvku. Pokud je zásuvka vysunuta, jsou ostatní zásuvky zablokovány. Klíč může zůstat ve válečku, nebo ho lze vytáhnout.

5 kg 20 kg 9 kg

Zamykání Zavřete všechny zásuvky. Zasuňte klíč do zámku a otočte o poloviční otáčku doleva. Zásuvky nyní budou uzamčeny, klíč lze vytáhnout.

Výměna válečku Nejprve zamkněte kontejner. Otočte nyní klíčem trochu doprava, až malý otvor na okraji válečku bude směřovat “na tři hodiny”. V této pozici lze blokovací čep zastrčit do otvoru. Váleček s klíčem a čepem nyní bude možné současně vytáhnout ze zámku.

Nový váleček se zastrčeným klíčem teď můžete přímo zasunout do zámku.

Çesky

5

Doplňky pro kontejner se zásuvkami o šířce 42,5 cm

Doplňky pro skříňky se zásuvkami o šířce 31,5 cm

Zásuvky A4 se zavěšováním pořadačů Zásuvka A4 má přední část vysokou 30 cm. Provedení, při němž se zásuvka dá zcela vysunout, se dodává se dvěma umělohmotnými držáky na zavěšení pořadačů A4. Před jejich montáží se seznamte s instrukcemi uvedenými v přiloženém návodu k montáži. Rozdělovače se dají do zásuvky umístit dvěma způsoby: vedle sebe (obr. 5) nebo za sebou (obr. 6). Záleží jen na tom, čemu dáváte přednost. Rozdělovače se dají ze zásuvky vyjmout i se zavěšenými pořadači. Jednoduché provedení zásuvky (částečně vysunutelná) má jeden kovový rozdělovač na který se dají zavěsit pořadače A4 pouze za sebou.

Rozdělovače na závěsné pořadače v zásuvkách A4 Zásuvky A4 se dodávají s tyčemi na závěsné pořadače se dvěma posuvnými nosníky, díky nimž jsou vhodné pro závěsné pořadače různých rozměrů, například A4, folio nebo “foolscap”. 7

Zásuvky A6/A7 Tyto zásuvky lze pomocí přepážek rozdělit na více částí (obr. 7). Bezpečnost u všech kontejnerů se zásuvkami Otevřít současně více než jednu zásuvku není možné. Ostatní zásuvky se zablokují, čímž se zabrání tomu, že by se skříň mohla převrhnout. Horní zásuvku na drobný materiál (pokud v této sestavě je) je možné otevřít, i když je současně otevřena i jiná zásuvka.

Zásuvky A6/A7 Tyto zásuvky můžete podle vlastního uvážení uspořádat pomocí kolmých nebo šikmých dělicích příček. 6

Umístění rovných dělicích příček Zasuňte dělicí příčku na jedné straně. Umístěte ji do potřebné polohy v zásuvce. Dělicí příčka pak bude upevněna.

Umístění šikmých dělicích příček Šikmé dělicí příčky mohou být do zásuvky umístěny v různých polohách. Na tom pak bude záviset, kolik jich do zásuvky bude možné umístit.

Umístění kolmých přepážek Boční strany přepážek mají pružné výčnělky, které lze zastrčit do otvorů ve stěnách zásuvky.

9

Çesky Skříň se žaluziemi o výšce psacího stolu Na pracoviště lze umístit skříň se žaluziemi o výšce mezi 72 cm a 74 cm (výška průměrného psacího stolu) (obr. 1). Klíče Skříňky se žaluziemi se dodávají se dvěma klíči, z nichž jeden má umělohmotnou rukojeť. Lze rovněž jednoduše vyměnit celý váleček s klíčem, takže skříň můžete zamykat jiným klíčem. Pro výměnu válečku viz předchozí stránka "kontejner se zásuvkami". Nastavení do vodorovné polohy Skříně se žaluziemi se musí ručně nebo pomocí speciálního klíče Ahrend nastavit do vodorovné polohy. Jedině tehdy se zajistí optimální fungování dveří skříně (žaluzií) a výsuvných rámů.

Otevření zámku Zasuňte klíč do vložky a otočte o čtvrtinu obrátky doprava. Klíč může zůstat ve válečku, nebo ho můžete vytáhnout.

10

Maximální zatížení Při pravidelném rozložení váhy smí být zatížení skříně se žaluziemi na horní desce maximálně 39 kg. Maximální povolená váha na doplňcích uvnitř nábytku splňuje s rezervou minimální požadavek DIN 68874. Úložná deska ve skříni se žaluziemi o šířce 80 cm smí být při rovnoměrném rozložení váhy zatížena maximálně 39 kg. Úložná deska se závěsnými pořadači: 78 kg. Rám na závěsné pořadače nebo výsuvný úložný prostor ne více než 40 kg.

1

To znamená, že na skříních, úložných deskách nebo výsuvných rámech se nesmí stát ani sedět.

Táhnutím za svislou rukojeť pak lze žaluzii odsunout zcela doprava a tím skříň otevřít. Rám závěsných pořadačů nebo výsuvný úložný prostor pak můžete za rukojeť vytáhnout.

Uzavření Vytažený rám na závěsné pořadače je nejprve třeba zcela do skříně zasunout a teprve potom bude možné žaluzii odsunout doleva a tím skříň zavřít. Zasuňte klíč do zámku a otočte o čtvrtinu obrátky doleva. Nyní lze klíč vytáhnout.

Vodorovná poloha Pod každým rohem skříně je rektifikační kolečko, kterým se dá výška upravit asi o 15 mm. Lze to udělat buď rukou nebo speciálním klíčem. Při otáčení ve směru hodinových ručiček se skříň bude zvedat.

Stěhování Nejprve ze skříně odstraňte všechny věci, které do ní byly uloženy. Skříň se smí přemisťovat jen se zcela otevřenými dvířky, ale nejdříve je třeba dvířka i všechny vnitřní doplňky zajistit lepicí páskou.

Çesky Interiér Skříně se většinou dodávají s již přednastaveným vnitřním uspořádáním, které bylo pro dané pracoviště objednáno. Výsuvný úložný prostor Ve výsuvném úložném prostoru (obr. 3), který je 33 cm hluboký, je možné použít stejné příslušenství jako u kontejneru se zásuvkami A6/A7 (viz str. 9). 3

4

Bezpečnost Je-li výsuvný rám vysunut, ostatní rámy se vysunout nedají. Zablokují se, aby se zabránilo případnému převrácení skříně. Dva výsuvné rámy nebo úložné prostory ale je možné otevřít současně. Nezapomínejte při tom na riziko převrácení skříně v případě, že rámy jsou přetíženy. Dojde-li k přemístění výsuvných rámů nebo úložných prostorů ve skříni, musí se z bezpečnostních důvodů také přemístit zarážky na pojistném rámu. Tuto činnost musí provést odborný pracovník.

Výsuvné rámy Výsuvné rámy (obr. 5) jsou konstruovány tak, že je možné do nich umístit závěsné pořadače A4. Můžete je ve skříni zavěsit v libovolné výšce na vzdálenost 25 mm od sebe. Jestliže výsuvný rám sám od sebe vyjede dopředu, znamená to, že skříň nestojí vodorovně a musí

5

Po dodávce Výsuvné rámy/úložné prostory se dodávají v zajištěném stavu. Pokud je otevíráte poprvé, musíte nejdříve stlačit pojistné rámy dolů. U skříní o šířce 80 cm pouze na pravé straně, u šířky 120 cm vlevo i vpravo.

Úložné desky pro postranní závěsné pořadače Úložno desky pro postranní závěsné pořadače mají na předním a zadním okraji navíc lišty, na něž můžete postranní pořadače zavěsit (obr. 4). Mohou být ve skříni zavěšeny v jakékoli výšce.

se dodatečně nastavit (viz str. 10).

Po umístění skříně na místo můžete přepravní svorky odstranit.

Nastavení polic Police mohou být ve skříni zavěšeny v libovolné výšce. Před nastavením výšky: skříň zcela otevřete a úložnou desku šikmo nadzvědněte a vyjměte směrem dopředu.

Podpěry polic pak otočením (1,2) vytáhnete ze žlábků a zavěsíte do nově zvolené výšky (3,4). Dbejte při tom na to, aby vpředu i vzadu a také na obou stranách visely ve stejné výšce. Jako výchozí referenční bod při tom můžete využít kulaté otvory vedle žlábků.

Police pak zase na šikmo zasuňte do skříně a uložte na obě podpěry.

11

Çesky Údržba

Servis

Pokyny týkající se údržby jsou určeny jak pracovníkům specializovaným na údržbu, tak i samotným uživatelům pracoviště. Nikdy nepoužívejte na čištění benzín, aceton, terpentýn, petrolej nebo jiné agresivní látky, ředidla či brusné materiály.

Při stěhování nebo změnách v rozvržení pracoviště doporučujeme, abyste se obrátili na svého dodavatele.

Části, které nevyžadují údržbu Při běžném používání nevyžaduje zařízení na posuv zásuvek a výsuvné rámy žádnou údržbu.

Montáž Pro interní služby podniků jsou na požádání k dispozici montážní pokyny. Objednací číslo 0160 1071.

Nářadí U firmy Ahrend si můžete objednat servisní soupravu s nářadím speciálně určeným k montáži nábytku Ahrend 500. Objednací číslo 0160 8217.

Čištění desek Běžné znečištění (káva, čaj, tužka, otisky prstů, rtěnka, tuk, lepidla ředitelná vodou, inkoust ze značkovačů apod.) se odstraní čistým navlhčeným hadříkem. U obtížnějších skvrn lze rozpustit ve vodě měkké mýdlo a použít měkký nylonový kartáček. Lak obsahující ředidlo, lepidla, lak na nehty, inkoust na razítkování nebo z propisovací tužky apod. se odstraní organickým rozpouštědlem, jako je například líh.

12

Dýhované desky Pokud je nutné je čistit, stačí čistý vlhký hadřík. U obtížnějších skvrn lze případně ve vodě rozpustit trochu měkkého mýdla.

Čištění plastových částí Všechny plastové části lze čistit měkkým, popřípadě navlhčeným hadříkem. Na obtížnější skvrny od lepidla, značkovačů, propisovacích tužek a podobně stačí vlažná voda, případně s trochou měkkého mýdla. Čištění chromovaných a lakovaných kovových částí Všechny lakované kovy můžete čistit měkým, případně navlhčeným hadříkem. Na obtížnější skvrny od lepidla, značkovačů, propisovacích tužek a podobně stačí vlažná voda s trochou měkkého mýdla, popřípadě líh.

Zámky Spolehlivému fungování zámků prospívá, jestliže se do válečku zámku nastříká trocha speciálního mazacího prostředku, například přípravku Lubrikote.

Çesky

Deutsch

English

Español

Français

Nederlands

Ahrend 500 Anleitung zur Verwendung und Pflege Das Ahrend 500-Möbelsystem wurde speziell zu dem Zweck entworfen und angefertigt, die Arbeit für Sie als Benutzer zu vereinfachen. Ahrend 500 entspricht auch in gesundheitlicher Hinsicht allen Anforderungen. Wir hoffen, daß Sie dieses Möbelsystem gerne benutzen werden. Bewahren Sie diese Anleitung an Ihrem Arbeitsplatz auf.

CE-Kennzeichnung Waagerechte Ausrichtung Jedes Ahrend 500-Tischbein hat Höhenausgleichsschrauben, die eine waagerechte Ausrichtung des Tisches ermöglichen. Wenn Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn drehen, wird das Tischbein höher. Die maximale Schraubhöhe beträgt 15 mm.

13

Deutsch Die Tischhöhe Verschiedene Ausführungen von Tischbeinen Ein Ahrend 500-Tisch kann mit einer festen Plattenhöhe ausgestattet oder auf drei verschiedene Arten höhenverstellbar sein. Am vertikalen Teil der Tischbeine können Sie erkennen, um welche Ausführung es sich jeweils handelt (Abb. 1 bis 8). Feste Tischhöhe Ein Ahrend 500-Tisch mit fester Plattenhöhe (Abb. 1 und 2) ist für viele verschiedene Benutzergruppen zur Verrichtung normaler Büroarbeiten sowie als Sitzungs- und Konferenztisch geeignet. Eine feste Plattenhöhe von 72 cm ist optimal für Personen mit einer Körpergröße von 1,60 bis 1,75 m. Eine feste Plattenhöhe von 74 cm ist optimal für Personen mit einer Körpergröße von 1,65 bis 1,80 m. Kleinere Menschen sollten eine Fußstütze verwenden, größere Menschen einen höhenverstellbaren Arbeitstisch.

A

Höheneinstellbare Tische (HI) Mit einem höheneinstellbaren Ahrend 500-Tisch (Abb. 3 und 4) können Sie die Plattenhöhe auf Ihre eigene Körpergröße einstellen. Die Höhe lässt sich von 62 bis 90 cm einstellen. Meist wird die Tischplatte nur einmal auf die Körpermaße des Arbeitsplatzbenutzers eingestellt. Höhenverstellbare Tische (HV) Mit einem mechanisch höhenverstellbaren Ahrend 500Tisch (Abb. 5 und 6) können Sie die Plattenhöhe jederzeit genau auf Ihre eigene Körpergröße und Ihre Körperhaltung einstellen. So können verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten optimal an demselben Tisch arbeiten. Durch Drehen der Kurbel lässt sich die Tischhöhe von 62 bis 90 cm verstellen.

1

2

3

4

Höhe einstellen (HI) C-Beinteile (Abb.3): Die runde Abdeckkappe vom Beinteil abnehmen (festhalten und schräg nach unten abziehen). P.S.: In einigen Fällen befindet sich der Druckknopf an der Innenseite des Beinteils über der runden Traverse; entfernen Sie dann die Abdeckkappe nicht.

Fixieren Sie das Beinteil unten mit ihrem Fuß, halten Sie den Druckknopf gedrückt und ziehen Sie das Oberteil des Tisches heraus oder drücken Sie es nach unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Lassen Sie jetzt den Druckknopf los, bewegen Sie den Tisch etwas, bis der Knopf herausfedert und das Beinteil festklickt. Setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf. Eckbeinteile stellen Sie genauso ein wie N-Beinteile.

B C

Feststellen der richtigen Arbeitshöhe Setzen Sie sich entspannt auf den Rand des Tisches, und zwar so, daß die Kniekehlen sich auf Tischrandhöhe befinden. In dieser Position können drei wichtige Maße genommen werden: Abstand A: der Abstand zwischen Unterseite Ihres Absatzes und Oberseite der Arbeitsplatte. 14

Abstand B: der Abstand zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Ihres Ellenbogens (Arm am Körper anwinkeln, wie abgebildet). Abstand C: der Abstand zwischen Arbeitsplatte und einem auf den Oberschenkeln liegenden Lineal. Zählen Sie 5 cm zu dem gemessenen Wert hinzu. Ist der ermittelte Wert größer als Abstand B, ist anstatt Abstand B der ermittelte Wert zu verwenden.

Ihre persönliche Arbeitshöhe ist die Summe der ermittelten Werte A und B (oder A und C). Den auf diese Art und Weise ermittelten Wert können Sie auf die nächste gerade Zahl abrunden.

Deutsch

5

7

N-Bein (Abb. 4): Griff oben im Tischbein zur Seite gedrückt halten und gleichzeitig das untere Stück des Tischbeins bis zur gewünschten Höhe einschieben bzw. herausziehen. Griff loslassen, damit er wieder einrastet.

6

8

Höhenverstellbare Tische (HVE) Mit einem elektrisch höhenverstellbaren Ahrend 500Tisch (Abb. 7) können Sie die Plattenhöhe jederzeit genau auf Ihre eigene Körpergröße und Ihre Körperhaltung einstellen. So können verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten optimal an demselben Tisch arbeiten. Mit dem elektronische Schalter an der Tischkante verstellen Sie die Tischhöhe zwischen 62 und 90 cm. Darüber hinaus können Sie eine begrenzte Zahl von Einstellungen speichern. Höhenverstellbare Sitz-Stehtische (SHE) Mit einem Ahrend 500-Tisch mit elektrisch betätigtem Höhenverstellbereich von 60 cm (Abb. 8) können Sie die Tischhöhe jederzeit von 62 bis 128 cm verstellen. So können Sie wahlweise im Sitzen oder im Stehen an diesem Tisch arbeiten. Zudem können so verschiedene Personen zu verschiedenen Zeiten optimal an diesem Sitz-Stehtisch arbeiten. Mit dem elektrischen Schalter an der Tischkante verstellen Sie die Tischhöhe. Hiermit kan auch eine begrenzte Zahl von Einstellungen gespeichert werden.

Mechanisches Verstellen der Höhe (HV) Bei Tischen mit C-Beinen (Abb. 5) befindet sich auf der Vorderseite eines der Beine eine Kurbel. Nehmen Sie die Kurbel unter der Tischplatte hervor, klappen Sie den Griff heraus und drehen Sie die Kurbel bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Klappen Sie die Kurbel ein und verstauen Sie die Handkurbel wieder unter der Tischplatte.

Die Höhe Ihres Stuhles Stellen Sie die Höhe Ihres Stuhles auf Ihren persönlichen Abstand A ein (siehe Feststellen der richtigen Arbeitshöhe). Ausgangspunkt beim Messen ist dabei der Mittelpunkt des Sitzflächenrandes. Fußstütze In der Praxis hat sich erwiesen, daß ein zu niedrig eingestellter Tisch als unangenehm empfunden wird. Die richtige ergonomische Sitzhaltung kann dann mit einer Fußstütze erzielt werden. Stellen Sie dazu den Stuhl und Tisch höher ein, und zwar um die durchschnittliche Höhe der Fußstütze.

Bei Tischen mit N-Beinen (Abb. 6) ist eine lose Kurbel in einer Ecke unter der Tischplatte festgeklickt. Ziehen Sie diese Kurbel aus der Halterung. Stecken Sie sie in die Öffnung oben in einem der Tischbeine und drehen Sie so lange, bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist. Drücken Sie die Kurbel danach wieder in ihre Halterung.

Elektrisches Verstellen der Höhe (HVE und SHE) Die Tische mit elektronischer Höhenverstellung (Abb. 7 und 8) werden mit einer gesonderten Bedienungsanleitung für den Schalter geliefert. In dieser Bedienungsanleitung können Sie alle Einzelheiten hierzu nachlesen. 15

Deutsch Stromversorgung des Arbeitsplatzes durch den Installateur Die Stromversorgung des Ahrend 500-Arbeitsplatzes besteht aus zwei Teilen: dem technischen Teil der Installation durch einen Monteur und dem für die Benutzer des Arbeitsplatzes vorgesehenen Teil der Installation (siehe Seite 6 und 7). Der Anschluß des Arbeitsplatzes an das Elektrizitäts-, Informations- oder Kommunikationsnetz muß durch Fachkräfte erfolgen. Normen Alle Ahrend 500-Möbelteile sowie das Zubehör entsprechen den Bestimmungen der Stromversorgungsnormen BS 6396/2002 und DIN VDE 0100-724.

Kabelführung Der Ahrend 500-Arbeitsplatz kann an jedem Ort mit Systemverlängerungskabeln an die Netzspannung angeschlossen werden (Abb. 1). Diese Hilfsmittel können in vertikalen und horizontalen Kabelführungen oder Kabelwanne verlegt werden. Vertikale Kabelführung Ein flexible vertikale Kabelführung führt die Kabel über zwei getrennte Kanäle zu den Eingängen einer Kabelwanne (Abb. 2). Die Kabel können an einem C-Bein entlang unter einer an dem Tischbein angeklickten Abdeckung vom Fußboden nach oben geführt werden (Abb. 3). Horizontale Kabelführung und Kabelkästen Die Kabel, die aus der vertikalen Führung eines Tischbeins kommen, können horizontal weitergeführt werden mit Kabelklemmen (Abb. 4) oder Kabelkästen (Abb. 5), die auf beiden Seiten an der Tischtraverse festgeklickt werden können. Auch bei der Verwendung von Befestigungsstütze für Organisationsschiene oder Frontpaneele können Kabelwannen zur Aufnahme und Führung von Kabeln genutzt werden (Abb. 6). Die selbstklebenden Kabelführungen können dazu verwendet werden die Kabel an der Plattenunterseite an verschiedenen Punkten zu fixieren (Abb. 7). Kabelführung in Schubladencontainern Die schreibtischhohen Schubladencontainer können mit einer Kabelrinne ausgestattet sein. Diese Rinne kann zur horizontalen Kabelführung verwendet werden (Abb. 8).

16

1

2

3

4

5

6

7

8

Deutsch Anschlüsse Ahrend bietet 3- oder 4-fache Standard-Steckdosen (Abb. 9).

9

10

Verwendung von Steckdosen Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Ahrend 500Tisch mit Anschlüssen zu versehen. Die einfachste Methode ist die Systemsteckdose mit zwei Kabelklemmen direkt an der Traverse zu montieren (Abb. 10). Aufklappbare Kabelwannen Zu lange Gerätekabel oder Anschluss-Systemkabel lassen sich ordentlich in Kabelwannen unterbringen. Auch die Systemsteckdosen passen in diese Kabelwannen (Abb. 11). Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich, so dass in allen Situationen eine passende Lösung gefunden werden kann. Die maximale Anzahl Steckdosen pro Kabelwanne hängt von Größe und Typ der Steckdose ab. Die Kabelwanne ist aufklappbar und kann auf beiden Seiten der Traverse montiert werden, so dass der Inhalt der Kabelwanne leicht zugänglich ist (Abb. 12 und 13).

11

Die Anbringung von Kabelwannen Entscheiden Sie sich für eine Stelle nahe bei den anzuschließenden Geräten.

12

13

Benchtische In der Mitte unter dem Ahrend 500-Benchtisch kann eine horizontale Kabelrinne montiert sein, in der sich alle Anschlüsse für Lampen, Steckdosen und Kommunikationsnetze unterbringen lassen. Diese geräumige Kabelrinne ist von beiden Seiten zugänglich; hier können auch Steckerleisten befestigt werden (Abb. 14).

14

17

Deutsch Der Benutzer und die Stromversorgung Bei Bedarf können Sie als Benutzer des Ahrend 500-Arbeitsplatzes selbst Veränderungen der Stromversorgung vornehmen. So können Sie zum Beispiel einen Stecker in die Steckdose stecken oder herausziehen oder zu lange Kabellängen ordentlich unterbringen. Sicherheit Die Sicherheit steht bei der Stromversorgung des Arbeitsplatzes an erster Stelle. Deshalb sind alle Teile, die mit Kabeln in Berührung kommen, abgerundet, und das gesamte Möbelstück ist geerdet. Unfälle, die durch Stolpern über auf dem Boden liegende Kabel verursacht werden, lassen sich vermeiden, indem die Kabel in den speziell zu diesem Zweck für die Ahrend 500-Serie entwickelten zubehör untergebracht werden. Ein Arbeitsplatz, an dem die Kabel verdeckt sind, ist sicherer, sieht immer aufgeräumt aus und läßt sich leichter reinigen.

Arbeitsplätze mit Steckdose auf Kabelklemmen Stecker lassen sich bei diesen Arbeitsplätzen leicht hineinstecken und herausziehen.

18

Anschlüsse Ihr Arbeitsplatz kann auf unterschiedliche Weise an die Stromversorgung oder Netzwerke angeschlossen werden: – Steckdosen können direkt an der Traverse montiert sein (Abb. 1). – unter der Arbeitsplatte können sich ein oder mehrere Kabelwannen befinden (Abb. 2). Im letzteren Fall sind die Geräte des Arbeitsplatzes an die in diesen Kabelkästen befindlichen Steckdosen angeschlossen, und auch zu lange Kabel der Geräte können darin untergebracht werden. Bei Benchtischen können in der zentralen Organisationszone Steckdosen montiert werden, über die Sie tragbare Geräte wie Laptops oder Ladegeräte für Telefone ans Stromnetz und/oder an ein Kommunikationsnetz anschließen können (Abb. 5). Die flexiblen Paneele haben an der Unterseite eine Aussparung, damit sie nicht an die Stecker stoßen (Abb. 6). Seien Sie in der Nähe der eingebauten Steckdosen besonders vorsichtig mit Flüssigkeiten (z.B. mit Getränken, Wasserbehälter)!

Überlange Kabel können zwischen Kabelklemmen gebündelt werden.

Überlange Kabel können auch an den Haken der Plattenkabelführungen aufgehängt werden.

1

2

5

6

Flexibles Paneel Verschieben Sie bei Bedarf das flexible Paneel ein wenig, um den Stecker in die Steckdose zu stecken oder herauszunehmen.

Deutsch Kabelführung entlang des Plattenrandes Die Kabel der angeschlossenen Geräte werden um den Plattenrand herum in die Kabelrinnen geführt (Abb. 3). Bei Bedarf können Kabel auch in die Kabelführungen der Tischplatten gedrückt werden, wodurch sie in den Haken hängenbleiben. Auf diese Weise wird ein Durchhängen vermieden (Abb. 4). 3

4

Arbeitsplätze mit aufklappbaren Kabelkästen Um den Zugang zu optimieren, können diese Kabelwannen aufgeklappt werden. Eventuell erst Rollcontainer entfernen.

Die Kabelwanne wird geöffnet, indem Sie die zwei Knöpfe an den beiden Enden der Kabelwanne gleichzeitig nach unten drücken.

Die Kabelwanne geht dann von selbst auf.

Die Kabelwanne kann danach wieder zugedrückt werden.

Achten Sie darauf, daß die Knöpfe dabei an beiden Seiten wieder einrasten.

19

Deutsch Container Es gibt verschiedene Typen von Schubladencontainern. Die Standcontainer, die neben einem Tisch verwendet werden; zwei Typen von Rollcontainer, die unter einem Tisch geschoben werden können, sowie unter dem Tisch aufgehängte Container sowie Trolleys. Rollcontainer Der Rollcontainer mit Bügelgriff läßt sich problemlos über größere Abstände transportieren, wie z.B. bei Wechselarbeitsplätzen (Abb. 1). Hängende Container Die hängende Container können sowohl unter Tischen mit C-Beinen als auch bei N-Beinen verwendet werden. Sie werden unmittelbar unter der Platte an der Traverse aufgehängt (Abb. 2). Die Container sind 60 cm tief. Schlüssel Schubladencontainer werden mit zwei Schlüsseln geliefert, wobei einer der Schlüssel einen umklappbaren Kunststoff-

Fahren der Rollcontainer Der Rollcontainer erst abschließen, damit die Schubladen beim Fahren nicht herausfallen können. Der Rollcontainer kann gezogen oder geschoben werden.

20

griff hat. Die Schlüsselnummer ist mit der Schloßnummer identisch. Bei Nachbestellung der Schlüssel bitte diese Nummer angeben. Auch lässt sich der gesamte Zylinder mit Schlüssel problemlos austauschen, sodass der Schrank mit einem anderen Schlüssel abgeschlossen werden kann. Schubladengriffe Es können sich sowohl an den beiden Seiten (Abb. 3) der Schublade als auch an den Schubladenfronten Griffe befinden. Die Griffe sind dann genauso breit wie die Schublade (Abb. 2).

1

2

3

4

Herausziehen der Schubladen Nur Teleskop-Schubladen können ganz herausgezogen werden. Maximale Schubladenbelastung Materialschublade Einfache Schublade Teleskop-Schublade

5 kg 20 kg 39 kg

Setzen oder stellen Sie sich nie in geöffnete Schubladen!

Aufschließen Den Schlüssel in den Zylinder stecken und eine halbe Umdrehung nach rechts drehen. Jetzt lässt sich jede gewünschte Schublade öffnen. Sobald eine Schublade herausgezogen ist, sind alle anderen Schubladen blockiert. Der Schlüssel kann im Schloss stecken bleiben oder herausgenommen werden.

Abschließen Alle Schubladen schließen. Den Schlüssel ins Schloss stecken und eine halbe Umdrehung nach links drehen. Die Schubladen sind jetzt abgeschlossen, der Schlüssel kann herausgenommen werden.

Zylinder austauschen Den Schrank abschließen. Den Schlüssel anschließend ein kleines Stück nach rechts drehen, bis die kleine Öffnung im Rand des Zylinders 'auf 3 Uhr steht'. In dieser Position lässt sich ein Entriegelungsstift in die Öffnung schieben. Der Zylinder lässt sich nun mit Schlüssel und Stift zusammen aus dem Schlossgehäuse ziehen.

Anschließend wird der neue Zylinder ebenfalls mit Schlüssel direkt in das Schlossgehäuse gesteckt.

Deutsch

5

6

Geraden Einsätze positionieren Schubladeneinsatz an einer Seite hineindrücken. In der Schublade in die gewünschte Position bringen und loslassen. Der Einsatz arretiert von selbst.

Zubehör für Schubladencontainer 42,5 cm breit

Zubehör für Schubladencontainer 31,5 cm breit

Hängemapppenablage in DIN-A4-Schubladen Die DIN-A4-Schubladen haben eine 30 cm hohe Front. Die ganz herausziehbare Schublade enthält bei Lieferung zwei DIN-A4-Einsätze aus Kunststoff für Hängemappen. In der Montage-Anleitung ist die Montage der Schubladeneinsätze erklärt. Die Hängemappeneinsätze können in der Schublade auf zwei Arten verwendet werden: nebeneinander (Abb. 5) oder hintereinander (Abb. 6). Ihre eigenen Wünsche sind dabei natürlich ausschlaggebend. Die Hängemappeneinsätze können aus der Schublade herausgenommen werden. Die einfache Ausführung der (teilweise herausziehbaren) Schublade hat einen Schubladen-Einsatz aus Metall, in dem DIN-A4-Hängemappen nur hintereinander hineingehängt werden können.

Hängemappenablage in DIN A4-Schubladen Die DIN A4-Schubladen werden mit einer Hängemappenablage mit zwei verstellbaren Einhängeleisten geliefert, sodass verschiedene Hängemappenformate wie DIN A4, Folio und Foolscap in diesen Schubladen aufbewahrt werden können. 7

Schubladen im DIN A6- und DIN A7-Format Diese Schubladen lassen sich mit Schubladeneinsätzen in einzelne Fächer unterteilen. (Abb. 7). Sicherheit bei allen Schubladencontainern Wenn eine Schublade geöffnet ist, können keine weiteren Schubladen geöffnet werden. Sie sind blockiert um ein Kippen des Containers zu verhindern. Die Materialschublade (falls vorhanden) kan unabhängig von allen anderen Schubladen geöffnet werden.

Schubladen im DIN-A6- und DIN-A7-Format Teilen Sie diese Schubladen mit den geraden oder schrägen Schubladeneinsätzen so ein, wie Sie es wünschen.

Schrägen Einsätze positionieren Die schrägen Schubladeneinsätze können in verschiedenen Stellungen miteinander verbunden werden, wodurch auch die Anzahl der einsetzbaren Hängemappen bestimmt wird.

Gerade Einsätze positionieren Die Seiten der Einsätze haben federnde Nocken, die in die Öffnungen der Schubladenwände eingeklickt werden können.

21

Deutsch Schreibtischhoher Rollladenschrank Bei einem Tisch am Arbeitsplatz kann ein Rollladenschrank mit einer mittleren Höhe von 72 cm oder 74 cm benutzt werden (Abb. 1). Schlüssel Rollladenschränke werden mit zwei Schlüsseln geliefert, wobei einer der Schlüssel einen umklappbaren Kunststoffgriff hat. Die Nummer des Schlüssels des Rollladenschranks ist mit der des Zylinderschlosses identisch. Bei Nachbestellungen ist diese Nummer anzugeben. Auch lässt sich der gesamte Zylinder mit Schlüssel problemlos austauschen, sodass der Schrank mit einem anderen Schlüssel abgeschlossen werden kann. Das Austauschen des Schließzylinders ist auf der vorherigen Seite unter 'Container' erklärt.

Justieren Die Roll ladenschränke müssen von Hand oder mit dem Ahrend-Justierschlüssel waagerecht ausgerichtet werden, um ein einwandfreies Funktionieren des Rollladenschranks und der Ausziehrahmen zu gewährleisten. Maximale Belastung Ein Rollladenschrank sollte auf der Abdeckung mit höchstens 39 kg belastet werden.

1

Dieses Höchstgewicht erfüllt die in DIN 68874 festgelegte Norm für Bürozubehör problemlos. Ein Einlegeboden in einem 80 cm breiten Rollladenschrank kann bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung ein Höchstgewicht von 39 kg tragen, der Hängemappenboden mit maximal 78 kg und die Rahmen der Hängemappen oder der Auszug mit maximal 40 kg. Schrankeinsätze, herausziehbare Schubladen oder Schrankteile nicht als Sitzfläche verwenden!

Aufschließen Den Schlüssel in den Zylinder stecken und eine Viertelumdrehung nach rechts drehen. Der Schlüssel kann im Schloss stecken bleiben oder herausgenommen werden.

22

Ziehen Sie den vertikalen Griff dann nach rechts, um den Rollladen ganz zu öffnen. Die benötigten Rahmen mit Hängemappen lassen sich nun am Griff herausziehen.

Schließen Schieben Sie die herausgezogenen Rahmen der Hängemappen erst ganz in den Schrank zurück, bevor Den Schlüssel ins Schloss stecken und eine Viertelumdrehung nach links drehen. Der Schlüssel kann anschließend herausgenommen werden.

Justieren Der Stand des Rollladenschranks kann mit den Nivellierfüßen, die sich an den Schrankecken befinden, um ca. 15 mm justiert werden. Das Justieren kann mit der Hand oder mit dem Justierschlüssel erfolgen. Durch Drehen des Justierfußes nach rechts wird der Schrank angehoben.

Umzug Zuerst alle Gegenstände, die sich noch im Schrank befinden, entfernen. Schrank nur mit völlig geöffneter Tür transportieren. Eventuelles Zubehör mit Klebestreifen fixieren.

Deutsch

3

4

Schrankausstattung Die Schränke werden meist mit einer vorgefertigten Innenausstattung geliefert, die für den jeweiligen Arbeitsplatz bestellt wurde.

bigen Höhe aufhängen. Falls einer der Rahmen ohne Zutun nach vorne gleitet, steht der Schrank nicht waagerecht. Er muß dann nachjustiert werden (siehe Seite 10).

Auszug Für einen Auszug (Abb. 3) mit einer Tiefe von 33 cm können Sie die gleichen Zubehörteile verwenden wie für die DIN-A6-Schubladen der Schubladenelemente (siehe Seite 9).

Sicherheit Wenn ein Hängemappenrahmen herausgezogen ist, können Sie die übrigen Rahmen nicht öffnen. Sie sind blockiert, um ein Kippen des Schrankes zu verhindern. Zwei Ausziehrahmen und Auszüge können problemlos gleichzeitig geöffnet werden. Achten Sie dabei auf die Gefahr des Umkippens bei Überlastung der Rahmen.

Einlegeböden für laterale Hängemappen Die Einlegeböden für Hängemappen sind unter den Vorder- und Hinterrändern mit zusätzlichen Leisten versehen, an die lateralen Hängemappen gehängt werden können (Abb. 4). Diese können Sie in jeder gewünschten Höhe in den Schrank hängen. Hängemappenrahmen Die Hängemappenrahmen (Abb. 5) wurden so montiert, daß darin DIN-A4-Hängemappen aufgehängt werden können. Sie lassen sich im Schrank in jeder belie-

5

Nach der Lieferung Herausziehbare Rahmen, Behälter oder Schubladen werden in blockiertem Zustand geliefert. Um sie herausziehen zu können, muß die Sicherheitsleiste nach unten gedrückt werden (bei den 80 cm breiten Schränken nur rechts und bei den 120 cm breiten Schränken links und rechts).

Nach Vertauschen der Ausziehrahmen oder Auszüge müssen aus Sicherheitsgründen auch die Sicherheitsstifte auf der Leiste verstellt werden. Überlassen Sie dies bitte einem Fachmann.

Die Transportklemmen können nach dem Aufstellen des Schranks abgenommen werden.

Einlegeböden verstellen Die Einlegeböden können in jeder gewünschten Höhe im Schrank befestigt werden. Öffnen Sie dazu den Schrank ganz, heben Sie den Einlegeboden schräg an und nehmen Sie ihn aus dem Schrank heraus.

Drehen Sie dann die EinlegebodenHalterungen aus den Schlitzen (1,2) und befestigen Sie diese in der gewünschten Höhe (3,4). Achten Sie darauf, daß die vorderen und hinteren Halterungen gleich hoch befestigt werden. Orientieren Sie sich dabei an den runden Öffnungen neben den Schlitzen.

Führen Sie die Einlegeböden anschließend schräg ein und legen Sie sie auf die Halterungen im Schrank.

23

Deutsch Pflege

Die folgenden Pflegeanweisungen sind sowohl für den Benutzer des Arbeitsplatzes als auch für das Gebäudereinigungspersonal gedacht. Verwenden Sie unter keinen Umständen Waschbenzin, Azeton, Terpentin, Petroleum oder andere aggressive Mittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Wartungsfreie Teile Die Rollmechanismen der Schubladen und der Ausziehrahmen sind bei normaler Beanspruchung wartungsfrei.

Service

Bei Umzügen oder Neugestaltung des Arbeitsplatzes empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit Ihrem Lieferanten aufzunehmen. Montage Für das Wartungspersonal Ihres Betriebs ist eine Montageanleitung erhältlich. Bestellnummer: 0160 1071.

Werkzeug Sie können bei Ahrend eine Service-Packung mit dem bei Ahrend 500 benötigten Werkzeug bestellen. Bestellnummer: 0160 8217.

Reinigung der Arbeitsplatten Normale Verunreinigung (Kaffee-, Tee-, Bleistift-, Lippenstift-, Filzstiftund Fettflecken sowie Fingerabdrücke oder von wasserlöslichen Leimarten verursachte Flecken etc.) mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Flecken mit einer Seifenlauge und einer weichen Kunststoffbürste entfernen. Lösungsmittelhaltige Lacke und Leime sowie Nagellack, Stempelund Kugelschreibertinte usw., mit einem organischen Lösungsmittel, wie z.B. Spiritus, entfernen.

24

Reinigung furnierter Arbeitsplatten Bei Bedarf mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen. Hartnäckige Flecken mit einer Seifenlauge entfernen.

Reinigung von Kunststoffteilen Alle Kunststoffteile lassen sich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Hartnäckige Flecken wie Leim-, Filzstift-, Kugelschreiberflecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und verdünnter, milder Seifenlauge entfernen. Reinigung von Chrom und lackierten Metallteilen Farbig lackierte Metallteile können mit einem weichen, eventuell feuchten Tuch gereinigt werden. Hartnäckige Flecken, wie Leim-, Filzstift-, Kugelschreiberflecken usw., mit lauwarmem Wasser und verdünnter, milder Seifenlauge (eventuell mit Spiritus) entfernen.

Reinigung von Schlössern Für die einwandfreie Funktion der Schlösser sprühen Sie SpezialSchmiermittel, z.B. Lubrikote, in den Zylinder des Schlosses.

Çesky

Deutsch

English

Español

Français

Nederlands

Ahrend 500 Instructions for use and maintenance The Ahrend 500 desking system has been designed and manufactured to ensure that you can work comfortably and effectively. This manual tells you all about your Ahrend 500 workstation and explains how to use it safely. We hope you will enjoy using your furniture. Keep this manual at your workstation for future reference.

EC-Declaration Levelling Every table leg in the Ahrend 500 range has adjustable feet for levelling the table. Turn the foot clockwise to raise it. The maximum adjustment height is 15 mm.

25

English Table height A range of leg models Ahrend 500 tables are available as fixed height models or in three height-adjustable versions. You can see the difference in the vertical part of the table legs (figs. 1 to 8). Fixed table height A fixed height Ahrend 500 table (figs. 1 and 2) is ideal for the great majority of users engaged in normal office work and for meeting and conference tables. A fixed height of 72 cm is correct for people who are between about 1.60 and 1.75 m tall (5ft 3ins to 5ft 9ins). A fixed height of 74 cm is correct for people who are between about 1.65 and 1.80 m tall (5ft 5ins to 5ft 11ins). Shorter people are advised to use a footrest; taller people should have a height-adjustable table.

A

Height-adjustable tables (HI) A height-adjustable Ahrend 500 table (figs. 3 and 4) can be adjusted to suit your personal requirements. The height can be adjusted from 62 to 90 cm. As a rule the table will be adjusted only once, by the user of the workstation. Variable height tables (HV) A variable height Ahrend 500 table (figs. 5 and 6) lets you adjust the height of the work surface mechanically to suit your own height and posture at any time. This means that different people can use the same work table at different times in maximum comfort. By turning the handle the height can be adjusted from 62 to 90 cm.

1

2

3

4

B C

Working out the correct table height Sit on a table in a relaxed manner with the backs of your knees against the edge of the table. Three important dimensions can now be measured: Dimension A: the distance from the bottom of the heel of the shoe to the top of the table. 26

Dimension B: the distance from the top of the table to the underside of the elbow, sitting upright, with the arm alongside the body and bent at an angle of 90º.

Dimension C: the distance between the top of the table and a ruler placed across the thighs, plus 5 cm. If this is greater than dimension B, you should use dimension C instead of dimension B. The right work surface height for you is the sum of dimensions A and B (or A and C) rounded off to the nearest even number.

Height adjustment (HI) C-leg (fig.3): Remove the round cap from the leg (hold it and pull it loose by pulling it diagonally downwards). Note: The push-button is sometimes located on the inside of the leg, above the round bar. In that case do not remove the cap.

Keep the base of the leg in place with your foot. Press and hold the push-button while extending or retracting the upper section of the table to set the required height. Now release the push-button and move the table a little until the push-button springs back into its original position and the leg snaps into place. Fit back the cap. When adjusting corner legs follow the same procedure as with N-legs.

English

5

7

N leg (fig. 4): Press the handle at the top of the leg to the side and simultaneously slide the bottom part of the leg in or out to the desired height. Release the handle and let it click into place.

6

8

Variable height tables (HVE) A variable height Ahrend 500 table (fig. 7) lets you adjust the height of the work surface electrically to suit your own height and posture at any time. This means that different people can use the same work table at different times in maximum comfort. An electronic switch on the table edge operates the mechanism that adjusts the table height between 62 and 90 cm. Several preferred positions can also be stored in the memory. Variable height seated-standing tables (SHE) The height of an Ahrend 500 table with an electrically driven height-adjustment range of 60 cm (fig. 8) can be adjusted at any time between 62 and 128 cm. This enables you to work at the table both seated and standing. Different people can also make optimum use of this seated-standing table at different times. An electronic switch on the tabletop edge operates the table height mechanism, and several preferred positions can be stored in the memory.

Adjusting the height of HV-legs For tables with C legs (fig. 5) one of the front legs is provided with a rotating handle. Pull this out from under the tabletop, place it in the operating position and turn it till the table is at the desired height. Fold the handle and replace it under the tabletop.

The height of your chair Adjust the height of your chair seat to your dimension A (see Working out the correct table height). Measure from a point in the middle of the front edge of the seat. Footrest In practice a low table height is often disliked, perhaps because a person does not want to be sitting lower than his or her colleagues. In this case an ergonomically correct sitting posture can still be achieved with the aid of a footrest. Adjust the table and chair by raising them a distance equal to the average height of the footrest.

For tables with N legs (fig. 6) a separate handle has been clicked into a corner of the table. Pull the handle out of the clamp. Locate it into the opening at the top of a leg and turn until the desired height is reached. Click the handle back under the table top.

Adjusting the height of HVE/SHE-legs Tables with an electronic switch (figs. 7 and 8) are delivered with a separate manual for use of the switch. Consult this manual to operate the seated-standing table, as well.

27

English Wiring the workstation (instructions for electricians) The instructions for wiring an Ahrend 500 workstation are split up into two sections - this section for electricians and a section for the users of the workstation (see pages 6 and 7 for the users' section). The connection of the workstation to the electricity supply and to data and communications systems must be done by a qualified electrician. Standards All Ahrend 500 furniture elements and accessories comply with the regulations in wiring standards BS 6396/2002 and DIN VDE 0100-724.

Cable management An Ahrend 500 workstation can be connected to the power supply with system extension cables and sockets (fig. 1). These accessories can be concealed tidily in the vertical and horizontal cable guides or cable dumps. Vertical guides A flexible, vertical cable guide, guides the cables through two segregated channels to the ends of a cable dump (fig. 2). Cables can be guided from the floor up a C leg through a cap that is clicked onto the leg (fig. 3). Horizontal guides and securing cables The cables emerging from the vertical cable guides of a leg can be led through cable clamps (fig. 4) or cable dumps (fig. 5) which can be clicked into either side of the beam. Also when fixing supports are used for organization rails or front panels, cable boxes can be used to guide and store electric cables (fig. 6). Work surface cable holders can be attached anywhere on the underside of a table top to guide the cables (fig. 7).

1

2

3

4

5

6

7

8

Drawer pedestals Desk-height pedestals are available with a cable routing duct. This duct can be used as part of the horizontal cable guide system (fig. 8).

28

English Connections Ahrend supplies various types of electrical sockets, standard 3- or 4 gang (fig. 9).

9

10

Fitting sockets There are several different ways to fit a Ahrend 500 table with system sockets. The simplest method is to attach a socket directly to the support beam using two cable clamps (fig. 10). Hinged cable dumps Cable dumps provide space in which the excess length of equipment and power cables can be tidily concealed. The system power sockets also fit in these dumps (fig. 11). There is a range of lengths, so that an appropriate solution can be found in any situation. The number of sockets that can be mounted in the dumps depends on the type of socket and the length of the cable dump. For ease of access to the cables in them these dumps can be opened and mounted on either side of the beam (figs. 12 and 13).

11

Planning cabling Position the cable dump as close as possible to the place on the work surface where most of the equipment to be connected is located.

12

13

Bench models A horizontal cable dump can be mounted centrally under the tabletop of Ahrend 500 bench models. It has room for the leads for all lamps, bench-mounted sockets and mains connections. This amply dimensioned cable dump can be accessed on two sides and is designed to permit the mounting of system sockets (fig.14).

14

29

English The user and the wiring Users may themselves sometimes want to change some aspect of the wiring of their Ahrend 500 workstation. For example plug an item of equipment into a socket or unplug it, or conceal surplus lengths of cable tidily. Safety Safety must be the prime concern in the wiring of a workstation. For this reason, every component that comes into contact with wires and cables has rounded edges and the item of furniture can be earthed as a whole. Accidents caused by tripping over cables and flexes on the floor can be prevented by concealing the cables in the facilities specifically provided by the Ahrend 500 range. Concealed cables make the workstation safer, it looks much tidier and it is easier to clean.

Workstation with socket on cable clamps It is easy to plug in and unplug equipment.

30

Connections Your workstation can be fitted with connections to the power supply and to computer networks in a variety of ways: – Sockets can be mounted directly on the support beam (fig. 1). – One or more cable dumps can be suspended under the workstation (fig. 2). In that case, the workstation hardware is plugged into sockets in these dumps, and you can also conceal excess cable in them. In bench models, sockets that allow equipment brought by the user, such as laptops and mobile phone chargers, to be connected to the mains and/or a communication network can be mounted in the central organiser zone (fig.5). Flexi-panels are cut away at the bottom to provide room for these sockets (fig.6). Be very careful to keep fluids (drinks, water from plant pots) away from these built-in sockets!

Surplus lengths of cable can be bundled between cable clamps.

Surplus lengths of cable can also be suspended in the hooks of work surface guides.

Flexi-panel You may need to move the panel slightly to allow the plug to be inserted or removed.

1

2

5

6

English Leading cables along the edge of the work surface Equipment cables are led around the edge of the work surface (fig. 3). If required, cables can also be pushed into cable guides on the underside of the top so that they are held by the hooks and do not dangle (fig. 4).

3

4

Workstations with hinged cable dumps These cable dumps open on hinges for ease of access to the contents. It may sometimes be necessary to wheel a mobile drawer pedestal out of the way first.

The cable dump is opened by simultaneously pushing down the clips at the two opposite ends.

The dump will then drop open.

After the necessary changes have been made, the cable dump is closed again by pressing it shut.

Make sure that the clips on each side click back into place.

31

English Drawer pedestals There are several types of drawer pedestals - desk-height pedestals for use alongside a table, two types of pedestals on castors that can be wheeled under a table, trolleys and suspended drawer pedestals. Mobile drawer pedestal The mobile drawer pedestal with push-handle is easy to move over relatively long distances, for example in an office with flexible workstations (fig. 1). Suspended drawer pedestal The suspended drawer pedestals can be used under tables with C legs as well as N legs. They are hung on the beam, directly under the top (fig. 2). The drawer pedestals are 60 cm deep. Keys Drawer pedestals are supplied with two keys, one of which has a hinged plastic grip.

Moving the mobile drawer pedestal Lock the unit first so that the drawers cannot slide open while it is being moved. This pedestal can be either pushed or pulled as required.

32

The number on the key corresponds to the number on the lock. You will need to quote this number when re-ordering keys. The whole cylinder of the lock, with key, can also easily be replaced so that the unit can be locked (and unlocked) with a different key. Drawer handles The drawer fronts either have a handle over the full width (fig. 2) or side grips on each side of the drawer (fig. 3).

1

2

3

4

Drawer types Only telescopic drawers can be pulled all the way out of the unit. Maximum drawer loads Materials drawer Single drawer Telescopic drawer

5 kg 20 kg 39 kg

Never stand or sit on an open drawer.

Unlocking the unit Insert the key into the lock and turn it 90 degrees clockwise. Any desired drawer can now be opened. When this has been done, the other drawers are all immobilised. The key can be left in the lock or removed.

Locking the unit Close all drawers. Insert the key in the lock and turn it 90 degrees anticlockwise. The drawers are now locked, and the key can be removed.

Changing the cylinder Lock the unit. Now turn the key slightly to the right, till the notch on the edge of the cylinder is at '3 o’clock'. A deblocking pin can be inserted in the notch in this position. Pull the cylinder, with key and deblocking pin, from the barrel of the lock.

Insert the new cylinder, with the key in it, into the barrel and push it in until it clicks in place.

English

5

6

Mounting straight drawer dividers Depress the divider at one end. Place at desired position in drawer and release. The divider will lock itself in position.

Accessories for drawer pedestals 42.5 cm wide

Accessories for drawer pedestals 31.5 cm wide

Suspension file supports in A4 drawers The A4 drawers have a 30 cm high front. The telescopic version of the drawer is supplied with two A4 format plastic suspension file supports (see the enclosed assembly instructions for how to put the supports together). The supports can be installed in the drawer in one of two ways: either next to each other (fig. 5) or one behind the other (fig. 6). This depends entirely on your own personal preference. The suspension file supports may be removed from the drawer when full. The single runner drawer (which cannot be fully pulled out) is fitted with a metal suspension file support in which A4 suspension files may only be kept one behind the other.

Suspension file supports in A4 drawers The A4 drawers are supplied with a suspension file support with two movable suspension rails that can be shifted to take suspension files of different sizes such as A4, folio and foolscap. 7

Built-in safety in all drawer pedestals When one drawer is open, the other drawers cannot be opened. They are blocked to prevent the drawer pedestal from tipping over. The materials drawer (if fitted) can always be opened, even when another drawer is open.

A6/A7 drawers You can split these drawers up into compartments to suit your own needs with the aid of straight dividers or angled stationery slopes.

Mounting angled drawer dividers The stationery slopes can be fixed in different positions, so that the number fitting into a drawer will vary.

A6/A7 drawers These drawers can be split up into compartments with the aid of dividers (fig. 7).

Mounting straight drawer dividers The dividers are provided with springy lugs on the sides, which engage with the slots in the walls of the drawers.

33

English Desk-height tambour door cabinet A workstation may include a desk-height tambour door cabinet either 72 or 74 cm high (average table height) (fig. 1). Keys Tambour door cabinets are supplied with two keys, one of which has a hinged plastic grip. The number on the key to the tambour door cabinet corresponds to the number on the cylinder of the lock. You will need to quote this number when re-ordering keys. The whole cylinder of the lock, with key, can also easily be replaced so that the unit can be locked (and unlocked) with a different key. For details of changing the cylinder, see ‘drawer pedestals’ on the previous page.

Maximum loads A tambour door cabinet is capable of carrying a maximum load of 39 kg distributed evenly over the top. The maximum permissible weights in or on interior accessories are well in excess of the minimum requirement in DIN 68874. A shelf in an 80 cm wide tambour door cabinet is capable of carrying a maximum load of 39 kg distributed evenly; a suspension file shelf can hold 78 kg, and a suspension file frame or pull-out tray no more than 40 kg.

1

This means that nobody may stand or sit on the cabinet, shelves or pulled-out suspension file frames.

Levelling Tambour door cabinets must be levelled by hand or with an Ahrend levelling spanner in order for the tambour door and the pull-out frames to work properly.

Unlocking the unit Insert the key into the lock and turn it a half turn to the right. The key can be left in the lock or removed.

34

You can then open the tambour door by sliding it all the way to the right with the aid of the vertical handle. You can now pull out the suspension file frames or pull-out trays you want with the aid of the handle.

Closing All suspension file frames must be pushed all the way back into the cabinet before the door can be slid to the left and closed. Insert the key in the lock and turn it a half turn to the left. The key can now be removed.

Levelling The height of the cabinet can be adjusted by approximately 15 mm using the adjustable foot under each corner of the cabinet. You can do this by hand or with the cabinet levelling spanner. Turning the adjustable foot clockwise will raise the cabinet.

Moving Before moving the cabinet, remove all the items stored in it. The door must always be fully open when the cabinet is moved. Tape the door and all the interior accessories firmly with removals tape.

English Interiors Cabinets are usually supplied with a predetermined interior lay-out specifically ordered for the workstation. Pull-out drawer In a 33 cm deep pull-out drawer (fig. 3) you can use the same accessories as in A6/A7 drawers in drawer pedestals (see page 9). 3

4

When the position of pull-out frames and drawers in the cabinet is changed, the locking pawls on the antitilt bar will also have to be moved for safety reasons. This has to be done by a specialist fitter.

Suspension file frames The cabinet is supplied with the suspension file frames (fig. 5) mounted such that you can hang A4 suspension files in them. You may, however, have them fitted at any height you require in the cabinet. If a pull-out frame slides forward on its own, it means that the cabinet is not level and must be readjusted (see page 10).

5

After delivery Cabinets are delivered with pullout frames, trays and drawers blocked. The anti-tilt bar has to be pushed down so that they can be pulled out for the first time - on the right side only in the case of 80 cm wide cabinets and on both sides on 120 cm wide cabinets.

Shelves for lateral suspension files The shelves for suspension files have extra ridges under the front and back edges from which you can hang lateral suspension files (fig. 4). You can hang them at any height in the cabinet you wish.

Safety When one suspension file frame is pulled out, you will not be able to pull out any of the other frames. They are blocked to prevent the cabinet from tipping over. Two pull-out frames and drawers may be opened at the same time. Be aware of the risk of tipping if the drawers are heavily loaded.

Transport clamps may be removed once the cabinet has been installed.

Adjusting the shelves Shelves can be placed at any height in the cabinet. To adjust the height, open the cabinet fully, lift the shelf at an angle and pull it towards you out of the cabinet.

Twist the shelf supports out of the slots (1,2) and reposition them at the height you require (3,4). Make sure that they are at the same height at the front and back and on both sides. Use the round holes next to the slots as points of reference.

Tilt the shelf at an angle again, return it to the cabinet and place it on the two supports.

35

English Maintenance

Service

These instructions for maintenance are intended for both the professional cleaner and the user of the workstation. Never use benzine, acetone, turpentine, petrol or other aggressive substances, solvents or abrasive cleansers.

We advise you to contact your supplier when moving offices or reconfiguring the workstation.

Maintenance-free parts With normal use the runners of the drawers and pullout frames should not require any maintenance.

Assembly A set of assembly instructions is available for companies’ in-house technical services departments. Ahrend code 0160 1071.

Tools A service kit containing the tools required for Ahrend 500 is available from Ahrend. Ahrend code 0160 8217.

Cleaning work surfaces Normal stains (coffee, tea, pencil, lipstick, finger marks, grease, water soluble glue, felt tip pen ink etc.) can be removed with a clean, damp cloth. If necessary, a little soft soap may be added to the water and a soft nylon brush may be used to treat more stubborn stains. Solvent-based lacquer, glue, nail varnish, ballpoint pen ink etc. should be removed with an organic solvent, such as methylated spirits.

36

Cleaning veneered work surfaces Wipe with a clean, damp cloth if necessary. A little soft soap may be added to the water to treat more stubborn stains.

Cleaning plastic parts All plastic parts may be cleaned with a soft cloth, dampened if necessary. More stubborn stains caused by glue, felt tip pens, ballpoints etc. can be treated with lukewarm water and a little soft soap, if necessary. Cleaning chrome and enamelled metal parts All coloured metal parts may be cleaned with a soft cloth, dampened if necessary. More stubborn stains caused by glue, felt tip pens, ballpoints etc. are best treated with lukewarm water and a little soft soap. Methylated spirit may be used if necessary.

Locks The efficient working of locks can be promoted by spraying a special lubricant (such as Lubrikote) sparingly into the cylinder.

Çesky

Deutsch

English

Español

Français

Nederlands

Ahrend 500 Manual de utilización y mantenimiento Este mueble Ahrend 500 está diseñado y fabricado para que Usted, como consumidor, trabaje cómodamente y con seguridad. Este manual le enseñará a conocer su lugar de trabajo Ahrend 500 y a utilizarlo sin riesgos. Esperamos que disfrute de este mueble. Guarde este manual en su lugar de trabajo.

Declaración CE Nivelar horizontalmente Cada pata de la mesa Ahrend 500 dispone de un tapón para nivelar la mesa. Girando estos tapones en el sentido de las agujas del reloj, se sube la mesa. La altura máxima de extensión es de 15 mm.

37

Español Altura de la mesa Diversas versiones de las patas Una mesa Ahrend 500 puede realizarse con una altura fija o con una altura que puede ser variable de tres modos distintos. Esta diferencia se puede reconocer en la parte vertical de las patas de la mesa (fig. 1 a 8). Mesa de altura fija Una mesa Ahrend 500 con altura fija (fig. 1 y 2) está indicada para un grupo grande de personas para trabajo administrativo normal y como mesa de reuniones o negociaciones. Una altura fija de 72 cm está especialmente indicada para personas de una estatura media entre 1.60 y 1.75 m. Una altura fija de 74 cm es óptima para personas de una estatura entre 1.65 y 1.80 m. Se recomienda a las personas de baja estatura que utilicen un apoyo para los pies. A las personas de mayor estatura se recomienda utilizar mesas de altura ajustables o regulables.

A

Mesas de altura ajustable (HI) Con una mesa Ahrend 500 de altura ajustable (fig. 3 y 4) usted puede adaptar la altura del tablero a su estatura. La altura se puede ajustar entre 62 y 90 cm. En la mayoría de los casos la mesa se ajustará una sola vez a la altura del usuario del puesto de trabajo. Mesas de altura regulable (HV) Con una mesa Ahrend 500 mecánicamente regulable en altura (fig. 5 y 6), usted puede en cualquier momento adaptar con exactitud la altura del tablero a su estatura o posición corporal. De este modo esta mesa puede ser utilizada por personas diferentes en distintos momentos. Girando la manivela, se puede regular la altura de la mesa desde 62 hasta 90 cm.

1

2

3

4

B C

Determinar la altura adecuada de la mesa Siéntese de forma relajada en el borde de una mesa de forma que el hueco de la rodilla quede pegado al borde del tablero. Ahora pueden tomarse tres medidas importantes: Medida A: la distancia desde la parte inferior del tacón del zapato hasta la parte superior de la mesa. 38

Medida B: la distancia desde la superficie de la mesa hasta la parte inferior del codo, medido con el brazo doblado y pegado al cuerpo.

Medida C: la distancia entre la superficie de la mesa y una regla que se coloca sobre los muslos, súmele 5 cm.Si la suma de las dos medidas es mayor que la medida B, debe utilizar este valor en lugar del la medida B. La altura del tablero de trabajo, adecuada para usted, es igual a la suma de las medidas A y B (o A y C). Para ello puede redondear hasta el número par más cercano.

Regular la altura (HI) Pata C (fig.3): retirar el tope que cubre la pata (sujetar con la mano y tirar en oblicuo hacia abajo hasta soltarlo). PS En algunos casos el botón se encuentra en el interior de la pata, encima de la barra de soporte redonda; en ese caso, no debe retirarse el tope.

Sujetar con el pie la base de la pata, mantener pulsado el botón y deslizar hacia dentro o hacia fuera la parte superior de la mesa hasta alcanzar la altura deseada. Á continuación, suelte el botón y mueva ligeramente la mesa hasta que el botón vuelva a salir y se encaje la pata. Vuelva a colocar el tope en su sitio. Regule las patas de esquina del mismo modo que las patas N.

Español

5

7

Pata N (fig. 4): mantener girada hacia un lado la palanca situada en la parte superior de la pata y al mismo tiempo deslizar hacia dentro / fuera la parte inferior de la pata hasta la altura que se desee alcanzar. Soltar la palanca hasta que haga clic.

6

8

Mesas de altura regulable (HVE) Con una mesa Ahrend 500 electricamente regulable en altura (fig. 7), usted puede en cualquier momento adaptar con exactitud la altura del tablero a su estatura o posición corporal. De este modo esta mesa puede ser utilizada por personas diferentes en distintos momentos. Con el interrupto electrónico, situado en el borde del tablero, se puede regular la altura desde 62 hasta 90 cm. También se pueden guardar en la memoria algunas posiciones preferentes. Mesas para estar sentado/de pie, regulable en altura (SHE) Con una mesa Ahrend 500 regulable electricamente sobre una distancia de 60 cm (fig. 8), usted puede en cualquier momento regular la altura desde 62 hasta 128 cm. Esto permite trabajar tanto sentado como de pie. También puede ser perfectamente utilizada por diferentes personas en distintos momentos. Con el interruptor electrónico que hay en el borde del tablero se puede regular la altura y también guardar en la memoria algunas posiciones preferentes.

Regular la altura mecánicamente (HV) En las mesas de patas C (fig. 5) una de las patas dispone de una manivela en la parte delantera. Gire y saque la manivela por debajo del tablero, abra la empuñadura y gire hasta alcanzar la altura que desee. Cierre la empuñadura y ponga la manivela debajo del tablero de nuevo.

Altura de la silla Ajuste la altura de su silla a su medida A (ver Determinar la altura adecuada de la mesa). Utilice como punto de referencia de medida el centro del borde anterior del asiento. Apoya-pies Generalmente a nadie le gusta sentarse en una mesa demasiado baja, ya que, por ejemplo, no quiere sentarse más bajo que sus compañeros. En estos casos se puede encontrar una posición ergonómicamente correcta con ayuda de un apoya-pies. Adapte la altura de la silla y la mesa a la altura media del apoya-pies.

En las mesas de patas N (fig. 6) hay una manivela suelta en una esquina de la mesa debajo del tablero. Saque la manivela de su soporte. Insértela en la apertura que hay encima de una pata y gírela hasta la altura que desee alcanzar. Ponga la manivela de nuevo en su sitio.

Regular la altura electrónicamente (HVE y SHE) Las mesas con un interruptor electrónico (fig. 7 y 8), se suministran con un manual de utilización del interruptor. Consulte también este manual para la utilización de las mesas de estar sentado/de pie.

39

Español Instalación eléctrica del lugar de trabajo llevadaa cabo por el instalador La instalación eléctrica de un lugar de trabajo Ahrend 500 consiste de dos partes: la parte de instalación técnica realizada por los técnicos y la parte realizada por los usuarios (ver pág. 6 y 7 para la parte del usuario). La conexión del lugar de trabajo a las redes eléctricas, informáticas y de comunicación debe ser llevada a cabo por técnicos especializados. Normas Todos los muebles y accesorios Ahrend 500 cumplen las condiciones establecidas en la normativa BS 6396/2002 y DIN VDE 0100-724.

Cableado Un lugar de trabajo Ahrend 500 se puede proveer de electricidad mediante prolongadores en cualquier parte (fig. 1). Estos cables se pueden ocultar en los conductos verticales y horizontales del cableado o en cajas de cables. Conducción vertical Las conducciones flexibles verticales de cable llevan los cables por dos canales diferentes hacia los extremos de una caja de cables (fig. 2). Los cables se pueden subir desde el suelo por una pata C a través de una tapa que está acoplada a la pata (fig. 3). Conducción horizontal y ocultación de cables Los cables que salen de la conducción vertical de una pata, se pueden llevar por soportes de cables (fig. 4) o cajas de cables (fig. 5), que se puede acoplar a ambos lados del travesaño de la mesa. Este mismo sistema de conducción y ocultación de cables puede ser utilizado con los soportes de carriles para accesorios o paneles frontales (fig. 6). Los conductos de cables autoadhesivos se puede usar para llevar los cables a todas partes por debajo de los tableros (fig. 7).

1

2

3

4

5

6

7

8

Cajoneras Las cajoneras de la altura del escritorio están provistas de un conducto de cables. Este conducto se puede utilizar como parte de la conducción horizontal de cables (fig. 8).

40

Español Conexiones Ahrend ofrece enchufes estándar de 3 y 4 entradas (fig. 9).

9

10

Aplicación de enchufes Existen varias posibilidades para equipar una mesa Ahrend 500 con enchufes. El método más sencillo es montar el enchufe directamente al travesaño de la mesa con dos abrazaderas (fig. 10). Cajas de cables de abrir Cuando se utilizan cajas de cables se pueden colocar ordenadamente el cable sobrante de aparatos y los cables de conexión. Los enchufes también encajan en estas cajas (fig. 11). Se dispone de longitudes diferentes para solucionar correctamente cualquier situación. El número de enchufes que se puede poner en una caja de cables depende del tipo del enchufe y de la longitud de la caja. Para tener un acceso cómodo al interior, las cajas pueden abrirse y montarse a los dos lados del travesaño de la mesa (fig. 12 y 13).

11

Planificación de las tomas de electricidad Ponga los enchufes lo más cerca posible al lugar del tablero donde haya más aparatos para conectar.

12

13

Mesas Bench En el centro de la parte inferior de las mesas bench Ahrend 500 puede instalarse un accesorio para almacenaje de cables. Aquí pueden guardarse todas las conexiones para lámparas, enchufes y conectores de red. Se puede acceder por ambos lados a esta amplia canaleta para cables que permite también fijar los conectores de sistemas. (fig.14)

14

41

Español El usuario y la instalación eléctrica Puede que usted como usuario del lugar de trabajo Ahrend 500 desee cambiar algo en la instalación. Por ejemplo enchufar o desenchufar u ocultar cable sobrante. Seguridad La seguridad es primordial en la instalación eléctrica de un lugar de trabajo. Por eso todas las partes son redondeadas y todo el mueble dispone de toma de tierra. Accidentes como engancharse y caer sobre cables que van por el suelo se pueden evitar, guardando los cablesen los accesorios que proporciona Ahrend 500 para este fin. Ocultando los cables, el lugar es más seguro, más ordenado y de más fácil acceso para los limpiadores.

Lugares de trabajo con tomas de contacto en pinzas Las clavijas se pueden enchufar o desenchufar fácilmente.

42

Puntos de conexión Su lugar de trabajo puede tener diferentes formas de puntos de conexión para electricidad y redes de ordenadores: – puede tener tomas directamente montadas al travesaño de la mesa (fig. 1) – puede haber una o más cajas de cables colgadas debajo del lugar de trabajo (fig. 2). En este caso los aparatos se conectan a enchufes que hay en las cajas donde también se puede guardar el cable sobrante de los aparatos. En la zona de organización central de las mesas bench pueden instalarse enchufes en los que se pueden conectar a la red eléctrica o de datos dispositivos portátiles como, por ejemplo, ordenadores o cargadores de teléfono (fig.5). Las mamparas de uso flexible tienen un recorte en la parte inferior para dejar espacio a los enchufes (fig.6). ¡Tenga especial cuidado con los líquidos (bebidas, recipientes con agua) cuando estén cerca de estos enchufes empotrados!

El cable sobrante se puede recoger entre las pinzas para cables.

El cable sobrante también se puede enganchar en los conductores de cables del tablero.

1

2

5

6

Mamparas de uso flexible En caso de que fuese necesario la mampara puede desplazarse un poco para conectar o desconectar el enchufe.

Español Poner los cables a lo largo del borde del tablero Los cables de los aparatos se guían por el borde del tablero (fig. 3). Si se desea, los cables también se pueden guiar por conductos del tablero para que queden enganchados y no cuelguen sueltos (fig. 4).

3

4

Lugares de trabajo con cajas de cables que se pueden abrir Para un fácil acceso al interior estas cajas se pueden abrir. Si fuese necesario retirar primero las cajoneras móviles.

La caja se abre presionando hacia abajo al mismo tiempo los dos botones de los extremos.

La caja se abre automáticamente.

La caja, una vez realizado el cambio de conexión, se cierra a presión.

Asegúrese de que ambos botones hagan clic al cerrar.

43

Español Cajoneras Hay varios tipos de cajoneras. Las cajoneras que tienen la misma altura que la mesa y que se utilizan al lado de una mesa, dos cajoneras con ruedas que se pueden colocar debajo de una mesa, los carros y las cajoneras suspendidos. Cajonera móvil La cajonera móvil con barra para empujar se puede desplazar sobre grandes distancias, por ejemplo, en el caso de los trabajos que cambian con frecuencia de lugar (fig. 1). Cajonera colgante Las cajoneras suspendidos pueden aplicarse tanto a mesas con patas C como con patas N. Se cuelgan al travesaño de la mesa, directamente debajo del tablero (fig. 2). Estas cajoneras tienen una profundidad de 60 cm. Llaves Las cajoneras se suministran con dos llaves, una de las

Desplazamiento de la cajonera móvil Primero cerrar el armario para evitar que salgan los cajones durante desplazamiento. Esta cajonera se puede tirar o empujar.

44

cuales tiene una parte de material sintético plegable. Indicar .....el/la. Además, es fácil sustituir todo el cilindro con la llave para que el armario pueda cerrarse con otra llave. Asa del cajón El frente de los cajones puede disponer de un asa a todo lo ancho (fig. 3) o de asas laterales a ambos lados del cajón (fig. 4).

1

2

3

4

Salida del cajón Solamente los cajones telescópicos pueden sacarse completamente. Carga máxima Cajón de materiales Cajón único Cajón telescópico

5 kg 20 kg 39 kg

Nunca debe sentarse o ponerse de pie en un cajón abierto.

Abrir la cerradura Introduzca la llave en el cilindro y gírela media vuelta hacia la derecha. Ahora podrá abrirse el cajón que se desee. Cuando está abierto un cajón los demás quedan bloqueados. La llave puede dejarse en el cilindro o puede retirarse.

Cerrar Cerrar todos los cajones. Introduzca la llave en la cerradura y gírela media vuelta hacia la izquierda. Ahora los cajones están cerrados y la llave puede retirarse.

Sustituir el cilindro Cierre con llave la cajonera. Gire la llave un poco hacia la derecha, hasta que la pequeña ranura del borde del cilindro esté colocada “a las 3”. De este modo, podrá introducirse en la ranura una varilla de desbloqueo. El cilindro con la llave y la varilla pueden retirarse ahora al mismo tiempo del hueco de la cerradura. Puede introducirse

inmediatamente un nuevo cilindro con llave en el hueco de la cerradura.

Español

5

Accesorios para cajoneras de 42,5 cm de anchura

Accesorios para cajoneras de 31,5 cm de ancho

Archivadores suspendidos en cajones A4 Los cajones A4 tienen una altura frontal de 30 cm. La versión de cajón totalmente extraíble se suministra con dos archivadores suspendidos de material sintético A4. Para su montaje consulte el manual adjunto. Estos archivadores se pueden utilizar en los cajones de dos maneras: uno al lado del otro (fig. 5) o uno detrás del otro (fig. 6). Usted puede elegir. Estos archivadores suspendidos se pueden extraer llenos. La versión de cajón único (parcialmente extraíble) está provisto de un archivador metálico en el que solamente se pueden suspender archivadores A4 uno detrás de otro.

Sistema de carpetas colgantes para cajones A4 Los cajones A4 se suministran con un sistema de carpetas colgantes con dos guías deslizables que permiten colgar carpetas de distintas dimensiones como, por ejemplo, A4, folio y foolscap. 7

A6/A7 Cajones Estos cajones pueden dividirse en secciones utilizando separadores de cajones (fig. 7). Seguridad en todas las cajoneras Nunca se puede abrir más de un cajón a la vez. Los otros quedan bloqueados para evitar que vuelque la cajonera. El cajón de materiales (si lo hay) sí se puede abrir, aunque haya otros cajones abiertos.

Cajones A6/A7 Usted puede distribuir estos cajones a su gusto por departamentos con separadores rectos o en diagonal. 6

Colocar separadores de cajones rectos Presione el separador de cajones por un lado. Colóquelo en la posición deseada en el interior del cajón y suéltelo. El separador de cajones se fija por si solo.

Colocar separadores de cajones inclinados Los separadores de cajones inclinados pueden fijarse entre si en distintas posiciones, por lo que cabrán más o menos en un cajón.

Colocar separadores de cajón rectos Los laterales de los separadores de cajón están provistos de topes de amortiguación que pueden colocarse mediante un clic en los laterales de los cajones.

45

Español Armario de puerta de persiana de altura de mesa En un lugar de trabajo se puede utilizar un armario de puerta de persiana con una altura (media de mesa) de 72 o 74 cm (fig. 1). Llaves Los armarios de persiana se suministran con dos llaves. Una de ellas con una parte plegable de material sintético. Indicar el número ...... también puede sustituirse con facilidad el cilindro con la llave, de modo que el armario pueda cerrarse con otra llave. Consulte “cajoneras” en la página anterior para cambiar el cilindro.

Cargas máximas Un armario de puerta de persiana, tolera en la parte superior una carga máxima bien distribuida de 39 kg. El peso máximo permitido en o encima de los accesorios interiores cumplen ampliamente la exigencia mínima de DIN 68874. Una bandeja de un armario de persiana de 80 cm de ancho permite una carga máxima bien distribuida de 39 kg. La bandeja del archivador colgante de 78 kg. Una estructura de archivador o una caja extraíble no superior a 40 kg.

1

Esto significa que no se puede sentar o poner de pie encima de los tableros del armario, las bandejas o las estructuras extraíbles.

Ajustes Los armarios de puerta de persiana deben nivelarse a mano o con una llave de ajuste Ahrend. Solamente así funcionan bien la puerta de persiana y los marcos extraíbles.

Abrir la cerradura Introducir la llave en el cilindro y gírarla un cuarto hacia la derecha. La llave puede dejarse en el cilindro o puede extraerse.

46

Después puede abrir la persiana tirando hacia la derecha con el asa vertical. Ahora puede extraer las estructuras de los archivadores o las cajas extraíbles con el asa.

Cerrar Si hay una estructura de archivador fuera, Tiene que empujarla hacia dentro completamente para poder cerrar el armario. Introducir la llave en la cerradura y gírarla un cuarto hacia la izquierda. Ahora la llave puede extraerse.

Ajustar Con la base regulable debajo de cada esquina, se puede ajustar el nivel del armario unos 15 mm. Este se puede hacer manualmente o con la llave de ajuste del armario. El armario se sube si se gira la base regulable en el sentido de las agujas del reloj.

Traslados Vaciar primero el armario. Fijar con cinta adhesiva la puerta y accesorios interiores. Ahora se puede trasladar el armario con la puerta completamente abierta.

Español Interiores Generalmente los armarios se suministran con la distribución interior específicamente pedida para el lugar de trabajo.

3

4

Caja extraíble En una caja extraíble (fig. 3), de 33 cm de profundidad, se pueden utilizar los mismos accesorios que en un cajón A6/A7 de las cajoneras (ver pág. 9). Bandejas para archivadores colgantes laterales Las bandejas para archivadores colgantes tienen en la parte delantera y posterior unos bordes adicionales, donde se puede colgar los archivadores laterales (fig. 4). Los puede colgar a la altura que desee.

Cuando las estructuras / bandejas extraíbles se cambien de lugar en el armario, también se tiene que cambiar de sitio los topes de bloqueo por seguridad. Esto debe ser realizado por un técnico especializado.

Estructuras extraíbles Estas estructuras (fig. 5) están montadas para colgar archivadores colgantes A4. Los puede colgar cada 25 mm a cualquier altura que desee. Si una de estas estructuras extraíbles sale sola, significa que el armario no está bien nivelado y debe ajustarse (ver pág. 10).

5

Después de entrega Las estructuras y cajas extraíbles se entregan bloqueadas. Para poder sacarlas por primera vez, debe empujar hacia abajo la guía de bloqueo. En armarios de 80 cm de ancho empujar solamente en el lado derecho, en armarios de 120 cm de ancho a ambos lados.

Seguridad Si se saca una estructura extraíble, no se pueden abrir las otras. Quedan bloqueadas para evitar que se vuelque el armario. Se pueden abrir al mismo tiempo dos estructuras y bandejas extraíbles. Tenga en cuenta el riesgo de volcado si las estructuras están muy cargadas.

Los sujetadores de transporte se pueden quitar una vez colocado el armario.

Cambiar bandejas Las bandejas se pueden colgar en el armario a la altura que se desee. Para adaptar la altura: abra completamente el armario y levante la bandeja inclinada y sáquela hacia delante.

A continuación quite los soportes de las bandejas (1,2) y vuelva a colocarlos a la altura que desee (3,4). Asegúrese de poner los soportes anteriores y posteriores a la misma altura. Para ello utilice como referencia los agujeros que hay al lado de las ranuras.

Vuelve a introducir la bandeja inclinada.

47

Español Mantenimiento

Servicio

Estas recomendaciones de mantenimiento van dirigidas tanto a los limpiadores como a las personas que trabajan en este lugar. No utilice jamás bencina, acetona, terpentina, petróleo u otras sustancias agresivas, disolventes o productos abrasivos.

Para mudanzas y cambios del lugar de trabajo le aconsejamos ponerse en contacto con su proveedor.

Partes que no necesitan mantenimiento Los carriles de los cajones y estructuras extraíbles normalmente no necesitan mantenimiento.

Montaje Para el servicio de mantenimiento interno de las empresas podemos proporcionar instrucciones de montaje si lo desea. Número de referencia 0160 1071.

Herramientas En Ahrend puede comprar un kit de herramientas de montaje, especiales para el mobiliario Ahrend 500. Número de referencia 0160 8217.

Limpieza de tableros Manchas normales (café, té, lápiz, pinta labios, huellas digitales, grasa, cola de agua, tinta de rotulado, etc.) se limpian con un paño húmedo. Con manchas más rebeldes se puede utilizar jabón neutro disuelto en agua y un cepillo suave de nylon. La laca con disolvente, cola, esmalte de uñas, tinta de tampones, tinta de bolígrafo, etc., se limpian con un disolvente orgánico como alcohol.

48

Limpieza de tableros chapados Si fuese necesario, límpielos con un paño limpio húmedo. Con manchas rebeldes puede utilizar jabón neutro disuelto en agua.

Limpieza de partes de material sintético Todas estas partes se pueden limpiar con un paño suave, húmedo. Las manchas más rebeldes de cola, rotulador bolígrafo y parecidas se pueden tratar con agua tibia y jabón neutro. Limpieza de partes cromadas y metales lacados Todas las partes metálicas de color se pueden limpiar con un paño suave, húmedo. Manchas más rebeldes como manchas de cola, rotulador, tinta de bolígrafo y parecidas, se pueden tratar con agua tibia y jabón neutro, en algunos casos con alcohol.

Cerraduras Para que funcionen bien las cerraduras, introducir en el cilindro un poco de lubricante especial, por ejemplo Lubrikote.

Çesky

Deutsch

English

Español

Français

Nederlands

Ahrend 500 Manuel d'utilisation et d'entretien Ce meuble Ahrend 500 est conçu et fabriqué avec la volonté de proposer à l'utilisateur un poste de travail confortable, ergonomique et convivial. Ce manuel d'utilisation vous initie aux différentes possibilités offertes ainsi qu'à l'usage sécuritaire du poste de travail Ahrend 500. Nous espérons que vous aurez grand plaisir à utiliser ce meuble. Conservez le présent manuel à proximité de votre poste de travail.

Déclaration CE Mise à niveau Tous les pieds Ahrend 500 sont munis de dispositifs d'ajustement permettant de mettre la table à niveau. En faisant tourner le dispositif d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre le pied se relève. La course maximum d'ajustement est de 15 mm.

49

Français Hauteur du plateau Différentes versions de piétements Une table Ahrend 500 peut être réalisée avec une hauteur fixe ou réglable de trois façons différentes. La différence se reconnaît à la partie verticale des pieds (ill. 1 à 8). Hauteur de plateau fixe Une table Ahrend 500 à hauteur fixe (ill. 1 et 2) convient par excellence à un grand groupe d’utilisateurs pour le travail administratif courant et les utilisations en conversation et réunions. Une hauteur fixe de 72 cm est optimale pour les personnes dont la taille varie entre 160 et 175 cm. Une hauteur fixe de 74 cm est optimale pour les personnes dont la taille varie entre 160 et 180 cm. Pour les personnes plus petites, il est conseillé d'utiliser un repose-pieds; pour les personnes plus grandes, une table réglable en hauteur est souhaitable.

A

Tables réglables en hauteur (HI) Une table Ahrend 500 réglable en hauteur (ill. 3 et 4) vous permet d’adapter la hauteur du plateau de travail à votre taille. La hauteur peut se régler de 62 à 90 cm. En général le plateau de travail est réglé une fois pour toute à la taille de l'utilisateur. Tables réglables en hauteur (HV) Une table Ahrend 500 réglable en hauteur mécaniquement (ill. 5 et 6) vous permet d’adapter à tout moment la hauteur du plateau de travail à la taille de l’utilisateur ou à la position de travail. La table peut être ainsi utilisée à des moments différents par différentes personnes. En tournant une manette la hauteur de la table peut se régler de 62 à 90 cm.

1

2

3

4

B C

Déterminer la hauteur du plateau qui vous convient le mieux Installez-vous de manière décontractée sur le plateau de travail, le pli du genou contre le bord du plateau. Vous pouvez maintenant effectuer trois mesures importantes. Mesure A : la distance entre la partie inférieure du talon de la chaussure et la face supérieure du plateau. 50

Mesure B : la distance entre le plateau de travail et le dessous du coude en veillant à garder le bras le long du corps, plié à hauteur du coude.

Mesure C : la distance entre le plateau et une règle que vous déposez sur la cuisse. Ajoutez 5 cm à cette mesure. Si ce résultat est supérieur à la mesure B, vous utiliserez la mesure C au lieu de B. La hauteur de votre plateau de travail est égale à la somme des mesures A et B (ou A et C). Arrondissez cette mesure au chiffre pair le plus proche.

Réglage de la hauteur (HI) Pied C (ill.3) : retirer le bouchon rond du pied (saisir et tirer en biais vers le bas). P.S. : Dans certains cas, le boutonpoussoir se trouve à l’intérieur du pied au-dessus de la barre ronde ; dans ce cas, ne pas retirer le bouchon.

Maintenir avec la chaussure la base du pied à sa place, maintenir le bouton-poussoir enfoncé et sortir ou rentrer simultanément la partie supérieure de la table jusqu’à la hauteur souhaitée. Relâcher le bouton et remuer la table jusqu’à ce que le bouton se rentre en s’enclenchant dans le pied. Remettre le bouchon en place. Régler les pieds de coin comme les pieds en N.

Français

5

7

Pied N (ill. 4): Maintenez la manette située en haut, du côté interne en position inclinée et faites coulisser en même temps la partie inférieure du pied jusqu’à la hauteur désirée. Lâchez la manette et laissez-la s’encliquer.

6

8

Tables réglables en hauteur (HVE) Une table Ahrend 500 réglable en hauteur électriquement (ill. 7) vous permet d’adapter à tout moment la hauteur du plateau de travail à votre taille ou à l’attitude de travail. La table peut être ainsi utilisée à des moments différents par différentes personnes. La commande électronique située sur le côté du plateau règle la hauteur de la table entre 62 et 90 cm. En plus, quelques hauteurs usuelles peuvent être mises en mémoire. Tables assis-debout réglables en hauteur (SHE) Les tables Ahrend 500 équipées d’un réglage en hauteur électriquement avec une course de 60 cm (ill. 8), permettent à tout moment de changer la hauteur du plateau entre 62 et 128 cm. Il est ainsi possible de travailler à ces tables en position assise aussi bien que debout. Des personnes différentes peuvent faire un usage optimal de ces tables assis-debout à des moments différents. La commande électronique située sur le côté du plateau règle la hauteur de la table et quelques hauteurs usuelles peuvent être mises en mémoire.

Réglage mécanique de la hauteur (HV) Pour les tables avec des pieds C (ill. 5) un des pieds du côté avant est muni d’une manette tournante. Desserrer la manette de sous le plateau, déployer la poignée et tourner jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée. Rabattre la poignée et remettre la manette en place sous le plateau.

La hauteur de votre siège Réglez la hauteur du siège sur la mesure A (voir Déterminer la hauteur du plateau qui vous convient le mieux). La distance est mesurée à partir du milieu du bord avant du siège. Repose-pieds En général, il n'est pas agréable de travailler à une table dont la hauteur est inférieure à celle des bureaux des collègues. Dans ce cas une attitude assise ergonomiquement correcte est quand même possible grâce à l'utilisation d'un repose-pieds. Partant des mesures obtenues, réglez le plateau et le siège d'autant plus haut que la hauteur moyenne du repose-pieds.

Pour les tables munies de pieds N (ill. 6), vous trouverez une manette détachée encliquée dans un des coins sous la table. Retirez la manette de sa fixation. Engagez-la dans l’ouverture située en haut d’un pied et tournez-la jusqu’à ce que la hauteur désirée ait été atteinte. Remettez la manette à sa place sous le plateau.

Réglage électronique de la hauteur (HVE et SHE) Les tables munies d’une commande électronique (ill. 7 et 8) sont livrées avec un manuel séparé pour l’utilisation de cette commande. Consultez également ce manuel pour l’utilisation de cette table pour positions assis ou debout.

51

Français Electrification du poste de travail par l'installateur La description de l'électrification d'un poste de travail Ahrend 500 est divisée en deux parties : une partie concernant l'installation technique s'adressant aux monteurs et une partie destinée à l'utilisateur du poste de travail (pour la partie réservée à l'utilisateur, voir aux pages 6 et 7). Le raccordement du poste de travail aux réseaux électrique, informatique et de télécommunication doit être réalisé par un monteur spécialisé. Normes Tous les éléments de meubles et accessoires Ahrend 500 répondent aux conditions fixées par les normes d'électrification BS 6396/2002 et DIN VDE 0100-724.

Guidage de câble Un poste de travail Ahrend 500 peut être équipé de câbles de rallonge d’alimentation électrique (ill. 1). Ces auxiliaires sont dissimulés dans les systèmes de guidage de câbles verticaux et horizontaux et dans les boîtiers techniques. Guidage vertical des câbles Un chemin de câbles souple et vertical, conduit les câbles par deux canaux séparés vers les extrémités d’un boîtier technique (ill. 2). Les câbles peuvent être guidés le long d’un pied C depuis le sol vers le haut sous un couvercle encliqué sur le pied (ill. 3). Guidage horizontal des câbles et rangement des cordons électriques Les câbles sortant du guidage vertical d’un pied peuvent ensuite être passés dans des pinces à câbles (ill. 4) ou dans des boîtiers techniques (ill. 5), qui peuvent être encliqués de chaque côté de la traverse. Des boîtiers techniques peuvent également être utilisés pour le guidage et le rangement des cordons électriques dans le cas d’application des supports pour rampes de fixation ou pour panneaux frontaux (ill. 6). Des guides de câbles autocollants peuvent être utilisés pour guider les câbles partout le long de la face inférieure du plateau (ill. 7). Caissons à tiroirs Les caissons à tiroirs à hauteur de bureau peuvent être munis d'un chemin de câbles. Celui-ci peut faire partie du guidage de câbles horizontal (ill. 8).

52

1

2

3

4

5

6

7

8

Français Raccordements Ahrend propose des prises, triple ou quadruple standard (ill. 9).

9

10

Utilisation des prises multiples Il existe plusieurs solutions pour équiper un bureau Ahrend 500 avec les prises et raccordements nécessaires. La méthode la plus simple consiste à monter une multiprise directement sur la traverse à l’aide de deux pinces à câbles (ill. 10). Boîtiers techniques ouvrables L’utilisation de boîtiers techniques permet de dissimuler l’excès de cordons et câbles de raccordement des appareils. Les multiprises peuvent également être dissimulées dans ces boîtiers (ill. 11). Il existe plusieurs longueurs de boîtiers techniques, ce qui offre toujours une solution appropriée à chaque situation. Le nombre de multiprises pouvant être placées dans ces boîtiers est fonction du type de multiprise et de la longueur du boîtier technique. Pour une bonne accessibilité du contenu, ces boîtiers peuvent être ouverts et montés de chaque côté de la traverse (ill. 12 et 13).

11

Planification des boîtiers techniques d'électrification Situer le boîtier technique aussi près que possible du maximum d'appareils à raccorder.

12

13

Tables communes Il est possible d’installer au centre sous la table Ahrend 500 Bench un rangement horizontal pour câbles. Cela permet de rassembler tous les raccordements pour lampes, prises de courant et prises de réseau. Cette grande rigole est accessible depuis deux côtés et convient pour fixer des prises multiples. (illustration 14)

14

53

Français L'utilisateur et l'électrification En tant qu'utilisateur d'un poste de travail Ahrend 500 vous pouvez être amené à apporter des modifications dans l'électrification de votre poste de travail. Par exemple brancher ou débrancher une fiche dans une prise ou dissimuler un excès de câbles. Sécurité La sécurité est primordiale dans l'électrification d'un poste de travail. C'est pourquoi tous les éléments en contact avec des cordons électriques et câbles ont été arrondis. Le bureau complet peut par ailleurs être mis à la masse. Vous pouvez éviter nombre d'incidents, comme par exemple trébucher sur un câble ou cordon traînant sur le sol, en rangeant les cordons dans les accessoires prévus par Ahrend 500. Lorsque les cordons et câbles électriques ou informatiques sont bien rangés, le poste de travail est sans danger, plus net et est en outre facilement accessible au personnel d'entretien des bureaux.

Poste de travail avec multiprise sur pinces à câbles Les fiches se branchent et se débranchent facilement.

54

Points de raccordement Votre poste de travail peut être équipé de plusieurs manières de points de raccordement aux réseaux électrique et informatisé : – Il est possible de monter des multiprises directement sur la traverse (ill. 1). – Il est également possible de suspendre un ou plusieurs boîtiers techniques sous le poste de travail (ill. 2). Dans ce cas, les appareils du poste de travail sont raccordés sur les multiprises que renferment les boîtiers techniques qui permettent en outre de dissimuler l'excès de cordons et câbles. Dans la zone d’organisation centrale de la table commune, il est possible d’installer des prises permettant de connecter les appareils des visiteurs tels qu’ordinateurs portables ou chargeurs de téléphone sur le secteur et / ou le réseau de communication (illustration 5). Le dessous des panneaux flexibles est pourvu d’un espace libre pour le passage des fiches (illustration 6). Faire particulièrement attention aux liquides (boissons, bacs d’eau) à proximité de ces prises encastrées !

L’excès de cordons électriques et de câbles peut être maintenu par des pinces à câbles.

L’excès de cordons électriques et de câbles peut être également suspendu dans les crochets des chemins de câbles du plateau.

1

5

Panneau flexible Déplacer éventuellement le panneau flexible pour brancher ou débrancher la fiche.

2

Français Guidage des cordons le long du bord du plateau Les cordons et câbles des appareils sont guidés le long du bord du plateau (ill. 3). Si nécessaire, les cordons peuvent également être poussés dans les chemins de câbles de telle manière qu'ils restent tendus et suspendus dans les crochets (ill. 4).

3

4

Postes de travail avec boîtiers techniques ouvrables Ces boîtiers techniques peuvent être ouverts afin de permettre une bonne accessibilité de leur contenu. Si nécessaire, déplacer d'abord un caisson tiroirs mobile.

Le boîtier technique s’ouvre en pressant simultanément vers le bas les deux boutons situés aux extrémités.

Le boîtier s’ouvre de lui-même.

Après modification de l'électrification, refermer le boîtier en repoussant le couvercle.

Veiller à faire cliquer le bouton à chaque extrémité.

55

Français Caissons à tiroirs Il existe plusieurs sortes de caissons à tiroirs. Les caissons à hauteur de bureau pouvant être placés à côté de la table, deux types de caissons mobiles pouvant être roulés sous la table, des caissons suspendus et les trolleys. Caisson à tiroirs mobile Le caisson à tiroirs mobile avec poignée escamotable peut être déplacé sans problème sur de longues distances, par exemple lorsque l'on change fréquemment de poste de travail (ill. 1). Caisson à tiroirs suspendu Les caissons à tiroirs suspendus peuvent être placés sous les tables munies aussi bien de pieds C que de pieds N. Ils sont suspendus à la traverse, immédiatement sous le plateau (ill. 2). La profondeur des caissons est de 60 cm. Clés Les blocs-tiroirs sont livrés avec deux clés, dont une avec une prise en matière synthétique rabattable. L’ensemble

Déplacement du caisson mobile Fermer le caisson pour éviter que les tiroirs ne s'ouvrent pendant le déplacement. Ce caisson à tiroirs peut, selon les besoins, être tiré ou poussé.

56

du cylindre avec la clé peut également être facilement remplacé afin de pouvoir verrouiller l’armoire avec une autre clé. Poignée de tiroir Le panneau frontal du tiroir peut être muni d'une poignée courant sur toute la largeur du tiroir (ill. 2) ou de poignées latérales de chaque côté du tiroir (ill. 3). Extraction des tiroirs Uniquement les tiroirs télescopiques par contre peuvent être entièrement sortis du caisson. Charge maximum des tiroirs Tiroir plumier Tiroir simple Tiroir télescopique

1

2

3

4

5 kg 20 kg 39 kg

On ne peut jamais ni s’asseoir ni monter sur un tiroir ouvert.

Ouverture du verrou Introduire la clé dans le cylindre et tourner un demi tour vers la droite. Il est maintenant possible d’ouvrir un tiroir au choix. Lorsqu’un tiroir est ouvert, les autres sont bloqués. La clé peut être laissée dans le cylindre ou retirée.

Verrouillage Verrouillage de tous les tiroirs. Introduire la clé dans la serrure et faire un demi-tour vers la gauche. Les tiroirs sont maintenant verrouillés et la clé peut être retirée.

Remplacement du cylindre Verrouiller l’armoire. Faire ensuite légèrement tourner la clé vers la droite jusqu’à ce que la petite ouverture au bord du cylindre soit sur « trois heures ». Une broche de déblocage peut dans cette position être introduite dans l’ouverture. Le cylindre avec la clé et la broche peuvent maintenant être simultanément retirés de la baie de la serrure.

Un nouveau cylindre, avec sa clé introduite, peut directement être enclenché dans la baie de la serrure.

Français

5

6

Placer des répartitions obliques Les répartitions obliques peuvent être fixées en différentes positions. Selon la position, le tiroir pourra être plus ou moins rempli.

Accessoires pour caissons à tiroirs 42,5 cm de large

Accessoires pour blocs-tiroirs de 31,5 cm de largeur

Cadres pour classement suspendu dans les tiroirs A4 La hauteur du panneau frontal des tiroirs DIN A4 est de 30 cm. La version télescopique du tiroir est livrée avec deux cadres de suspension en matière plastique de format A4 (pour le montage, voir instructions livrées avec le tiroir). Les cadres peuvent être utilisés de deux façons dans le tiroir : placées parallèlement dans le sens de la profondeur du tiroir (ill. 5) ou dans le sens de la largeur du tiroir (ill. 6). C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Les cadres des classeurs suspendus peuvent être retirés des tiroirs même lorsqu'ils sont chargés de dossiers. La version simple (partiellement extractible) est équipée d'un système de suspension métallique permettant uniquement le classement des dossiers A4 les uns derrière les autres.

Râtelier à dossiers suspendus dans tiroir A4 Les tiroirs A4 sont livrés avec un râtelier à dossiers suspendus composé de deux barres coulissantes de suspension, ce qui permet de ranger divers formats de dossiers, tels que folio, écolier et A4. 7

Tiroirs A6/A7 Ces tiroirs peuvent être compartimentés à l’aide d’accessoires de séparation (ill. 7). Sécurité pour tous les blocs-tiroirs Lorsqu'un tiroir est ouvert, les autres tiroirs sont bloqués afin d'éviter que le caisson ou tout le bureau ne bascule vers l'avant. Le tiroir plumier (si présent) peut cependant être ouvert en même temps qu'un autre tiroir.

Les tiroirs DIN A6/A7 Ces tiroirs peuvent être divisés en segments droits ou obliques.

Mise en place des accessoires de séparation de droite Les côtés des accessoires de séparation sont pourvus de faîtes souples pouvant être enclenchés dans les ouvertures des parois des tiroirs.

57

Français Armoires à portes rideaux à hauteur de bureau Un poste de travail peut être équipé d'une armoire à portes rideaux à hauteur de bureau (hauteur moyenne du plateau 72 ou 74 cm) (ill. 1). Clés Les armoires à portes ajourées sont livrées avec deux clés, dont une avec une prise en matière synthétique rabattable. L’ensemble du cylindre avec la clé peut également être facilement remplacé afin de pouvoir verrouiller l’armoire avec une autre clé. Pour le remplacement du cylindre, voir les explications à la page précédente sous la rubrique des blocs-tiroirs. Réglage de l'armoire à l'horizontale Pour un fonctionnement optimal des portes et cadres extractibles, il importe que l'armoire soit parfaitement horizontale. Ce réglage peut se faire manuellement ou à l'aide d'une clé d'ajustement Ahrend.

Ouverture du verrou Introduire la clé dans le cylindre et faire un quart de tour vers la droite. La clé peut être laissée dans le cylindre ou retirée.

58

Charge maximale Une armoire à portes rideaux indépendante peut recevoir une charge régulièrement répartie sur le plateau supérieur, d'un maximum de 39 kg. Pour les accessoires intérieurs, le poids maximum autorisé suffit largement aux exigences minimum requises par la norme DIN 68874. Une tablette dans une armoire à portes rideaux de 80 cm de large peut recevoir une charge de 39 kg ; une tablette pour dossiers suspendus une charge de 78 kg. Un cadre télescopique ne peut pas recevoir de charge supérieure à 40 kg.

1

Ceci signifie que l'on ne peut ni s'asseoir ni monter sur la partie supérieure des armoires à portes rideaux, les tablettes ou les cadres télescopiques.

Faire ensuite glisser la porte entièrement vers la droite en la tenant par la poignée verticale. Les cadres/ bacs télescopiques peuvent maintenant être tirés vers soi en les tenant par la poignée.

Fermeture de l'armoire En poussant, rentrer entièrement le cadre télescopique dans l'armoire avant de faire glisser la porte vers la gauche pour la fermer. Introduire la clé dans le serrure et faire un quart tour vers la gauche. La clé peut maintenant être retirée.

Mise à niveau Les armoires peuvent être ajustées au moyen d'un pied réglable situé dans chacun des angles inférieurs de l'armoire. L'ajustement manuel ou au moyen d'une clé spéciale peut se faire sur une plage d'environ 15 mm en faisant tourner le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire remonter l'armoire.

Déménagement Vider l'armoire de son contenu. Déplacer ensuite l'armoire avec la porte entièrement ouverte en ayant pris soin de fixer préalablement tous les accessoires intérieurs avec un ruban adhésif.

Français

3

4

Si un cadre de suspension se déplace de lui-même vers l'avant cela signifie que l'armoire n'est pas parfaitement à niveau et doit être ajustée (voir page 10).

Bac télescopique Les accessoires utilisés dans le bac télescopique (ill. 3) de 33 cm de profondeur sont identiques aux accessoires des tiroirs A6/A7 des caissons (voir page 9).

Sécurité Lorsqu'un cadre télescopique est entièrement sorti de l'armoire, les autres sont automatiquement bloqués afin d'éviter que l'armoire ne bascule vers l'avant. Il est possible de sortir simultanément deux cadres/ bacs télescopiques, dans ce cas il existe cependant un risque de bascule de l'armoire si les cadres/bacs sont trop chargés.

Etagères télescopiques pour dossiers suspendus latéraux Les tablettes pour dossiers suspendus (ill. 4) présentent une rebord supplémentaire sur les bords avant et arrière. Ce rebord permet de suspendre les dossiers latéraux. Les dossiers peuvent être suspendus à la hauteur de votre choix.

Lorsque la place des cadres et bacs télescopiques est modifiée, les verrous de sûreté doivent aussi être déplacés pour des raisons de sécurité. Cette opération doit être effectuée par un monteur spécialisé.

Cadres télescopiques pour dossiers suspendus Les cadres télescopiques (ill. 5) pour dossiers suspendus sont montés de manière à pouvoir y suspendre les dossiers de format DIN A4. Vous pouvez cependant décider d'une hauteur de suspension différente.

5

Après livraison Les cadres/bacs télescopiques sont livrés bloqués. Avant de pouvoir les utiliser, il faudra pousser le liteau de blocage vers le bas. Pour les armoires de 80 cm de large, uniquement sur le côté droit et pour les armoires de 120 cm de large sur la gauche et sur la droite.

Intérieur de l'armoire En général, les armoires sont livrées entièrement aménagées selon la commande.

Les crochets de transport peuvent être enlevés après installation de l'armoire.

Déplacement des étagères Les tablettes peuvent être suspendues dans l'armoire à toute hauteur voulue. Pour adapter la hauteur : ouvrir entièrement l'armoire et soulever la tablette en oblique avant de la tirer à soi pour l'extraire de l'armoire.

Ensuite, par un léger mouvement giratoire, extraire les supports de la tablette de leur points de fixation (1,2) et les fixer à la hauteur désirée (3,4). Veiller à ce que les deux supports d'étagère se trouvent à la même hauteur, pour ce faire compter le nombre de trous à côté des points de fixation des supports d'étagère.

Replacer ensuite la tablette obliquement dans l'armoire et la déposer sur les supports.

59

Français Entretien

Service

Les instructions pour l'entretien s'adressent aussi bien au professionnel du nettoyage qu'aux utilisateurs du poste de travail. Ne jamais utiliser d’essence, d'acétone, de térébenthine, de pétrole ou autres substances agressives telles que solvants ou abrasifs.

Pour les déménagement ou modification du poste de travail, il est conseillé de s'adresser au fournisseur du mobilier de bureau.

Eléments ne nécessitant aucun entretien Les coulisses des tiroirs et cadres télescopiques ne demandent aucun entretien pour un usage normal.

Montage Pour les services internes des entreprises, Ahrend propose des instructions de montage. Numéro de commande : 0160 1071.

Outillage Ahrend propose un jeu d'outillage contenant les outils spéciaux pour Ahrend 500. Numéro de commande : 0160 8217.

Nettoyage des plateaux Pour les salissures courantes (café, thé, crayon, rouge à lèvre, empreintes de doigts, graisse, colle hydrosolubles, encre de crayon feutre et autres), nettoyer le plateau à l'aide d'un chiffon propre, doux et humide. Les taches plus résistantes peuvent être enlevées avec une savonnée douce et une brosse en nylon doux. Les peintures à base de solvants, colles, vernis à ongles, encre de tampon, stylo à bille et autres peuvent être enlevées au moyen d'un solvant organique tel que l'alcool.

60

Nettoyage des plateaux en placage Si nécessaire nettoyer avec un chiffon doux et humide. Pour les taches plus résistantes utiliser une savonnée douce.

Nettoyage des éléments en plastique Tous les éléments en plastique peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux éventuellement humide. Les taches résistantes de colle, crayon feutre, stylo à bille et autres peuvent être traitées à l'eau tiède ou éventuellement avec une savonnée douce. Nettoyage des éléments en chrome et métal vitrifié Tous les éléments métalliques vitrifiés peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux éventuellement humide. Les taches plus résistantes de colle, crayon feutre, stylo à bille et autres peuvent être traitées à l'eau tiède avec une savonnée douce ou un peu d'alcool.

Serrures L'utilisation des serrures sera facilitée en utilisant de temps à autre un lubrifiant spécial vaporisé dans le cylindre.

Çesky

Deutsch

English

Español

Français

Nederlands

Ahrend 500 Handleiding voor gebruik en onderhoud Dit Ahrend 500 meubel is ontworpen en gefabriceerd om u er als gebruiker prettig en gezond mee te laten werken. Deze handleiding leert u uw Ahrend 500 werkplek kennen en veilig gebruiken. Wij hopen dat u dit meubel met plezier zult gebruiken. Bewaar deze handleiding bij uw werkplek.

CE-verklaring Waterpas stellen Elke Ahrend 500 tafelpoot is voorzien van justeerdoppen die het mogelijk maken de tafel waterpas te stellen. Door de justeerdop met de klok mee te draaien wordt de poot hoger ingesteld. De maximale uitdraaihoogte is 15 mm.

61

Nederlands De tafelhoogte Verschillende pootuitvoeringen Een Ahrend 500 tafel kan zijn uitgevoerd in een vaste hoogte of kan op drie manieren in hoogte variabel zijn. U herkent dit verschil in het verticale deel van de tafelpoten (afb. 1 t/m 8). Vaste tafelhoogte Een Ahrend 500 tafel met vaste hoogte (afb. 1 en 2) is voor een grote groep van gebruikers uitstekend bruikbaar voor normale administratieve arbeid en voor bespreek- en vergadertafels. Een vaste hoogte van 72 cm is optimaal geschikt voor mensen met een lichaamslengte tussen ongeveer 1.60 en 1.75 m. Een vaste hoogte van 74 cm is optimaal geschikt voor mensen met een lichaamslengte tussen ongeveer 1.65 en 1.80 m. Kleinere mensen wordt geadviseerd een voetensteun te gebruiken, langere mensen een hoogte-instelbare tafel.

A

Hoogte-instelbare tafels (HI) Met een Ahrend 500 tafel die in hoogte instelbaar is (afb. 3 en 4) kunt u de bladhoogte op uw lichaamsafmetingen afstemmen. De hoogte is instelbaar van 62 tot 90 cm. Meestal zal de tafel eenmalig worden ingesteld op de gebruiker van de werkplek. Hoogte verstelbare tafels (HV) Met een Ahrend 500 tafel die mechanisch in hoogte verstelbaar is (afb. 5 en 6) kunt u op ieder moment de bladhoogte precies op uw lichaamsafmetingen of houding afstemmen. Zo kunnen verschillende mensen dezelfde werktafel op verschillende tijden optimaal gebruiken. Door aan de hendel te draaien kunt u de hoogte van de tafel aanpassen van 62 tot 90 cm.

1

2

3

4

B C

Het vaststellen van de juiste tafelhoogte U gaat ontspannen op de rand van een tafel zitten, zodat de knieholte tegen de rand van het blad stoot. Nu kunnen drie belangrijke maten worden gemeten: Maat A: de afstand van de onderkant van de schoenhak tot de bovenkant van de tafel. 62

Maat B: de afstand van het tafelvlak tot de onderkant van de 90º gebogen elleboog, rechtop zittend, met de arm naast het lichaam.

Maat C: de afstand tussen het tafelvlak en een liniaal die u over de bovenbenen legt, plus 5 cm. Als dat méér is dan maat B, dient u maat C te gebruiken in plaats van maat B. Uw juiste werkbladhoogte is de som van de maten A en B (of A en C). U kunt hierbij afronden op het meest nabije even getal.

De hoogte instellen (HI) C-poot (afb.3): de ronde afdekdop van de poot verwijderen (vastpakken en schuin naar onderen los trekken). PS In sommige gevallen zit de drukknop aan de binnenzijde van de poot boven de ronde balk; dan de afdekdop niet verwijderen.

De basis van de poot met een voet tegenhouden, de drukknop ingedrukt houden en gelijktijdig het bovendeel van de tafel in- of uitschuiven tot de gewenste hoogte. De drukknop nu loslaten, de tafel een weinig bewegen tot de knop terug naar buiten veert en de poot vastklikt. De afdekdop weer terugplaatsen. Hoekpoten instellen zoals bij Npoten.

Nederlands

5

6

Hoogte verstelbare tafels (HVE) Met een Ahrend 500 tafel die elektrisch in hoogte verstelbaar is (afb. 7) kunt u op ieder moment de bladhoogte precies op uw lichaamsafmetingen of houding afstemmen. Zo kunnen verschillende mensen dezelfde werktafel op verschillende tijden optimaal gebruiken. De elektronische schakelaar aan de bladrand bedient de tafelhoogte tussen 62 en 90 cm. Ook kunnen er enkele voorkeurstanden in het geheugen worden opgeslagen. Hoogte verstelbare zit-statafels (SHE) Met een Ahrend 500 tafel met een elektrisch aangedreven hoogteversteltraject van 60 cm (afb. 8) kunt u op ieder moment de bladhoogte verstellen van 62 tot 128 cm. Daardoor kunt u zowel zittend als staand aan deze tafel werken. Ook kunnen verschillende mensen deze zit-statafel op verschillende tijden optimaal gebruiken. De elektronische schakelaar aan de bladrand bedient de tafelhoogte en er kunnen enkele voorkeurstanden in het geheugen worden opgeslagen.

7

N poot (afb. 4): hendel boven in de poot opzijgedrukt houden en gelijktijdig het onderste deel van de poot in- of uitschuiven tot gewenste hoogte. Hendel loslaten en terug laten klikken.

De hoogte van uw stoel Stel de hoogte van uw stoel in op uw maat A (zie Het vaststellen van de juiste tafelhoogte). Gebruik als meetpunt de voorrand van de zitting in het midden. Voetensteun In de praktijk wordt een lage instelling van de tafel vaak als niet prettig ervaren, omdat men bijvoorbeeld niet lager wil zitten dan collega’s. In dat geval kan toch een ergonomisch juiste zitsituatie bereikt worden met behulp van een voetensteun. Stel de stoel en de tafel net zoveel hoger in als de gemiddelde hoogte van de voetensteun.

8

De hoogte mechanisch verstellen (HV) Bij tafels met C poten (afb. 5) is één van de poten aan de voorzijde voorzien van een draaihendel. Draai de hendel onder het blad vandaan, klap de handgreep uit en draai tot de gewenste hoogte is bereikt. Klap de handgreep in en draai de hendel terug onder het blad.

Bij tafels met N-poten (afb. 6) is een losse hendel in een hoek van de tafel onder het blad geklikt. Trek de hendel uit de klem. Steek hem in de opening boven in een poot en draai tot de gewenste hoogte is bereikt. Klik de hendel weer onder het blad.

De hoogte elektrisch verstellen (HVE en SHE) Tafels met een elektronische schakelaar (afb. 7 en 8) worden geleverd met een separate handleiding voor het gebruik van de schakelaar. Raadpleeg deze handleiding ook voor het bedienen van de zit-statafel.

63

Nederlands Elektrificatie van de werkplek door de installateur De elektrificatie van een Ahrend 500 werkplek bestaat uit twee delen: het installatie-technische deel voor monteurs en een deel voor de gebruikers van de werkplek (zie voor het gebruikersdeel blz. 6 en 7). Het aansluiten van de werkplek op de elektriciteits-, informatie- en communicatienetten dient door deskundige monteurs te gebeuren. Normen Alle Ahrend 500 meubeldelen en accessoires voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Elektrificatienormen BS 6396/2002 en DIN VDE 0100-724.

Kabelgeleiding Overal kan een Ahrend 500 werkplek met systeemverlengkabels van stroomtoevoer worden voorzien (afb. 1). Deze hulpmiddelen kunnen netjes worden weggewerkt in de verticale en horizontale kabelgeleiders of kabelboxen. Verticale geleiding De flexibele, verticale kabelgeleiding geleidt de kabels via twee gescheiden kanalen naar de uiteinden van een kabelbox (afb. 2). Kabels kunnen langs een C poot vanaf de vloer omhoog worden geleid via een afdekkap die aan de poot is geklikt (afb. 3). Horizontale geleiding en snoerberging De kabels die uit de verticale geleiding van een poot komen, kunnen verder worden geleid via kabelklemmen (afb. 4) of kabelboxen (afb. 5), die tweezijdig aan de bladregel van de tafel kunnen worden geklikt. Ook bij toepassing van bevestigingssteunen voor organisatierails of frontpanelen, kunnen kabelboxen worden gebruikt voor geleiding en berging van elektriciteitkabels (afb. 6). Bladkabeldoorvoeren kunnen worden gebruikt om snoeren overal te geleiden langs de onderzijde van bladen (afb. 7). Ladeblokken De bureauhoge ladeblokken kunnen zijn voorzien van een kabeldoorvoer. Deze goot kan worden gebruikt als onderdeel van de horizontale kabelgeleiding (afb. 8)

64

1

2

3

4

5

6

7

8

Nederlands Aansluitingen Ahrend biedt standaard 3- of 4-delige contactdozen (afb. 9).

9

10

Contactdozen toepassen Er zijn verschillende mogelijkheden om een Ahrend 500 tafel van systeemcontactdozen te voorzien. De eenvoudigste methode is een systeemcontactdoos direkt aan de bladregel monteren met behulp van twee kabelklemmen (afb. 10). Openklapbare kabelboxen Bij gebruik van kabelboxen kunnen de overtollige snoerlengten van apparaten en de aansluitsysteemsnoeren netjes worden weggewerkt. Ook de systeemcontactdozen passen in deze boxen (afb. 11). Er zijn verschillende lengten, waardoor voor alle situaties een passende oplossing te realiseren is. Het aantal contactdozen dat in de boxen kan worden ondergebracht is afhankelijk van het type contactdoos en van de lengte van de kabelbox. Voor een goede bereikbaarheid van de inhoud kunnen deze boxen worden opengeklapt en naar twee zijden van de bladregel worden gemonteerd (afb. 12 en 13).

11

Het plannen van electrificatieboxen Kies de positie van de kabelbox zo dicht mogelijk bij de plaats waar op het werkblad de meeste aan te sluiten apparatuur staat.

12

13

Benchtafels Centraal onder Ahrend 500 benchtafels kan een horizontale kabelberging zijn aangebracht. Hierin kunnen alle aansluitingen voor lampen, contactdozen en netwerkaansluitingen worden ondergebracht. Deze ruime kabelgoot is vanaf twee zijden toegankelijk en geschikt voor het vastzetten van systeemcontactdozen. (afb.14)

14

65

Nederlands De gebruiker en de elektrificatie Het kan gewenst zijn dat u als gebruiker van de Ahrend 500 werkplek zelf iets verandert aan de elektrificatie. Bijvoorbeeld een stekker in een contactdoos steken of eruit halen of overtollige snoerlengten netjes wegwerken. Veiligheid Veiligheid staat voorop bij het elektrificeren van een werkplek. Daarom zijn alle onderdelen die in contact komen met snoeren en kabels aan de randen afgerond en kan het hele meubel worden geaard. Ongelukken, zoals struikelen over snoeren die over de vloer liggen, kunnen worden voorkomen door de snoeren netjes weg te bergen in de voorzieningen die Ahrend 500 daarvoor biedt. Weggewerkte snoeren maken de werkplek veiliger, het staat netter en de werkplek is voor schoonmakers beter toegankelijk.

Werkplekken met contactdoos op kabelklemmen Stekkers kunnen eenvoudig worden ingestoken of uitgetrokken.

66

Aansluitpunten Uw werkplek kan op verschillende manieren van aansluitpunten voor elektriciteit en computernetwerken zijn voorzien: – Er kunnen contactdozen direct aan de bladregel zijn gemonteerd (afb. 1). – Er kunnen onder de werkplek een of meer kabelboxen gehangen zijn (afb. 2). In dat geval is de werkplekapparatuur aangesloten op contactdozen in deze boxen en kan men daar ook overtollige apparatensnoerlengten in opbergen. Bij benchtafels kunnen in de centrale organisatiezone contactdozen zijn ondergebracht waar zelf meegenomen apparatuur, zoals lap-tops of telefoonopladers, in kunnen worden aangesloten op het spanningsnet en/of een communicatienetwerk (afb. 5). Flex-panelen zijn aan de onderzijde van een uitsparing voorzien om ruimte te geven aan de stekkers (afb. 6). Wees extra attent met vloeistoffen (dranken, waterbakken) bij deze ingebouwde contactdozen!

Overtollige snoerlengten kunnen tussen kabelklemmen worden gebundeld.

Overtollige snoerlengten kunnen ook in de haken van bladkabelgeleiders worden gehangen.

1

2

5

6

Flexpaneel Eventueel het flex-paneel even verrijden om de stekker in te steken of uit te nemen.

Nederlands Snoeren langs de bladrand geleiden De snoeren die aan apparaten zitten, worden om de bladrand geleid (afb. 3). Indien gewenst kunnen snoeren ook in bladkabeldoorvoeren worden gedrukt, zodat ze aan de haken blijven hangen en niet doorhangen (afb. 4).

3

4

Werkplekken met openklapbare kabelboxen Voor een goede bereikbaarheid van de inhoud kunnen deze boxen worden opengeklapt. Indien nodig eerst een verrijdbaar ladeblok verwijderen.

De kabelbox wordt open gedraaid door de twee knoppen aan de uiteinden van de kabelbox gelijktijdig naar beneden te drukken.

De kabelbox draait dan vanzelf open.

De kabelbox kan na de wijziging van de aansluiting weer worden dichtgeduwd.

Let op dat de knoppen daarbij aan beide zijden weer inklikken.

67

Nederlands Ladeblokken Er zijn verschillende typen ladeblokken. De bureauhoge ladeblokken die naast een tafel worden gebruikt, twee typen ladeblokken met wielen die onder een tafel kunnen worden gereden, de trolleys en de hangende ladeblokken. Mobiel ladeblok Het mobiele ladeblok met duwbeugel kan probleemloos over grote afstanden verreden worden, bijv. in het geval van wisselwerkplekken (afb. 1). Hangend ladeblok De hangende ladeblokken kunnen zowel onder tafels met C poten als met N poten worden toegepast. Ze worden aan de bladregel gehangen, direct onder het blad (afb. 2). De ladeblokken zijn 60 cm diep. Sleutels Ladeblokken worden geleverd met twee sleutels, waarvan een met omklapbare kunststof greep. Het nummer

Het mobiele ladeblok verrijden De kast eerst afsluiten om te verhinderen dat de laden tijdens het rijden opengaan. Dit ladeblok kan naar behoefte worden getrokken of geduwd.

68

op de sleutel correspondeert met het nummer op het slot. Bij nabestellen van sleutels kunt u dit nummer opgeven. Ook kan de gehele cilinder met sleutel eenvoudig worden vervangen, zodat de kast met een andere sleutel op slot kan worden gedaan. Ladegreep Het ladefront kan voorzien zijn van een handgreep over de volle breedte (afb. 3) of van zijgrepen aan beide zijden van de lade (afb. 4).

1

2

3

4

Uittrekbaarheid van laden Uitsluitend telescopische laden kunnen geheel uit de kast worden getrokken. Maximale belasting Materiaallade Enkelvoudige lade Telescopische lade

5 kg 20 kg 39 kg

Nooit op een geopende lade gaan staan of zitten.

Slot openen Steek de sleutel in de cilinder en draai hem een halve slag naar rechts. Een lade naar keuze kan nu worden geopend. Als een lade is uitgetrokken zijn de anderen geblokkeerd. De sleutel kan in de cilinder blijven zitten of worden uitgenomen.

Afsluiten Alle laden sluiten. Steek de sleutel in het slot en draai een halve slag naar links. De laden zijn nu afgesloten, de sleutel kan worden uitgenomen.

Cilinder verwisselen Draai de kast op slot. Draai de sleutel nu een klein beetje naar rechts, zover dat de kleine opening in rand van de cilinder 'op 3 uur staat'. Een de-blokkerings-pin kan in deze positie in de opening worden gestoken. De cilinder met sleutel en de pin kunnen nu gelijktijdig uit het slothuis worden getrokken.

Een nieuwe cilinder kan, met ingestoken sleutel, direct in het slothuis worden ingeklikt.

Nederlands

5

6

Rechte ladeverdelers plaatsen Druk de ladeverdeler aan één zijde in. Op de gewenste positie in de lade plaatsen en loslaten. De ladeverdeler klemt zichzelf vast.

Accessoires voor ladeblokken 42,5 cm breed

Accessoires voor ladeblokken 31,5 cm breed

Hangmappenrekken in A4 laden De A4 laden hebben een 30 cm hoog front. De geheel uittrekbare uitvoering van de lade wordt geleverd met twee kunststof A4-hangmappenrekken. Voor het in elkaar zetten zie de bijgeleverde montagehandleiding. Deze rekken kunnen op twee manieren in de lade worden gebruikt: naast elkaar (afb. 5) of achter elkaar (afb. 6). Uw eigen voorkeur is daarbij bepalend. Deze hangmappenrekken kunnen gevuld uit de lade worden genomen. De enkelvoudige (gedeeltelijk uittrekbare) lade-uitvoering is voorzien van een metalen hangmappenrek waarin A4-hangmappen alleen achter elkaar kunnen worden opgeborgen.

Hangmappenrekken in A4 laden De A4 laden worden geleverd met een hangmappenrek met twee verschuifbare ophangregels, waardoor ze geschikt zijn voor diverse hangmap-afmetingen, zoals A4, folio en foolscap. 7

A6/A7 laden Deze laden kunnen met ladeverdelers in vakken worden onderverdeeld (afb. 7). Veiligheid bij alle ladeblokken Er kan nooit meer dan één lade worden geopend. De andere laden zijn dan geblokkeerd om te voorkomen dat het ladeblok kantelt. De materiaallade (indien aanwezig) kan wel worden geopend, ook al staat een andere lade open.

A6/A7 laden U kunt deze laden naar eigen inzicht indelen in vakken met rechte of schuine ladeverdelers.

Schuine ladeverdelers plaatsen De schuine ladeverdelers kunnen in verschillende standen aan elkaar worden vastgezet, waardoor er meer of minder in een lade passen.

Rechte ladeverdelers plaatsen De zijkanten van de ladeverdelers zijn voorzien van verende nokken die in de openingen van de ladewanden kunnen worden geklikt.

69

Nederlands Bureauhoge jaloeziedeurkast Bij een werkplek kan een jaloeziedeurkast met een (gemiddelde tafel-)hoogte van 72 of 74 cm gebruikt worden (afb. 1). Sleutels Jaloeziekasten worden geleverd met twee sleutels, waarvan een met omklapbare kunststof greep. Het nummer op de sleutel van de jaloeziedeurkast correspondeert met het nummer op de cilinder van het slot. Bij nabestellen van sleutels moet u dit nummer opgeven. Ook kan de gehele cilinder met sleutel eenvoudig worden vervangen, zodat de kast met een andere sleutel op slot kan worden gedaan. Zie voor het verwisselen van de cilinder de vorige pagina bij 'ladeblokken'.

Maximale belastingen Een jaloeziedeurkast mag maximaal met 39 kg gelijkmatig op het topblad worden belast. De maximaal toelaatbare gewichten in of op interieuraccessoires voldoen ruimschoots aan de minimum eis van DIN 68874. Een legbord in een 80 cm brede jaloeziedeurkast mag maximaal met 39 kg gelijkmatig worden belast. Het hangmappenlegbord met 78 kg. Een hangmappenframe of uittrekbak met niet meer dan 40 kg.

1

Dit betekent dat men niet op de kastbladen, legborden of uittrekframes kan staan of zitten.

Justeren Jaloeziedeurkasten moeten met de hand of met een Ahrend-justeersleutel waterpas worden gesteld. Alleen dan werken de jaloeziedeur en uittrekframes optimaal.

Slot openen Steek de sleutel in de cilinder en draai hem een kwart slag naar rechts. De sleutel kan in de cilinder blijven zitten of worden uitgenomen.

70

Daarna kunt u de jaloeziedeur aan de vertikale greep naar rechts geheel openschuiven. De benodigde hangmappenframes of uittrekbakken kunt u nu uittrekken aan de handgreep.

Sluiten Een eventueel uitgetrokken hangmappenframe moet u eerst geheel in de kast duwen voordat u de jaloeziedeur naar links kunt dichtschuiven. Steek de sleutel in het slot en draai een kwart slag naar links. De sleutel kan nu worden uitgenomen.

Justeren De kasten kunnen met de stelvoet onder elke hoek van de kast ongeveer 15 mm worden gejusteerd. Dit kan met de hand of met de kastjusteersleutel. De kast gaat omhoog als u de stelvoet met de klok mee draait.

Verhuizen Eerst alle in de kast opgeborden zaken uit de kast verwijderen. De kast moet u met geheel opengeschoven deur verplaatsen, nadat u de deur en alle interieuraccessoires met verhuistape heeft vastgezet.

Nederlands Interieurs Kasten zullen meestal afgeleverd zijn met een kant en klare interieurindeling die besteld is voor de werkplek. Uittrekbak In een uittrekbak (afb. 3), die 33 cm diep is, kunt u dezelfde accessoires gebruiken als in A6/A7 laden van ladeblokken (zie blz. 9). 3

4

Bij wijziging van de plaats van uittrekframes/-bakken in de kast moeten ook de blokkeringspallen op de blokkeerlijst worden verplaatst i.v.m. de veiligheid. Dit moet door een deskundige monteur worden gedaan.

Uittrekframes De uittrekframes (afb. 5) zijn zo gemonteerd dat er A4-hangmappen in kunnen worden gehangen. U kunt ze om de 25 mm op elke gewenste hoogte in de kast hangen. Als een uittrekframe vanzelf naar voren komt, staat de kast niet waterpas en moet hij worden nagejusteerd (zie blz. 10).

5

Na aflevering Uittrekframes/-bakken worden geblokkeerd afgeleverd. Om ze voor het eerst uit te kunnen trekken dient de blokkeerlijst naar beneden te worden geduwd. Bij 80 cm brede kasten alleen aan de rechterkant, bij 120 cm breedte links en rechts.

Legborden voor laterale hangmappen De legborden voor hangmappen hebben aan de vooren achterranden extra richels, waaraan u de laterale hangmappen kunt ophangen (afb. 4). U kunt ze op elke gewenste hoogte in de kast hangen.

Veiligheid Als één uittrekframe uitgetrokken is, kunt u de andere frames niet openen. Zij zijn dan geblokkeerd om te voorkomen dat de kast kantelt. Twee uittrekframes en -bakken kunnen wel gelijktijdig worden geopend. Let dan op het risico van kantelen bij zware belasting van de frames.

Transportklemmetjes kunnen na het plaatsen van de kast worden verwijderd.

Legborden verstellen De legborden kunnen op elke gewenste hoogte in de kast worden gehangen. Voor het aanpassen van de hoogte: de kast geheel openen en het legbord schuin optillen en naar voren uit de kast nemen.

De legbordopleggers draait u vervolgens uit de sleufjes (1,2) en u hangt ze op de nieuwe gewenste hoogte weer in (3,4). Let op dat u ze voor en achter en aan beide zijden op gelijke hoogte hangt. Gebruik hiervoor als referentie de ronde gaatjes naast de sleufjes.

Breng het legbord weer schuin de kast in en leg het over de beide opleggers.

71

Nederlands Onderhoud

Service

Deze aanwijzingen voor het onderhoud zijn bedoeld voor zowel de professionele schoonmaker als de gebruiker van de werkplek. Gebruik nooit wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum of andere agressieve stoffen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.

Voor verhuizingen of wijzigingen van de werkplek raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier.

Onderhoudsvrije onderdelen De loopwerken van de laden en uittrekframes zijn bij normaal gebruik onderhoudsvrij.

Montage Voor interne diensten van bedrijven zijn op aanvraag montage-instructies beschikbaar. Bestelnummer 0160 1071.

Gereedschap Bij Ahrend is een serviceset verkrijgbaar met voor Ahrend 500 benodigde gereedschappen. Bestelnummer 0160 8217.

Bladen reinigen Normale verontreiniging (koffie, thee, potlood, lippenstift, vingerafdrukken, vet, wateroplosbare lijmen en viltschrijverinkt e.d.) verwijderen met een schone, vochtige doek. Eventueel bij hardnekkiger vlekken wat zachte zeep in het water oplossen en een zachte nylon borstel gebruiken. Oplosmiddelhoudende lak, lijm, nagellak, stempelinkt, ballpoint-inkt e.d. verwijderen met een organisch oplosmiddel, zoals spiritus.

72

Gefineerde bladen reinigen Indien nodig reinigen met een schone, vochtige doek. Eventueel bij hardnekkiger vlekken wat zachte zeep in het water oplossen.

Kunststof onderdelen reinigen Alle kunststof delen kunt u reinigen met een zachte, eventueel vochtige doek. Hardnekkiger vlekken van lijm, viltstift, ballpoint en dergelijke met lauw water en eventueel wat zachte zeep behandelen. Chroom en gelakte metalen onderdelen reinigen Alle gekleurde metalen delen kunt u reinigen met een zachte, eventueel vochtige doek. Hardnekkiger vlekken van lijm, viltstift, ballpointinkt en dergelijke met lauw water met wat zachte zeep behandelen, eventueel met spiritus.

Sloten De efficiënte werking van sloten kan worden bevorderd door een speciaal smeermiddel zuinig in de cilinder te spuiten.

Ahrend. Always ready for things to come

www.ahrend.com

Ahrend 500 0160 1070 © Ahrend 2004

Similar documents