Huskystar C10

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

GEBRUIKERSHANDLEIDING

C10/20

INSTRUCTIES M.B.T. SYMBOLEN

Breng de naald omhoog

Breng het naaivoetje omhoog

Breng het naaivoetje omlaag

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Deze huishoudnaaimachine voldoet aan de eisen van IEC/EN 60335-2-28.

Elektrische aansluiting Deze naaimachine moet worden gebruikt met het voltage dat is aangegeven op het betreffende plaatje.

Opmerkingen over de veiligheid • • • •

• • •Laat kinderen niet spelen met de naaimachine. Let goed op wanneer deze naaimachine wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Een naaimachine mag nooit zonder toezicht met de stekker in het stopcontact blijven staan. Verwijder direct na gebruik en voordat u de machine schoonmaakt de stekker van de naaimachine uit het stopcontact. Schakel de naaimachine uit (“0”) wanneer u iets wilt veranderen in de omgeving van de naald, zoals een draad door de naald halen, een andere naald plaatsen, een andere naaivoet plaatsen en dergelijke. Gebruik de naaimachine nooit als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de naaimachinenaald. Gebruik deze naaimachine alleen voor de werkzaamheden waarvoor de naaimachine bedoeld is en zoals die worden beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door de producent zijn aanbevolen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Vervang het lampje door het zelfde type (voltage en watt).

Is de naaimachine versleten, houd er bij het afvoeren dan rekening mee dat het product veilig wordt gerecycled in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving voor elektrische/elektronische apparaten. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier.

INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DE MACHINE ......................................................................7 TOETSEN OP DE NAAIMACHINE ...................................................................................................8 INFORMATIEVENSTER - MODEL C10 ..........................................................................................10 INFORMATIEVENSTER - MODEL C20 ..........................................................................................11 STEKENOVERZICHT - MODEL C10 .............................................................................................12 STEKENOVERZICHT - MODEL C20 .............................................................................................13 ACCESSOIRES ..............................................................................................................................14 MACHINE AANSLUITEN OP DE VOEDINGSSPANNING .............................................................15 BEGINNEN MET NAAIEN ..............................................................................................................16 Snelheidsregelaar ...........................................................................................................................16 Voetpedaal ......................................................................................................................................16 DE NAALD VERVANGEN ..............................................................................................................17 HET NAAIVOETJE VERVANGEN ..................................................................................................17 Breng de naaivoethouder aan .........................................................................................................17 Breng het naaivoetje aan ................................................................................................................17 Naaivoetje verwijderen ....................................................................................................................17 Bevestig de naadgeleider ................................................................................................................17 DRUK VAN HET NAAIVOETJE AFSTELLEN................................................................................18 NAALD/STOF/GAREN AFSTEMMEN ............................................................................................18 OVERZICHT MET TYPEN NAAIVOETJES ....................................................................................19 GAREN OPSPOELEN ....................................................................................................................20 HET SPOELTJE PLAATSEN ..........................................................................................................22 DE BOVENDRAAD INRIJGEN .......................................................................................................23 DRAADINSTEKER .........................................................................................................................25 BOVENDRAADSPANNING ............................................................................................................26 ONDERDRAAD OMHOOG BRENGEN ..........................................................................................27 DRAAD AFKNIPPEN ......................................................................................................................27 PERSLICHTER ...............................................................................................................................28 TRANSPORTEUR OMHOOG OF OMLAAG BRENGEN ...............................................................28 BEDIENINGSTOETSEN .................................................................................................................29 Achteruitnaaitoets ............................................................................................................................29 Auto-lock-toets ................................................................................................................................30 Toets voor naald omhoog/omlaag ...................................................................................................30 FUNCTIETOETSEN ........................................................................................................................31 Steekbreedtetoets ...........................................................................................................................31 Steeklengtetoets ..............................................................................................................................32 MODUS keuzetoets .........................................................................................................................32 Steek spiegelen ...............................................................................................................................33 KEUZETOETSEN ...........................................................................................................................34 Directe steekkeuzetoetsen ..............................................................................................................34 Cijfertoetsen ....................................................................................................................................34 GEHEUGENTOETSEN ...................................................................................................................35

4

Geheugentoets ................................................................................................................................35 Wistoets ...........................................................................................................................................35 Pijltoets ............................................................................................................................................35 WETENSWAARDIGHEDEN ...........................................................................................................36 Het naaien van hoeken ...................................................................................................................36 Achteruit ..........................................................................................................................................36 Vrije arm ..........................................................................................................................................36 Naaien van dikke stof ......................................................................................................................37 RECHTE STEKEN EN NAALDPOSITIE ........................................................................................38 De naaldpositie wijzigen ..................................................................................................................38 De steeklengte veranderen .............................................................................................................38 ZIGZAGSTEKEN ............................................................................................................................38 De steekbreedte instellen ................................................................................................................38 De steeklengte instellen ..................................................................................................................38 STRETCHSTEEK............................................................................................................................39 AFWERKSTEKEN ..........................................................................................................................40 Gebruik van het overlockvoetje .......................................................................................................40 Gebruik van het standaard naaivoetje .............................................................................................40 BLINDZOMEN.................................................................................................................................41 KNOPEN AANZETTEN ..................................................................................................................42 KNOOPSGATEN MAKEN ..............................................................................................................43 Knoopsgat in stretchstof maken ......................................................................................................46 VETERGAATJES ............................................................................................................................47 VERSTELSTEEK ............................................................................................................................48 RITS INNAAIEN ..............................................................................................................................50 Een gecentreerde rits innaaien .......................................................................................................50 QUILTEN .........................................................................................................................................51 NAAIEN UIT DE HAND, VERSTELLEN, BORDUREN EN MONOGRAMMEN .............................52 Verstellen .........................................................................................................................................52 Borduren ..........................................................................................................................................53 Monogrammen ................................................................................................................................53 SPIEGELEN ...................................................................................................................................54 GEHEUGEN - MODEL C10 ............................................................................................................55 Steken programmeren .....................................................................................................................55 Steken toevoegen ...........................................................................................................................56 Steken wissen .................................................................................................................................56 Geprogrammeerde steek oproepen en naaien ...............................................................................57 GEHEUGEN - MODEL C20 ............................................................................................................58 Steken programmeren .....................................................................................................................58 Steken of letters toevoegen .............................................................................................................59 Steken of letters wissen ..................................................................................................................59 Geprogrammeerde steek oproepen en naaien ...............................................................................60 WAARSCHUWINGEN.....................................................................................................................61

5

Waarschuwing als animatiebericht op informatievenster ................................................................61 Instructie als animatiebericht op informatievenster .........................................................................61 Piepgeluid als waarschuwing ..........................................................................................................61 DE GLOEILAMP VERVANGEN ......................................................................................................62 ONDERHOUD .................................................................................................................................63 Het venster schoonmaken ...............................................................................................................63 De naaimachine aan de buitenkant schoonmaken .........................................................................63 De grijper schoonmaken .................................................................................................................63 VERHELPEN VAN STORINGEN ....................................................................................................65 BEKNOPTE REFERENTIEKAART - MODEL C10 ........................................................................67 BEKNOPTE REFERENTIEKAART - MODEL C20 .......................................................................69

6

BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DE MACHINE

Draadspanningswieltje Spoelwinder Persvoetdruk

Bovenklep

Afdekplaat

Bedieningstoetsen

Informatievenster Functietoetsen

Garenmesje Geheugentoetsen Knoopsgathendeltje

Keuzetoetsen Functietoetsen

Draadinsteker Snelheidsregelaar Steekplaat

Doos met toebehoren

Horizontale garenpen Opening voor tweede garenpen

Handvat

Handwiel

Hoofdschakelaar Naaivoetje omhoog Netsnoer

Voetpedaalaansluiting

Schuif voor verzinken transporteur

7

TOETSEN OP DE NAAIMACHINE

A. Bedieningstoetsen 1. Achteruitnaaitoets Houd deze toets ingedrukt voor het achteruitnaaien of voor de versterkte steek bij een lage snelheid. 2. Auto-lock-toets Houd deze toets ingedrukt voor het naaien van afhechtsteken of aan het einde van de gekozen steek en stop automatisch. 3. Toets voor naald omhoog/omlaag Als u de naald automatisch boven of in de stof wilt laten stoppen, drukt u op deze toets.

8

B. Functietoetsen 4. Steeklengte Druk op deze toets om de lengte van de steek in te stellen. 5. Steekbreedte Druk op deze toets om de breedte van de steek in te stellen. 6. Steek spiegelen Druk op deze toets om een gespiegelde steek te naaien. 7. Modus selecteren Druk op deze toets om de directe modus, de indirecte modus (Patterns) of de alfabet modus te kiezen.

C. Geheugentoetsen 8. Wistoets Indien de verkeerde steek werd geselecteerd of geprogrammeerd, druk dan op deze toets om te wissen. 9. Pijltoets “ toets of “ Druk op de “ stekencombinatie verschijnt.

” toets tot het gewenste steeknummer in de geprogrammeerde

10. Geheugentoets Druk op deze toets om een geprogrammeerde stekencombinatie in te voeren of in het geheugen op te slaan.

D. Keuzetoetsen 11. Steekkeuze- en cijfertoetsen Direct toegang tot steken of gebruik de cijfertoetsen voor het kiezen van de gewenste steken.

9

INFORMATIEVENSTER - MODEL C10

Directe steken Naald omhoog

Spiegelen Knoopsgathendeltje

Auto-lock

Garen opspoelen Achteruit

Naaldpositie Steekbreedte

Steeknummer Directe modus

Steeklengte

Aanbevolen naaivoetje

Indirecte steken (Patterns) Naald omlaag

Spiegelen

Auto-stop Achteruit Steeknummer

Steekbreedte Huidige positie in het geheugen

Indirecte modus Aanbevolen naaivoetje

10

Totale ruimte in het geheugen Geheugen Steeklengte

INFORMATIEVENSTER - MODEL C20

Directe modus Naald omhoog

Spiegelen Knoopsgathendeltje

Auto-lock

Garen opspoelen Naaldpositie

Achteruit Steeknummer

Steekbreedte

Directe modus

Steeklengte

Aanbevolen naaivoetje

Indirecte modus (Patterns) Naald omlaag

Spiegelen

Auto-stop Achteruit Steeknummer

Steekbreedte Huidige positie in het geheugen Totale ruimte in het geheugen Geheugen

Indirecte modus

Steeklengte

Aanbevolen naaivoetje

Alfabet modus Naald omhoog Auto-stop

Steekbreedte

Steeknummer

Huidige positie in het geheugen Totale ruimte in het geheugen Geheugen Steeklengte

Aanbevolen naaivoetje Alfabet modus

11

STEKENOVERZICHT - MODEL C10 Het gedeelte in kleur in onderstaand overzicht geeft de eerste eenheid van elke steek aan.

A. Direct steken kiezen

B. Steken aan de hand van een cijfer kiezen

12

STEKENOVERZICHT - MODEL C20 Het gedeelte in kleur in onderstaand overzicht geeft de eerste eenheid van elke steek aan.

A. Direct steken kiezen

B. Steken aan de hand van een cijfer kiezen

C. Alfabet

13

ACCESSOIRES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19.

Standaard voetje (T) Ritsvoetje (I) Knoopsgatvoetje (D) Overlockvoetje (E) Blindzoomvoetje (F) Cordonsteekvoetje (A) Knoopaanzetvoet (alleen voor C20). 1/4˝ Quiltvoetje (P) Verstel-/borduurvoetje (uit de vrije hand) Pakje naalden Vilt voor garenpen Tweede garenpen Borsteltje/tornmesje Garenschijfje (groot) Garenschijfje (klein) Naadgeleider Spoeltje (3x) Schroevendraaier (L & S) Harde kunstof

1

2

3

5

6

7

10

15

8

12

11

16

4

17

13

18

19

14

9

14

MACHINE AANSLUITEN OP DE VOEDINGSSPANNING Let op: Zorg altijd dat de stekker uit het stopcontact is getrokken en de hoofdschakelaar op “O” staat als de machine niet wordt gebruikt of voordat u onderdelen bevestigt of verwijdert.

OFF

ON

Voordat u het snoer aansluit eerst controleren of de spanning en frequentie van de machine overeenkomen met uw elektrische voeding. Zet de naaimachine op een stevige tafel. 1. Neem het snoer en steek de stekker met de 2 gaten in de aansluiting van de machine. 2. Steek het andere uiteinde in het stopcontact. 3. Zet de machine met de ON/OFF-knop aan. 4. Het lampje gaat branden, zodra de schakelaar op ON is gezet. Voordat u de stekker uit het stopcontact trekt, eerst de ON/OFF-knop op OFF zetten en dan pas de stekker eruit trekken.

15

BEGINNEN MET NAAIEN Snelheidsregelaar Met de snelheidsregelaar kunt u de naaisnelheid aanpassen. Schuif de regelaar naar rechts om de snelheid te verhogen. Schuif de regelaar naar links om de snelheid te verlagen.

Voetpedaal Zet de naaimachine eerst uit en steek dan de stekker van het voetpedaal in de aansluiting op de naaimachine. Zet de machine aan en duw het voetpedaal vervolgens langzaam in om te beginnen met naaien. Laat u het voetpedaal los, dan stopt de naaimachine.

Attentie: neem bij twijfel over de wijze van aansluiten op een voedingsbron contact op met een erkend elektricien. Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer u de machine niet gebruikt. De machine moet worden gebruikt met het voetpedaal C-9000.

16

DE NAALD VERVANGEN Attentie: Zet de hoofdschakelaar op OFF (“O”), als u deze handeling uitvoert. Vervang de naald regelmatig, met name als deze tekenen van slijtage vertoont of problemen veroorzaakt. Plaats de naald overeenkomstig de afgebeelde instructies. A. Draai de naaldklemschroef los en weer vast nadat de nieuwe naald is geplaatst. De platte zijde van de naald moet naar achteren wijzen. B. Duw de naald zo ver mogelijk omhoog in de opening.

HET NAAIVOETJE VERVANGEN

Naalden moeten in uitstekende staat verkeren. Problemen ontstaan door: - verbogen naalden - botte naalden - beschadigde punten Attentie: Zet de hoofdschakelaar op OFF (“O”), als u deze handeling uitvoert. Breng de naaivoethouder aan (1) Breng de naaivoetstang omhoog (a). Bevestig de naaivoethouder (b), zoals afgebeeld. Breng het naaivoetje aan (2) Breng de naaivoethouder (b) omlaag tot de uitsparing (c) precies boven de pen op het voetje (d) staat. Breng de hendel (e) omhoog. Breng de naaivoethouder (b) omlaag, zodat het naaivoetje (f) automatisch op zijn plaats valt. Naaivoetje verwijderen (3) Breng het naaivoetje omhoog. Breng de hendel (e) omhoog zodat het naaivoetje loslaat. Bevestig de naadgeleider (4) Bevestig de naadgeleider (g) in de gleuf zoals afgebeeld. Afstellen overeenkomstig het gebruik voor zomen, plooien, quilten enz. 17

DRUK VAN HET NAAIVOETJE AFSTELLEN De druk van het naaivoetje van de machine is in de fabriek ingesteld en hoeft voor de meeste stoffen niet te worden gewijzigd. Indien de druk van het naaivoetje toch moet worden aangepast, draai dan de instelschroef naar links of rechts met een muntstuk. Voor het naaien van dikke stof verlaagt u de druk door de schroef tegen de klok in te draaien; voor dunne stof draait u de schroef met de klok mee.

NAALD/STOF/GAREN AFSTEMMEN NAALD, STOF, GARENKEUZE NAALDDIKTE STOFFEN

GAREN

9-11 (70-80)

Dunne stoffen zoals dun katoen, voile, Dun garen van katoen, nylon, polyester zijde, mousseline, interlock, gebreid of polyester met katoen. katoen, tricot, jersey, crêpe, geweven polyester, overhemd- en blousestoffen.

11-14(80-90)

Normale stoffen zoals katoen, glanszijde, canvas, dubbel gebreid, lichtgewicht wol.

14 (90)

Normale stoffen zoals katoen, ongekeperd linnen, wol, dikke gebreide stof, badstof, denim.

16 (100)

Dikke stoffen zoals canvas, wolweefsel, buitententen en quiltstoffen, denim, stoffeermateriaal (licht tot gemiddeld).

18 (110)

Dik wolweefsel, jasstoffen, stoffeermateriaal, enkele leersoorten en vinyl.

Het meest verkochte garen is geschikt voor deze stoffen en deze naalddikte. Gebruik polyestergaren voor synthetisch materiaal en katoen op natuurlijk geweven stoffen, dat geeft het beste resultaat. Gebruik altijd hetzelfde garen als boven- en onderdraad.

Dik garen, vloerbedekkinggaren.

Let op: - als vuistregel geldt dat dun garen en dunne naalden voor dunne stoffen, en dikker garen voor het naaien van dikke stoffen wordt gebruikt. - maak altijd eerst een proeflapje met het garen en de naald die u voor de stof wilt gebruiken. - gebruik hetzelfde garen als boven- en onderdraad.

18

OVERZICHT MET TYPEN NAAIVOETJES NAAIVOETJE

TOEPASSING

NAAIVOETJE

Normaal naaiwerk, patchwork steken, decoratieve steken, smokken, ajourwerk, enz.

TOEPASSING Cordonsteek

Standaard voetje (T)

Ritsen inzetten

Cordonsteekvoetje (A)

Ritsvoetje (I) Knoopsgaten maken

Quilten

1/4˝ Quiltvoetje (P) Knoopsgatvoetje (D) Naaien uit de vrije hand, verstellen, borduren, monogrammen

Afwerken

Overlockvoetje (E) Voetje voor naaien uit de vrije hand/verstellen/borduren Blindzoomsteken

Blindzoomvoetje (F)

Knopen aanzetten

Knoopaanzetvoetje (alleen model C20)

19

GAREN OPSPOELEN

1. Plaats het garen en het garenschijfje op de garenpen. Bij kleinere klosjes plaatst u het garenschijfje met de korte zijde naar het klosje of gebruik een kleiner garenschijfje.

2. Plaats de draad in de draadgeleider.

3. Wind het garen met de klok mee rond de schijfjes voor de spoeldraadspanning.

4. Steek het uiteinde van het garen door één van de gaatjes in het spoeltje zoals afgebeeld en plaats het lege spoeltje op de spoelas.

5. Houd het uiteinde van het garen vast en duw het spoeltje naar rechts.

20

6. Als de spoelas naar rechts is gedrukt, staat deze in de ” verschijnt op het “opspoelpositie”, het symbool “ informatievenster. Het verdwijnt weer van het informatievenster zodra de spoelas weer naar links, in de “naaipositie” is gezet.

7. Houd het uiteinde van het garen stevig in de ene hand.

8. Duw op het voetpedaal om de naaimachine te starten.

9. Nadat de eerste paar slagen zijn opgespoeld stopt u de machine en knipt het uiteinde van garen zo dicht mogelijk bij het gaatje in het spoeltje af. Ga verder met opspoelen tot het hele spoeltje vol is. De machine stopt automatisch als het spoeltje vol is. Stop de machine. Duw de spoelas naar links. 10. Knip de draad af en verwijder het spoeltje.

Let op: als de spoelas naar rechts in de “opspoel-positie” staat, zal de machine niet naaien en draait het handwiel ook niet. Wilt u verder naaien, duw dan de spoelas eerst naar links in de “naaipositie”.

21

HET SPOELTJE PLAATSEN Attentie: Zet de hoofdschakelaar op OFF (“O”) voordat u het spoeltje plaatst of verwijdert. Bij het aanbrengen of verwijderen van het spoeltje, moet de naald helemaal omhoog staan. 1. Verwijder het spoelhuisdeksel en plaats het spoeltje in het spoelhuis, waarbij het garen tegen de klok in loopt (zie pijl).

2. Trek de draad door de gleuf (A).

3. Trek de draad naar links en langs de binnenkant van de veer totdat het in de inkeping(B) glijdt en het garen niet meer uit de gleuf (A) slipt.

4. Trek circa 15 cm draad van het spoeltje en bevestig het spoelhuisdeksel weer. (C)

22

DE BOVENDRAAD INRIJGEN

Let op: het is belangrijk dat het garen correct is ingeregen om problemen tijdens het naaien te vermijden. Zet eerst de naald in de hoogste stand door het handwiel naar u toe te draaien. Breng de persvoetlichter omhoog om de spanningsschijfjes te openen. 1. Breng de garenpen omhoog. Plaats een garenklos op de garenpen zodat de draad vanaf de voorkant van de klos komt, plaats daarna het garenschijfje op de klos op het uiteinde van de garenpen. 2. Trek de draad van het klosje door de bovenste draadgeleider.

3. Geleid de draad rond de draadgeleider en door de voorspanningsveer zoals afgebeeld.

23

4. Trek de draad omlaag tussen de spanningsschijfjes door.

5. Daarna omlaag en rond de veerhouder en terug omhoog naar de hefboom.

6. Trek de draad vervolgens van rechts naar links door het oog van de draadhefboom en dan weer omlaag.

7. Breng de draad achter de platte, horizontale draadgeleider langs.

8. Geleid de draad door de draadlus.

9. Rijg het uiteinde van de draad van voor naar achteren door de naald en trek de draad nog ca. 10 cm uit. Of gebruik de draadinsteker om de draad door de naald te steken. (Op volgende pagina).

24

DRAADINSTEKER Attentie: zet de hoofdschakelaar op OFF (“O”). Zet de naald in de hoogste stand en breng de naaivoet omhoog. 1. Breng de draadinsteker langzaam omlaag en trek de draad door de draadgeleider zoals afgebeeld en dan naar rechts.

2. De draadinsteker gaat automatisch naar de draadinsteekpositie en het kleine haakje gaat door het oog van de naald.

3. Leg de draad precies voor de naald van onderen naar boven om het haakje zoals afgebeeld.

4. Houd de draad losjes vast en laat de draadinsteker langzaam los. Het haakje zal draaien en zo de draad door het oog van naald trekken en een lus vormen. Trek de rest van de draad door het oog van de naald.

25

BOVENDRAADSPANNING

Strak

-

Los

Basisinstelling bovendraadspanning: “4” Om de spanning te verhogen draait u het wieltje op het eerstvolgende hogere nummer. Om de spanning te verlagen draait u het wieltje op het eerstvolgende lagere nummer. De juiste spanning is van groot belang voor het uiteindelijke resultaat. Geen enkele spanning is geschikt voor iedere steek, elk garen of elke stof. Bij 90% van al het naaiwerk zal de spanning tussen ”3” en ”5” (“4” is standaard) liggen. Bij al uw decoratieve naaiwerk krijgt u een mooiere steek en minder pluizige stof als u de spanning van de bovendraad 1 cijfer lager zet, zodat de bovendraad net zichtbaar is aan de onderkant van de stof. Bovenkant

1. Normale draadspanning voor het naaien van rechte steken. Boven- en onderdraad sluiten in de stof.

Onderkant Bovendraad Onderdraad Bovenkant

Onderkant

2. Draadspanning te los voor het naaien van rechte steken. Zet het wieltje op een hoger nummer. Bovendraad lust aan de onderkant.

Bovendraad Onderdraad

Bovenkant

Onderkant

3. Draadspanning is te hoog voor het naaien van rechte steken. Zet het wieltje op een lager nummer. Onderdraad lust aan de bovenkant

Bovendraad Onderdraad Bovenkant Onderkant Bovendraad Onderdraad

26

4. Normale draadspanning voor zigzag- en decoratieve steken.

ONDERDRAAD OMHOOG BRENGEN 1. Houd de bovendraad met de linkerhand vast. Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in) omlaag, dan gaat de naald omhoog.

2. Trek voorzichtig aan de bovendraad zodat de onderdraad door de opening in de steekplaat verschijnt. De onderdraad komt dan als een lus omhoog.

3. Trek beide draden naar achteren, onder het voetje door.

DRAAD AFSNIJDEN Breng het naaivoetje omhoog. Verwijder de stof, trek de draden naar de linkerkant van de afdekplaat en snijd ze af met het garenmesje Snijd de draden op de juiste lengte af, zodat u direct met de volgende naad kunt beginnen.

27

PERSVOETLICHTER 1. Met de persvoetlichter brengt u het naaivoetje omhoog en omlaag.

2. Bij het naaien van verschillende lagen of dikke stoffen kan het naaivoetje nog hoger worden gezet, zodat u de stof gemakkelijker kunt plaatsen.

TRANSPORTEUR OMHOOG OF OMLAAG BRENGEN Nadat u de doos met toebehoren heeft verwijderd, ziet u de schuif van de transporteur aan de achterkant van de naaimachine.

Zet de schuif naar de “ ” (b) dan gaat de transporteur omlaag, bijv. voor het aanzetten van knopen. Wilt u daarna weer normaal naaien, zet de schuif dan naar de “ ” (a), zodat de transporteur weer omhoog komt. De transporteur komt pas omhoog nadat u het handwiel heeft gedraaid of bent begonnen met naaien, zelfs met de schuif naar rechts. Maak een complete draai om de transporteur omhoog te brengen. 28

BEDIENINGSTOETSEN

Toets voor naald omhoog/omlaag Auto-lock-toets Achteruitnaaitoets

Achteruitnaaitoets Indien de steken 01-16, 30-60 (C10), 01-16, 30-79 (C20) zijn geselecteerd, zal de machine achteruit of een versterkte steek naaien op een lage snelheid als de toets achteruit naaien is ingedrukt. De machine naait vooruit nadat de toets is losgelaten. Een pijl “ ” op het informatievenster geeft aan dat achteruit wordt genaaid.

29

Auto-lock-toets Indien de steken 01-05 zijn geselecteerd, zal de machine onmiddellijk 3 afhechtsteken naaien als de auto-lock-toets is ingedrukt en daarna automatisch stoppen. Op het informatievenster verschijnt de afbeelding “ ” tot de machine is gestopt.

Toets voor naald omhoog/omlaag

Indien de steken 06-16, 30-60 (C10), 06-16, 30-79 (C20) zijn geselecteerd en u drukt op de auto-lock-toets, zal de machine 3 afhechtsteken aan het einde vande huidige steek naaien en dan automatisch stoppen. Op het informatievenster verschijnt de afbeelding “ ” tot de machine is gestopt. De functie wordt opgeheven nadat u de toets nogmaals heeft ingedrukt of een andere steek heeft gekozen. Met de toets naald omhoog/omlaag bepaalt u of de naald in de hoogste stand of in de stof moet stoppen wanneer u ophoudt met naaien.

Let op: tijdens het naaien heeft de toets naald omhoog/omlaag geen functie. U kunt de functie alleen activeren als de machine stilstaat.

Druk op de toets, zodat de pijl op het informatievenster omhoog “ ” wijst, dan zal de naald in de hoogste stand stoppen. Drukt u op de toets zodat de pijl omlaag “ ” wijst, dan zal de machine stoppen met de naald in de laagste stand.

30

FUNCTIETOETSEN

Steekbreedtetoets

Steeklengtetoets

Spiegelen-toets Keuzetoets voor modus

Steekbreedtetoets Indien u een steek selecteert, zal de machine automatisch de aanbevolen steekbreedte instellen, hetgeen wordt aangegeven door de cijfers op het informatievenster. De steekbreedte kan worden gewijzigd met de steekbreedtetoetsen.

Voor een kleinere steek drukt u op de “-“ toets (links). Voor een grotere steek drukt u op de “+” toets (rechts). De steekbreedte kan tussen “0.07.0” worden ingesteld. Sommige steken hebben een beperkte steekbreedte.

Indien de steken 01-05 zijn geselecteerd, wordt de naaldpositie gewijzigd met de steekbreedtetoetsen. Drukt u op de “- “ toets (links, dan zal de naald naar links bewegen; drukt u op de “+”-toets (rechts), dan zal de naald naar rechts bewegen. De waarde zal veranderen van de linkerpositie “0.0” tot de uiterst rechtse positie “7.0”. De vooraf ingestelde middelste naaldpositie wordt aangeduid met “3.5”. 31

Steeklengtetoets Indien u een steek selecteert, zal de machine automatisch de aanbevolen steekbreedte instellen, hetgeen wordt aangegeven door de cijfers op het informatievenster. De steeklengte kan worden gewijzigd met de steeklengtetoetsen.

Om de steeklengte te verkleinen drukt u op de “-“ toets (links). Voor een langere steek drukt u op de “+” toets (rechts). De steeklengte kan tussen “0.04,5” worden ingesteld. Sommige steken hebben een beperkte steeklengte.

MODUS keuzetoets Wanneer u de machine op “ON” zet, verschijnt de directe modus “ ” op het informatievenster. Druk op de “ ” toets om naar de “ ” modus om te schakelen; drukt u nogmaals op de toets, dan wordt “ ” weergegeven. Drukt u voor de derde keer, dan zal de machine terugkeren naar “ ”. Directe steekkeuze modus. Modus voor nuttige en decoratieve steken: selecteer steken met behulp van de cijfertoetsen. Alleen model C20: Alfabet modus: selecteer letters met behulp van de cijfertoetsen.

32

Spiegelen-toets De steken 01-16, 30-60 (model C10), 01-16, 30-79 (model C20) kunnen worden gespiegeld met de “ ” toets. Op het informatievenster verschijnt de functie Spiegelen en de machine zal continu de gespiegelde steek naaien tot de toets nogmaals wordt ingedrukt om de functie op te heffen. Als de functie Spiegelen van het informatievenster verdwijnt, zal de machine verder naaien met de normale steek. Wanneer u een andere steek kiest, wordt de functie Spiegelen geannuleerd. Druk nogmaals op de toets Spiegelen als de steek moet worden gespiegeld.

33

KEUZETOETSEN

Steekkeuze- en cijfertoetsen

Steekkeuzetoetsen Indien de modus keuzetoets is ingesteld op de directe modus, kunt u nuttige steken instellen door gewoon op de toets naast de afbeelding van de steek te drukken die u wilt naaien.

Cijfertoetsen Indien de modus keuzetoets is ingesteld op de indirecte modus (Patterns) of de alfabet modus selecteert u de steken of letters d.m.v.de cijfertoetsen.

34

GEHEUGENTOETSEN

Geheugentoets Wistoets Pijltoets

Geheugentoets ”-toets om naar de geheugen Druk op de “ modus te gaan en combinaties van letters (Model C20) of decoratieve steken te programmeren. Druk nogmaals op de toets “ ” om de geheugen modus te verlaten en terug te keren naar de directe modus. Let op: steken en knoopsgaten in de directe modus kunnen niet worden geprogrammeerd of in het geheugen worden opgeslagen. Wistoets Druk op deze toets indien u een foutieve letter/ steek heeft geselecteerd. Na elke keer drukken wordt één letter/steek gewist.

Pijltoets Gebruik de pijltoetsen “ ” of “ ”, in de geheugenmodus, om de in het geheugen geprogrammeerde combinatie te controleren.

35

WETENSWAARDIGHEDEN Het naaien van hoeken 1. Stop de naaimachine wanneer u een hoek heeft bereikt. 2. Zet de naald met het handwiel of de toets Naald omhoog/omlaag in de stof. 3. Breng het naaivoetje omhoog. 4. Gebruik de naald als draaipunt en draai de stof. 5. Breng het naaivoetje omlaag en ga verder met naaien. Achteruit Achteruit naaien wordt gebruikt om draad af te hechten aan het begin en einde van een naad. Druk op de toets Achteruit en naai 4-5 steken. De machine naait vooruit nadat de toets is losgelaten.

Vrije arm

Naaien met een vrije arm is heel geschikt voor het naaien van bijv. broekspijpen.

36

Naaien van dikke stof Als u op het zwarte knopje aan de rechterzijde van het naaivoetje drukt voordat het naaivoetje omlaag is gebracht, zal het naaivoetje in horizontale positie blokkeren. Dit zorgt voor een gelijkmatig begin van een naad en helpt wanneer u meerdere lagen stof moet naaien, zoals bijv. de naden van een spijkerbroek.

Karton of dikke stof

Wanneer u bij een heel dik punt bent aangekomen, brengt u de naald omlaag en het naaivoetje omhoog. Druk op de teen van de voet en druk op het zwarte knopje, het voetje komt omlaag en u kunt gewoon verder naaien. Het zwarte knopje wordt na een paar steken automatisch ontspannen. U kunt zelfs een ander stukje stof met dezelfde dikte aan de achterkant van de naad aanbrengen. Of steun het naaivoetje terwijl u stof aanvoert met de hand en naai naar de gevouwen zijde.

37

RECHTE STEKEN EN NAALDPOSITIE

De naaldpositie wijzigen Deze instelling is bestemd voor de steken 01-05. De vooraf ingestelde positie is “3.5”, de middelste positie. Indien u op de toets “-“ voor de steekbreedte drukt zal de naald naar links bewegen. Indien u op de toets “+” voor de steekbreedte drukt, zal de naald naar rechts bewegen. Op hetinformatievenster geeft de afbeelding van een stip en het nummer de positie van de naald aan. De steeklengte veranderen Om de steeklengte te verkleinen drukt u op de “-“-toets voor de steeklengte. Om de steeklengte te vergroten drukt u op de “+”-toets voor de steeklengte. In het algemeen geldt, hoe dikker de stof, het garen en de naald, hoe langer de steek moet zijn.

ZIGZAGSTEKEN

De steekbreedte instellen De maximale breedte voor zigzagsteken is stand “7.0”; maar de breedte kan voor elke steek worden verkleind. Om de steekbreedte te vergroten drukt u op de “+”-toets voor de steekbreedte; instelling tussen “0.0-7.0”.

De steeklengte instellen De dichtheid van zigzagsteken wordt hoger naarmate de steeklengte dichter bij “0.2” staat. Zigzagsteken worden meestal op “1.0-2.5” genaaid. Aangesloten zigzagsteken (dicht bij elkaar) zien eruit als een cordonsteek.

38

STRETCHSTEEK

Rechte stretchsteek

Stretchsteken zijn sterk en flexibel en geven mee met de stof zonder te breken. Geschikt om rafelen tegen te gaan en voor gebreide stoffen, maar ook voor duurzame stof zoals denim. Deze steken kunnen bovendien als decoratieve steken worden gebruikt.

Rechte steek De rechte stretchsteek wordt gebruikt voor een drievoudige versterking van stretchstoffen en ter versteviging van naden.

De drievoudige stretch zigzagsteek is geschikt voor sterke stoffen zoals denim, popeline, ongekeperd linnen, enz.

39

AFWERKSTEKEN Gebruik van het overlockvoetje

1. Vervang het naaivoetje door het overlockvoetje (E). 2. Naai de stof met de rand van de stof tegen de geleider van het overlockvoetje. Attentie: het overlockvoetje mag alleen worden gebruikt voor de steken en en de steekbreedte mag niet kleiner zijn dan “5.0”. Bij andere steken of een andere breedte kan de naald het naaivoetje namelijk raken en daardoor breken.

Gebruik van het standaard naaivoetje

1. Vervang het naaivoetje door het standaard voetje (T) . 2. Afwerken langs de rand van de stof zodat de naald aan de rechterzijde over de rand van de stof valt.

40

BLINDZOMEN : Blindzomen voor geweven stoffen : Blindzomen voor stretchstoffen 5 mm

5 mm

Let op: blindzomen vereist zeker enige oefening. Maak daarom eerst een proeflapje. Bevestig naaivoetje F. 1. Vouw de stof zoals afgebeeld met de verkeerde kant boven.

Onderkant

Afwerksteken

Onderkant

2. Leg de stof onder het naaivoetje. Draai het handwiel met de hand naar voren tot de naald helemaal links staat. De naald moet net in de vouw van de stof steken. Is dat niet het geval, stel de steekbreedte dan dienovereenkomstig in. 3. Stel de geleider op het voetje (b) af door de knop (a) te draaien, zodat de geleider precies tegen de vouw rust. 4. Naai langzaam en geleid de stof zorgvuldig langs de rand van de geleider.

5. Keer de stof naar de bovenkant.

41

KNOPEN AANZETTEN Let op: Alleen bij model C20 wordt een voetje voor het aanzetten van knopen geleverd. Vervang het naaivoetje door het knoopaanzetvoetje. 1. Beweeg de transporteurschuif naar “ ” om de transporteur omlaag te brengen. 2. Leg de stof onder het naaivoetje. Leg de knoop op zijn plaats en breng het knoopaanzetvoetje omlaag op de knoop.

3. Selecteer de zigzagsteek. Stel de steekbreedte in op “2,0-7,0” afhankelijk van de afstand tussen de twee ogen in de knoop.

4. Draai het handwiel om te controleren of de naald correct in het linker en rechter oog van de knoop gaat.

5. Druk op de toets Auto-lock voordat u de knoop aanzet, zodat aan het begin en einde automatisch met hechtsteken wordt genaaid.

6

42

Voor knopen met 4 ogen naait u eerst de twee voorste ogen, trekt de stof naar voren en naait de twee achterste.

KNOOPSGATEN MAKEN

: Voor dunne of normale stof : Voor horizontale knoopsgaten in blouses of shirts van dunne of normale stof : Voor dunne of normale stof : Voor horizontale knoopsgaten in blouses of shirts van dunne of normale stof : Voor horizontale knoopsgaten in dikke stof : Voor dunne of normale stof : Voor pakken of jassen : Voor dikke jassen : Voor jeans of broeken : Voor jeans of stretchstof met een grof weefsel : Voor stretchstof Let op: maak eerst een knoopsgat op een proeflapje van dezelfde soort stof voordat u het uiteindelijke knoopsgat maakt. 1. Markeer de plaats van het knoopsgat op de stof. De maximale lengte van het automatische knoopsgat is 3 cm. (totale diameter + dikte van de knoop).

2. Bevestig het knoopsgatvoetje, schuif dan de knoophouder naar buiten en plaats de knoop. De maat van het knoopsgat wordt bepaald door de knoop die op de knoophouder is gelegd. De draad moet door het gat in het naaivoetje worden geregen en daarna onder het voetje worden geplaatst.

43

3. Selecteer een knoopsgat. Stel de steekbreedte en steeklengte op de gewenste breedte en dichtheid in.

Startpunt

4. Plaats de stof onder het naaivoetje, zodat de knoopsgatmarkering overeenkomt met het midden van het knoopsgatvoetje. Trek de knoopsgathendel omlaag en druk deze naar achteren.

Let op: als u een knoopsgat selecteert, ” verschijnt het figuur “ op het informatievenster, om u eraan te herinneren dat u de knoopsgathendel nog omlaag moet brengen. 5. Houd het uiteinde van de bovendraad losjes vast en begin met naaien. Let op: nadat het knoopsgat is voltooid, echter voordat de machine stopt, worden eerst automatisch enkele hechtsteken genaaid.

44

6. Knoopsgaten worden vanaf de voorkant naar de achterkant van het naaivoetje genaaid, zoals afgebeeld. 7. Breng het naaivoetje omhoog en snijd de draad af. Om het knoopsgat nogmaals te naaien brengt u het naaivoetje omhoog; het zal dan terugkeren naar de originele positie. Nadat u alle knoopsgaten heeft gemaakt, duwt u de knoopsgathendel tot het einde omhoog. 8. Snij het midden van het knoopsgat open, maar wees voorzichtig en snij niet in de steken. Gebruik een speld als stopper bij de trens, zodat u niet te ver snijdt.

45

Knoopsgat met inlegdraad in stretchstof maken 1. Bevestig het knoopsgatvoetje en haak de inlegdraad aan de achterkant van het naaivoetje. Geleid de twee uiteinden van de inlegdraad naar de voorkant van het voetje, leg ze in de gleuven en bind ze daar tijdelijk vast. Breng het naaivoetje omlaag en begin met naaien. Stel de steekbreedte overeenkomstig de diameter van de inlegdraad in. 2. Trek de inlegdraad strak nadat het knoopsgat is voltooid, en knip de uiteinden af.

Let op: wij adviseren om versteviging aan de achterkant van de stof te gebruiken.

46

VETERGAATJES : geselecteerd voor gaatjes in ceintuurs, enz.

1. Selecteer steek 28 voor de vetergaatjes. Bevestig het cordonsteekvoetje (A).

2. Druk op de “-“ of “+” voor de steekbreedte om de maat van het gaatje te selecteren. Maat van het gaatje: A. groot: 7,0 mm B. normaal: 6,0 mm C. klein: 5,0 mm.

3. Breng de naald omlaag in de stof aan het begin van de steken en breng dan de persvoetlichter omlaag. Nadat het naaien is beëindigd, naait de machine automatisch een paar hechtsteken en stopt daarna.

4. Maak een gat in het midden met behulp van de priem. * Bij de machine wordt geen priem geleverd.

Let op: als dun garen wordt gebruikt, is de steek wellicht niet dicht genoeg. Naai het knoopsgat in dat geval nog een keer, gewoon over de vorige heen.

47

VERSTELSTEEK

1. Rijg de bovenste stof en de onderste stof aan elkaar. Selecteer steek 29 om de verstelsteek in te stellen. Vervang het naaivoetje door het knoopsgatvoetje.

2. Breng het naaivoetje omlaag over het midden van scheur.

3. Trek de knoophouder naar achteren. Stel de knoopgeleideplaat op het knoopsgatvoetje in op de gewenste lengte van de verstelsteek.

4. Het formaat van slechts één verstelsteek is variabel. Alhoewel de maximale steeklengte 2.6 cm en de maximale steekbreedte 7 mm bedraagt.

a. De lengte van het naaiwerk. b. De breedte van het naaiwerk.

48

5. Plaats de stof zo, dat de naald zich ca. 2 mm voor het gebied bevindt dat moet worden versteld, en breng de persvoetlichter omlaag.

Let op: als u het naaivoetje omlaag brengt, duw dan niet tegen de voorkant van het naaivoetje, anders wordt het verstellen niet op de gewenste maat genaaid. 6. Steek de bovendraad door de opening in het naaivoetje. Trek de knoopsgathendel omlaag en duw deze naar achteren. De knoopsgathendel bevindt zich achter de steun op het knoopsgatvoetje. Houd het uiteinde van de bovendraad met de linkerhand vast en begin met naaien. Let op: als u een knoopsgat of verstelsteek selecteert, verschijnt het figuur “ ” op het informatievenster, om u eraan te herinneren dat u de knoopsgathendel nog omlaag moet brengen. 7. Verstelsteken worden vanaf de voorkant naar de achterkant van het naaivoetje genaaid, zoals afgebeeld.

8. Als het te verstellen gebied te groot is om te naaien, kunt u dit voor een beter restultaat meerdere keren naaien (of overdwars naaien).

49

RITS INNAAIEN Attentie: het ritsvoetje mag alleen worden gebruikt met de naald in de middelste stand en voor een rechte steek. Soms kan de naald het naaivoetje raken en zo breken tijdens het naaien. Een gecentreerde rits innaaien 1. Rijg de opening waar de rits moet komen, dicht.

2. Vouw de naadtoeslag open. Leg de rits omgekeerd op de naadtoeslag met de tanden op de naadlijn. Rijg de rits vast.

3. Bevestig het ritsvoetje. Bevestig de rechterzijde de van de naaivoetpen op de houder wanneer u de linkerzijde van de rits naait.

4. Bevestig de linkerzijde van de naaivoetpen op de houder wanneer u de rechterzijde van de rits naait.

5. Naai de linkerzijde van de rits van onderen naar boven.

6. Naai overdwars over de onderkant van de rits en naai vervolgens de rechterzijde. Rijgdraad verwijderen en persen.

50

QUILTEN

Plaats de quiltgeleider in de naaivoethouder zoals afgebeeld en stel de tussenruimte in zoals u wilt.

Naai de eerste stekenrij en verplaats de stof zodat u parallelle rijen met channel quiltsteken naait, waarbij de geleider steeds over de vorige stekenrij glijdt.

51

NAAIEN UIT DE VRIJE HAND, VERSTELLEN, BORDUREN EN MONOGRAMMEN

Beweeg de transporteurschuif naar “ de transporteur omlaag te brengen.

” om

Verwijder de naaivoethouder en bevestig het verstel-/borduurvoetje op de naaivoetstang. De hendel (a) moet zich achter de naaldklemschroef (b) bevinden. Druk het voetje stevig van achteren met de wijsvinger aan en draai de schroef (c) vast.

Verstellen Let op: Stoppen uit de vrije hand wordt uitgevoerd zonder het transporteursysteem van de machine. De gebruiker zorgt voor het bewegen van de stof. De naaisnelheid en beweging van de stof moeten op elkaar worden afgestemd. Naai eerst langs de rand van het gat (om de rafels vast te zetten). Werk van links naar rechts, naai over het gat met een constante en gelijkmatige beweging. Draai het werk een kwartslag en naai langzaam over de eerder genaaide steken van het gat om de draden goed te scheiden en geen al te grote gaten tussen de draden te krijgen.

52

Borduren Selecteer een zigzagsteek en stel de steekbreedte naar wens in. Naai langs de omtrek van het motief door de borduurring te bewegen. Zorg dat u met een constante snelheid naait.

Vul het motief daarna op, waarbij u vanaf de omtrek naar binnen werkt. Houd de steken dicht bij elkaar.

Er ontstaan langere steken wanneer u de ring sneller beweegt en kortere wanneer u de ring langzamer beweegt.

Aan het einde afhechten met hechtsteken door op de auto-lock-toets te drukken.

Monogrammen Selecteereen zigzagsteek en stel de steekbreedte naar wens in. Naai met een constante snelheid en beweeg de ring langzaam langs de letters. Nadat de letter klaar is, aan het einde afhechten met hechtsteken door op de autolock-toets te drukken.

* De borduurring is als extra accessoire verkrijgbaar bij uw dealer. 53

SPIEGELEN Let op: - knoopsgaten, verstelsteken en vetergaatjes kunnen niet worden gespiegeld. - gespiegelde steken kunnen ook worden gecombineerd met gewone steken. 1. Selecteer de steek.

2. Druk op de toets Spiegelen. Op het informatievenster verschijnt de spiegelen-functie en de machine zal de steek gespiegeld naaien totdat u nogmaals op de toets Spiegelen drukt.

A. Normale steek naaien. B. Gespiegelde steek naaien.

54

GEHEUGEN - MODEL C10 Gecombineerde steken kunnen worden opgeslagen, zodat u ze later nog eens kunt gebruiken. Omdat de opgeslagen steken niet verloren gaan als de machine wordt uitgezet, kunnen ze op elk moment weer worden gebruikt. Let op: - de machine heeft een geheugen waarin 30 steekeenheden kunnen worden opgeslagen. - alle eenheden in het geheugen kunnen worden bewerkt, d.w.z. de steeklengte c.q. –breedte, spiegelen en auto-lock. - steken en knoopsgaten in de directe modus kunnen niet worden geprogrammeerd. Steken programmeren 1. Wanneer u de machine op “ON” zet, verschijnt “ ” op het informatievenster.

2. Druk op de “ ”-toets om naar de geheugen modus te gaan en decombinaties van decoratieve steken op te slaan.

”-toets om een gekozen steken3. Druk op de “ groep uit “ ” op het informatievenster te selecteren. Druk vervolgens op het gewenste steeknummer (bijv. 13). (U kunt de steeklengte, -breedte wijzigen of eventueel de auto-stop of spiegelen-functie kiezen.) Herhaal stap 3 voor andere steken die in het geheugen moeten worden opgeslagen. Let op: nadat het maximum van 30 steken is geprogrammeerd, zal de machine door een piepsignaal aangeven dat het geheugen vol is.

55

4. Gebruik de pijl “ ” of “ ”-toets om door de steken in de combinatie te lopen en om te controleren wat u heeft geprogrammeerd.

” om de geheugen modus te 5. Druk op de toets “ verlaten en terug te keren naar de directe modus.

Attentie: de geselecteerde steek zal worden gewist uit het geheugen nadat u de machine heeft uitgezet en niet nogmaals op de ”-toets heeft gedrukt nadat u uw keuze heeft “ gemaakt.

Steken toevoegen Ga naar de geheugen modus en druk op de “ ””-toets tot het steeknummer verschijnt toets of de “ dat u heeft gekozen, voeg dan een nieuw steeknummer toe of wijzig de steeklengte en breedte, of voeg eventueel auto-stop of spiegelen toe.

Steken wissen Indien u een bepaalde steek uit de geheugen modus wilt wissen, gebruikt u de “ ”-toets of “ ”-toets tot het betreffende steeknummer wordt weergegeven. Druk op de “ “-toets om de betreffende steek te wissen, waarna de volgende steken in het programma opschuiven.

56

Geprogrammeerde steek oproepen en naaien 1. Druk op de “ ”-toets om naar de geheugen modus te gaan. De machine zal bij de eerst geprogrammeerde steek stoppen.

2. Druk op het voetpedaal. De machine begint de eerst ingevoerde steek te naaien. Op het informatievenster worden de gegevens van de steek weergegeven.

3. Indien u wilt controleren wat u heeft geprogrammeerd of een paar steken in de geheugen modus wilt naaien, gebruik dan de “ ”-toets of “ ”-toets. U kunt de auto-lock “ ”-functie gebruiken nadat de naaimachine is gestopt.

Let op: indien u een stekencombinatie wilt herhalen zonder dat de machine eerst stopt, druk dan op de auto-lock “ ”-toets om de auto-stop in de geheugenmodus te annuleren. De “ ” zal op het informatievenster verschijnen. 4. Druk op de toets “ ” om de geheugen modus te verlaten en terug te keren naar de directe modus.

57

GEHEUGEN - MODEL C20 Gecombineerde letters/steken kunnen worden opgeslagen, zodat u ze later nog eens kunt gebruiken. Omdat de opgeslagen combinaties niet verloren gaan als de machine wordt uitgezet, kunnen ze op elk moment weer worden gebruikt. Dit is handig voor combinaties, zoals namen, die vaak worden gebruikt. Let op: - de machine heeft een geheugen waarin 30 steekeenheden kunnen worden opgeslagen. - meerdere steken/letters geselecteerd uit de patronenmodus “ , ” kunnen worden gecombineerd en tegelijk worden genaaid. - alle eenheden in het geheugen kunnen worden bewerkt, d.w.z. de steeklengte c.q. –breedte, spiegelen en auto-lock. - steken en knoopsgaten in de directe modus kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. Steken of letters programmeren 1. Wanneer u de machine op “ON” zet, verschijnt “ ” op het informatievenster.

”-toets om naar de geheugen 2. Druk op de “ modus te gaan en de combinaties van letters of decoratieve steken op te slaan.

”-toets om een gekozen 3. Druk op de “ stekengroep uit “ ” of “ ” op het informatievenster te selecteren. Druk vervolgens op het gewenste steeknummer (bijv. 13). (U kunt de steeklengte, -breedte wijzigen of eventueel de autostop of spiegelen-functie kiezen.) Herhaal stap 3 voor andere steken/letters die in het geheugen moeten worden opgeslagen. Let op: nadat het maximum van 30 steken is geprogrammeerd, zal de machine door een piepsignaal aangeven dat het geheugen vol is.

58

4. Gebruik de pijl “ ” of “ ”-toets om te controleren wat u heeft geprogrammeerd.

” om de geheugen modus te 5. Druk op de toets “ verlaten en terug te keren naar de directe modus.

Attentie: de geselecteerde steek/letter zal worden gewist uit het geheugen nadat u de ”-toets heeft gedrukt nadat u uw keuze machine heeft uitgezet en niet nogmaals op de “ heeft gemaakt.

Steken of letters toevoegen ”Ga naar de geheugen modus en druk op de “ toets of de “ ”-toets tot het steeknummer verschijnt dat u heeft gekozen, voeg dan een nieuw steeknummer toe of wijzig de steeklengte en breedte, of voeg eventueel auto-stop of spiegelen toe.

Steken of letters wissen Indien u een bepaalde steek of letter uit de geheugen moduswilt wissen, gebruikt u de “ ”-toets of “ ”-toets tot het betreffende steeknummer wordt weergegeven. “-toets om de betreffende steek/ Druk op de “ letter te wissen, waarna de volgende steken in het programma opschuiven.

59

Geprogrammeerde steek/letter oproepen en naaien 1. Druk op de “ ”-toets om naar de geheugen modus te gaan. De machine zal bij de eerst geprogrammeerde steek stoppen.

2. Druk op het voetpedaal. De machine begint de eerst ingevoerde steek/letter te naaien. Op het informatievenster worden de gegevens van de steek weergegeven.

3. Indien u wilt controleren wat u heeft geprogrammeerd of een paar steken of letters in de geheugen modus wilt naaien, gebruik dan de “ ”-toets of “ ”-toets. U kunt de auto-lock “ ”-functie gebruiken nadat de naaimachine is gestopt.

Let op: indien u een stekencombinatie wilt herhalen zonder dat de machine eerst stopt, druk dan op de auto-lock “ ”-toets om de auto-stop in de geheugen modus te annuleren. ” zal op het informatievenster verschijnen. De “ 4. Druk op de toets “ ” om de geheugen modus te verlaten en terug te keren naar de directe modus.

60

WAARSCHUWINGEN Waarschuwing als animatiebericht op het informatievenster Knoopsgathendel niet omlaag gebracht Een knoopsgat of verstelsteek is geselecteerd en het voetpedaal werd ingedrukt terwijl de knoopsgathendel nog omhoog stond.

Instructie als animatiebericht op het informatievenster Garen opspoelen Het opspoelen is bezig.

Piepgeluid als waarschuwing - Bij een correcte werking: 1 piep. - Als het geheugen vol is met 30 steken: 2 korte piepjes. - Bij een onjuiste werking: 3 korte piepjes. - Wanneer de draad in de machine is geblokkeerd en deze niet kan naaien: 8 seconden korte piepjes. Dit betekent dat de draad in de knoop of vast zit en het handwiel niet kan worden bewogen. Raadpleeg het hoofdstuk voor het verhelpen van storingen om een oplossing te vinden. Nadat het probleem is opgelost, gaat de machine verder met naaien.

Duw de spoelas in de naaipositie Indien u het spoeltje na het opspoelen niet naar links heeft geduwd en u drukt op een toets of wilt gaan naaien, zal de machine u waarschuwen d.m.v. 3 piepjes.

Let op: is het probleem nog niet opgelost, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer. Attentie: indien de draad tijdens het naaien vastzit of om het haakje is gewikkeld waardoor de naald niet meer kan bewegen, en u drukt toch op het voetpedaal, zorgt de veiligheidsschakelaar ervoor dat de machine helemaal stopt. Wanneer u verder wilt naaien, moet u eerst de draad afknippen en de machine met de ON/OFF-schakelaar uitzetten en dan weer met ON inschakelen. 61

DE GLOEILAMP VERVANGEN Attentie: zet de schakelaar op OFF en wacht tot het gloeilampje is afgekoeld, voordat u deze gaat vervangen. 1. Verwijder plug (a) , draai de schroef (b) aan de linkerzijde van de naaimachine los en verwijder de afdekplaat (c).

2. Vervang het lampje als volgt: Vervang het lampje door eenzelfde lampje van 12V/5W. Breng het afdekplaatje weer aan en draai de schroef vast.

62

ONDERHOUD Attentie: trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het venster en de buitenkant van de machine reinigt, anders kan letsel of een elektrische schok het gevolg zijn.

Het venster schoonmaken Als het venster vuil is, maak dit dan voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

De naaimachine aan de buitenkant schoonmaken Als de machine aan de buitenkant vuil is, maak dan een doek vochtig met een mild reinigingsmiddel, knijp hem goed uit en maak de buitenkant schoon. Daarna de buitenkant afdrogen met een droge doek. De grijper schoonmaken Als textiel- of garenresten zich ophopen rond de grijper, kan dit de werking van de naaimachine nadelig beïnvloeden. Controleer dit regelmatig en reinig het stekenmechanisme indien nodig. Attentie: trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. 1. Verwijder het spoelhuisdeksel en het spoeltje.

2. Reinig het spoelhuis met een borsteltje.

63

3. Verwijder de naald, het naaivoetje en de houder. Draai de steekplaatschroef los en verwijder de steekplaat.

4. Til het spoelhuis op en verwijder het.

5. Reinig de spoelhuisruimte, de transporteur en het spoelhuis met een borsteltje. U kunt ze ook met een zachte, droge doek reinigen.

6. Plaats het spoelhuis weer in de spoelhuisruimte, zodat de lip (a) in de stopper (b) past, zoals afgebeeld.

7. Vervang alle andere onderdelen.

64

VERHELPEN VAN STORINGEN Controleer de volgende punten, voordat u uw dealer belt. Blijft het probleem toch bestaan, neem dat contact op met het verkooppunt of de dichtstbijzijnde dealer.

Probleem

Bovendraad breekt

Onderdraad breekt

De machine slaat steken over

De naald breekt

Losse steken

Naden trekken samen of gaan trekken

Oorzaak

Verhelpen

1.Machine niet correct ingeregen.

1.Machine opnieuw inrijgen.

2.Draadspanning is te hoog.

2.Verminder de draadspanning (lager nummer).

3.De draad is te dik voor de naald.

3.Kies een grotere naald.

4.De naald is niet correct geplaatst.

4.Verwijder de naald en bevestig hem opnieuw (platte zijde naar achteren).

5.De draad is rond de garenpen gewikkeld.

5.Verwijder de spoel en wind het garen op het spoeltje.

6.De naald is beschadigd.

6.Vervang de naald.

1.Het spoelhuis is niet correct geplaatst.

1.Verwijder het spoelhuis en plaats het opnieuw en trek aan de draad. Deze moet gemakkelijk aangetrokken kunnen worden.

2.De onderdraad is niet correct ingeregen.

2.Controleer het spoeltje en spoelhuis.

3.Onderdraadspanning is te hoog.

3.Corrigeer de onderdraadspanning.

1.De naald is niet correct geplaatst.

1.Verwijder de naald en bevestig hem opnieuw (platte zijde naar achteren).

2.De naald is beschadigd.

2.Plaats een nieuwe naald.

3.Er werd een verkeerde naald gebruikt.

3.Kies een naald die bij het garen en de stof past.

4.Het voetje is niet correct geplaatst.

4.Controleer en bevestig correct.

5.Machine niet correct ingeregen.

5.Machine opnieuw inrijgen.

6.De druk van het naaivoetje is onjuist.

6.Verhoog de druk van het naaivoetje.

1.De naald is beschadigd.

1.Plaats een nieuwe naald.

2.De naald is niet correct geplaatst.

2.Bevestig de naald correct (platte zijde naar achteren).

3.Formaat naald past niet bij de stof.

3.Kies een naald die bij het garen en de stof past.

4.Het verkeerde voetje is geplaatst.

4.Kies het juiste voetje.

5.De naaldklemschroef zit los.

5.Gebruik de schroevendraaier om de schroef stevig vast te draaien.

6.Het door u gebruikte naaivoetje past niet bij de betreffende steek die u wilt naaien.

6.Bevestig het naaivoetje dat past bij de betreffende steek dik u wilt naaien.

7.Bovendraadspanning is te hoog.

7.Corrigeer de bovendraadspanning.

1.Machine niet correct ingeregen.

1.Controleer de ingeregen draden.

2.Het spoelhuis is niet correct ingeregen.

2.Rijg het spoelhuis in zoals afgebeeld.

3.Naald/stof/garencombinatie is onjuist.

3.Het formaat naald moet bij de stof en het garen passen.

4.Draadspanning is onjuist.

4.Corrigeer de draadspanning.

1.De naald is te dik voor de stof.

1.Kies een dunnere naald.

2.Steeklengte niet correct ingesteld.

2.Kies een kortere steeklengte.

3.Draadspanning is te hoog.

3.Corrigeer de draadspanning.

65

Probleem

Zoom gerimpeld

De steken zijn vervormd De machine blokkeert

De machine maakt lawaai

Onregelmatige steken, onregelmatig transport

De naaimachine doet het niet

66

Oorzaak

Verhelpen

1.Bovendraad te strak.

1.Corrigeer de draadspanning.

2.Machine niet correct ingeregen.

2.Machine opnieuw inrijgen.

3.De naald is te dik voor de te naaien stof.

3.Kies een naald die bij het garen en de stof past.

4.De steeklengte is te groot voor de stof.

4.Kies een kortere steeklengte.

5.De persvoetdruk is niet goed ingesteld.

5.Verhoog de druk van het naaivoetje.

1.De druk van het naaivoetje is onjuist.

1.Kies het juiste voetje.

2.Bovendraad te strak.

2.Corrigeer de draadspanning.

1.Draad vast in de de grijper.

Verwijder de bovendraad en het spoelhuis, draai het handwiel met de hand naar achteren en voren en verwijder de draadresten.

2.Transporteur vol met textielresten. 1.Pluisjes of olie op de grijper of naaldstang.

1.Reinig de grijper en transporteur zoals beschreven.

2.Er werd een slechte kwaliteit olie gebruikt.

2.Gebruik een goede kwaliteit naaimachineolie.

3.De naald is beschadigd.

3.Vervang de naald.

4.Motor van de machine maakt een brommend geluid.

4.Normaal.

5.Draad vast in de grijper. 6.Transporteur vol met textielresten.

Verwijder de bovendraad en het spoelhuis, draai het handwiel met de hand naar achteren en voren en verwijder de draadresten.

1.Slechte kwaliteit garen.

1.Kies een betere kwaliteit garen.

2.Het spoelhuis is niet correct ingeregen.

2.Verwijder het spoelhuis, rijg opnieuw in en plaats het correct.

3.Er is aan de stof getrokken.

3.Trek tijdens het naaien niet aan de stof, laat dit over aan de machine.

1.Machine is nog niet aangezet.

1.Zet de machine aan.

2.De persvoetlichter staat nog omhoog.

2.Breng de persvoetlichter omlaag.

3.De machine is niet op het net aangesloten.

3.Steek de stekker in het stopcontact.

BEKNOPTE REFERENTIEKAART - MODEL C10

Steek

Breedte (mm)

Lengte (mm)

Naai

Functies

Auto

Handmatig

Auto

Handmatig

voetje

Achteruit

Auto-lock

Spiegelen/naaivoetje

Tweelingnaald

Geheugen

01

3.5

0.0~7.0

2.5

0.0~4.5

T

*

*

*

*

*

02

0.0

0.0~7.0

2.5

0.0~4.5

T

*

*

*

*

*

03

3.5

0.0~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

04

3.5

1.0~6.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

05

3.5

0.0~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

06

5.0

0.0~7.0

2.0

0.3~4.5

T

*

*

*

*

*

07

5.0

2.0~7.0

1.0

0.3~4.5

T

*

*

*

*

*

Nuttige

08

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

steken

09

5.0

3.5~7.0

2.5

1.0~3.0

E

*

*

*/T

*

*

10

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

11

3.5

2.5~7.0

2.0

0.5~4.5

F

*

*

*/T

*

*

12

3.5

2.5~7.0

1.0

0.5~4.5

F

*

*

*/T

*

*

13

3.5

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

14

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

15

7.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

16

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

17

5.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

18

5.5

3.0~7.0

0.5

0.3~1.0

D

19

5.0

2.5~5.5

0.5

0.3~1.0

D

20

6.0

3.0~7.0

0.5

0.3~1.0

D

21

5.0

2.5~5.5

0.5

0.3~1.0

D

22

5.0

2.5~5.5

0.5

0.3~1.0

D

23

7.0

5.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

24

7.0

5.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

25

7.0

5.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

26

6.0

3.0~7.0

1.0

1.0~2.0

D

27

6.0

3.0~7.0

1.5

1.0~3.0

D

28

7.0

7.0,6.0,5.0

29

7.0

3.5~7.0

2.0

1.0~2.0

D

30

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

31

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

32

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

33

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

34

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

35

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

36

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

37

7.0

4.0~7.0

0.5

0.5~1.0

A

*

*

*

*

*

38

7.0

2.5~7.0

0.5

0.5~1.0

A

*

*

*

*

*

39

7.0

4.0~7.0

0.5

0.5~1.0

A

*

*

*

*

*

40

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

Knoopsgaten

Cordon steken

A

* Instellingen kunnen worden gemaakt.

67

Breedte (mm)

Lengte (mm)

Auto

Handmatig

Auto

41

6.0

5.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

42

6.0

3.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

Steek

Kruissteken

Decoratieve steken

Handmatig

Naaivoetje

Functies Achteruit

Auto-lock

Spiegelen/naaivoetje

Tweelingnaald

Geheugen

43

6.0

3.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

44

5.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

45

5.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

46

7.0

3.0~7.0

2.0

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

47

5.0

3.0~7.0

2.5

1.5~4.5

A

*

*

*

*

*

48

7.0

2.5~7.0

2.0

1.0~3.0

T

*

*

*/A

*

*

49

5.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*/A

*

*

50

7.0

2.5~7.0

1.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

51

6.0

3.5~7.0

1.5

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

52

7.0

2.5~7.0

2.5

1.0~4.5

T

*

*

*

*

*

53

5.0

4.5~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

54

7.0

3.0~7.0

3.0

2.0~3.0

A

*

*

*

*

*

55

7.0

3.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

56

7.0

2.5~7.0

3.0

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

57

7.0

3.0~7.0

2.0

2.0~3.0

A

*

*

*

*

*

58

7.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

T

*

*

*/T

*

*

59

7.0

4.0~7.0

3.0

2.0~3.0

T

*

*

*/T

*

*

60

5.0

2.5~7.0

2.0

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

* Instellingen kunnen worden gemaakt.

68

BEKNOPTE REFERENTIEKAART - MODEL C20

Steek

Breedte (mm)

Lengte (mm)

Naai

Functies

Auto

Handmatig

Auto

Handmatig

voetje

Achteruit

Auto-lock

Spiegelen/naaivoetje

Tweelingnaald

Geheugen

01

3.5

0.0~7.0

2.5

0.0~4.5

T

*

*

*

*

*

02

0.0

0.0~7.0

2.5

0.0~4.5

T

*

*

*

*

*

03

3.5

0.0~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

04

3.5

1.0~6.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

05

3.5

0.0~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

06

5.0

0.0~7.0

2.0

0.3~4.5

T

*

*

*

*

*

07

5.0

2.0~7.0

1.0

0.3~4.5

T

*

*

*

*

*

Nuttige

08

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

steken

09

5.0

3.5~7.0

2.5

1.0~3.0

E

*

*

*/T

*

*

10

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

11

3.5

2.5~7.0

2.0

0.5~4.5

F

*

*

*/T

*

*

12

3.5

2.5~7.0

1.0

0.5~4.5

F

*

*

*/T

*

*

13

3.5

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

14

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

15

7.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

16

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

17

5.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

18

5.5

3.0~7.0

0.5

0.3~1.0

D

19

5.0

2.5~5.5

0.5

0.3~1.0

D

20

6.0

3.0~7.0

0.5

0.3~1.0

D

21

5.0

2.5~5.5

0.5

0.3~1.0

D

22

5.0

2.5~5.5

0.5

0.3~1.0

D

23

7.0

5.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

24

7.0

5.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

25

7.0

5.5~7.0

0.5

0.3~1.0

D

26

6.0

3.0~7.0

1.0

1.0~2.0

D

27

6.0

3.0~7.0

1.5

1.0~3.0

D

28

7.0

7.0,6.0,5.0

29

7.0

3.5~7.0

2.0

1.0~2.0

D

30

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

31

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

32

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

33

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

34

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

35

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

36

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

37

7.0

4.0~7.0

0.5

0.5~1.0

A

*

*

*

*

*

38

7.0

2.5~7.0

0.5

0.5~1.0

A

*

*

*

*

*

39

7.0

4.0~7.0

0.5

0.5~1.0

A

*

*

*

*

*

40

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

Knoopsgaten

Cordon steken

A

* Instellingen kunnen worden gemaakt.

69

Breedte (mm)

Lengte (mm)

Auto

Handmatig

Auto

41

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

42

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

43

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

44

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

45

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

46

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

47

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

48

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*/A

*

*

49

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*/A

*

*

50

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

51

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.0

A

*

*

*

*

*

52

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

53

6.0

5.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

54

6.0

3.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

55

6.0

3.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

56

4.0

3.0~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

57

5.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

58

5.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*/T

*

*

59

7.0

3.0~7.0

2.0

1.0~3.0

T

*

*

*/T

*

*

60

5.0

3.0~7.0

2.5

1.5~4.5

A

*

*

*

*

*

61

7.0

2.5~7.0

2.0

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

62

5.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

63

7.0

2.5~7.0

1.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

64

6.0

3.5~7.0

1.5

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

65

7.0

2.5~7.0

2.5

1.0~4.5

T

*

*

*

*

*

66

5.0

4.5~7.0

1.0

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

67

7.0

3.0~7.0

3.0

2.0~3.0

A

*

*

*

*

*

68

7.0

3.5~7.0

2.5

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

69

7.0

2.5~7.0

3.0

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

70

7.0

3.0~7.0

2.0

2.0~3.0

A

*

*

*

*

*

71

7.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

T

*

*

*

*

*

72

7.0

4.0~7.0

3.0

2.0~3.0

T

*

*

*

*

*

73

5.0

2.5~7.0

2.0

1.0~3.0

T

*

*

*

*

*

74

6.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

75

7.0

3.5~7.0

2.0

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

76

7.0

2.5~7.0

1.5

1.0~3.0

A

*

*

*

*

*

77

7.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

78

5.0

3.5~7.0

3.0

1.5~3.0

A

*

*

*

*

*

79

5.0

4.5~7.0

2.0

2.0~3.0

A

*

*

*

*

*

Steek

Cordonsteken

Kruissteken

Decoratieve steken

Handmatig

Naaivoetje

Functies Achteruit

Auto-lock

Spiegelen/naaivoetje

Tweelingnaald

Geheugen

* Instellingen kunnen worden gemaakt.

70

www.husqvarnaviking.com

VSM Group AB • SE-561 84 Huskvarna • SWEDEN

412 97 82-36A • Dutch • Inhouse production • © 2005 VSM Group AB • All statements valid at time of printing • Printed in China on environmental-friendly paper •

Similar documents