Philips Philips DTM3170

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome

DTM3170/12 Kysy Philipsiltä

Käyttöopas

Sisällysluettelo 1 Turvallisuus ja huomautus

2 Turvallisuus 2 Huomautus 3

2 Telakointiasema

4 Johdanto 4 Toimituksen sisältö 4 Päälaitteen yleiskuvaus 5 Kaukosäätimen yleiskuvaus 6

3 Aloitus

7 FM-antennin liittäminen 7 Kaiuttimien liittäminen 8 Virran kytkeminen 8 Kaukosäätimen valmisteleminen 8 Ajan asettaminen 9 Tallenna radioasemat automaattisesti 9 Käynnistäminen 9

4 Toistaminen

10 Toisto levyltä 10 iPod/iPhone/iPad-toisto 10 USB-toisto 11 Toistaminen Bluetooth-laitteesta 11

6 Radion kuunteleminen

14 14 14 14 14

Radioaseman virittäminen Radioasemien ohjelmointi Pikavalinta-aseman valitseminen Toistotietojen näyttäminen

7 Äänen säätäminen

15 Äänenvoimakkuuden säätäminen 15 Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen 15 Äänen mykistys 15 Näytön kirkkauden säätäminen 15

8 Muut toiminnot

16 16 16 16

Uniajastimen määrittäminen Hälytyksen asettaminen Ulkoisen laitteen kuunteleminen

9 Tuotetiedot

17 Teknisiä tietoja 17 USB-toistettavuustiedot 17 Tuetut MP3-levymuodot 18

10 Vianmääritys

18

5 Toistovaihtoehdot

12 Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen 12 Toiston keskeyttäminen. 12 Raitaan siirtyminen 12 Haku raidalta 12 Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen 13 Raitojen ohjelmointi 13 Toistotietojen näyttäminen 13

FI

1

1 Turvallisuus ja huomautus

• •

Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään. Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Turvallisuus Vakava varoitus •• Älä koskaan avaa laitteen runkoa. •• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa. •• Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen. •• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle. •• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

•• Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

• • • • •

Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta. Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön. Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Tuotteen huolto • •

2

Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä. Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.

FI

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Vaatimustenmukaisuus

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/

EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.philips.com/support. Tässä laitteessa on tarra:

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: • Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle. • Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä. Kuuntele kohtuullisia aikoja: • Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. • Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Huomautus •• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

Kuunteluturvallisuudesta

Vakava varoitus •• Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään kovalla äänenvoimakkuudella.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. • Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt. • Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita. • Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja. • Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen. • Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu. • Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen. Ympäristötietoja Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita. FI

3

2 Telakointiasema Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/ welcome.

Johdanto Tällä laitteella voit: • kuunnella ääntä levyiltä, USB-laitteista, iPodista, iPhonesta, iPadista, Bluetoothlaitteista ja muista ulkoisista laitteista • kuunnella radioasemia Laite tukee seuraavia tallennusmuotoja:

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttölupa.

4

FI

Toimituksen sisältö Tarkista pakkauksen sisältö: • Päälaite • 2 kaiutinta • Kaukosäädin ja yksi AAA-paristo • Virtajohto • FM-antenni • Pikaopas • Turvallisuus- ja lakitietovihko

Päälaitteen yleiskuvaus m l k j i

a

h b

g

n o

p

c d e f

a

• Virran kytkeminen laitteeseen. • Siirtyminen valmiustilaan tai Ecovalmiustilaan.

j VOLUME +/• Äänenvoimakkuuden säätäminen k

b Näyttö • Nykyisen tilan näyttäminen c SOURCE • Valitse lähteeksi: levy, FM-viritin, telakka, USB, äänitulo tai Bluetooth. d

l • USB-liitäntä

e AUDIO IN • Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen f

• Kuulokeliitäntä.

g Levykelkka h i

• Levyn poistaminen. • • • •

/ • Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen • Raidalta/levyltä/USB:ltä haku. • Radioaseman virittäminen. • iPod/iPhone/iPad-valikon selaaminen. • Ajan muuttaminen. • Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

m DOCK • iPod/iPhone/iPad-telakka. n SPEAKER OUT • Kaiutinten liittäminen. o FM AERIAL • FM-antennin kytkeminen. p Pistoke

Lopeta toisto. Ohjelman poistaminen. iPod-/iPhone/iPad-valikon käyttäminen. Käynnistä tai sammuta ominaisuuksien esittely valmiustilassa.

FI

5

Kaukosäätimen yleiskuvaus a b DOCK

c d

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

r

e f g

MENU

VOL

h

DISPLAY RDS SHUFFLE

i

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER

j k

q p o n m

SLEEP

l

• Levy-, USB- ja telakointitilassa voit siirtyä tiettyyn kohtaan kappaleessa painamalla. • Viritä radioasema viritintilassa painamalla. • Ajan asettaminen ja ajastimen asettaminen g PRESET/ALBUM / • Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin. • Pikavalinta-aseman valitseminen • iPod/iPhone-valikon selaaminen. • Ajan muuttaminen. h VOL +/• Säädä äänenvoimakkuutta. i MUTE • Äänen mykistäminen tai palauttaminen. j SOUND • Esimääritettyjen ääniasetuksien valitseminen.

a

b

• Virran kytkeminen laitteeseen. • Siirtyminen valmiustilaan tai Ecovalmiustilaan. • Levyn poistaminen.

k CLOCK • Aseta kellonaika pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa. l SLEEP/TIMER • Uniajastimen määrittäminen. • Uniajastimen asetus.

c /DOCK • Bluetooth-lähteen valinta. • iPod/iPhone/iPad-lähteen valitseminen.

m REPEAT/SHUFFLE • Valitse uusintatoisto. • Valitse satunnaistoisto.

d CD/FM • Levylähteen valitseminen • Valitse lähteeksi radio.

n PROG • Ohjelmoi kappaleita levy- tai USBtilassa painamalla. • Ohjelmoi radioasemia viritintilassa pitämällä painettuna.

e OK • Valinnan vahvistaminen. f

/ • Levy-, USB- ja telakointitilassa voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen painamalla.

6

FI

o RDS/DISPLAY • RDS-lähetystietojen valitseminen. • Kellon synkronoiminen RDSradioaseman kanssa • Näyttötietojen valitseminen toiston aikana. • Näytön kirkkauden säätäminen valmiustilassa. p

• Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

q MENU/ • iPod-/iPhone/iPad-valikon käyttäminen. • Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen. r USB/AUDIO IN • USB-lähteen valinta. • Ulkoisen äänilähteen valitseminen.

3 Aloitus Varoitus •• Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muilla kuin tässä mainituilla tavoilla voi aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroia. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän: Mallinumero __________________________ Sarjanumero ___________________________

FM-antennin liittäminen Vihje •• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Liitä laitteen mukana toimitettu FM-antenni päälaitteen takaosan FM AERIAL -liitäntään.

FI

7

Kaiuttimien liittäminen Huomautus •• Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.

•• Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on

sama tai korkeampi kuin laitteen mukana toimitettujen kaiuttimien. Lisätietoja on tämän oppaan teknisissä tiedoissa.

Liitä kaiutinkaapelit kunnolla laitteen takapaneelin kaiutintuloliitäntöihin.

Kaukosäätimen valmisteleminen Varoitus •• Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle,

auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

Virran kytkeminen Varoitus •• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että

virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä. •• Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta. •• Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

Liitä virtajohto pistorasiaan.

8

FI

1 2

Avaa paristolokero.

3

Sulje paristolokero.

Aseta yksi AAA-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).

Huomautus •• Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

•• Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Käynnistäminen

Ajan asettaminen 1

Siirry kellonasetustilaan painamalla valmiustilassa CLOCK-painiketta vähintään 2 sekuntia. »» Aika näytetään 12 tai 24 tunnin muodossa.

2

Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla / -painiketta ja paina sitten CLOCK-painiketta. »» Tunnin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.

3

Aseta tunnit / -painikkeella ja paina sitten CLOCK-painiketta. »» Minuutin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.

4 5

Määritä minuutit

/

»» Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas. »» Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu, ensimmäisen kanavan lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

-painikkeilla.

Vahvista valinta painamalla CLOCK.

Paina -painiketta. »» Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Valmiustilaan siirtyminen: Siirrä laite valmiustilaan painamalla -painiketta uudelleen. »» Näyttöpaneelin taustavalo himmenee. »» Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty). Laitteen siirtäminen Eco-valmiustilaan: Paina -painiketta yli 2 sekuntia. »» Näyttöpaneelin taustavalo sammuu. Valmiustilan ja Eco-valmiustilan vuorotteleminen: Paina

Tallenna radioasemat automaattisesti Jos radioasemia ei ole tallennettu, laite voi tallentaa radioasemat automaattisesti.

1 2

Virran kytkeminen laitteeseen.

3

Paina

-painiketta yli 2 sekuntia. Huomautus

•• Jos mitään painiketta ei paineta yli 15 minuuttiin valmiustilassa, laite siirtyy automaattisesti Ecovalmiustilaan.

Valitse viritin SOURCE-painikkeella. »» Näyttöön tulee teksti [AUTO INSTALL - PRESS PLAY- STOP CANCEL] (käynnistä automaattinen asennus -painikkeella, tai peruuta -painikkeella). -painiketta. FI

9

4 Toistaminen

iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen Aseta iPod/iPhone/iPad telakointiasemaan.

Toisto levyltä 1

Valitse CD-lähde kaukosäätimen CDpainikkeella.

2

Aseta levy levykelkkaan kuvapuoli ylöspäin. »» Tiedoston toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina -painiketta. • Poista levy levykelkasta painamalla -painiketta.

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen Huomautus •• Varmista, että iPod/iPhone/iPad on ladattu.

iPod/iPhone/iPad-toisto

1

Valitse lähteeksi telakka painamalla /DOCK -painiketta toistuvasti.

Tällä telakointijärjestelmällä voit kuunnella äänitiedostoja iPodista, iPhonesta tai iPadista.

2

Toista ääntä iPodilla, iPhonella tai iPadilla. »» Telakointijärjestelmä toistaa automaattisesti liitetyn iPodin/iPhonen/ iPadin ääntä. Jos toisto ei käynnisty, paina -painiketta. • Voit avata valikon painamalla MENU/ -painiketta ja valitsemalla sitten kohteen / / / -painikkeilla. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad Laite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja: Mallit: • iPod nano, 7. sukupolvi • iPod touch, 5. sukupolvi • iPhone 5 • iPad Mini • iPad 4 10

FI

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen Kun laite on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa automaattisesti latautua.

Toistaminen Bluetoothlaitteesta Voit kuunnella Bluetooth-laitetta tämän laitteen kautta.

iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen Vedä iPod/iPhone/iPad telakointiasemasta.

USB-toisto Huomautus •• Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

1

Valitse lähteeksi USB painamalla toistuvasti kaukosäätimen CD/FM-painiketta tai päälaitteen SOURCE-painiketta.

2

Aseta USB-laite laitteen taustapaneelin (USB) -liitäntään. »» Tiedoston toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina -painiketta.

Huomautus •• Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen

ja tämän laitteen välille, tutustu laitteen Bluetoothominaisuuksiin. •• Älä pidä tämän laitteen lähellä toisia sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä. •• Tehokas kantama päälaitteen ja pariliitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä. •• Mikä tahansa este tämän laitteen ja pariliitetyn laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.

1

Valitse lähteeksi Bluetooth painamalla toistuvasti kaukosäätimen /DOCKpainiketta tai päälaitteen SOURCEpainiketta.

2

Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa (lisäohjeita laitteen käyttöoppaassa).

3

Tee pariliitos valitsemalla "PHILIPS DTM3170" laitteessa. »» Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä. »» Laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä. • Joissain laitteissa on annettava pariliitoksen salasana 0000.

4

Aloita musiikin toistaminen Bluetoothlaitteella.

FI

11

BT

5 Toistovaihtoehdot Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen

BT

 PHILIPS DTM3170PIN

0000Vihje

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla toiston aikana -painiketta.

Toiston keskeyttäminen. Keskeytä toisto painamalla aikana.

-painiketta toiston

•• Jos yksikkö vaihtaa Bluetooth-lähteestä toiseen

lähteeseen, liitetyn Bluetooth-laitteen yhteys katkeaa automaattisesti.

Raitaan siirtyminen CD:

1

Valitse jokin muu raita

/

-painikkeilla.

MP3-levy ja USB:

1

Valitse albumi tai kansio -painikkeella.

2

Valitse raita tai tiedosto -painikkeella.

/ /

Haku raidalta

12

FI

1

Hae tiettyä kohtaa raidalta pitämällä -painiketta painettuna.

2

Jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

/

Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen 1

Toiston aikana voit valita uusintatoistotai satunnaistoistotilan painamalla REPEAT/SHUFFLE-painiketta. • REP: nykyistä kappaletta toistetaan jatkuvasti. • REP ALL: kaikkia kappaleita toistetaan jatkuvasti. • REP ALB: kaikkia tämän albumin raitoja toistetaan jatkuvasti. • SHUF: kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisesti.

2

Voit palata normaalitoistotilaan painamalla REPEAT/SHUFFLE-painiketta, kunnes mitään valintoja ei näytetä.

Toistotietojen näyttäminen Näytä seuraavat tiedot CD-tilassa toiston aikana painamalla RDS/DISPLAY-painiketta: • Raidan numero • Toistoaika • Nimike • Artistin nimi • Albumin nimi

Raitojen ohjelmointi Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

1

Siirry ohjelmointitilaan painamalla CD/USBtilan pysäytyskohdassa PROG-painiketta. »» [PROG] (ohjelmointi) vilkkuu näyttöpaneelissa.

2

MP3-raidat: valitse albumi -painikkeella.

3

Valitse raidan numero / -painikkeella ja vahvista valinta PROG-painikkeella.

4

Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.

5

Toista ohjelmoidut raidat painamalla -painiketta. »» Toiston aikana näytössä näkyy [PROG]kuvake (ohjelmointi). • Poista ohjelma pysäytystilassa -painikkeella.

/

FI

13

6 Radion kuunteleminen Radioaseman virittäminen Vihje •• Voit parantaa FM-vastaanottoa vetämällä FM-antennin

vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen. »» Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

1 2

Radioaseman virittäminen.

3

Valitse / -painikkeilla radioaseman numero (1–20) ja vahvista valintaPROGpainikkeella. »» Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.

4

Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

1

Valitse viritinlähde painamalla toistuvasti CD/FM-painiketta.

2

Paina / -painiketta yli 2 sekuntia. »» [SEARCH] (haku) näkyyn näytössä. »» Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.

3

Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe. • Viritä heikosti kuuluva asema painamalla toistuvasti / -painiketta, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

Radioasemien ohjelmointi Vihje •• Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa PROG-painiketta yli kahden sekunnin ajan. »» [AUTO] (automaattinen) näkyy näytössä. »» Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen 14

FI

Siirry ohjelmointitilaan PROG-painikkeella. »» [PROG] (ohjelmointi) vilkkuu näyttöpaneelissa.

Huomautus •• Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla -painikkeita.

/

Toistotietojen näyttäminen RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake ja aseman nimi tulevat näkyviin.

1

RDS-aseman virittäminen.

2

Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti RDS/DISPLAY-painiketta: »» Aseman nimi: »» Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS] (uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M] (popmusiikki)... »» RDS-taajuus

7 Äänen säätäminen Äänenvoimakkuuden säätäminen Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana VOL +/- -painikkeella.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen Paina toiston aikana toistuvasti SOUNDpainiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat: • [BALANCED] (tasapainoinen) • [CLEAR] (selkeä) • [POWERFUL] (voimakas) • [WARM] (lämmin) • [BRIGHT] (kirkas)

Äänen mykistys Mykistä tai palauta ääni toiston aikana painamalla -painiketta.

Näytön kirkkauden säätäminen Huomautus •• Voit säätää näytön kirkkautta vain valmiustilassa.

Säädä näytön kirkkautta painamalla RDS/DISPLAY -painiketta toistuvasti. • Täysi kirkkaus (100 %) • Puolikirkkaus (70 %) • Himmeä (40 %)

FI

15

8 Muut toiminnot

»» Minuutin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.

5 6

Uniajastimen määrittäminen Tämä telakointijärjestelmä voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

1

Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti SLEEP/TIMER-painiketta. »» Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy .

Uniajastimen poistaminen käytöstä

1

Paina toistuvasti SLEEP/TIMER-painiketta, kunnes [SLEEP OFF] (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä. »» Kun uniajastin poistetaan käytöstä, ei näy näytössä.

Huomautus •• Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

1

Paina valmiustilassa SLEEP/TIMERpainiketta painettuna, kunnes [SET TIMER] (aseta ajastin) kiertää näytössä.

2

Valitse lähde painamalla CD-, USB-, DOCK- tai FM-painiketta.

3

Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER. »» Tunnin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.

4

Aseta tunnit / -painikkeella ja paina SLEEP/TIMER-painiketta uudelleen.

16

FI

/

-painikkeilla.

Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER. »» Ajastin on asetettu ja otettu käyttöön. Huomautus

•• Poistu ajastintilasta tallentamatta painamalla MENU/ -painiketta.

Ajastimen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla SLEEP/TIMER-painiketta toistuvasti valmiustilassa. »» Jos ajastin on käytössä, -kuvake näkyy näytössä. »» Jos ajastin poistetaan käytöstä, -kuvake häviää näytöstä.

Hälytyksen asettaminen Tätä telakointijärjestelmää voi käyttää herätyskellona. Voit valita hälytysäänen lähteeksi CD:n, FM-virittimen iPodin/iPhonen/iPadin tai USB:n.

Määritä minuutit

Huomautus •• Jos lähteeksi valitaan CD/USB/telakka, mutta USB-/ iPod-/iPhone/iPad-laitetta ei ole kytketty, laitteen lähteeksi valitaan automaattisesti FM-viritin.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen Voit kuunnella telakointijärjestelmällä myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

1

Valitse lähteeksi äänitulo painamalla toistuvasti USB/AUDIO IN-painiketta.

2

Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli: • laitteen AUDIO IN -liitäntään • laitteen kuulokeliitäntään

3

Aloita toisto laitteella. (Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

9 Tuotetiedot Huomautus •• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Signaali–kohina-suhde AUDIO IN -tulo

150 W 100 Hz–16 kHz, ±3 dB >76 dB <600 mV RMS

Audio DAC Harmoninen kokonaishäiriö Taajuusvaste S-k.-suhde

Puolijohde 12 cm / 8 cm CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD 24 bittiä / 44,1 kHz <1 % 60 Hz–16 kHz (44,1 kHz) >65 dBA

Viritin Viritysalue Virityskaavio

– Mono, 26 dB signaali-kohinasuhde

>43 dBf

– Stereo, 46 dB signaali-kohinasuhde Haun valittavuus Harmoninen kokonaishäiriö Signaali–kohina-suhde

Kaiuttimen impedanssi Kaiutinelementti

<28 dBf <3 % >50 dB

Herkkyys

6 ohmia + 12 ohmia x 2 4" bassokaiutin x 2 + 20 mm diskanttikaiutin >83 dB/m/W

Yleistä Virta

Levy Lasertyyppi Levyn halkaisija Tuetut levyt

< 22 dBf

Kaiuttimet

Vahvistin Enimmäislähtöteho Taajuusvaste

Herkkyys

FM: 87,5–108 MHz 50 kHz

Virrankulutus käytössä Virrankulutus ECO Power -valmiustilassa USB Direct USB:n asettaminen paikoilleen Mitat - Päälaite (L x K x S) Paino

100–240 V, 50/60 Hz 58 W <0,5 W Versio 2.0/1.1 ≤500 mA 230 x 195 x 235 mm  

- Päälaite

2,50 kg

- Kaiuttimet

2 x 2,75 kg

USB-toistettavuustiedot Yhteensopivat USB-laitteet: • USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1) • USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)

FI

17

• muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija) Tuetut muodot: • USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua) • MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus • Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa • Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99 • Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999 • ID3-tunniste 2.0 tai uudempi • Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua) Muodot, joita ei tueta: • – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä. • Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta. • AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot • DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac) • WMA-tiedostot

Tuetut MP3-levymuodot • • • • •

18

ISO9660, Joliet Nimikkeiden enimmäismäärä: 512 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan) Albumien enimmäismäärä: 255 Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

FI

10 Vianmääritys Vakava varoitus •• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla. Laitteessa ei ole virtaa •• Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein. •• Varmista, että virtalähde on toimiva. •• Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty. Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen •• Säädä äänenvoimakkuutta. •• Irrota kuulokkeet. •• Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein. •• Tarkista, ovatko kaiuttimen paljaat johdot kiristetty. Laite ei vastaa •• Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen. •• Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty. Kaukosäädin ei toimi. •• Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta). •• Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.

•• •• ••

Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/–). Vaihda paristot. Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita •• Aseta levy laitteeseen. •• Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin. •• Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut. •• Vaihda tai puhdista levy. •• Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan. Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy •• USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö. •• Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

Bluetooth-yhteensopivan laitteen yhteysvirhe •• Laite ei tue päälaitteen edellyttämiä profiileja. •• Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetoothyhteensopiva laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen. Kun pariliitos on muodostettu matkapuhelimeen, yhteys katkeilee toistuvasti •• Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä matkapuhelinta lähemmäs laitetta tai poista matkapuhelimen ja laitteen välissä olevat esteet. •• Tietyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole laitteen vika. •• Tiettyjen puhelinten virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteen vika.

USB-laitetta ei tueta. •• USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista. Huono radion kuuluvuus •• Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan. •• Vedä FM-antenni ääriasentoonsa. •• Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia. Ajastin ei toimi •• Määritä kello oikein. •• Ota ajastin käyttöön. Kellon tai ajastimen asetus on nollattu •• Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu. •• Määritä kello tai ajastin uudelleen. Musiikin toisto ei ole käytettävissä onnistuneen liitännän jälkeen •• Bluetooth-yhteensopiva laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia. FI

19

20

FI

FI

21

Specifications are subject to change without notice 2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V. DTM3170_12_UM_V2.0

Similar documents