Philips Philips AD7050W-10

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome

AD7050W Kysy Philipsiltä

Käyttöopas

1 Tärkeää 2 Turvallisuus 2 Huomautus 2

7 Tuotetiedot 23 Teknisiä tietoja

23

8 Vianmääritys 24

2 Viihdejärjestelmä 4 Johdanto 4 Toimituksen sisältö 4 Mitä muuta tarvitset 4 Päälaitteen yleiskuvaus 5 AirPlayn käytön aloittaminen 5

3 Valmistelut 6 Virran kytkeminen Käynnistä AD7050W

6 6

4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fikotiverkkoon AirPlayta varten 7 Tapa 1: iOS 5:n Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS

7 8 9

5 Toistaminen 17

Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta AD7050Wlaitteeseen 17 Äänen lisäasetusten käyttäminen 19 iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen/ äänen toistaminen USB-liitännän kautta 20 Toistaminen ulkoisesta laitteesta 20

6 Päivitä laiteohjelmisto 21 Päivitystiedoston lataaminen Päivittäminen määrityssivulta

21 21

FI

1

S u om i

Sisällysluettelo

1 Tärkeää

i Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle. j Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Turvallisuus Euroopan tiedot: Turvasymbolit

k Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). l Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita. m Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. n Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää. Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle. a Lue nämä ohjeet. b Säilytä nämä ohjeet. c Huomioi varoitukset. d Noudata kaikkia ohjeita. e Älä käytä laitetta veden lähellä.

Vakava varoitus •• Älä koskaan avaa laitteen runkoa. •• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa. •• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle. •• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

•• Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVDsoittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja. 

Huomautus

f Puhdista vain kuivalla liinalla. g Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. h Älä irrota laitteen koteloa. 2

FI

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. AirPlay, iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on Applen Inc.:n tavaramerkki. Laiteluokan II symboli:

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Ympäristötietoja

LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta. Huomautus •• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). FI

3

S u om i

EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

2 Viihdejärjestelmä

 AD7050W-laitteella voit lisäksi • ladata iPodin/iPhonen/iPadin USBliitännän kautta Applen USB-kaapelin avulla (lisävaruste) • toistaa iTunes-musiikkikirjastosi sisältöä iPodilla/iPhonella/iPadilla USB-liitännän kautta suoraan latauksen aikana

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

• toistaa musiikkia muista äänilaitteista MP3-LINK-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö Tarkista pakkauksen sisältö:

Mallinumero __________________________

• Päälaite (sisäinen Wi-Fi-moduuli)

Sarjanumero ___________________________

• 1 x verkkolaite • 1 x MP3-linkkikaapeli • Käyttöopas (CD-ROM-levyllä)

Johdanto Apple AirPlay -tekniikan avulla voit toistaa iTunes-musiikkikirjastosi sisältöä, joka sijaitsee Mac- tai PC-tietokoneessa, iPhonessa, iPod touchissa, iPadissa, millä tahansa AirPlayyhteensopivalla laitteella (kuten AD7050W), joka on liitetty Wi-Fi-verkkoon.

• Pikaopas

Mitä muuta tarvitset Jotta voit suoratoistaa ääntä langattomasti AirPlay -tekniikan avulla, tarvitset: • Wi-Fi-sertifioidun reitittimen

AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten AD7050W) voit

• iTunes-musiikkikirjaston isäntälaitteen, kuten iPod touchin/iPhonen/iPadin, jossa on iOS 4.3.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopivan Windowstai Mac-tietokoneen, jossa on iTunes 10.2.2 (tai uudempi)

• suoratoistaa ääntä iTunesmusiikkikirjastosta mihin tahansa huoneeseen kotonasi • valita, millä AirPlay-yhteensopivilla laitteilla haluat toistaa musiikkia (jos kotonasi on useita sellaisia laitteita) • suoratoistaa ääntä useilla AirPlayyhteensopivilla laitteilla samanaikaisesti (vain PC- tai Mac-tietokoneen iTunes-musiikkikirjastosta). Vihje •• Osoitteessa www.philips.com/welcome on tietoja muista Philipsin AirPlay-yhteensopivista laitteista.

4

FI

Liitä AD7050W samaan paikallisverkkkoon kuin iTunes-isäntälaite Wi-Fi-reitittimen kautta.

AirPlay-yhteensopivien iTunesisäntälaitteiden luettelo AirPlayn suhteen AD7050W on yhteensopiva seuraavien kanssa: •

Wi-Fi-yhteensopiva Windows- tai Mactietokone, johon on asennettu iTunes 10.2.2 (tai uudempi) ja

seuraavat iPod-/iPhone-/iPad-mallit, joissa on iOS 4.3.3 (tai uudempi):

c WI-FI SETUP-painike/-osoitin • Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon.

Mallit:

• Laitteen Wi-Fi-yhteystilan näyttäminen.

• iPhone 5

d MP3-LINK

• iPhone 4S

• Ulkoisen soittimen liittäminen mukana toimitetulla MP3 link -kaapelilla.

• iPhone 4 • iPhone 3GS

e USB

• iPad (4. sukupolvi)

• iPodin/iPhonen/iPadin liittäminen Applen USB-kaapelilla (lisävaruste).

• iPad mini • iPad (3. sukupolvi)

f DC IN

• iPad 2

• Verkkolaitteen liittäminen.

• iPad • iPod touch (5. sukupolvi)

g Pohjavalo

• iPod touch (4. sukupolvi) • iPod touch (3. sukupolvi)

Päälaitteen yleiskuvaus power

AirPlayn käytön aloittaminen Tee seuraavat toimet, jotta voit aloittaa AirPlayn käyttämisen:

1

• Asenna vaihtoehtoisesti uusin iTunesversio (vähintään iTunes 10) PC-/Mactietokoneeseen.

VOL

a VOL +/• Säädä äänenvoimakkuutta.

Päivitä iPod touch/iPhone/iPad uusimpaan iOS-versioon (vähintään iOS 4.3).

2

Liitä AD7050W-laitteen virtajohto ja käynnistä laite (katso 'Valmistelut' sivulla 6).

3

Liitä AD7050W nykyiseen Wi-Fikotiverkkoosi (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 7).

4

Varmista, että myös iPod touch/iPhone/ iPad tai PC/MAC on liitetty samaan Wi-Fiverkkoon.

• Laitteen nollaaminen painamalla molempia painikkeita pitkään. b POWER • Käynnistä laite painamalla painiketta. • Käynnistä tai sulje laite pitämällä painiketta painettuna. • Sytytä tai sammuta LED-valo painamalla painiketta. FI

5

S u om i3 Valmistelut Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen Varoitus •• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että

virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä. •• Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta. •• Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.Liitä virtajohto • laitteen takapaneelin DC IN-liitäntään • seinäpistorasiaan.

Käynnistä AD7050W 1

Käynnistä laite painamalla sen takana olevaa -painiketta.

2

Odota, kunnes laite on käynnistynyt. »» Käynnistyminen voi kestää jopa 25 sekuntia. »» Laitteen takapaneelin Wi-Fi SETUPmerkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena käynnistymisen aikana.

6

FI

»» Uudelleenkäynnistyksen jälkeen Wi-Fi SETUP-merkkivalo palaa keltaisena. •

Sulje laite pitämällä

-painiketta painettuna.Käynnistä laite uudelleen pitämällä -painiketta painettuna vielä kerran. Vihje

•• Jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin, se sammuu automaattisesti.

•• Sytytä tai sammuta laitteen alaosassa oleva LED-valo painamalla

-painiketta.

Käytössäsi on Wi-Fiyhteensopiva laite, jossa on internetselain, kuten iPod touch / iPhone / iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC-/Mac-tietokone.

Valitse tapa 3 (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 9).

S u om i

4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fikotiverkkoon AirPlayta varten

Ennen kuin AD7050W liitetään WiFi-kotiverkkoon, varmista, että: a Wi-Fi-reititin on käynnissä ja toimii oikein b AD7050W-laitteeseen on kytketty virta ja se on käynnistetty (katso 'Käynnistä AD7050W' sivulla 6).  Kerran liitetty AD7050W muistaa kotiverkon Wi-Fi-asetukset. Sen jälkeen voit käyttää automaattisesti AirPlaytoimintoa aina, kun AD7050W on käynnissä ja yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Ota Wi-Fi-kotiverkon asetukset käyttöön AD7050W-laitteessa, jotta voit liittää AD7050W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi. Valitse paras määritystapa alla lueteltujen edellytysten perusteella. Edellytys Sinulla on iPod touch / iPhone / iPad, joka on päivitetty iOS 5.0 -versioon tai uudempaan. Wi-Fi-reititin on WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopiva ja tukee PBC (Push Button Connection) -yhteyttä.

Määritystapa Valitse tapa 1 (suositus) (katso 'Tapa 1: iOS 5:n Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen' sivulla 7). Valitse tapa 2 (katso 'Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen' sivulla 8).

Tapa 1: iOS 5:n Wi-Fiverkkoon kirjautumisen jakaminen 1

Liitä iPod touch / iPhone / iPad Wi-Fikotiverkkoon.

2

Liitä Applen USB-kaapeli (lisävaruste): • AD7050W-laitteen takapaneelin USB -liitäntään • iPodin/iPhonen/iPadin telakointiliitäntään.

FI

7

»» Hetken kuluttua AD7050W-laitteen takaosan merkkivalo muuttuu vihreäksi ja laite antaa äänimerkin. »» AD7050W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen Huomautus •• Ennen kuin painat mitään AD7050W-laitteen painiketta, varmista että AD7050W on käynnistetty (katso 'Käynnistä AD7050W' sivulla 6).

3

Paina AD7050W-laitteen takana olevaa WIFI SETUP-painiketta. »» Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.

1

Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.

WPS

2

Paina AD7050W-laitteen takana olevaa Wi-Fi SETUP-painiketta pian kohdan 1 jälkeen. »» Wi-Fi SETUP-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena, keltaisena ja vihreänä. »» 2 minuutin sisällä WI-FI SETUPmerkkivalo muuttuu vihreäksi ja laite antaa äänimerkin. »» AD7050W on yhteydessä Wi-Fikotiverkkoosi.

4

Jaa Wi-Fi-asetukset AD7050W-laitteen kanssa napauttamalla ALLOW (salli) -painiketta.

8

FI

S u om i

Internet-selain, jotta voit muodostaa tilapäisen Wi-Fi-yhteyden AD7050W-laitteeseen. Wi-Fi-yhteensopiva laite voi olla iPod touch/ iPhone/iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac. Jos Wi-Fi-reititin ei tue WPS-määritystä, muodosta AD7050W-laitteen yhteys seuraavasti.

1

Kirjoita Wi-Fi-reitittimen asetukset muistiin paperille AD7050W-laitteen Wi-Fimääritystä varten (katso 'Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen' sivulla 10).

2

Varmista, että AD7050W on ohjatussa WiFi-määritystilassa. Mikäli näin ei ole, siirrä AD7050W ohjattuun Wi-Fi-määritystilaan (katso 'Siirrä AD7050W ohjattuun Wi-Fimääritystilaan' sivulla 10). »» Näyttöön tulee uusi, AD7050Wlaitteen luoma Wi-Fi-verkko, jonka verkkonimi (SSID) on Philips AD7050W.

3

Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon tilapäisesti (katso 'Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon' sivulla 10).

4

Avaa AD7050W-laitteen sisäinen web-sivu Wi-Fi-yhteensopivan laitteen selaimessa (katso 'Avaa AD7050W-laitteen sisäinen web-sivu' sivulla 12).

5

Muuta AD7050W-laitteen sisäiset Wi-Fiasetukset sen mukaan, mitä kirjoitit muistiin vaiheessa 1 (katso 'AD7050W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten muuttaminen' sivulla 13).

6

Palauta Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fiasetukset kotiverkon mukaisiksi (katso 'WiFi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi' sivulla 15).

Vihje •• Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on painettava pitkään Wi-Fi-yhteyttä varten tai WPS PBC -toiminto on otettava käyttöön reitittimen määrityssivuilla. Lisätietoja on reitittimen käyttöoppaassa. •• Jos AD7050W-laitteen Wi-Fi SETUP-merkkivalo ei muutu vihreäksi, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Odota 2 minuuttia ja yritä uudelleen. Jos ongelma toistuu, yritä määrittää Wi-Fi-yhteys manuaalisesti (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 9). •• Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa taas, käynnistä AD7050W uudelleen, ja yritä uudelleen.

Tapa 3: Liittäminen Wi-Fireitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS Huomautus •• Voit myös yhdistää AD7050W-laitteen WPS-

reitittimeen manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jotta voit yhdistää AD7050W-laitteen Wi-Fireitittimeen manuaalisesti, sinun on muutettava AD7050W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia laitteen sisäisellä määrityssivulla. Siihen tarvitset Wi-Fi-yhteensopivan laitteen, jossa on

FI

9

Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen

Huomautus •• Kun olet määrittänyt AD7050W-laitteen manuaalisesti, AD7050W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko häviää.

•• Jos siirtyminen ohjattuun Wi-Fi-määritystilaan

Huomautus

epäonnistuu, sammuta AD7050W ja käynnistä se uudelleen. Yritä uudelleen, kun laite on käynnistynyt. •• Varmista, että mikään muu Philips AirPlay -yhteensopiva laite ei ole ohjatussa Wi-Fi-määritystilassa samaan aikaan. Jos tällä tavalla on luotu useita Wi-Fi-verkkoja, ne voivat häiritä toisiaan.

•• Lue tarkat ohjeet aina Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta.

1

Liitä Wi-Fi-yhteensopiva laite nykyiseen WiFi-kotiverkkoosi.

2

Käynnistä Internet-selain (kuten Apple Safari tai Microsoft Internet Explorer) WiFi-yhteensopivassa laitteessa.

3 4

Avaa Fi-reitittimen määrityssivu. Siirry Wi-Fi-asetusten välilehteen ja kirjoita seuraavat tiedot paperille: A Verkkonimi (SSID) B Wi-Fi-suojaustila (tavallisesti WPA tai WPA2, jos käytössä) C Wi-Fi-salasana (jos Wi-Fi-suojaus on käytössä) D DHCP-tila (käytössä tai ei käytössä) E Kiinteän IP-osoitteen asetukset (jos DHCP-tila ei ole käytössä)

Siirrä AD7050W ohjattuun Wi-Fimääritystilaan Huomautus •• Ennen kuin painat mitään AD7050W-laitteen painiketta, varmista että AD7050W on käynnistetty (katso 'Käynnistä AD7050W' sivulla 6).Pidä laitteen takapaneelissa olevaa Wi-Fi SETUP-painiketta painettuna. »» Wi-Fi SETUP-merkkivalo vilkkuu keltaisena ja vihreänä. »» Näyttöön tulee uusi, AD7050Wlaitteen luoma Wi-Fi-verkko, jonka verkkonimi (SSID) on Philips AD7050W. »» Uuden Wi-Fi-verkon luominen voi kestää enintään 30 sekuntia.

10

FI

Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon AD7050W-laitteen luoma uusi Wi-Fiverkko sallii ainoastaan yhden Wi-Fiyhteensopivan laitteen käyttämisen. Voit välttää muiden Wi-Fi-laitteiden aiheuttamat häiriöt poistamalla muiden Wi-Fi-laitteiden Wi-Fi-toiminnon käytöstä tilapäisesti.   Vaihtoehto 1: iPod touchin/ iPhonen/iPadin käyttäminen

1

Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa Asetukset -> Wi-Fi.

Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys on muodostettu iPod touchiin/iPhoneen/ iPadiin. »» ilmestyy iPod touchin/iPhonen/ iPadin vasempaan yläkulmaan.

S u om i

3

Vihje •• Jos Philips AD7050W ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

  Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteensopivan PC-/ Mac-tietokoneen käyttäminen Huomautus •• Katso PC-/Mac-tietokoneen käyttöoppaasta, miten PC/ Mac yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.

•• Älä liitä verkkokaapelia PC-/Mac-tietokoneeseen Wi-Fiverkkoyhteyden muodostamisen aikana.

2

Valitse valittavissa olevien verkkojen luettelosta Philips AD7050W.

1

Avaa PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fimääritystyökalu tai -ohjauspaneeli.

2

Etsi käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.

Philips AD7050W

FI

11

3

4

Valitse valittavissa olevien verkkojen luettelosta Philips AD7050W.

Avaa AD7050W-laitteen sisäinen websivu

1

Käynnistä Apple Safari tai jokin muu Internet-selain Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.

2

Kirjoita selaimen osoiteriville 192.168.1.1 ja vahvista se. »» AD7050W-laitteen määrityssivu avautuu.

Odota, kunnes PC-/Mac-tietokoneen WiFi-yhteys on muodostettu.

192.168.1.1

Vihje •• Jos Philips AD7050W ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

  Jos käytät Safaria Wi-Fi-yhteensopivassa PC-/Mac-tietokoneessa, voit siirtyä AD7050W-laitteen määrityssivulle suoraan valitsemalla avattavasta Bonjour-luettelosta vaihtoehdon Philips AD7050W XXX.

12

FI

Valitse -> Preferences. »» Kirjanmerkkivalikko avautuu.

AD7050W-laitteen sisäisten Wi-Fiasetusten muuttaminen

S u om i

1

Huomautus •• Varmista että määrityssivun asetukset vastaavat Wi-Fi verkon asetuksia, jotka kirjoitit muistiin.

AD7050W-määrityssivulla voit •

nimetä AD7050W-laitteen uudelleenmäärittää AD7050W-laitteen Wi-Fiasetukset.

Laitteen nimen vaihtaminen

2

Valitse Include Bonjour (Sisällytä Bonjour) Bookmarks bar (Kirjanmerkkipalkki) -kohdassa.

3

Valitse kirjanmerkkipalkin avattavasta Bonjour-luettelosta Philips AD7050W XXX. »» AD7050W-laitteen määrityssivu avautuu.

Philips Fidelio device name

1

Kirjoita AD7050W-laitteen uusi nimi Philips Fidelio -laitteen nimi -kenttään.

2

Valitse Rename (Nimeä uudelleen).

Wi-Fi-asetuksien määrittäminen

1

Valitse kohdassa Select Option (Valitse asetus). »» Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista. FI

13

3

Select Option

2

Valitse luettelosta käytettävä Wi-Fi-verkko.

Your Wi-Fi Network

14

FI

Kirjoita Wi-Fi-verkon salasana punaiseen kenttään ja valitse Apply (Käytä).

Valitse OK.

Vihje •• Halutessasi voit muuttaa AD7050W-laitteen

määrityssivun Lisäasetukset -> Airplay Device Name (Airplay-laitteen nimi) -kohdassa näkyvän AD7050Wlaitteen nimen. Tämä on kätevää, kun kotonasi on useita Philips AirPlay -yhteensopivia laitteita ja haluat erottaa ne toisistaan. •• Jos haluat kirjoittaa verkon nimen (SSID) manuaalisesti (jos haluat esimerkiksi piilottaa SSID:n), mene laitteen AD7050W määrityssivun kohtaan Lisäasetukset -> CONFIGURE MANUALLY (määritä manuaalisesti).

Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fiasetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi Huomautus •• Varmista, että seuraavien vaiheiden 2 - 3 asetukset vastaavat paperille kirjoittamiasi Wi-Fi-kotiverkkosi asetuksia.

1 »» Hetken kuluttua AD7050W-laitteen takaosan merkkivalo muuttuu vihreäksi ja laite antaa äänimerkin. »» AD7050W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa Settings -> Wi-Fi (Asetukset -> Wi-Fi). • Vaihtoehtoisesti voit avata käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelon PC-/ Mac-tietokoneessa.

Huomautus •• Jos AD7050W-laitteen WI-FI SETUP-merkkivalo ei

muutu vihreäksi, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Sammuta sekä Wi-Fi-reititin että AD7050W ja käynnistä ne uudelleen, jotta näet, voiko AD7050W olla yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi. Jos ongelma toistuu, tee edellä mainitut toimet uudelleen. •• Kun olet tehnyt edellä mainitut muutokset tai sammuttanut ja käynnistänyt AD7050W-laitteen, AD7050W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko häviää.

FI

15

S u om i

4

4

2

Valitse verkkonimi (SSID) käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelosta.

3

Anna verkkoavain tarvittaessa.

16

FI

Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys Wi-Fikotiverkkoosi on muodostettu.

S u om i

5 Toistaminen Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunesmusiikkikirjastosta AD7050W-laitteeseen Huomautus •• Varmista, että iTunes-isäntälaite on liitetty samaan Wi-

Fi-verkkoon kuin AD7050W. iTunes-laite voi olla iPod touch/iPhone/iPad, jossa on iOS 4.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopiva PC-/Mac-tietokone, jossa on iTunes 10 (tai uudempi). •• iPhone 4S -käyttäjät: varmista AirPlay-suoratoiston optimaalinen suorituskyky päivittämällä iPhone 4S:n käyttöjärjestelmä versioon iOS 5.1 tai uudempaan.

Suoratoistaminen iPod touchista/ iPhonesta/iPadista

1

Käynnistä iPod-/musiikkisovellus iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa.

2

Napauta AirPlay-kuvaketta.

FI

17

3

Valitse Philips AD7050W XXXX (tai käyttäjän mukauttama nimi) AirPlayluettelosta.

4

Valitse mediatiedosto ja aloita toisto. »» Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta AD7050W.

Philips AD7050W xxx

Huomautus Philips AD7050W xxx

•• Jos musiikin kuuntelu ei onnistu onnistuneen

asennuksen jälkeen, kokeile jotakin seuraavista iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa: •• (1) Irrota laite ja yhdistä sitten uudelleen samaan Wi-Fireitittimeen, •• (2) Sulje kaikki taustalla käytössä oleva sovellukset, •• (3) Katkaise iPod touchin/iPhonen/iPadin virta ja kytke se sitten uudelleen.

18

FI

Suoratoisto PC-/Mac-tietokoneesta Käynnistä iTunes 10 (tai uudempi versio) PC-/Mac-tietokoneessa.

2

Valitse AirPlay-kuvake ikkunassa.

PC-/Mac-tietokoneella, voit valita vaiheessa 3 mahdollisuuksien mukaan useita AirPlay-yhteensopivia laitteita ja suoratoistaa musiikkia niillä kaikilla samanaikaisesti. •• Jos käytät iTunesin vanhempaa versiota, AirPlay-kuvake saattaa olla eikä .

Äänen lisäasetusten käyttäminen Jos iTunes-isäntälaite on iPod touch/iPhone/iPad:

3

Valitse Philips AD7050W XXXX (tai käyttäjän mukauttama nimi) AirPlayluettelosta.

Käytä äänen lisäasetuksia ja muita lisäominaisuuksia lataamalla Philips SoundStudio -sovellus Apple App Storesta iPod touchissa / iPhonessa / iPadissa. Se on ilmainen Philipsin sovellus.   Jos iTunes-isäntälaite on Wi-Fiyhteensopiva PC/Mac: Voit käyttää äänen lisäasetuksia suoraan iTunesin taajuuskorjaimessa (View -> Show Equalizer). Vihje •• Lisätietoja on iTunesin ohjeessa.

4

Valitse mediatiedosto ja aloita toisto. »» Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta AD7050W.

FI

19

S u om i

1

Vihje •• Kun suoratoistat äänitiedostoja iTunes-musiikkikirjastosta

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen/äänen toistaminen USB-liitännän kautta Huomautus •• USB-liitäntä on yhteensopiva ainoastaan iPodin/ iPhonen/iPadin kanssa.

Voit ladata iPodin/iPhonen/iPadin tai toistaa äänitiedostoja siitä USB-liitännän kautta Applen USB-kaapelin avulla (lisävaruste).Liitä Applen USB-kaapeli (lisävaruste):iPhone 3GiPhoneiPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)

Toistaminen ulkoisesta laitteesta Voit toistaa laitteella myös ulkoista soitinta.

1

• laitteen takapaneelin MP3 LINKliitäntään

• AD7050W-laitteen takapaneelin USB -liitäntään • iPodin/iPhonen/iPadin telakointiliitäntään.

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad USB-liitäntä tukee seuraavien iPod-, iPhoneja iPad-mallien äänentoistoa ja lataamista. •

iPad 2iPadiPhone 4SiPhone 4iPhone 3GS

20

FI

Liitä 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste):

• ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.

2

Varmista, että AirPlay-suoratoisto ja musiikin toisto USB-liitännästä on keskeytetty.

3

Käynnistä musiikin toisto ulkoisessa soittimessa. »» Musiikki kuuluu AD7050W-laitteesta.

Päivittäminen määrityssivulta S u om i

6 Päivitä laiteohjelmisto

Vakava varoitus •• Liitä AD7050W aina verkkovirtaan

laiteohjelmistopäivityksen ajaksi. Älä sammuta AD7050W-laitetta laiteohjelmistopäivityksen aikana.

Huomautus •• Laiteohjelmiston voi päivittää vain tietokoneessa/ Macissa.

Huomautus •• Jos haluat käyttää PC-/Mac-tietokoneessa jotakin

muuta Internet-selainta kuin Apple Safaria, siirry Wi-Fi-reitittimen määrityssivulle ja kirjoita AD7050Wlaitteen IP-osoite muistiin. Katso Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta, miten löydät Wi-Fi-reitittimeen liitettyjen laitteiden IP-osoitteen.

Päivitystiedoston lataaminen www.philips.com/support

1

XXXX

»» AD7050W muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi määritettyyn Wi-Fiverkkoon.

XXXX. zip

1

Avaa PC:ssä/Macissa sivu www.philips.com/ support.

2

Etsi uusin saatavilla oleva laiteohjelmistopäivitystiedosto kirjoittamalla laitteen mallinumero.

3

Tallenna ja pura päivitystiedosto tietokoneeseen.

Käynnistä AD7050W (katso 'Käynnistä AD7050W' sivulla 6). »» Laitteen käynnistyminen kestää noin 25 sekuntia. Laitteen takapaneelin WI-FI SETUP-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena käynnistymisen aikana. »» Käynnistyksen jälkeen laitteesta kuuluu merkkiääni ja WI-FI SETUP-merkkivalo palaa vihreänä.

2

Varmista, että AD7050W ja PC/Mac ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-reitittimeen.

3

Avaa PC-/Mac-tietokoneessa Apple Safari ja valitse avattavasta Bonjour-luettelosta Philips AD7050W XXXXXX. • Vaihtoehtoisesti voit avata jonkin muun Internet-selaimen PC-/Mactietokoneessa ja kirjoittaa AD7050Wlaitteen IP-osoitteen (näkyvissä Wi-Fireitittimen määrityssivulla) osoiteriville. »» AD7050W-laitteen määrityssivu avautuu.

FI

21

4

Suorita ohjelmistopäivitykset näytön ohjeiden mukaisesti. Huomautus

•• Jos laiteohjelmapäivitys epäonnistuu, voit kokeilla edellä mainittuja toimia uudelleen.

•• Jos laiteohjelmiston päivityksen jälkeen Wi-Fi-yhteydessä ilmenee ongelmia, käynnistä AD7050W uudelleen ja kokeile määrittää AD7050W-laitteen Wi-Fi-verkko uudelleen (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fikotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 7).

22

FI

Yleistä Virta PHILIPS

Huomautus •• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Virrankulutus käytössä Virrankulutus valmiustilassa Mitat

Teknisiä tietoja

- Pääyksikkö (P x L x K)

Vahvistin Ilmoitettu lähtöteho Taajuusvaste Signaali–kohina-suhde MP3 Link

HAKKURITEHOLÄHTEEN MALLI: EFS05001800250 CE

2 x 20 W RMS 50 Hz - 20 kHz, ±3 dB > 86 dB 600 mV RMS, 20 kohm

Tulo: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2A

S u om i

7 Tuotetiedot

Lähtöteho: 18 V 2,5 A 40 W <0,5 W 358 x 137 x 203 mm

Paino - Pakkauksen kanssa

3,05 kg

- Päälaite

2,10 kg

Kaiuttimet Kaiuttimen impedanssi Kaiutinelementti Herkkyys

8 ohmia 66 mm, koko äänialue 84 dB/m/W

Langaton Langaton standardi Langaton suojaus Taajuusalue

PBC (yhden painikkeen painallus)

802.11b/g WPA/WPA2 (8–63 merkkiä) 2 412–2 462 MHz (CH1CH11) (/79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1CH13) (/12, /10, /05) Kyllä

FI

23

8 Vianmääritys Vakava varoitus •• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

••

•• ••

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

•• •• ••

Laitteessa ei ole virtaa •• ••

Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein. Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

••

  Ääntä ei kuulu •• ••

Äänenvoimakkuuden säätö. Tarkista Wi-Fi-verkkoyhteys. Määritä verkko uudelleen tarvittaessa (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 7).

••

••

  Laite ei vastaa ••

••

Käynnistä AD7050W uudelleen ja määritä AD7050W-laitteen Wi-Fi-verkko uudelleen (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fikotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 7). Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

  Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui ••

Tarkista, onko Wi-Fi-reititin Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitu. Tämä laite on yhteensopiva ainoastaan Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitujen reitittimien kanssa.

24

FI

Jos Wi-Fi-reititin on Wi-Fi 802.11n -sertifioitu, ota 802.11b/g-tila käyttöön. AD7050W ei tue yhteyttä reitittimiin, joissa on ainoastaan 802.11n-standardi. Tämä laite ei tue WPS-PIN-menetelmää. Jos Wi-Fi-reititin tukee WPS- ja WPS-PBCmenetelmää, mutta ei muodosta yhteyttä AD7050W-laitteeseen, kokeile manuaalista Wi-Fi-määritystä (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 9). Ota Wi-Fi-reitittimessä käyttöön SSIDlähetys. Älä käytä Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä (esim. mikroaaltouunit). Jos Wi-Fi-verkon asennus ei onnistu tietokoneessasi, tarkista, onko tietokoneessasi käytössä Wi-Fi-verkko. AirPlay-verkon asennuksessa ei voi käyttää Ethernet-yhteyttä. Varmista, että kotireitittimesi SSID-nimi koostuu normaaleista kirjainmerkeistä ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä, kuten %/#/*. Jos annat asetusvalikossa AirPlay-laitteen nimeksi uudelleen Philips AD7050W XXXX, älä käytä erikoismerkkejä tai symboleja. Joidenkin uusien Wi-Fi-reitittimien verkkonimi (SSID) luodaan automaattisesti, kun yhteys muodostetaan WPSmäärityksellä. Muuta oletusarvoinen verkkonimi (SSID) aina yksinkertaiseksi nimeksi, joka koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja suojaa lisäksi verkko muuttamalla Wi-Fi-suojaustilaa.

  AirPlay-laitteella suoratoistettavan musiikin satunnainen rikkonaisuus Kokeile yhtä tai kaikkia seuraavista: •• ••

Siirrä AD7050W lähemmäs Wi-Fi-reititintä. Poista mahdolliset esteet AD7050Wlaitteen ja Wi-Fi-reitittimen väliltä.

••

•• ••

Vältä sellaisen Wi-Fi-kanavan käyttöä, joka on lomittain lähellä olevan Wi-Fi-verkon kanssa. Varmista, että verkkosi on riittävän nopea (jos useampi laite käyttää samaa reititintä, se saattaa vaikuttaa AirPlayn suorituskykyyn). Sammuta muut kotireitittimeesi liitetyt laitteet. Ota käyttöön QoS (Quality of Service) -luokitus (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä). Sammuta muut Wi-Fi-reitittimet.

S u om i

••

  Ei AirPlay-kuvaketta iTunes-isäntälaitteessa •• ••

••

Varmista, että AD7050W on jo yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi. Varmista ennen iTunesin avaamista, että olet ottanut Bonjour-palvelun käyttöön tietokoneessasi. Esimerkiksi Windows XP: ota palvelu käyttöön valitsemalla Käynnistä>Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta kohtaa Järjestelmätyökalut-> Palvelut->Bonjour ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Käynnistä ja OK. Jos ongelma ei ratkea, käynnistä AD7050W uudelleen.

  AirPlay-yhteyden muodostaminen Macissa tai tietokoneessa epäonnistui ••

••

••

Poista tilapäisesti käytöstä palomuuri ja suojausohjelmisto ja tarkista, estääkä se niiden porttien käytön, joiden kautta AirPlay suoratoistaa sisältöä. Lisätietoja AirPlayn käyttämien porttien avaamisesta on palomuurin ja suojausohjelmiston ohjeissa. Jos musiikin toisto häiriintyy tai pysähtyy, kun käytät iPod Touchia/iPhonea/iPadia/ Macia/PC:tä AirPlayn kanssa, yritä käynnistää iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes tai laite AD7050W uudelleen. Videoiden suoratoisto tai FTP-lataukset saattavat ylikuormittaa reitittimesi, mikä saattaa aiheuttaa Airplay-musiikintoiston keskeytyksen. Yritä vähentää reitittimesi kuormitusta. FI

25

Specifications are subject to change without notice. 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. AD7050W_12_UM_V3.0

Similar documents