Sparta E-Motion C5

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

HANDL EI DI NG C3, C5, F 8 E NF 7 L I MI T E DSE RI E S

Gebruikershandleiding Inhoud 1 Overzicht onderdelen............................................................................. 4 2 Display en bediening.............................................................................. 6 2.1 Functies stuurbediening............................................................ 6 2.2 Functies display......................................................................... 8 2.3 Gashendel............................................................................... 11 3 Batterijpakket en lader......................................................................... 12 3.1 Batterijpakket en opladen........................................................ 12 3.2 Batterijpakket uitnemen........................................................... 15 3.3 Batterijpakket terugplaatsen.................................................... 15 4 Actieradius........................................................................................... 16 5 Technische gegevens........................................................................... 18 6 Garantiebepalingen en wettelijke eisen..................................................................................... 18

3

1

Overzicht onderdelen A

B

C

A display B bedieningsunit C gashendel

4

H J

C D B

A

K

F E G

A batterijpakket B weergave vullingsgraad C contactpunt docking station D oplaadpunt E lader

F indicatielampje G laadstekker H slot J sleutel K docking station

5

2

Display en bediening

2.1

Functies stuurbediening A

C

B

A. In- en uitschakelen trapbekrachtiging Gebruik voor het in- en uitschakelen van de trapbekrachtiging de modeknop. U kunt de trapbekrachtiging op ieder moment in- en uitschakelen, ook tijdens het fietsen. Druk voor het inschakelen één seconde op de modeknop. Druk voor het uitschakelen drie seconden op de modeknop. B. Wijzigen trapbekrachtigingsniveau Met behulp van de en knoppen (bedieningsunit) kunt u de mate van trapbekrachtiging instellen. Er zijn vijf trapbekrachtigingsniveaus. U kunt met behulp van de en knoppen altijd aangeven of u meer of minder trapbekrachtiging wenst. Na inschakelen staat de trapbekrachtiging ingesteld op het eerste niveau. C. Verlichting Door de knop 3 seconden ingedrukt te houden kunt u wisselen tussen verlichting aan, verlichting uit en verlichting automatisch. Kiest u voor verlichting automatisch, dan schakelt de fietsverlichting automatisch aan en uit. Een lichtsensor meet voortdurend de hoeveelheid licht en schakelt aan de hand daarvan de verlichting aan en uit. De gemaakte keuze verschijnt links onder in beeld.

6

Tijd instellen 1. Druk en

gelijktijdig in.

2. Stel met behulp van en de uren in. Bevestig uw keuze door kort op MODE te drukken

3. Stel met behulp van en de minuten in. Bevestig uw keuze door kort op MODE te drukken.

4. U sluit het instellen van de tijd af door

7

en

gelijktijdig in te drukken.

2.2

Functies display

B

F E

A

C

D

A. Weergave vullingsgraad Op het display wordt de vullingsgraad van het batterijpakket weergegeven aan de hand van de vijf niveaus in het batterij-icoon. B. Weergave trapbekrachtigingsniveau Op het display wordt het trapbekrachtigingsniveau weergegeven aan de hand van de vijf blokken aan de linkerzijde (vijftrapbekrachtigingsniveaus). C. Snelheid D. Tijd Dagafstand

E. Variabele indicatie Door de mode-knop kort in te drukken kunt u wisselen tussen weergave van dagafstand (TRIP), rittijd (TRIP), maximum snelheid (MAX), gemiddelde snelheid (AVG) en totaalafstand (ODO). U kunt de dagafstand, rittijd en gemiddelde snelheid gelijktijdig resetten door drie seconden ingedrukt te houden, terwijl één van deze drie gegevens getoond wordt. 8

Maximale snelheid

De maximum snelheid kunt u resetten door drie seconden ingedrukt te houden, terwijl de maximum snelheid getoond wordt.

Totaalafstand

Verlichting automatisch

F. Verlichting Voor bedieningsinstructies zie paragraaf 2.1 punt C.

Verlichting aan

Verlichting uit

9

Maximale en gemiddelde snelheid Wanneer u en mode gelijktijdig 3 seconden ingedrukt houdt, dan kunt u wisselen tussen weergave van huidige, maximale en gemiddelde snelheid. De maximale en gemiddelde snelheid worden bij uitschakeling van de e-bike automatisch weer op 0 gezet. Vullingsgraad batterijpakket Aantal brandende leds

Indicatie vullingsgraad

op batterijpakket

op display

5

5

80 - 100 %

4

4

60 - 80 %

3

3

40 - 60 %

2

2

20 - 40 %

1

1

0 - 20 %

Zodra alle LED’s op het batterijpakket uit zijn, levert de e-bike geen ondersteuning meer. Wel bevat het batterijpakket dan nog voldoende energie om de fietsverlichting minimaal twee uur te laten branden. Error-codes Bij bepaalde storingen kan er een error-code verschijnen in het display. Mocht er een error-code verschijnen neem dan contact op met uw dealer. 10

2.3

Gashendel

De gashendel kan gebruikt worden, zodra de e-bike ingeschakeld is. U ‘geeft gas’ door de gashendel naar u toe te draaien. Probeer bij het eerste gebruik de gashendel voorzichtig uit om vertrouwd te raken met de kracht die de gashendel levert. Gebruik van de gashendel bij lage snelheden kost veel energie. Dit heeft invloed op de actieradius van de e-bike. De gashendel biedt extra ondersteuning en kan op de volgende manieren gebruikt worden. Extra ondersteuning wanneer u naast de fiets loopt Wanneer u de fiets bijvoorbeeld uit een kelder haalt kan de gashendel u extra ondersteuning geven, zodat u de fiets niet geheel op eigen kracht omhoog hoeft te duwen. Extra ondersteuning bij het wegrijden U kunt de gashendel gebruiken bij het wegrijden. Zonder te trappen ondersteunt de gashendel tot 3 km/uur. Daarna moet u zelf trappen om ondersteuning te krijgen. Extra ondersteuning tijdens het fietsen De gashendel kan de trapbekrachtiging een extra impuls geven tijdens het fietsen. Dit is handig wanneer u iemand wilt inhalen of een heuveltje omhoog moet. De impuls is het sterkst voelbaar bij een laag trapbekrachtigingsniveau.

11

3

Batterijpakket en lader

3.1

Batterijpakket en opladenC

E C

D A B

1. Sluit de lader (A) aan op de netspanning. 2. Sluit de laadstekker (B) van de lader aan op het contactpunt van het batterijpakket (C). 3. Tijdens het laden brandt het lampje (D) op de lader rood. Wanneer het batterijpakket volledig geladen is, dan brandt het lampje groen. Na 24 uur wordt het laden automatisch stopgezet. Het lampje op de lader blijft groen branden.

12

• E  en volledige laadbeurt duurt ca. 4,5 - 7,5 uur. Dit is afhankelijk van uw batterijpakket. • Het batterijpakket kan zowel binnen als buiten de fiets geladen worden. • Let er bij het terugplaatsen op dat de contactpunten van het batterijpakket en het docking station (E) goed op elkaar aangesloten worden. Laadadvies • Laad het batterijpakket altijd op met de bij de fiets geleverde lader. Gebruik geen andere lader. • Laad voor het eerste gebruik van de fiets het batterijpakket één keer helemaal op totdat het indicatielampje op de lader groen wordt. • Nadat het batterijpakket volledig is opgeladen stopt het laden automatisch na 24 uur. • Het batterijpakket hoeft niet helemaal leeg te zijn voor het opladen. Het batterijpakket blijft in goede conditie, wanneer u de fiets na ieder gebruik (ongeacht de afstand) weer oplaadt. • Een batterijpakket dat leeg is en niet wordt opgeladen, kan defect raken. • De garantie op het batterijpakket vervalt als diepteontlading geconstateerd wordt. • In geval van langdurige stalling: laad het batterijpakket volledig op en koppel het batterijpakket los van de lader. Laad het batterijpakket minimaal een keer per twee maanden op. U kunt er ook voor kiezen om het batterijpakket aan de lader aangesloten te laten. U dient dan wel de lader minimaal één keer per twee maanden te ontkoppelen en opnieuw aan te sluiten aan het batterijpakket. • Het batterijpakket laadt niet onder circa 0 ºC en boven circa 45 ºC. Dit verlengt de levensduur en verhoogt de prestaties van het batterijpakket.

13

Waarschuwingen Lees onderstaande waarschuwingen goed door. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken of storingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van (delen van) de e-bike. • Zorg dat er geen kortsluiting plaatsvindt bij het aansluiten van het batterijpakket. • Stel het batterijpakket niet bloot aan vuur of hitte. Leg het batterijpakket nooit in vuur. • Laat het batterijpakket niet vallen en beschadig het niet. • Dompel het batterijpakket niet in water of in een andere vloeistof. • Houd het batterijpakket uit de buurt van kinderen. • Maak het batterijpakket nooit open zonder toestemming. Het batterijpakket is voorzien van een zegel. Met het doorbreken van het zegel vervalt de garantie. • Stop geen vloeistoffen of metaal in de lader. • Sluit de lader niet aan met natte handen. • Raak de lader niet aan in geval van bliksem. • Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. • Gebruik de lader niet voor andere doeleinden. • Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen. • Sluit de lader niet aan op de netspanning als de lader niet gebruikt wordt. • Laad het batterijpakket niet op in de volle zon. • Open of beschadig de motor nooit. Temperatuurgrenzen

Minimum

Maximum

0 °C

45 °C

Gebruik van trapbekrachtiging

-15 °C

45 °C

Opslag (minimaal 60 - 80 % vullingsgraad)

-10 °C

35 °C

Opladen

14

3.2

Batterijpakket uitnemen

Het batterijpakket is met behulp van een slot beveiligd tegen diefstal.

C

B

A

1. Steek de bijgeleverde sleutel (A) in het slot van het batterijpakket (B) en draai 45 graden. 2. Zorg ervoor dat het klepje (C) van de laadplug dicht zit. 3. Schuif het batterijpakket (B) voorzichtig uit de bagagedrager.

3.3

Batterijpakket terugplaatsen B

A 1. Schuif het batterijpakket (A) voorzichtig in de bagagadrager. Zorg ervoor dat de contactpunten van het batterijpakket (A) en het dockingstation (B) goed op elkaar aangesloten worden. 2. Zet het batterijpakket op slot ter fixatie en om diefstal te voorkomen. 15

4

Actieradius

Het aantal kilometers dat u kunt rijden met een volledig opgeladen batterijpakket, oftewel de actieradius, is voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte ondersteuningsstand. Deze tabel geeft u een indicatie van de actieradius per ondersteuningsstand. Batterijpakket

Sparta e-bike 1

2

3

4

5

300Wh

68 - 128

51 - 79

43 - 53

35 - 50

18 - 37

400Wh

85 - 160

64 - 98

53 - 67

44 - 63

22 - 46

500Wh

112 - 211

84 - 130

70 - 88

58 - 82

29 - 60

Stabiliteitssnelheid*

16

17

20

25

25

* de snelheid die behaald wordt bij licht meetrappen.

Batterijpakket

Batavus e-bike 1

2

3

4

5

300Wh

68 - 98

56 - 65

38 - 41

23 - 33

18 - 29

400Wh

86 - 122

70 - 81

47 - 51

29 - 41

23 - 36

500Wh

113 - 161

92 - 106

62 - 67

38 - 54

30 - 47

Stabiliteitssnelheid*

20

22

26

26

26

* de snelheid die behaald wordt bij licht meetrappen.

Bovenstaande waarden zijn gemeten bij gebruik van een nieuw batterijpakket. Naarmate het batterijpakket ouder wordt, zal de gemiddelde actieradius teruglopen. Er zijn factoren die de actieradius in sterke of minder sterke mate beïnvloeden waardoor afwijking ontstaat van bovenstaande tabel. Volg onderstaande instructies om zo dicht mogelijk bij de waarden van de bovenstaande tabel te komen. • Gebruik de gashendel met mate. Bij lage snelheden kost het gebruik van de gashendel veel energie. • Trap voldoende bij, hierdoor verbruikt de motor minder energie. • Zorg voor voldoende bandenspanning: minimaal 4 bar. 16

• Gebruik bij het wegrijden zoveel mogelijk een lichte versnelling en schakel tijdig ter vergroting van de actieradius. • Fiets zoveel mogelijk in constante snelheid. Veelvuldig stoppen en weer optrekken kost veel energie. • Volg het laadadvies in §3.1 goed op en zorg voor regelmatig onderhoud, zodat het batterijpakket en de fiets in optimale conditie blijven. • Laad en bewaar het batterijpakket zoveel mogelijk bij kamertemperatuur, dit heeft een positieve invloed op de actieradius. Houd tijdens het fietsen bij een omgevingstemperatuur van minder dan 10°C rekening met een aanmerkelijk lagere actieradius. • Bedenk dat ook het gewicht van de berijder, de leeftijd van het batterijpakket, de windkracht en de toestand van de weg invloed hebben op de actieradius.

17

5

Technische gegevens

Gewicht en prestaties Batterijpakket

Specificatie Li-ion batterijpakket, 36 V 317 Wh

396 Wh

522 Wh

Gewicht batterijpakket

2,55 kg

3 kg

3,1 kg

Maximum vermogen

250 W

250 W

250 W

Capaciteit

8,8 Ah

11 Ah

14,5 Ah

Laadtijd 80%*

3 uur

4.30 uur

6 uur

Laadtijd 100%

4.30 uur

6 uur

7.30 uur

25 km/uur

25 km/uur

25 km/uur

Maximale snelheid geleverd door trapbekrachtiging

* de snelheid van het laden neemt af als het batterijpakket boven de 80% vullingsgraad zit.

De e-bike is een EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) overeenkomstig met EN15194.

6

Garantiebepalingen en wettelijke eisen

Garantie De leverancier van uw batterijpakket geeft een garantie op eventuele materiaal- en constructiefouten aan uw batterijpakket als aan volgende voorwaarden voldaan is: U kunt enkel aanspraak maken op de garantie als u een garantie- of aankoopbewijs kunt overleggen. De garantieperiode begint op de dag van aankoop. De garantie vervalt als diepteontlading geconstateerd wordt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken of storingen die veroorzaakt zijn door oneigenlijk gebruik van (onderdelen van) de e-bike. 18

Garantieperiode e-bike Op de elektrische onderdelen van uw e-bike (display, aandrijfsysteem en batterijpakket ) wordt 2 jaar fabrieksgarantie gegeven. Voor de garantieperiode van de overige onderdelen verwijzen wij u naar de garantiebepalingen, zoals vermeld in het instructieboekje van de fabrikant. • Normale slijtage en veroudering valt niet onder de garantie. • Spuit de fiets niet schoon met een hogedrukspuit. Een krachtige waterstraal kan de elektronica beschadigen. De garantie vervalt dan. Wettelijke eisen Volgens de Europese wetgeving is het beschreven voertuig een fiets, omdat de fiets voldoet aan de volgende regels: • Vanaf 6 km/uur is de ondersteuning alleen actief als de gebruiker zelf trapt. • De ondersteuning is actief tot maximaal 25 km/uur. • Het geleverde vermogen is maximaal 250 Watt. Milieu

Conform de milieuregeling voor de inname en verwerking van batterijen en accu’s van het ministerie van VROM adviseren wij bij een defect aan het batterijpakket deze altijd in te leveren bij uw dealer. Deze is verplicht het batterijpakket in te nemen en draagt zorg voor de verdere verwerking door de producent.

Periodiek onderhoud en storingen Uw e-bike heeft regelmatig een periodieke onderhoudsbeurt nodig. Uw dealer kan u exact adviseren en informeren over het optimale gebruik van uw fiets. Mocht u vragen of problemen hebben met uw e-bike, neem dan contact op met uw dealer.

19

20

09/2015

Similar documents