M-Locks E-Pass Locker

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

E-Pass

EP1750 EP1760 Alle versies Montage instructies V01 NE

M•LOCKS BV Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • www.m-locks.comEP1750 / EP1760

EP1750 HL EP1760 HL

EP1750 HU EP1760 HU

2

www.m-locks.com

E-Pass V01 NE

1

§BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

• Leest u voor montage van het slot de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. • De gebruiksaanwijzing heeft uitsluitend betrekking op het slot en niet op eventuele bediening van de kast. • Programmeer het slot altijd en uitsluitend met een geopende deur. • Test na het wijzigen van de code deze altijd meerdere keren met geopende deur. • Pas na meerdere positieve functietesten (openen / sluiten) mag de deur gesloten worden. • Elke toetsingave wordt met een akoestisch en lichtsignaal bevestigd. Deze signalen worden in de volgende beschrijving niet genoemd. • Voor elke toetsingave heeft u max. 10 seconden. Als u binnen deze 10 seconden niets intoetst, wordt de ingave automatisch afgebroken. U moet alles opnieuw invoeren. • Na invoer van een geldige code klinkt een dubbel akoestisch signaal. Een ongeldige invoer wordt gevolgd door een lang signaal. • Akoestische signalen gaan altijd vergezeld van gelijke optische signalen. • Bij foutieve code-invoer bij de eerste poging; wacht dan 20 seconden voordat u de code weer invoert. • Bij invoer van vier opeenvolgende foutieve codes worden het toetsenbord en het slot geblokkeerd voor vijf minuten. Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en bij het intoetsen klinkt een lang signaal. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint opnieuw een wachttijd van vijf minuten. Na intoetsen van een juiste code wordt de blokkering opgeheven.

! Let op! • Het slot is ontwikkeld voor gebruik in temperatuurbereik van +10˚C tot +50˚C en een luchtvochtigheid van 30% tot 80%, niet condenserend. • Schoonmaken alleen met een vochtige doek (geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken). • Het slot mag alleen door deskundig personeel ingebouwd worden. • Het slot mag niet gesmeerd worden. • Open nooit het slothuis. Hierdoor vervalt iedere vorm van garantie. Als demontage van het beslag noodzakelijk is, dit uitsluitend volgens de technische instructies uitvoeren. Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat het slot niet meer functioneert en verliest u aanspraak op garantie.

2 KENMERKEN In fabrieksinstelling kan de E-Pass afhankelijk van de versie na intoetsen van 1-2-3-4 (hotelversie) of na intoetsen van 1-2-3-4-5-6 (kluisversie) geopend worden. Het blokkeerelement is een elektromagneet. Bij invoer van een geldige code wordt de blokkering elektronisch opgeheven gedurende 4 seconden en kan de E-Pass door draaien van de greep ontgrendeld worden. Wanneer de greep teruggedraaid is sluit het slot automatisch. www.m-locks.com

3

De E-Pass wordt standaard met rechtshandig (RH) openen geleverd. Met een kleine aanpassing kan het slot naar linkshandig openen (LH) worden omgesteld. De EP1750 HL is geschikt voor horizontale montage. De EP1750 HU is geschikt voor verticale montage.

3 AFMETINGEN

4 MONTAGE INSTRUCTIES a. Veranderen draairichting (indien nodig) Om het slot van rechtshandig (RH) naar linkshandig (LH) openen te veranderen, de schroef in het midden van de greep verwijderen (PH1 schroevendraaier). Haal het zwarte schijfje van de spindel en draai het om. Er moet nu ‘LH’ te zien zijn. Plaats het schijfje terug en monteer de greep, draai de schroef handvast aan.

4

www.m-locks.com

E-Pass V01 NE

b. Montage Monteer de E-Pass behuizing met drie M5 schroeven. (niet meegeleverd). De zwaarte van de draaibeweging hangt af van de kracht waarmee de schroeven worden aange- draaid. Pas dit naar eigen believen aan. Gebruik Loctite™ om de schroeven vast te zetten. Bedek de schroef in het midden van de greep met de grote sticker.

c. Batterij plaatsen Schuif het deksel van de behuizing zoals op de afbeelding. Gebruik alleen een nieuwe 9V Alkaline Duracell , Duracell Industrial batterij of Energizer Alkaline blokbatterij. Plaats de batterij zoals aangegeven. Plaats het deksel op de juiste plek en schuif het terug tot het vastklikt. Voor extra bescherming tegen losschuiven kunt u de bijgeleverde schroef gebruiken. Indien deze niet gebruikt wordt kan het gaatje afgedekt worden met de kleine sticker.

5 FUNCTIETEST a. Elektronica test Deze functietest altijd bij geopende deur uitvoeren! M-LOCKS heeft als enige een mogelijkheid om de electrionica van het slot en het toetsenbord te testen: Functie 5. Houd toets ‘5’ ingedrukt tot een dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties.

5

www.m-locks.com

5

Druk achtereenvolgens alle toetsen één voor één in

1

2

3

4

Als de toets = OK Als de toets = niet OK

5

6

7

8

9

0

, wordt de test afgebroken.

Als één of meerdere toetsen niet goed functioneren, neem dan contact op met uw leverancier. b. Mechanische test Bij gesloten slot de greep tot de aanslag in openingsrichting draaien. De code ingeven en daarna proberen de greep verder in openingsrichting te draaien. Dit mag niet lukken. Vervolgens de greep in de volledige ‘GESLOTEN’ positie draaien. Nu zal het slot probleemloos openenen. Omdat de electronica alleen een opening binnen 4 seconden toelaat, moet de totale handeling snel achter elkaar gedaan worden. Daarna de greep weer in volledig ‘GESLOTEN’ positie draaien. Nu is het niet meer mogelijk het slot zonder ingeven van de code te openen. Na ingeven van een geldige code moet het slot nu probleemloos te openen en te sluiten zijn.

Standaard (rechthandig) openen

Linkshandig openen

Herhaal de mechanische test verschillende malen alvorens de deur te sluiten!

6

www.m-locks.com

E-Pass V01 NE

6 DATA SHEET MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH

EP1750

Kluisversie Openen Sluiten Blokkeer element

Handmatig Handmatig Solenoid

Bevestigingsmaten

Niet standaard

Stroomvoorziening

9V Alkaline Duracell, Duracell Industrial

Kluis

of Energizer Alkaline blokbatterij Codes

10 (6 cijferig)

Managercodes

1

Gebruikers codes

9

Tijdvertraging / open venster

01-99 min / 1-19 min

Signaal zwakke batterij Manipulatieblokkering

Ja Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode

MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH

Hotelversie

EP1760

Openen Sluiten

Handmatig Handmatig

Blokkeer element

Solenoid

Bevestigingsmaten

Niet standaard

Stroomvoorziening

9V Alkaline Duracell, Duracell Industrial 2

Managercodes

1 (6 cijferig)

Gebruikers codes

1 (4 cijferig)

Signaal zwakke batterij Manipulatieblokkering

Ja Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode 2017_V01_NE Fouten en wijzigingen voorbehouden

Hotel

of Energizer Alkaline blokbatterij Codes

7 NOTITIES

www.m-locks.com

7

M•LOCKS BV Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • www.m-locks.com

Similar documents