Tiptel 240

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Gebruiksaanwijzing (NL/B) Ergonomische telefoontoestel met handenvrij-functie en extra grote toetsen tiptel ergovoice 240

tiptel

Inhoudsopgave

nl

Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen

3

Belangrijkste kenmerken

4

Overzicht Bovenzijde toestel Onderzijde toestel Gebruiksklaar maken

5 5 8 10

Bellen en gebeld worden Handmatig kiezen Inkomende gesprekken Gesprek beëindigen Overschakelen naar handenvrij spreken Mute-functie (ruggespraak) Volume wijzigen Nummerherhaling Alarmoproep Kiezen via geheugentoetsen Verkort kiezen

11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14

Instellingen Belsignaal volume wijzigen Belsignaal wijzigen R-toets (flash) /gesprekken doorverbinden Flashtijd instellen Geheugentoetsen Alarm-toets programmeren Verkorte kiesnummers programmeren Kiespauze instellen

15 15 15 16 16 17 18 19 20

Bijlagen Hulp bij storingen Garantie Conformiteitverklaring

21 21 21 23

Inhoudsopgave

nl

CE-keuring Milieuvriendelijkheid Service Technische gegevens

23 23 23 25

2

Veiligheid

nl

Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel ergovoice 240 op de volgende aanwijzingen: •

Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.Let erop dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.Reinig de tiptel ergovoice 240 alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.Gebruik alleen de originele tiptel telefoon aansluitkabel.

Let op Gebruikte batterijen kunnen gaan lekken en daardoor het toestel beschadigen. Vervang batterijen dus tijdig en gooi ze vervolgens milieuvriendelijk weg (niet bij het huisvuil dus!). 3

Belangrijkste kenmerken

nl

Belangrijkste kenmerken •

Extra grote toetsenHandenvrij spreken (semi duplex)Ergonomisch gevormde, makkelijk te hanteren hoornDoorverbindfunctie (R-toets voor gebruik in combinatie met een telefooncentrale)Mute-functie (ruggespraak)3 verschillende beltonenFlashtijd instelbaar: 100, 300 msHoorn geschikt voor gebruik in combinatie met een gehoorapparaatVolumeregeling instelbaar voor hoorn en luidspreker (5 niveau’s)3 geheugentoetsen voor eenvoudige nummerkeuze10 verkorte kiesnummers1 alarmtoets

Inhoud verpakking •

Telefoontoestel met krulsnoer en hoornTelefoon-aansluitkabel4 batterijen (type AA)

4

Overzicht

nl

Overzicht Bovenzijde toestel Programmeertoets Geheugentoetsen Cijfertoetsen

LED A

LED C

Volume

Alarm-toets/LED B

Handenvrij toets

Nummerherhaling

Mute-toets (ruggespraak)

Verkort kiezen

R-Toets

LED D

5

Overzicht

nl Programmeertoets (kan eventueel verborgen zitten onder het papieren kaartje met de opgeslagen nummers). Geheugentoetsen

Met slechts een druk op de toets belt u een opgeslagen nummer.

... Cijfertoetsen om nummers mee te kiezen.

Mute-toets (ruggespraak): met deze toets schakelt u de microfoon uit, waardoor uw gesprekspartner niet kan meeluisteren wanneer u wat wilt bespreken. R-toets: nodig voor functies in telefooncentrales (bijvoorbeeld in de wacht zetten en doorverbinden). Handenvrij toets: met deze toets zet u het toestel in de handenvrij spreken-stand. Volume: Met deze toetsen kunt het volume in de hoorn en luidspreker instellen. Verkort kiezen: neem de hoorn op, druk deze toets gevolgd door een cijfertoets en de telefoon belt direct het nummer dat u onder deze toets hebt opgeslagen. Nummerherhaling: neem de hoorn op, druk deze toets en het laatstgekozen nummer wordt opnieuw gekozen. Alarm-toets: als u deze toets indrukt, belt het toestel direct met het door u opgeslagen alarmnummer (bijvoorbeeld 112) en schakelt het toestel over naar de handenvrij spreken stand. 6

Overzicht

LED A: knippert wanneer u een oproep ontvangt. LED B: brandt wanneer de alarm-toets wordt gebruikt. LEDcontrolelampjes LED C: knippert bij gebruik van de mute-functie. LED D: brandt bij handenvrij bellen. Geheugentoetse Noteer op dit kaartje de telefoonnummers die u onder de nkaartje geheugentoetsen hebt geprogrammeerd. Verkort kiezen Noteer op dit kaartje de telefoonnummers die u voor kaartje verkort kiezen hebt geprogrammeerd.

7

nl

Overzicht

nl

Onderzijde toestel Telefoonaansluitkabel LINE-aansluiting Batterijvak HANDSET-aansluiting

Hoorn

Belvolume (Ringer) -schakelaar Belsignaal (Ringertone) -schakelaar Versterking (Amplify) -schakelaar Flashtijd (Mode) -schakelaar

8

Overzicht

nl Batterijvak

Hier kunt u 4 batterijen (type AA) plaatsen.

LINE-aansluiting Sluit hier de kabel naar uw analoge telefoonlijn aan. HANDSETaansluiting

Sluit hierop het krulsnoer van de hoorn aan.

Schakelaar Ringer Hiermee regelt u het volume van het belsignaal. volume Schakelaar Ringer Hiermee stelt u de toonhoogte van het belsignaal in. tone

Schakelaar Amplify

Hiermee bepaalt u of u met de volumetoetsen het volume van de luispreker instelt of dat van de microfoon: In: luidsprekerversterking (standaardinstelling) Out: microfoonversterking. Hiermee stelt u de flashtijd in: TE = 300 ms, TB = 100 ms

Schakelaar Mode Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentraleleverancier (als het toestel is aangesloten op een telefooncentrale) naar de juiste instelling.

9

Gebruiksklaar maken

nl

Gebruiksklaar maken 1. Plaatsen van de batterijen. Open het deksel van het batterijvak en plaats vier AAbatterijen op het rode bandje. De batterijen zorgen ervoor dat de nummers die u in het geheugen opslaat ook bewaard blijven wanneer de telefoon niet is aangesloten op het analoge telefoonnetwerk. Ook de alarm-oproeptoets en de handenvrij spreken-functie zijn alleen gegarandeerd als de batterijen geplaatst zijn. 2. Aansluiten van de hoorn. Sluit het krulsnoer aan op de hoorn en verbind het andere einde met de HANDSET-aansluiting aan de onderkant van de telefoon. 3. Aansluiten van de telefoonkabel. Sluit het ene eind van de telefoonkabel aan op de LINEaansluiting aan de onderkant van de telefoon en het andere eind op de telefoon-wandcontactdoos. 4. Het toestel is nu klaar voor gebruik.

 Als de batterijen uit het toestel worden gehaald, blijven de geheugennummers nog zo’n 5 minuten in het geheugen. Hierna worden ze gewist en moet u ze dus opnieuw programmeren.

 De telefoon mag niet aangesloten zijn op het analoge telefoonnetwerk wanneer u de batterijen verwisselt!

10

Bellen en gebeld worden

nl

Bellen en gebeld worden Handmatig kiezen 1. Neem de hoorn van het toestel of druk op wacht op de kiestoon.

en

2. Kies het gewenste telefoonnummer met de cijfertoetsen.

Inkomende gesprekken 1. De telefoon gaat over. 2. Neem de hoorn van het toestel of druk op het gesprek aan te nemen.

om

Gesprek beëindigen Leg de hoorn op het toestel of druk op te beëindigen.

om het gesprek

Overschakelen naar handenvrij spreken Om een gesprek dat u voert om te zetten naar de handenvrij spreken functie: 1. Druk op

.

11

Bellen en gebeld worden

nl

2. Leg vervolgens de hoorn op het toestel. 3. U kunt nu handenvrij spreken. De Luidspreker en microfoon in de hoorn zijn uitgeschakeld.

Om tijdens een handenvrij-gesprek over te gaan naar een gewoon gesprek via de hoorn: 1. Neem de hoorn op. 2. Het gesprek wordt automatisch naar de hoorn overgezet. 3. U kunt via de hoorn spreken.

Mute-functie (ruggespraak) Met de mute-functie schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen en u kunt ruggespraak houden: 1. Druk tijdens het gesprek op

.

2. De microfoon wordt uitgeschakeld, de LED knippert om de microfoon weer in te

3. Druk nogmaals op schakelen.

Volume wijzigen Met de volumetoetsen kunt u tijdens een gesprek het volume veranderen. Druk op:

12

Bellen en gebeld worden

om het gespreksvolume te verhogen. om het gespreksvolume te verminderen. In de handenvrij spreken stand wordt het volume van de luidspreker aangepast, in de normale stand dat van de hoorn.

 Let erop dat de Amplify-schakelaar onder het toestel op in staat. Anders regelt u met de volumetoetsen het versterken van de microfoon.

- In - Out

Amplify

In

Het volume van de luidspreker wordt gewijzigd.

Out

De versterking van de microfoon wordt gewijzigd.

Nummerherhaling 1. Neem de hoorn op of druk 2. Druk op

.

.

3. Het laatstgekozen telefoonnummer wordt opnieuw gekozen.

13

nl

Bellen en gebeld worden

nl

Alarmoproep 1. Druk op

.

2. De telefoon belt het opgeslagen alarmnummer (zie pagina 18). Het toestel zal automatisch overschakelen op de handenvrij spreken-stand.

Kiezen via geheugentoetsen 1. Neem de hoorn op en druk op

.

2. Druk op een van de drie geheugentoetsen om het opgeslagen telefoonnummer te bellen (zie pagina 17 voor het opslaan van geheugennummers).

Verkort kiezen 1. Neem de hoorn op en druk op 2. Druk op

.

.

3. Druk op de cijfertoets waaronder het gewenste telefoonnummer is opgeslagen (zie pagina 19 voor het opslaan van verkort kiezennummers).

14

Instellingen

nl

Instellingen Belsignaal volume wijzigen Met de ringer volume-schakelaar aan de onderkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal instellen. - Hi - Lo - Off

Ringer volume Hi

Hard

Lo

Zacht

Off

Uit

Belsignaal wijzigen Met de ringer tone-schakelaar aan de onderkant van het toestel kunt u het belsignaal instellen. - R1 - R2 - R3

Ringer tone R1

Hoog

R2

Middel

R3

Laag

15

Instellingen

nl

R-toets (flash) /gesprekken doorverbinden De R-toets is een doorverbindtoets die u extra mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld het aannemen van een tweede gesprek of het doorverbinden van gesprekken. Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken moet de telefoon of in combinatie met een hiervoor geschikte telefooncentrale gebruikt worden of moet uw telefonieprovider deze functie ondersteunen.

Gesprek doorverbinden om het gesprek door te verbinden naar 1. Druk op een ander toestel (binnen een telefooncentrale). 2. Kies vervolgens het nummer van het andere toestel. 3. Leg de hoorn neer. 4. Het gesprek wordt doorverbonden.

Flashtijd instellen In telefooncentrales moet de flashtijd normaal gesproken op 100 ms zijn ingesteld. Indien nodig kunt u de flashtijd instellen op 300 ms. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw netaanbieder of, als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale, bij de leverancier van die telefooncentrale.

16

Instellingen

U stelt de flashtijd in met de mode-schakelaar aan de onderkant van het toestel: - TE - TB

Mode TE

300 ms

TB

100 ms

Geheugentoetsen De tiptel ergovoice 240 heeft drie geheugentoetsen waarmee u een telefoonnummer van maximaal 32 posities met één druk op de toets kunt kiezen. Geheugentoetsen programmeren 1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen. 2. Neem de hoorn op. 3. Druk op

.

4. Druk op de geheugentoets die u wilt programmeren. 5. Geef het telefoonnummer in dat u wilt opslaan. 6. Druk nogmaals op

.

7. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is opgeslagen. 8. Noteer op het kaartje welk telefoonnummer u onder welke toets geprogrammeerd hebt.

17

nl

Instellingen

nl

Opgeslagen telefoonnummers wijzigen Om een opgeslagen telefoonnummer te wijzigen, programmeert u een nieuw telefoonnummer onder dezelfde toets. Het bestaande telefoonnummer wordt dan overschreven.

Geheugentoetsen wissen 1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen. 2. Neem de hoorn op. 3. Druk op

.

4. Druk op de geheugentoets die u wilt wissen. 5. Druk nogmaals op

.

6. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is gewist.

Alarm-toets programmeren Programmeren, wijzigen en wissen van de alarm-toets is identiek aan die van de geheugentoetsen. In plaats van een geheugentoets drukt u in dit geval op de alarm-toets.

18

Instellingen

Verkorte kiesnummers programmeren U kunt de toetsen ... programmeren als verkorte kiesnummers, voor maxmaal tien verschillende telefoonnummers. Elk nummer mag maximaal 32 posities bevatten.

1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen. 2. Neem de hoorn op. 3. Druk op

.

4. Kies de cijfertoets ... , die u als verkort kiesnummer wilt programmeren. 5. Geef het telefoonnummer in dat u onder deze toets wilt opslaan. 6. Druk nogmaals op

.

7. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is opgeslagen. 8. Noteer op het kaartje links onder de hoorn welk telefoonnummer u onder welke toets geprogrammeerd hebt.

Opgeslagen verkorte kiesnummers wijzigen Om een opgeslagen telefoonnummer te wijzigen, programmeert u een nieuw telefoonnummer onder dezelfde toets. Het bestaande telefoonnummer wordt dan overschreven.

19

nl

Instellingen

nl

Verkorte kiesnummers wissen 1. Verwijder het kaartje boven de geheugentoetsen. 2. Neem de hoorn op. 3. Druk op

.

4. Kies een cijfertoets wilt wissen. 5. Druk nogmaals op

...

, waarvan u het geheugen .

6. Er klinkt een signaaltoon. Het telefoonnummer is gewist.

Kiespauze instellen Als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale, kan het nodig zijn een kiespauze te programmeren (voor het verkrijgen van de buitenlijn) bij het opslaan van telefoonnummers in het geheugen. U kunt een kiespauze van 2,5 seconde instellen door tijdens het programmeren van een telefoonnummer, op de gewenste pauzeplek op

te drukken.

20

Bijlagen

nl

Bijlagen Hulp bij storingen Mochten er tijdens het gebruik van de telefoon onverhoopt storingen optreden, probeer deze dan op de hieronder beschreven wijze op te lossen: Probleem

Oplossing/aanbeveling

U hoort geen kiestoon.

Controleer alle kabel- en stekkerverbindingen. Controleer indien mogelijk de telefoonaansluiting met een ander toestel.

De telefoon gaat niet over.

Controleer of de Ringer volumeschakelaar wel in de On-stand staat.

De telefoon gaat wel over, maar erg zacht.

Zet de Ringer volume-schakelaar op de Hi-stand, of verander het oproepsignaal met de Ringer tone-schakelaar.

De alarmoproep-, geheugen- of verkort kiezentoetsen werken niet.

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen en programmeer de telefoonnummers opnieuw.

Garantie Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparaties van onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en 21

Bijlagen

nl

storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief beschrijving van de schade of de storing en het aankoopbewijs. De garantie vervalt wanneer: • de typesticker verwijderd of beschadigd is; • het geen fabrieksfout is; • de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout) • de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is; • reparaties door anderen dan tiptel zijn verricht; • gegevens op de herkomststicker van tiptel zijn gewijzigd of verwijderd; • de tiptel ergovoice 240 gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen; • een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

22

Bijlagen

nl

Conformiteitverklaring Hiermee verklaart tiptel dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet. Overige bijzonderheden over de conformiteitverklaring vindt u op http://www.tiptel.nl.

CE-keuring Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio- en telecommunicatie-uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel bevestigd.

Milieuvriendelijkheid Bij normaal gebruik wordt de gebruiker niet blootgesteld aan gezondheidsbedreigende stoffen

Service U bent in het bezit van een modern tiptel product, dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Mochten er zich toch problemen voordoen of hebt u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan alstublieft tot uw dealer. Deze is gedurende de garantieperiode uw contactpersoon. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een speciaal telefoonnummer ingesteld, zodat deze u altijd vakkundig kan adviseren. Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, dan kunt u ook direct contact met tiptel opnemen. In de rubriek veelgestelde vragen op onze website www.tiptel.nl vindt u het snelst 23

Bijlagen

nl

informatie. Daarnaast kunt u onze ervaren helpdeskmedewerkers natuurlijk ook per e-mail, fax of telefoon bereiken. In Nederland

In België

www.tiptel.nl [email protected]

www.tiptel.be [email protected]

08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)

08.30-12.30 en 13.30-17.00 uur (ma-vr)

Telefoon 0900-BELTIPTEL of 0900-23 58 478 (niet gratis)

Telefoon 0903/99333(1,12 euro/min)

Fax 036-53 678 81

Fax 02 714 93 34

Voor vragen over de telefoonaansluiting dient u zich te wenden tot uw netwerkleverancier.

24

Bijlagen

nl

Technische gegevens Afmetingen (B x H x L):

200 x 80 x 230 mm

Gewicht:

ca. 910 g

Telefoonaansluitkabel:

3m

Volume:

5 niveaus voor luidspreker en hoorn

Kiesmethode:

toon (TDK)

Pauzetijd:

2,5 s

Flashtijd:

100 ms of 300 ms

Geheugentoetsen:

3

Omgevingstemperatuur: 0 – 40 ° C Handenvrij spreken:

semi-duplex

Nummerherhaling:

laatst gekozen telefoonnummer

Hoorn:

ondersteunt werking met een gehoorapparaat

25

TIPTEL AG Halskestraße 1 D - 40880 Ratingen Tel.: 0 18 05 – 84 78 35* (* EURO 0.12 pro Minute, by dtms) Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL* Fax: 0 18 05 – 84 78 49* E-mail: [email protected] Internet: www.tiptel.de International: E-mail: [email protected] Internet: www.tiptel.com Tiptel GmbH Tenschertstraße 5 A - 1230 Wien Tel.: Fax: E-mail: Internet:

01 - 616 78 71 01 - 616 78 71 - 22 [email protected] www.tiptel.at

Tiptel AG Bahnstrasse 46 CH - 8105 Regensdorf Tel.: 044 - 884 01 80 Fax: 044 - 843 13 23 E-mail: [email protected] Internet: www.tiptel-online.ch Tiptel B.V. Camerastraat 2 NL – 1322 BC Almere Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of 0900 – 2358478 (niet gratis) Fax: 036 – 53 678 81 E-mail: [email protected] Internet: www.tiptel.nl Tiptel NV Leuvensesteenweg 510 bus 4 B – 1930 Zaventem Telefoon: 0903 99 333 (EURO 1.12 / min.) Fax: 02 714 93 34 E-mail: [email protected] Internet: www.tiptel.be Tiptel sarl 23, avenue René Duguay-Trouin F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux Tél. :

01 / 39 44 63 30

Fax :

01 / 30 57 00 29

e-mail :

[email protected]

08/06

Internet :

www.tiptel.fr

EDV 4932815

Similar documents