Ahrend Essa

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Essa Handleiding Manual Gebrauchsanweisung Mode d’emploi

Nederlands

Essa Handleiding voor gebruik en onderhoud Dit Essa meubel is ontworpen en gefabriceerd om u er als gebruiker prettig en gezond mee te laten werken. Deze handleiding leert u uw Essa werkplek kennen en veilig gebruiken.

English

Wij hopen dat u met plezier dit meubel zult gebruiken.

Deutsch

Bewaar deze handleiding bij uw werkplek.

Besteladressen publicaties

Essa voldoet aan de Nederlandse normering: NEN 2449 en NPR 1813, die in het kader van de Arbowetgeving ergonomische aanbevelingen voor zittend werken doen. Ook de richtlijnen van de Arbo informatiebladen AI-2 betreffende beeldschermwerkplekken en AI-7 over kantoren kunnen met Essa worden opgevolgd.

NEN 2449 en NPR 1813: Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft Telefoon 015 269 03 90

Arbo informatiebladen AI-2 ‘werken met beeldschermen’ en AI-7 ‘kantoren’: Servicecentrum Sdu Uitgevers Postbus 20014 2500 EA Den Haag

Français

Arbo-wet

Telefoon 070 378 98 80 Fax 070 378 97 83 Email [email protected] 1

De werkplek

De tafelhoogte

Werkplekvormen Essa bestaat uit een uitgebreid aantal tafeltypen en afmetingen. Uw werkplek kan bestaan uit een tafel of bureau, maar kan ook zijn samengesteld uit twee of drie aan elkaar gekoppelde meubeldelen. Allerlei bladvormen zijn mogelijk die zijn afgestemd op de aard van de werkzaamheden die worden verricht.

Verschillende pootuitvoeringen Een Essa tafel kan zijn uitgevoerd in een vaste hoogte of kan op drie manieren hoogte variabel zijn. U herkent dit verschil in de staander van de tafelpoten (afb. 1, 2 en 3).

De poten van Essa werktafels staan ver van de gebruiker onder het werkblad geplaatst. Daardoor bieden ze een grote beenvrijheid, groter dan de halve bladdiepte, ook in doorgekoppelde situaties. Omdat bij doorkoppelingen teenloze of teruggeplaatste poten mogelijk zijn, is een onbelemmerde verrijdbaarheid van de stoel in alle situaties mogelijk.

Vaste tafelhoogte Een Essa tafel met vaste hoogte is voor een grote groep van gebruikers uitstekend bruikbaar voor normale administratieve arbeid. Een vaste hoogte van 72 cm is optimaal geschikt voor mensen met een lichaamslengte tussen ongeveer 1.60 en 1.75 m. Een vaste hoogte van 74 cm is optimaal geschikt voor mensen met een lichaamslengte tussen ongeveer 1.65 en 1.80 m. Kleinere mensen wordt geadviseerd een voetensteun te gebruiken, langere mensen een hoogte-instelbare tafel.

A

B C

Waterpas stellen Elke Essa tafelpoot is voorzien van justeerdoppen die het mogelijk maken de tafel waterpas te stellen. Door de justeerdop met de klok mee te draaien wordt de poot hoger ingesteld. De maximale uitdraaihoogte is 15 mm.

2

Het vaststellen van de juiste tafelhoogte U gaat ontspannen op de rand van een tafel zitten, zodat de knieholte tegen de rand van het blad stoot. Nu kunnen drie belangrijke maten worden gemeten: Maat A: de afstand van de onderkant van de schoenhak tot de bovenkant van de tafel.

Maat B: de afstand van het tafelvlak tot de onderkant van de 90º gebogen elleboog, rechtop zittend, met de arm naast het lichaam.

Maat C: de afstand tussen het tafelvlak en een liniaal die u over de bovenbenen legt, plus 5 cm. Als dat méér is dan maat B, dient u maat C te gebruiken in plaats van maat B. Uw juiste werkbladhoogte is de som van de maten A en B (of A en C). U kunt hierbij afronden op het meest nabije even getal.

1

2

3

De ingestelde hoogte aflezen De ingestelde hoogte leest u af boven de rand van het onderste deel van de poot. De linkertabel geldt voor een bladdikte van 22 mm, rechts voor tafels met 12 mm dikke bladen.

De hoogte instellen (poottype afb. 1) De twee schroeven waarmee de poot op hoogte is vastgezet met een Torx 40 schroevendraaier voorzichting * zover losdraaien dat de twee pootdelen t.o.v. elkaar kunnen schuiven. Instelling is traploos mogelijk. * Let op: de tafel kan naar beneden zakken als de tweede schroef los komt!

Hoogte-instelbare tafels Met een Essa tafel die in hoogte instelbaar is (afb. 1 en 2) kunt u de bladhoogte op uw lichaamsafmetingen afstemmen. De hoogte is instelbaar van 62 tot 82 cm. Meestal zal de tafel eenmalig worden ingesteld op de gebruiker van de werkplek. Zie hieronder hoe de tafel in te stellen.

De hoogte van uw stoel Stel de hoogte van uw stoel in op uw maat A (zie Het vaststellen van de juiste tafelhoogte). Gebruik als meetpunt de voorrand van de zitting in het midden.

Hoogte-verstelbare tafels Met een Essa tafel die in hoogte verstelbaar is (afb. 3), kunt u ieder moment de bladhoogte precies op uw lichaamsafmetingen of houding afstemmen. Zo kunnen verschillende mensen dezelfde werktafel op verschillende tijden optimaal gebruiken. Door te draaien aan de hendel kunt u de hoogte van de tafel aanpassen.

Voetensteun In de praktijk wordt een lage instelling van de tafel vaak als niet prettig ervaren, omdat men bijvoorbeeld niet lager wil zitten dan collega’s. In dat geval kan toch een ergonomisch juiste zitsituatie bereikt worden met behulp van een voetensteun. Stel de stoel en de tafel net zoveel hoger in als de gemiddelde hoogte van de voetensteun.

werkplek met een dergelijk blad uitgevoerd, dan kunt u dat blad hellend of normaal horizontaal gebruiken.

Schuinstelbare werkbladen Sommige werkzaamheden kunnen ergonomisch gezien beter aan een licht hellend werkblad worden verricht. Vooral schrijven en lezen lenen zich goed voor het gebruik van een schuin instelbaar werkblad. Is uw

Schuif het bovenste pootdeel in de positie die gewenst is en draai daarna de beide schroeven weer vast. Doe dit ook bij de andere poot of poten van de werkplek. Let op: bij een grote hoogteaanpassing van drie of meer poten, moet u de hoogte in stappen aanpassen, zodat bladen of koppelelementen niet doorknikken.

De hoogte instellen (poottype afb. 2) De trekknop uittrekken*. Terwijl u deze uitgetrokken houdt, de tafel voorzichtig naar een andere hoogte bewegen. Daarna de knop loslaten en de knop in de gewenste stand laten klikken. Instelling is om de 2 cm mogelijk. * Let op: de tafel kan door z’n gewicht naar beneden zakken.

Het schuin stellen van een schuinstelbaar werkblad Pak het blad aan de frontrand vast en trek het voorzichtig omhoog. Het blad zal verder vanzelf in de schuine stand blijven staan. Voor het weer recht stellen het werkblad aan de frontrand voorzichtig naar beneden drukken tot het horizontaal blijft staan. 3

Electrificatie van de werkplek door de installateur De electrificatie van een Essa werkplek bestaat uit twee delen: het installatie-technische deel voor monteurs en een deel voor de gebruikers van de werkplek. (zie voor het gebruikersdeel blz. 6 en 7) Het aansluiten van de werkplek op de electriciteits-, informatie- en communicatienetten dient door deskundige monteurs te gebeuren. Normen Alle Essa meubeldelen en accessoires voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Electrificatienormen BS 6396/1995 en ELT 9/84, alsmede DIN 5700 teil 724.

Kabelgeleiding Overal kan een Essa werkplek met systeemverlengkabels van stroomtoevoer worden voorzien (afb. 1). Deze hulpmiddelen kunnen netjes worden weggewerkt in de verticale en horizontale kabelgeleiders, -goten of -boxen. Verticale geleiding Kabels kunnen langs een Essa poot vanaf de vloer omhoog worden geleid via een afdekkap die aan een poot is geklikt (afb. 2). Achter de afdekkap kan de verticale electrificatieset schuilgaan (afb. 3). Deze bestaat uit de trekontlasting (een kabelklem onderin de Essa poot, waarin kabels worden vastgezet) en een goot met drie gescheiden kanalen waar snoeren doorheen geleid kunnen worden. Voor hoogte-verstelbare werkplekken is een speciale verticale kabelgeleiding, die los van poten kan worden toegepast, beschikbaar (afb. 4).

1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontale geleiding en snoerberging De kabels die uit de verticale geleiding van een poot komen, kunnen verder worden geleid via kabelgoten, -klemmen (afb. 5) of via -boxen (afb. 6) die aan de bladregels van de tafels kunnen worden bevestigd. Bladkabeldoorvoeren kunnen worden gebruikt om snoeren overal te geleiden langs de onderzijde van vaste (niet-verschuifbare) bladen (afb. 7). Ladeblokken De Essa bureauhoge ladeblokken kunnen zijn voorzien van een kabeldoorvoer. Deze goot kan worden gebruikt als onderdeel van de horizontale kabelgeleiding (afb. 8).

4

Aansluitingen Ahrend biedt verschillende soorten contactdoostypen, standaard 3- of 4-delige, of met extra functies, zoals master/slave schakeling, hoogspanningsbeveiliging en power cleaner (afb. 9).

9

11

13

10

12

14

Het plannen van electrificatieboxen Kies de positie van de kabelbox zo dicht mogelijk bij de plaats waar op het werkblad de meeste aan te sluiten apparatuur staat.

Contactdozen toepassen Er zijn verschillende mogelijkheden om een Essa tafel van systeemcontactdozen te voorzien. De eenvoudigste methode is een systeemcontactdoos direkt aan de bladregel monteren met behulp van een montageplaat (afb. 10). Bij gebruik van kabelboxen kunnen de overtollige snoerlengten van apparaten en de aansluitsysteemsnoeren netjes worden weggewerkt. Ook de systeemcontactdozen passen in deze boxen. Er zijn twee typen: vaste (afb. 11) en openklapbare boxen (afb. 15 en 16), ieder in verschillende lengten, waardoor voor alle situaties een passende oplossing is te realiseren. De bevestiging is direct aan de bladregel. Het aantal contactdozen dat in de boxen kan worden ondergebracht is afhankelijk van het type contactdoos en van de lengte van de kabelbox. Vaste kabelboxen In de vaste kabelbox kunnen 3-kanaals kabelgoten apart aangebracht worden (afb. 12). Als de frontzijde van de tafel niet bereikbaar is omdat twee tafels tegenover elkaar of tegen een scherm of wand geplaatst zijn, dan kan een verschuifbaar blad (afb. 13) worden toegepast. Op deze wijze is de inhoud van vaste kabelboxen van bovenaf bereikbaar. Openklapbare boxen Deze boxen zijn beschikbaar voor die situaties waar veel kabels moeten worden weggewerkt of waar de electrificatie veelvuldig en handig bereikbaar moet zijn. Voor een goede bereikbaarheid van de inhoud kunnen deze boxen naar twee kanten worden opengeklapt (afb. 15 en 16). In de bodem ingeklikte kabelscheiders kunnen helpen om kabels te ordenen en gescheiden door te voeren (afb. 14). Bij deze boxen hoeven de bladen niet verschuifbaar te zijn.

15

16

5

De gebruiker en de electrificatie Het kan gewenst zijn dat u als gebruiker van de Essa werkplek zelf iets verandert aan de electrificatie. Bijvoorbeeld een stekker in een contactdoos steken of eruit halen of overtollige snoerlengten netjes wegwerken. Veiligheid Veiligheid staat voorop bij het electrificeren van een werkplek. Daarom zijn alle onderdelen die in contact komen met snoeren en kabels aan de randen afgerond en kan het hele meubel worden geaard. Ongelukken, zoals struikelen over snoeren die over de vloer liggen, kunnen worden voorkomen door de snoeren netjes weg te bergen in de voorzieningen die Essa daarvoor biedt. Weggewerkte snoeren maken de werkplek veiliger, het staat netter en de werkplek is voor schoonmakers beter toegankelijk.

Aansluitpunten Uw werkplek kan op verschillende manieren van aansluitpunten voor electriciteit en computernetwerken zijn voorzien. Er kunnen contactdozen aan het frame zijn gemonteerd of er kunnen onder de werkplek een of meer kabelboxen gehangen zijn. In dat geval is de werkplekapparatuur aangesloten op contactdozen in deze boxen en kan men daar ook overtollige apparatensnoerlengten in opbergen.

1

2

Uw werkplek kan zijn uitgevoerd met een vaste (afb. 1) of een openklapbare kabelbox (afb. 2). Verschuifbare bladen Vaste kabelboxen worden vaak gecombineerd met verschuifbare bladen. Door het blad naar u toe te trekken wordt de inhoud van de kabelbox bereikbaar (afb. 3).

3

Werkplekken met contactdoosmontageplaat Stekkers kunnen eenvoudig worden ingestoken of eruit getrokken.

6

Overtollige snoerlengten kunnen in de haken van kabelgeleiders worden gehangen.

Indien nodig kunnen ook bladkabelgeleiders deze functie vervullen.

Werkplekken met vaste kabelbox De vaste kabelbox is van boven open, zodat stekkers eenvoudig bereikt kunnen worden. Te lange snoerlengten kunnen in de box worden opgeborgen.

Bladen verschuiven (indien voorzien) 1 Deblokkeer de vergrendeling(en) aan de onderzijde van het blad, door deze 90º te draaien. 2 Schuif het blad naar u toe, zover dat de buffers uit de bladdragers omhoog komen. 3 Druk de buffers weer in en schuif het blad terug. 4 Vergrendel het blad weer.

Snoeren langs de bladrand geleiden De snoeren die aan apparaten zitten, worden om de bladrand geleid en direct in aanwezige kabelgoten gevoerd (afb.4). Indien gewenst kunnen snoeren ook in bladkabeldoorvoeren worden gedrukt, zodat ze aan de haken blijven hangen en niet doorhangen (afb. 5). 4

5

Snoeren ordenen en scheiden in boxen De snoeren in de openklapbare kabelboxen kunnen worden geordend met apart verkrijgbare blauwe kabelscheiders die in de bodem van de box klikken (afb. 6).

6

Werkplekken met openklapbare kabelboxen Voor een goede bereikbaarheid van de inhoud kunnen deze boxen worden opengeklapt. Indien nodig eerst een verrijdbaar ladeblok verwijderen.

Bij tafels die vrij in de ruimte staan, kunnen deze boxen naar de frontzijde van de tafel worden opengedraaid.

Bij tafels die tegen een wand of tegen elkaar staan, worden deze boxen naar de aanzitzijde van de tafel open gedraaid. Ze zijn zo onder het blad bereikbaar.

De kabelbox wordt open gedraaid door de twee knoppen aan de uiteinden van de kabelgoot aan de naar u toe gerichte zijde, gelijktijdig opzij te drukken. De box draait dan vanzelf open.

De kabelbox kan na de wijziging van de aansluiting weer worden dichtgeduwd. Let op dat de knoppen daarbij aan beide zijden weer inklikken.

7

Ladeblokken Er zijn drie typen ladeblokken. De bureauhoge die naast een tafel gebruikt worden en twee typen ladeblokken met wielen die onder een tafel of bureau kunnen worden gereden. Mobiel ladeblok Het mobiele ladeblok met duwbeugel kan probleemloos over grotere afstanden verreden worden, bijvoorbeeld in het geval van wisselwerkplekken (afb. 1). Sleutels Ladeblokken met slot worden afgesloten geleverd. Twee gelijke sleutels zijn bijverpakt in een zwart sleutelzakje. Het verbindingsstripje tussen de sleutels kan worden afgescheurd. Het nummer op de sleutel korrespondeert met het nummer op het slot. Bij nabestellen van sleutels kunt u dit nummer opgeven.

Ladehandgreep Het ladefront kan voorzien zijn van een handgreep over de volle breedte (afb. 2) of van zijgrepen aan beide zijden van de lade (afb. 3). Uittrekbaarheid van laden Laden kunnen enkelvoudig loopwerk hebben, dan kunnen ze niet geheel uit de kast worden getrokken. Telescopische laden kunnen wel geheel uit de kast worden getrokken. Veiligheid Er kan nooit meer dan één lade worden geopend. De andere laden zijn dan geblokkeerd om te voorkomen dat het ladeblok kantelt. De materiaallade (indien aanwezig) boven in een ladeblok kan wel worden geopend, ook al staat een andere lade open.

2

1

Maximale belasting Materiaallade Enkelvoudige lade Telescopische lade

5 kg 20 kg 39 kg

Nooit op een geopende lade gaan staan of zitten.

3

Het mobiele ladeblok verrijden De kast eerst afsluiten om te verhinderen dat de laden tijdens het rijden opengaan. Dit ladeblok kan naar behoefte worden getrokken of geduwd.

8

Slot openen en sluiten De sleutel liggend in de cilinder van het slot steken. De kunststof greep van de sleutel is zo vormgegeven dat hij perfect past tussen duim en wijsvinger.

Om het slot te ontgrendelen de sleutel een hele slag naar rechts draaien.

De bovenste lade met het slotgat kan worden geopend terwijl de sleutel in het slot achterblijft, mits de sleutel niet aan een sleutelbos hangt.

Als u een ladeblok wilt afsluiten moet u er voor zorgen dat alle laden dicht zijn. De sleutel in het slot een hele slag naar links draaien.

4

5

Hangmappenrekken in A4 laden De A4 laden hebben een 30 cm hoog front. De geheel uittrekbare uitvoering van de lade wordt geleverd met twee kunststof A4-hangmappenrekken. Voor het in elkaar zetten zie de bijgeleverde montagehandleiding. Deze rekken kunnen op twee manieren in de lade worden gebruikt: naast elkaar (afb. 4) of achter elkaar (afb. 5). Uw eigen voorkeur is daarbij bepalend. Deze hangmappenrekken kunnen gevuld uit de lade worden genomen.

A6/A7 laden U kunt deze laden naar eigen inzicht indelen in vakken met rechte (afb. 6) of schuine ladeverdelers (afb. 7). De schuine ladeverdelers kunnen in verschillende standen aan elkaar worden vastgezet, waardoor er meer of minder in een lade passen. De instructies voor het verstellen staan aangegeven op de onderzijde van de ladeverdelers.

De enkelvoudige (gedeeltelijk uittrekbare) lade-uitvoering is voorzien van een metalen hangmappenrek waarin A4-hangmappen alleen achter elkaar kunnen worden opgeborgen.

6

Rechte ladeverdelers in een lade plaatsen Beide zijdeeltjes op de gewenste plaats tegen de binnenzijwand van de lade positioneren.

7

Het schotje er van bovenaf tussenschuiven, waardoor het zich verklemt.

9

Bureauhoge jaloeziekast Bij een werkplek kan een jaloeziekast met een (gemiddelde tafel-)hoogte van 72 of 74 cm gebruikt worden (afb. 1). Sleutels Het nummer op de sleutel van de jaloeziekast correspondeert met het nummer op de cilinder van het slot. Bij nabestellen van sleutels moet u dit nummer opgeven. Justeren Jaloeziekasten moeten met de hand of met een Ahrend-justeersleutel waterpas worden gesteld. Alleen dan werken de jaloeziedeur en uittrekframes optimaal.

Openen U kunt de jaloeziekast openen door de sleutel een hele slag (360º) naar rechts te draaien.

10

Maximale belastingen Een jaloeziekast mag maximaal met 39 kg gelijkmatig op het topblad worden belast. De maximaal toelaatbare gewichten in of op interieuraccessoires voldoen ruimschoots aan de minimum eis van DIN 68874. Een legbord in een 80 cm brede jaloeziekast mag maximaal met 39 kg gelijkmatig worden belast. Het hangmappenlegbord met 78 kg. Een hangmappenframe of uittrekbak met niet meer dan 40 kg.

1

Dit betekent dat men niet op de kastbladen, legborden of uittrekframes kan staan of zitten.

Daarna kunt u de jaloezie aan de vertikale greep naar rechts geheel openschuiven. De benodigde hangmappenframes of uittrekbakken kunt u nu uittrekken aan de handgreep.

Sluiten Een eventueel uitgetrokken hangmappenframe moet u eerst geheel in de kast duwen voordat u de jaloezie naar links kunt dichtschuiven. De sleutel een hele slag (360º) naar links draaien.

Justeren De jaloeziekasten kunnen met de stelvoet onder elke hoek van de kast ongeveer 15 mm worden gejusteerd. Dit kan met de hand of met de kast-justeersleutel. De kast gaat omhoog als u de stelvoet met de klok mee draait.

Verhuizen Eerst alle in de kast opgeborden zaken uit de kast verwijderen. De kast moet u met geheel opengeschoven deur verplaatsen, nadat u de deur en alle interieuraccessoires met verhuistape heeft vastgezet.

Interieurs Kasten zullen meestal afgeleverd zijn met een kant en klare interieurindeling die besteld is voor de werkplek. Uittrekbak In een uittrekbak (afb. 3), die 33 cm diep is, kunt u dezelfde accessoires gebruiken als in A6/A7 laden van ladeblokken (zie blz. 9). 3

4

Bij wijziging van de plaats van uittrekframes/-bakken in de kast moeten ook de blokkeringspallen op de blokkeerlijst worden verplaatst i.v.m. de veiligheid. Dit moet door een deskundige monteur worden gedaan (Informatie op montagevoorschriften 14.16.01.0224 en 14.16.01.0225).

Uittrekframes De uittrekframes (afb. 5) zijn zo gemonteerd dat er A4-hangmappen in kunnen worden gehangen. U kunt ze om de 25 mm op elke gewenste hoogte in de kast hangen. Als een uittrekframe vanzelf naar voren komt, staat de kast niet waterpas en moet hij worden nagejusteerd (zie blz. 10).

5

Na aflevering Uittrekframes/-bakken worden geblokkeerd afgeleverd. Om ze voor het eerst uit te kunnen trekken dient de blokkeerlijst naar beneden te worden geduwd. Bij 80 cm brede kasten alleen aan de rechterkant, bij 120 cm breedte: links en rechts.

Legborden voor laterale hangmappen De legborden voor hangmappen hebben aan de vooren achterranden extra richels, waaraan u de laterale hangmappen kunt ophangen (afb. 4). U kunt ze op elke gewenste hoogte in de kast hangen.

Veiligheid Als één uittrekframe uitgetrokken is, kunt u de andere frames niet openen. Zij zijn dan geblokkeerd om te voorkomen dat de kast kantelt. Twee uittrekframes en -bakken kunnen wel gelijktijdig worden geopend. Let dan op het risico van kantelen bij zware belasting van de frames.

Transportklemmetjes kunnen na het plaatsen van de kast worden verwijderd.

Legborden verstellen De legborden kunnen op elke gewenste hoogte in de kast worden gehangen. Voor het aanpassen van de hoogte: de kast geheel openen en het legbord schuin optillen en naar voren uit de kast nemen.

De legbordopleggers draait u vervolgens uit de sleufjes en u hangt ze op de nieuwe gewenste hoogte weer in. Let op dat u ze voor en achter en aan beide zijden op gelijke hoogte hangt. Gebruik hiervoor als referentie de ronde gaatjes naast de sleufjes.

Breng het legbord weer schuin de kast in en leg het over de beide opleggers.

11

Onderhoud

Service

Deze aanwijzingen voor het onderhoud zijn bedoeld voor zowel de professionele schoonmaker als de gebruiker van de werkplek. Gebruik nooit wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum of andere agressieve stoffen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.

Voor verhuizingen of wijzigingen van de werkplek raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier.

Onderhoudsvrije onderdelen De loopwerken van de laden en uittrekframes zijn bij normaal gebruik onderhoudsvrij.

Montage Voor interne diensten van bedrijven zijn op aanvraag montage-instructies beschikbaar. Ahrend code 0160 7460.

Gereedschap Bij Ahrend is een serviceset verkrijgbaar met voor Essa benodigde gereedschappen. Bestelnummer 0160 9714.

Bladen reinigen Normale verontreiniging (koffie, thee, potlood, lippenstift, vingerafdrukken, vet, wateroplosbare lijmen en viltschrijverinkt e.d.) verwijderen met een schone, vochtige doek. Eventueel bij hardnekkiger vlekken wat zachte zeep in het water oplossen en een zachte nylon borstel gebruiken. Oplosmiddelhoudende lak, lijm, nagellak, stempelinkt, ballpointinkt e.d. verwijderen op een organisch oplosmiddel, zoals spiritus.

12

Gefineerde bladen reinigen Indien nodig reinigen met een schone, vochtige doek. Eventueel bij hardnekkiger vlekken wat zachte zeep in het water oplossen.

Kunststof onderdelen reinigen Alle kunststof delen kunt u reinigen met een zachte, eventueel vochtige doek. Hardnekkiger vlekken van lijm, viltstift, ballpoint en dergelijke met lauw water en eventueel wat zachte zeep behandelen. Gelakte metalen onderdelen reinigen Alle gekleurde metalen delen kunt u reinigen met een zachte, eventueel vochtige doek. Hardnekkiger vlekken van lijm, viltstift, ballpointinkt en dergelijke met lauw water met wat zachte zeep behandelen, eventueel met spiritus.

Sloten De efficiënte werking van sloten kan worden bevorderd door een speciaal smeermiddel zuinig in de cilinder te spuiten, bijvoorbeeld Lubrikote.

Ahrend. Always ready for things to come

België/Belgique T 03 2060500 Çeskà Republika T 02 24301250 Deutschland T 06103 3960 España T 93 4882324 Luxembourg T 0352 359125 Nederland T 0413 492200 United Kingdom/Eire T 020 8747 8383 United States T 917 6204888

www.ahrend.com

0160 6458 (15.70.01.008.2) © Ahrend 2003 Printed in the Netherlands

Similar documents