Marquant MCR-1305

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Gebruiksaanwijzing

4 IN 1 AUTO-AUDIOSYSTEM MET DISK/USB/KAART/RADIO EN AANRAAKSCHERM Noot: Elk informatie onderdeel kan veranderd worden zonder bericht vooraf.

1.3 Onderhoud en Reiniging van de Disks Disk Onderhoud 1. Pak de schijf bij de rand vast om deze schoon te houden, raak de speelzijde van de schijf niet aan. 2. Plak geen papier of plakband op de schijf. Als er lijm (of iets gelijkwaardigs) op het oppervlak zit dan moet dit er voor gebruik afgeveegd worden. 3. Stel de schijf niet aan direct zonlicht of dichtbijzijnde warmtebronnen zoals een radiator bloot, en laat een schijf niet in een in de zon geparkeerde auto liggen, waar de temperatuur erg hoog kan oplopen. 4. Doe de schijf terug in de houder na het afspelen, om de temperatuur laag te houden. Schijf Reinigen 1. Veeg voor het afspelen de schijf schoon met een schone doek, veeg vanuit het midden naar de rand. 2. Gebruik geen wasbenzine, verfverdunner, commerciële schoonmaakprodukten of antistatische spray, dit kan het apparaat beschadigen.

Goed

Fout

Goed

Fout

Fig.1

Fig.2

Fig.3

1.4 Informatie over de batterijen van de Afstandsbediening Batterij van de Afstandsbediening vervangen: 1. Trek, alvorens de afstandsbediening voor het eerst te gebruiken het plastic lipje uit de afstandsbediening zoals aangegeven met de pijl.(zie fig.1) 2. Druk het schuifbare klepje in de richting van de A-pijl (Zie fig.2), en trek dan de batterijhouder uit de afstandsbediening zoals aangegeven door de B-pijl (zie fig.2). 3. Vervang de oude batterij door een nieuwe met de (+) pool aan de bovenzijde. (Zie fig.3). 4. Schuif de batterijhouder weer terug in de afstandsbediening (Zie fig.3). Opmerking over de Batterij van de Afstandsbediening: 1. Onjuist gebruik van de batterij kan oververhitting of een explosie veroorzaken, resulterend in verwondingen of brand. 2. Batterijlekkage kan de afstandsbediening beschadigen (Levensduur batterij: 6 maanden bij normaal gebruik bij kamertemperatuur). 3. Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij. 4. Gooi de batterij niet in een vuur. 5. Houd kinderen uit de buurt van de batterij om ongelukken te voorkomen.

4

1.5 Beschrijving afstandsbediening

1. TILT KNOP 2. MENU KNOP 3. POWER KNOP 4. ^ KNOP 5. >>I KNOP 6. > KNOP 7. I<< KNOP 8. v KNOP 9. SEL KNOP 10. PLAY/PAUSE KNOP 11. NUMMERKNOPPEN (0-10, +10, -10) 12. 10+/PTY KNOP 13. SETUP KNOP 14. MODE KNOP 15. APS KNOP

16 SEARCH KNOP 17. RDM KNOP 18. RPT KNOP 19 SUBTITLE KNOP 20. TITLE/PBC KNOP 21. ANGLE/ST KNOP 22. ZOOM KNOP 23. AUDIO KNOP 24. CLK KNOP 25 A-B KNOP 26. INT KNOP 27. EQ KNOP 28. LOC/SLOW-FWD KNOP

5

29. MUTE KNOP 30. STOP KNOP 31. VOLUME- KNOP 32. < KNOP 33. OK KNOP 34. VOLUME+ KNOP 35. BAND en P/N KNOP 36. PROG KNOP 37. OSD KNOP 38. LOUD KNOP 39. STEP KNOP 40. TA KNOP 41. AF KNOP

1.6 De Plaats en Benaming van de Bedieningselementen op het apparaat

Het Voorpaneel

De Voorzijde na het verwijderen van het voorpaneel

1. AAN/UIT/MUTE toets en VOL knop 2. OPEN toets 3. REL toets 4. AUX IN aansluiting 5. Disk Slede 6. USB Aansluiting 7. SD/MMC Kaartsleuf 8. MODE toets 9. AFSPEEL/PAUZE toets.

10/11. >>|/ |<< toetsen 12. BEVESTIG knop en toets 13. DISP toets 14. UITWERP toets 15. RESET toets 16. Klein LCD Scherm 17. Infrarood Sensor 18. UP toets (op scherm) 19. DOWN toets(op scherm)

6

1.7 Beschrijving Kabelaansluitingen Beschrijving Kabelaansluitingen

Rechter in/uitgang andere snoeren Linker in/uitgang andere snoeren

Aansluiting Radio Antenne

Bevestigingsschroef

Vrouwelijke connector

Opmerking: Verbind het clipeinde van een door de fabrikant geleverde aardedraad aan de bevestigingsschroef, en verbind het andere eind van de aardedraad met de negatieve pool van de accu. Het beeld op het scherm kan anders flikkeren. Beschrijving Bedrading Connector BEDRADING CONNECTOR BEDRADING STEKKER

ISO CONNECTOR GEEL GEHEUGEN B+ ZWART(AARDE) START SCHAKELAAR ROOD BLAUW

GEZEKER DE FILTER DOOS 1A & 15A ZEKERIN GEN

WOOFER UITGANG(optioneel) GROEN ZWART

AUTO ANT

VOOR

WIT

LINKS

WIT/ ZWART

SP ACHTER

ROOD R

VOOR RCA UITGANG

GRIJS

GROEN

GRIJS/ ZWART

RECHTS

PAARS

SP ACHTER

PAARS/ ZWART

GROEN / ZWART

WIT L VOOR

OPMERKINGEN: 1. Gebruik alleen luidsprekers met een impedantie van 4 ohm. 2. Zorg ervoor dat de blauwe auto-antennekabel met geen enkele aardedraad contact maakt. Beschrijving Andere Bedrading UIT/INGANG ANDERE DRADEN

UIT/INGANG ANDERE DRADEN

GRIJS ACHTER RCA LINE

ROOD R WIT L

GEEL GEEL GEEL

GRIJS

WIT

VIDEO UITGANGEN

ZWART ACHTERUIT CAMERA

ACHTERUIT LINE GROEN

PARKEER LINE

Links Rechts Beschrijving Aansluiting Handremkabel op Handremsysteem van de auto Handrem Handremkabel (Groen)

Handremschakelaar (binnenin de auto)

Naar carrosserie of chassis van de auto

OPMERKING: na het verbinden van de Handremkabel werkt de video op het kleine scherm van het voorpaneel alleen met stilstaande auto. 7

1.8 INSTALLATIE APPARAAT INSTALLATIE MANIER

METALEN STRIP

HET APPARAAT WORDT MET ANTIDIEFSTALSLEDE GEINSTALLEERD. HET CHASSIS VAN HET APPARAAT BEVAT EEN METALEN SLEDE. SLUIT AUB EERST DE STROOM, LUIDSPREKERS EN ANTENNE VOLGENS DE HANDLEIDING AAN EN MONTEER DAN DE METALEN SLEDE ALS VOLGT IN DE AUTO. KIES HET JUISTE GEREEDSCHAP OM DE METALEN SCHUIFBARE BEHUIZING TE MONTEREN

OM DE ANTIDIEFSTAL MOGELIJKHEDEN VOLLEDIG TE BENUTTEN DIENT DE METALEN BEUGEL GEMONTEERD TE WORDEN AAN HET CHASSIS VAN DE AUTO.

CHASSIS UNIT INSTRUMENTENPANEEL PLASTIC OMHULSEL METALEN SCHUIFBARE BEHUIZING

STEEK DE LINKER EN RECHTER SLEUTELPLATEN IN DE JUISTE POSITIE VAN DE 2 ZIJDEN VAN HET CHASSIS OM HET CHASSIS UIT DE METALEN SCHUIFBARE BEHUIZING TE TREKKEN.

VOORPANEEL

OPMERKING RESET OPENING: ALS SOMMIGE TOETSEN NIET WERKEN, OF HET SCHERM WERKT NIET GOED, OF HET GELUID IS VERVORMD, DRUK DAN OP RESET DOOR EEN NAALD OF IETS DERGELIJKS IN DE OPENING TE STEKEN. .

OM HET VOORPANEEL WEER TERUG TE PLAATSEN OP HET APPARAAT DIENT EERST DE LINKERZIJDE GEPLAATST TE WORDEN, DRUK DAARNA DE RECHTERZIJDE IN HET APPARAAT TOT EEN KLIK HOORBAAR IS.

OM HET VOORPANEEL TE VERWIJDEREN DRUKT U OP DE KNOP OM HET FRONPANEEL LOS TE MAKEN VAN HET APPARAAT, SCHUIF HET VERVOLGENS EERST NAAR RECHTS EN DAN NAAR LINKS OM HET TE VERWIJDEREN.

8

2. Algemeen Gebruik 1. Het apparaat aan/uitzetten Als het apparaat uit staat, druk dan kort op de AAN/UIT toets om het in te schakelen. Als het apparaat aan staat, druk dan lang op de AAN/UIT toets op het voorpaneel of druk kort op de AAN/UIT toets op de afstandsbediening om het uit te schakelen. 2. Om het scherm van het Auto Audiosysteem uit of in het chassis te schuiven Met een druk op de OPEN toets kan het scherm van het Auto Audiosysteem uit of in het chassis geschoven worden. 3. Het kiezen van de optimale hoek van het scherm van het Auto Audiosysteem Om de optimale hoek van het scherm van het Auto Audiosysteem te kiezen drukt u op de OMLAAG/OMHOOG toets op het scherm of op de ANG toets op de afstandsbediening.. 4. Het kiezen van de mode Druk op de MODE toets om te kiezen tussen RADIO, DISC (na het invoeren van een disk), USB(Na het invoeren van een USB-stick), Card(Na het invoeren van een geheugenkaart) of AUX mode. Tik tijdens het afspelen op het icoon na het opvragen van het toetsenbord om het Mode Menu op te roepen, zoals rechts is weergegeven. Tik dan een icoon om de gewenste mode te kiezen. Mode Menu 5. Het geluidsniveau regelen Draai aan de VOL knop op het voorpaneel of druk op de + of – knop op de afstandsbediening om direct het volumeniveau te regelen. 6. Het geluid dempen Druk op de MUTE toets op de afstandsbediening om de MUTE mode in/uit te schakelen. Een korte druk op de AAN/UIT toets op het voorpaneel kan ook de MUTE mode in/uitschakelen. 7. De tijd weergeven en aanpassen Druk op de CLK of DISP toets om de tijd weer te geven op het scherm op het voorpaneel. Een lange druk op de CLK of DISP toets verandert de kleur van het uur, draai daarna aan de VOL knop op het voorpaneel of druk op de + of - toets op de afstandsbediening om het uur in te stellen; druk dan kort op de CLK of DISP of SEL toets en de kleur van de minuten verandert, draai daarna aan de VOL knop op het voorpaneel of druk op de + of - toets op de afstandsbediening om de minuten in te stellen. Na het terugschruiven van het scherm in het chassis, toont een druk op de DISP toets de klok op het scherm. 8. Het kiezen van de gewenste EQ mode Druk op de EQ toets op de afstandsbediening om één van de vooringestelde equalizer-curves te kiezen: POP, ROCK, CLAS, FLAT. De klank van het geluid wordt gewijzigd. 9. LOUD mode in- of uitschakelen Druk op de LOUD toets om de LOUD mode in- of uit te schakelen. Het inschakelen van de LOUD mode, vergroot het bas-effect als bas alleen niet voldoende is. 10. Het voorpaneel verwijderen en de speler resetten Als het LCD scherm niet goed werkt of sommige toetsen werken niet of het geluid is vervormd, druk dan op de REL toets op het voorpaneel om het voorpaneel los te maken en schuif het eerst rechts en dan links om het te verwijderen, activeer dan de TERUGSTELLING toets om het standaardprogramma te herstellen.

9

11. Algemene instellingen Om de algemene instellingen te wijzigen dient eerst het Mode Menu icoon in te worden opgeroepen, als in stap 2, tik daarna op het het Mode Menu om het GENERAL SETUP scherm te tonen (rechts). Selecteer in dit scherm CLOCK SET, RDS MODE, OSD LANG, RADIO FREQ of SENSE SET aan de linkerkant door er op te klikken, stel vervolgens in door op de bijbehorende icoonen te tikken. * SENSE SET wordt gebruikt om de gevoeligheid van het zenderzoeken in te stellen. Als u dit aanklikt wordt om een ALGEMENE INSTELLINGEN wachtwoord gevraagd. Het wachtwoord is 191713, na het invoeren hiervan kunt u de instelling doen. 12. Kalibratie uitvoeren Om het Kalibratie menu op te roepen tijdens het afspelen drukt u eerst tweemaal op de STOP toets, dan op de ZOOM toets, en tenslotte op de ^, v, < en > toetsen. Op dit scherm kunt u de kalibratie uitvoeren door precies op het kruis te klikken.

3. Radio Gebruik 1. RADIO mode oproepen Als u de MODE toets of het Mode Menu gebruikt om de RADIO mode te kiezen dan wordt het RADIO scherm getoond (rechts). Op het RADIO scherm, opent een klik op het icoon het Mode Menu; een klik op het icoon schakelt het TFT scherm in of uit; een klik op het icoon toont het AUDIO & VIDEO SETUP scherm (rechts); de overige iconen zijn dezelfde als op het voorpaneel of op de afstandsbediening.

RADIO scherm

Op het AUDIO & VIDEO SETUP scherm, kunnen VOLUME, TREBLE, BASS, BALANCE, FADER, BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR en HUE ingesteld worden; u kunt hier ook DBAS, MBP of LOUD in- of uitschakelen; u kunt ook de gewenste transparentie AUDIO& VIDEO SETUP scherm (voor STD) en EQ mode(voor EQ) instellen; klikken op het icoon brengt u terug naar het vorige scherm. 2. BAND KNOP Druk, in de RADIO modus, op de BAND knop op de afstandsbediening of op het voorpaneel om uw gewenste radio bandkeuze te selecteren: FM1, FM2, FM3, AM1 en AM2. Het woord dat staat voor de geselecteerde bandkeuze zal op de kleine monitor van het voorpaneel worden getoond. 3. TUNE/SEEK UP/DOWN KNOPPEN In de RADIO modus: 1) Druk lang op de UP/DN knop op het voorpaneel of op de >>|/ |<< knop op de afstandsbediening om automatisch omhoog/omlaag te zoeken naar een beschikbaar station op de huidige frequentie. 2) Druk kort op de UP/DN knop op het voorpaneel of op de >>| / |<< knop op de afstandsbediening om handmatig stap voor stap omhoog of omlaag naar uw gewenste station op de huidige frequentie te zoeken. 4. APS KNOP In de RADIO modus: 1) Als de APS of A.P toets lang wordt ingedrukt zoekt de radio vanaf de laagste frequentie en controleert 10

de signaalsterkte tot het eind van de band. Vervolgens worden de sterkste 6 zenders ingesteld als de corresponderende nummers in het geheugen. De autozoek-functie slaat automatisch de sterkste zenders in het geheugen op. Als de autozoek-functie gereed is wordt ieder vastgelegd station 5 seconden gescanned na een korte druk op de APS of de A.P toets. Nadat het zoeken is afgerond wordt automatisch op M1 afgestemd.(Er kunnen in totaal 3x6 zenders voor FM en 2x6 zenders voor AM worden opgeslagen). 2) Na een korte druk op de APS of A.P toets op het voorpaneel of de afstandsbediening scant de radio 5 seconden lang elke ingestelde zender voor FM en AM vanaf M1. Na een volledige scan wordt weer op M1 afgestemd. OPMERKING: Voor de FM band worden FM1, FM2 en FM3 één voor één gecontroleerd; Voor de AM band worden AM1 en AM2 één voor één gecontroleerd. 5. VOORINGESTELDE ZENDERS [ 1-6 ] TOETSEN In RADIO mode: 1) Om de huidige frequentie op de huidige band te onthouden kunt u lang op één van de zes voorinstellingsknoppen op de afstandsbediening drukken (1-6) of draaien aan de nummer knop en deze lang indrukken. 2) Om de onthouden locatie op de huidige band op te roepen kunt u op één van de voorinstellingsknoppen op de afstandsbediening drukken [1-6] of draaien aan de nummer knop en deze lang indrukken. 6. STEREO/MONO KNOP Druk op de ST knop op de afstandsbediening om de STEREO of MONO geluidsmodus voor de FM golflengte te selecteren. 7. LOC KNOP 1) Controleer, als het signaal van het radiostation erg zwak is en het ontvangsteffect tijdens het afstemmen slecht is in de RADIO modus, of het woord LOC op het LCD scherm staat. Druk, als het woord LOC op het LCD scherm staat, op deze knop om de LOC functie uit te zetten en stem dan weer af voor het radiostation; 2) Druk, in de RADIO modus als het signaal van het radiostation te sterk is waardoor er storing op het ontvangsteffect tijdens het afstemmen ontstaat, op die knop om de LOC functie aan te zetten. Het woord LOC wordt op het scherm getoond. Stem vervolgens weer af voor het radiostation. 8. PTY (PROGRAMMA TYPE) KNOP Druk kort op de PTY toets om één van de volgende modes te kiezen: PTY MUSIC groep- - PTY SPEECH groep – OFF Als de PTY groep is ingeschakeld, druk dan op de VOL+ of VOL- toets op de afstandsbediening of draai aan de VOL knop op het voorpaneel om één van de PTY programma’s te kiezen: <---> NIEUWS <---> ZAKEN <---> INFO <---> SPORT <---> ONDERWIJS <---> DRAMA <---> CULTUUR <---> WETENSCHAP <---> ALLERLEI <---> WEER <- --> FINANCIEN <---> KINDEREN <---> SOCIAAL <---> GODSDIENST <---> TELEFONEREN <---> REIZEN <---> VRIJE TIJD <---> DOCUMENT <---> GEEN PTY <---> POP M <---> ROCK M <---> EASY M <---> LIGHT M <---> CLASSICS <---> ANDERE M <---> JAZZ <---> COUNTRY <---> NATION M <---> OLDIES <---> FOLK M <--> Als de PTY groep is ingeschakeld, kan een druk op de 6 nummer toetsen ook een PTY programma kiezen, zoals hierboven beschreven. Na het kiezen van één van de PTY programma’s, wordt SEEK PTY getoond en wordt automatisch gezocht 11

naar een zender van het PTY programma. Als er geen zender van het PTY programma aanwezig is wordt PTY NONE getoond en wordt weer op de normale zender afgestemd. 9. AF [ALTERNATIEVE FREQUENTIES] KNOP Als er kort op de AF knop wordt gedrukt dan is de AF schakelmodus geselecteerd en wordt de status van de AF schakelmodus door het AF segment op het scherm getoond. Segment uit: AF schakelmodus is uit. Segment aan: AF schakelmodus is aan en heeft RDS informatie. Segment knipperen: AF schakelmodus is aan maar de RDS informatie is nog niet ontvangen. De radio controleert, als de AF schakelmodus geselecteerd is, continu de signaalsterkte van de AF. De interval van de controletijd van elke AF is afhankelijk van de signaalsterkte van het huidige station. Dit kan variëren van een paar minuten voor een sterk station tot een paar seconden voor een zwak station. Elke keer dat een nieuwe AF sterker is dan het huidige station schakelt het voor een korte tijd over naar die frequentie en NEW FREQUENCY wordt 1-2 seconden getoond. Aangezien de demptijd van het AF schakelen of de controletijd erg kort is, is het in het geval van een normaal programma onhoorbaar (Als AF op het LCD scherm knippert zal het zoeken naar een sterker RDS station. Als AF en TP op het LCD scherm knipperen kan het alleen naar een verkeersinformatiestation zoeken). Als in de FM modus AF aan is, kan alleen de ZOEK, (SCAN), AUTO-MEMORY functie ontvangen en het RDS programma opslaan. 10. TA [VERKEERSINFORMATIE] KNOP Druk kort op de TA knop om de TA zoekmodus aan te zetten. Als er verkeersinformatie wordt uitgezonden: 1) Het zal als de unit in de Schijf Afspeelmodus is, tijdelijk naar de radiomodus overschakelen. 2) Tijdelijk overschakelen naar een EON gerelateerd station als EON een verkeersinformatieprogramma ontdekt op dat andere programma. TA en TP zullen op het LCD scherm worden getoond * TA onderbrekingsfunctie: De huidige verkeersinformatie wordt geannuleerd door kort op de TA knop te drukken. * De ZOEK, (SCAN), AUTO MEMORY functie kunnen als de TA aan is alleen ontvangen of opslaan als de identificatiecode van het verkeersprogramma ontvangen is.

4. Disc, USB, en MMC/SD Kaart Gebruik 4.1 Invoeren/uitwerpen disc, USB of Kaart Doe een schijf in de slede om bestanden op de schijf af te spelen, het afspelen begint automatisch. Druk op de EJECT toets om de schijf uit te werpen, u kunt dan de schijf verwijderen uit de slede. Om bestanden op een geheugenkaart af te spelen drukt u eerst op de REL toets om het voorpaneel los te maken en vervolgens te verwijderen, doe dan een geheugenkaart in de SD/MMC kaartsleuf, de root folder wordt getoond en het afspelen begint met het eerste nummer. * Om de kaart uit de sleuf te verwijderen dient u deze eerst in te drukken en vervolgens uit te nemen.

12

Om bestanden van een USB-stick af te spelen steekt u eerst kleine stekker van de USB-kabel in de USB aansluiting en vervolgens de USB-stick in de grote stekker van de USB kabel. Het afspelen begint automatisch. Om de USB-stick te verwijderen drukt u eerst tweemaal op de STOP toets en verwijdert dan de USB-kabel en de USB-stick. Opmerking: Als de schijf of USB-stick folders bevat (voor MP3/WMA/MP4/JPEG bestanden), dan wordt eerst een folder overzicht getoond (rechts). Onderaan de lijst is het icoon voor audio

Root scherm voor MP3/WMA/MP4/JPEG

bestanden; het icoon is voor afbeeldingen; het icoon is voor Video bestanden. Als geen van deze 3 soorten bestanden aanwezig is, dan kan geen van de iconen gekozen worden. Opmerkingen: Tijdens het afspelen kan op het icoon in de root worden geklikt (voor MP3/WMA/MP4/JPEG) of ergens anders op het scherm (voor CD/VCD/DVD/MP4/JPEG) dan wordt het toetsenbord getoond. : Het Mode Menu wordt getoond. : Identiek aan de corresponderende toetsen op de afstandsbediening.(voor MP3/WMA/MP4/JPEG) : Identiek aan de corresponderende toets op de Afstandsbediening.(voor MP3/WMA/MP4/JPEG) : Identiek aan de corresponderende toets op de Afstandsbediening of op het voorpaneel. : Identiek aan de TITLE toets op de Afstandsbediening (alleen beschikbaar voor DVD). : Stopt het afspelen en toont de bestandenlijst.(alleen beschikbaar voor MP4/JPEG) : Speelt het vorige of volgende nummer/hoofdstuk af. : Voor het snel achteruit of vooruit spoelen. : Hierop klikken opent het AUDIO scherm van het SET Menu (rechts). In dit scherm kunt u de niveau’s van VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE en FADER instellen; kunt u LOUD, DBAS en MBP in/uitschakelen; en kunt u de gewenste EQ mode kiezen. Door op het

*

13

Toetsenbord scherm-1

Toetsenbord scherm-2

SET Menu-1

icoontje te klikken, opent u de TFT VIDEO

interface van het Instellingsmenu, zoals hier rechts afgebeeld. In dit scherm kunt u de niveau’s van BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR en HUE instellen; u kunt ook de Transparantie instellen door te klikken op USER, STDY , BRIG, SOFT en SHAR. Klikken op het EXIT icoon verlaat het SET Menu. SET icoon = SEL toets :Hierop klikken werpt de schijf uit.

SET Menu-2

4.2 Afspelen Pauzeren Tijdens het afspelen van DVD/VCD/CD/MP3/WMA drukt u op de PAUZE toets op de IR afstandsbediening het afspelen te pauzeren, druk op de START toets om het afspelen weer te starten. 4.3 Afspelen Stoppen Tijdens het afspelen van DVD/VCD/MP3/WMA/CD drukt u eenmaal op de STOP toets opm het afspelen te pauzeren, druk dan op de START toets om het afspelen weer te starten; druk tweemaal op de STOP toets om het afspelen volledig te stoppen, druk dan op de START toets om het afspelen te hervatten vanaf het eerste nummer/hoofdstuk. 4.4 Selecteren Hoofdstuk/Nummer met de >>|/ |<< Toets Druk op de >>| / |<< toets tijdens het afspelen om het volgende hoofdstuk/nummer af te spelen. Opmerking: Druk meerdere malen op de >>|/|<< toets om meerdere hoofdstukken/nummers vooruit te springen. 4.5 Selecteren Hoofdstuk/Nummer met de Nummertoetsen Druk tijdens het afspelen van DVD/VCD(PBC OFF)/MP3/WMA/CD op één van de 1~9 en de 0/10 nummertoetsen om direct het 1e t/m het 10e hoofdstuk/nummer af te spelen (de 0/10 toets wordt gebruikt als de 10-toets). Als u een track/hoofdstuk wilt afspelen waarvan het nummer hoger is dan 10 gebruik dan de 10+, 1~9 en de 0/10 knop. Voorbeeld 1, om de 13e track/hoofdstuk af te spelen drukt u eerst één keer op de 10+ knop en daarna op de 3 knop. Voorbeeld 2, om de 34e track/hoofdstuk af te spelen drukt u eerst drie keer op de 10+ knop en daarna op de 4 knop (de 0/10 knop wordt gebruikt als de 0 knop) Noot: Als u lang op de +10 of op de -10 knop drukt, worden de volgende 10 of de vorige 10 hoofdstukken/tracks afgespeeld (alleen voor MP3/WMA). 4.6 Hoofdstuk/Track selecteren met het Hoofd/PBC Menu (als de schijf een hoofd/PBC menu heeft) Tijdens het afspelen van een DVD 1. Druk op de TITLE knop op de afstandsbediening om de titellijst te tonen.

14

2. Druk op de pijltjesknoppen op uw gewenste titel te selecteren en druk vervolgens op de OK of de PLAY knop om het hoofdmenu van de geselecteerde titel te openen. 3. Druk op de pijltjesknoppen om uw gewenste hoofdstuk te selecteren en druk tenslotte op de OK of de PLAY knop om het geselecteerde hoofdstuk af te spelen. Tijdens het afspelen op de MENU knop drukken toont meteen het hoofdmenu van de titel die afgespeeld wordt. In de VCD modus 1. Het zal als de PCB functie aangezet wordt afspelen vanaf het begin van de schijf totdat het het PBC menu toont op het TV scherm. Dit gebeurd alleen als de schijf een PBC menu heeft. 2. Druk op de nummerknoppen om de track die u wilt afspelen te selecteren. In MP3/WMA-modus 1. Het hoofdmenu wordt de hele tijd op het monitorscherm getoond (en de TITLE of MENU knop is niet beschikbaar). 2. Druk op de richtingsknoppen om de gewenste MAP te selecteren en druk dan op de OK of PLAY knop om de MAP te openen. Druk op de richtingsknoppen om het gewenste bestand te selecteren, en druk op OK om het geselecteerde bestand af te spelen. In de CD-modus zijn de TITLE, PBC en MENU knoppen niet beschikbaar. * In DVD/MP3/WMA mode, als de bestandenlijst op het LCD scherm zichtbaar is, draait u aan de ENTER knop om het gewenste hoofdstuk/nummer of map/bestand te kiezen, druk op de knop om af te spelen of te openen. 4.7 Snel Afspelen Druk tijdens normaal afspelen lang op de UP/DN toets op het voorpaneel of continu op de >>|/|<< toets op de afstandsbediening om snel achteruit of vooruit te spoelen met snelheden: x2, x4, x8, x20, normaal. Druk tijdens versneld afspelen op de PLAY knop om het normale afspelen te hervatten. 4.8 Afspelen in Slowmotion Druk tijdens normaal afspelen op de SLOW_FWD knop om de Slowmotionfunctie in werking te zetten. Met elke volgende druk op de SLOW_FWD knop neemt de afspeelsnelheid af. De snelheidniveaus in Slowmotion zijn als volgt: x1/2, x1/3, x1/4, x1/5, x1/6, x1/7 en normaal.

15

Druk tijdens slowmotion op de PLAY knop om het normale afspelen te hervatten. Deze functie is alleen bij video te gebruiken. 4.9 Afspelen met stilstaand beeld Druk als de unit een DVD/MP4/VCD schijf afspeelt achtereenvolgend op de STEP knop om het stilstaande beeld te stap voor stapvoorwaarts te laten gaan. Druk op de PLAY knop om het normale afspelen te hervatten. 4.10 Herhaaldelijk Afspelen 4.10.1 EEN/ALLES Herhalen 1. In DVD afspeelmodus: Druk op de RPT toets om REP CHAPTER, REP TITLE, REP ALL of REP OFF te selecteren. 2. In VCD(PBC UIT)/CD afspeelmodus: Druk op de RPT toets om REP ONE, REP ALL of OFF te selecteren. Wanneer u een VCD disk afspeelt met de PBC UIT, dan is de RPT toets niet beschikbaar. 3. In MP3/WMA afspeelmodus: Druk op de RPT toets om REP ONE, REP DIR, REP ALL of OFF te selecteren. 4.10.2 Herhaal A-B Druk op de A-B knop als u een specifiek onderdeel dat u definieert wenst te herhalen: 1. Druk op punt (A), waar u wenst dat het herhaalonderdeel start, op de A-B knop. Druk op punt (B), waar u wenst dat het herhaalonderdeel stopt, weer op de A-B knop. Hierna zal het, het onderdeel, herhaaldelijk afspelen. 2. Druk voor de derde keer op de A-B knop om de herhaalmodus A-B te annuleren en het normale afspelen te hervatten. Noot: Tijdens het afspelen van een VCD/MP3/WMA/CD moeten de punten A en B zich in dezelfde track bevinden. Tijdens het afspelen van een DVD kunnen de punten A en B uit verschillende hoofdstukken geselecteerd worden.

16

4.11 Afspelen in Scan Mode 1. Tijdens het afspelen van een VCD (PBC OFF)/CD, speelt een druk op de INT toets de voorgaande 15 seconden van ieder nummer op de schijf. Druk nogmaals op de INT toets om weer normaal af te spelen. 2. Tijdens het afspelen van DVD/MP3/WMA is de INT toets niet beschikbaar. 4.12 Afspelen van een bepaald hoofdstuk/nummer of een bepaalde tijd 1. Tijdens het afspelen van een DVD drukt u op de SEARCH toets om een scherm te openen en titel te kiezen, gebruik dan de nummertoetsen om het nummer van de titel in te voeren; gebruik de pijltjestoetsen om hoofdstuk te kiezen, en gebruik dan de nummertoetsen om het nummer van het hoofdstuk in te voeren; u kunt ook de pijltjestoetsen gebruiken om tijd te kiezen, gebruik dan de nummertoetsen om de gewenste speeltijd in te voeren; druk tenslotte op de OK of START toets om het gekozen hoofdstuk op de gewenste tijd af te spelen. 2. Tijdens het afspelen van VCD/MP3/WMA/CD drukt u op de SEARCH toets om een scherm te openen en nummer te kiezen, gebruik dan de nummertoetsen om het nummer in te voeren; u kunt ook de pijltjestoetsen gebruiken om tijd te kiezen, gebruik dan de nummertoetsen om de gewenste speeltijd in te voeren; druk tenslotte op de OK of START toets om het gekozen hoofdstuk op de gewenste tijd af te spelen. 4.13 Willekeurig Afspelen Tijdens het afspelen van een DVD/VCD (PBC OFF)/MP3/WMA/CD drukt u op de RDM toets om te schakelen tussen RANDOM (ON)/RANDOM OFF. In RANDOM (ON) mode zullen willekeurige nummers worden afgespeeld. 4.14 Afspelen met Alternatieve Kijkhoek 1. Tijdens het afspelen van VCD/MP3/WMA/CD is de CAMERAHOEK toets op de IR afstandsbediening niet beschikbaar. 2. Tijdens het afspelen van een DVD, drukt u herhaaldelijk op de CAMERAHOEK toets op de IR afstandsbediening om een andere kijkhoek te kiezen.(Deze functie werkt alleen voor DVD’s met de CAMERAHOEK functie) 4.15 Afspelen in Zoom Mode Tijden het afspelen in video/afbeelding mode drukt u continu op de ZOOM toets om een bepaald deel van de afbeeldingen op het scherm te vergroten, met deze factoren:

17

ZOOMx2,ZOOMx3,ZOOMx4,ZOOMx1/2,ZOOMx1/3,ZOOMx1/4,ZOOM OFF. Druk op één van de ^/v/>/< toetsen om het te vergroten gebied te selecteren. 4.16 Wijzigen van de ondertitel taal Tijdens het afspelen van een DVD drukt u herhaaldelijk op de SUBTITLE toets om de taal van de ondertites te kiezen of ondertiteling uit te schakelen.(afhankelijk van de DVD.) Tijdens het afspelen van VCD/MP3/WMA/CD is deze toets niet beschikbaar. 4.17 Wijzigen van de audio taal 1. Tijdens het afspelen van een DVD drukt u herhaaldelijk op de AUDIO toets op de IR afstandsbediening om de gewenste taal te kiezen. (afhankelijk van de DVD) 2. Tijdens het afspelen van een VCD drukt u herhaaldelijk op de AUDIO toets om voor het geluid te kiezen uit MONO L, MONO R, MIX MONO en Stereo, geen taalfunctie. 3. Tijdens het afspelen van CD/WMA/MP3 is de AUDIO toets niet beschikbaar. 4.18 Wijzigen van het videosignaal-systeem Tijdens het afspelen van een DVD/VCD drukt u herhaaldelijk op de BAND(P/N) toets op het voorpaneel of op de afstandsbediening om het VIDEOSIGNAAL-SYSTEEM te kiezen. 4.19 De Afspeelstatus bekijken 1. Tijdens het afspelen van een DVD, drukt u herhaaldelijk op de OSD toets op de afstandsbediening om de afspeelstatus in/uit te schakelen. Wanneer de afspeelstatus wordt weergegeven, zal er informatie worden weergegeven zoals: het volgnummer van de gespeelde titel, het volgnummer van het afgespeelde hoofdstuk, de verstreken tijd van het afgespeelde hoofdstuk, de overgebleven tijd van het gespeelde hoofdstuk, de verstreken tijd van de actueel gespeelde titel, de overgebleven tijd van de actueel gespeelde titel, etc. 2. Tijdens het afspelen van een VCD/CD drukt u herhaaldelijk op de OSD toets op de afstandsbediening om de afspeelstatus in/uit te schakelen. Wanneer deze aan is, zal het de informatie weergeven zoals: het volgnummer van het gespeelde nummer, de verstreken tijd van het gespeelde nummer, de overgebleven tijd van het gespeelde nummer, de versterken tijd van de hele schijf, de resterende tijd van de hele schijf. 3. Tijdens het afspelen van MP3/WMA drukt u herhaaldelijk op de OSD toets op de afstandsbediening om de afspeelstatus in/uit te schakelen. Wanneer de weergavestatus aan staat, wordt de informatie als volgt weergegeven: het serienummer van het huidige nummer, de verstreken tijd van het huidige nummer, de resterende tijd van het huidige nummer.

18

4.20 Afspelen Programmeren Dit laat toe dat je de volgorde van afspelen zelf bepaald voor nummers en hoofdstukken voor DVD/VCD/MP3/WMA/CD schijven. 1. Tijdens het afspelen, druk op de PROG knop om het programmeer scherm binnen te gaan: voor DVD

voor VCD/MP3/WMA/CD

2. Gebruik de pijltjes knoppen om de cursor naar de gewenste plaats te brengen om het juiste nummer in te geven. 3. Gebruik de numerieke knoppen om een gewenst nummer in te voeren van het nummer/hoofdstuk/titel in de gewenste volgorde. 4. Gebruik de pijltjes knoppen om de cursor naar het gewenste item te verplaatsten om af te spelen, dan druk op de OK knop om het geprogrammeerde titel/hoofdstuk/nummer af te spelen in geprogrammeerde volgorde; door slechts de PLAY knop in te drukken worden ook slechts de geprogrammeerde titels/hoofdstukken/nummers afgespeeld in geprogrammeerde volgorde. * Om het geprogrammeerd afspelen te stoppen, druk dan eerst op de STOP knop en daarna de PLAY knop om het gewone afspelen te starten; of druk weer twee keer op de PROG-knop. * Om alle geprogrammeerde nummers dien je de cursor naar “Wissen” te verplaatsen en druk dan op OK. * Om de geprogrammeerde volgorde te veranderen verplaats de cursor naar het item welke je wilt wijzigen en voer een nieuw nummer in. * Tijdens het afspelen van VCD, en de stand is “PBC ON” modus, en tegelijkertijd wordt de modus voor afspelen ingevoerd, zal de PBC modus worden uitgeschakeld. 4.21 Weergeven van AFBEELDINGEN 1. Het bestandsmenu wordt weergegeven op het scherm als op AFBEELDINGEN mode wordt overgeschakeld. In het hoofdmenu is het linker bestandstype-icoon voor MP3/WMA-bestanden; het middelste bestandstype-icoon is voor JPEG-bestanden; het rechter bestandstype-icoon is voor VIDEO-bestanden. Als één van deze 3 bestandstypen niet beschikbaar is, kunt u de cursor niet op dat bestandstype-icoon zetten. 2. Bij het weergeven van het hoofdmenu, druk op de pijltjes knoppen om het de gewenste MAP te selecteren, bestand of bestanden rij icoon, druk dan op de OK of PLAY knop om de MAP te openen, of om het bestand af te spelen, of alleen dit type bestanden af te spelen. Bij het weergeven van het hoofdmenu kunt u ook de numerieke knoppen gebruiken om het volgnummer van het bestand in te typen en af te spelen. Wanneer u het JPEG bestandsicoon selecteert, knop dan de ^ of > knop om de eerste JPEG bestand te selecteren, daarna druk de v knop om het gewenste JPEG bestand te selecteren, druk als laatste de OK of PLAY/PAUSE knop om de JPEG bestand weer te geven op het volle scherm.

19

3. Druk tijdens de weergave van JPEG-bestanden op één van de >/: 90 graden rechtsom; <: 90 graden linksom; ^:OMHOOG <--> OMLAAG; v: LINKS <--> RECHTS Druk tijdens de weergave van JPEG-bestanden op de PROG knop om de manier waarop de afbeelding vernieuwd wordt de veranderen. Druk tijdens de weergave van JPEG-bestanden op de STOP knop om de weergave te stoppen en terug te keren naar het hoofdmenu. * *

Tijdens de weergave van JPEG-bestanden zijn de volgende knoppen niet beschikbaar: SLOW-FWD, SUBTITLE, TITLE, ANGLE, AUDIO, RDM, INT en A-B. In de JPEG-modus zijn de andere bedieningen hetzelfde als in de MP3/WMA-modus.

4.22 Afspelen van MP4 bestanden 1. De bestandslijst wordt op de TV getoond als Mp4 mode is ingeschakeld, het eerste nummer begint automatisch te spelen. Druk tijdens het afspelen op de STOP toets om te stoppen met afspelen en terug te keren naar de bestandslijst. 2. Druk op de pijltjestoetsen in de bestandslijst om de gewenste FOLDER of het bestand of soort bestand te kiezen, en druk dan op de OK of START toets om de FOLDER te kiezen of het geselecteerde bestand af te spelen. Tijdens de weergave van het hoofdmenu kunt u ook de nummerknoppen gebruiken om het serienummer van het bestand in te voeren en het bestand af te spelen. * De ANGLE, PROG, RDM, INT en TITLE/PBC knoppen zijn niet beschikbaar. * De andere functies zijn hetzelfde als in DVD mode; de RPT functie is echter hetzelfde als in MP3/WMA mode. 4.23 ESP en ID3 Functie Er is een ESP functie voor elk formaat van schijf. In MP3/WMA modus, tijdens het afspelen, de informatie van de bestandsnaam, map naam, titel van het nummer, artiest en album komen voorbij op het LCD scherm. Zolang het te spelen MP3 bestand de relevante ID3 label informatie heeft. In versie 1.0/2.0 formaat, zullen de boven genoemde onderstreepte 3 items boorbij komen op het LCD scherm; anders niet. 4.24 De Werking van het DVD Systeem Instellingen Menu 1. Druk op de SETUP toets op de afstandsbediening om het DVD Systeem Menu op het scherm te openen. 2. Er zijn 6 instellingen pagina’s in totaal voor het Systeem Menu. Druk op > of < knop om een gewenste instellingen pagina te selecteren. 3. Druk de ^ of v knop om een instellingen item te selecteren in het geselecteerde instellingen pagina. 4. Druk op de > knop om het instellingen item binnen te gaan. Daarna druk op v of ^ knop om een gewenste modus voor het instellingen item te kiezen, uiteindelijk druk op OK om te bevestigen. * Druk op de < knop om terug te keren naar een hoger niveau. * Druk nogmaals op de INSTELLINGEN knop of gebruik de pijltjes knoppen om een item te markeren of druk op INSTELLINGEN VERLATEN en druk dan op de OK knop om het Systeem Menu te verlaten. 20

Het DVD systeemmenu heeft in totaal 6 instellingspagina’s. Deze worden als volgt weergegeven: 4.24.1 SYSTEEMINSTELLINGEN

TV-SYSTEEM Dit produkt ondersteunt verschillende TV systemen. Als uw TV alleen het NTSC of PAL systeem heeft, begint het scherm te knipperen en verliest kleur wanneer er een verkeerd TV-systeem geselecteerd is. Druk in dit geval op de N/P-knop om het TV-systeem te veranderen zodat het overeenkomt met het kleursysteem van de TV. TV SOORT Het instelitem is voor het matchen van de schermafmeting van de TV. 4:3 PS: Kies dit item als er een TV wordt aangesloten met een 4:3 scherm. Indien er afbeeldingen met een afmeting van 16:9 worden afgespeeld dan zullen de linkerkant en rechterkant van de video worden afgesneden en zal het op het volledige scherm worden getoond. 4:3 LB: Kies dit item als er een TV wordt aangesloten met een 4:3 scherm. Indien er afbeeldingen met een afmeting van 16:9 worden afgespeeld dan zal er aan de bovenkant en onderkant van het TV scherm een zwarte balk verschijnen. 16:9: Kies dit item als er een TV wordt aangesloten met een 16:9 breedbeeld. WACHTWOORD Dit instellingsitem is voor het op slot zetten of van het slot halen van het classificatieniveau van de Ouderlijke controle. De standaardstatus is op slot. Het standaard wachtwoord is 0000. U kan een nieuw wachtwoord instellen: Selecteer het PASSWORD item en druk dan op de > knop om het te bevestigen. Voer vervolgens het originele wachtwoord 0000 in en druk daarna op de OK knop om het van het slot te halen. Druk nogmaals op de > knop om het binnen te gaan. Voer dan een nieuw wachtwoord in en druk op de OK knop om het te activeren. U moet, voordat andere personen de handleiding zien, het wachtwoord in uw hoofd hebben en het deel over het WACHTWOORD in de handleiding er uit halen. CLASSIFICATIE Het item voor het instellen van een nieuw classificatieniveau voor Ouderlijke Controle. 1. Selecteer het PASSWORD item en druk dan op de > knop om het binnen te gaan. Voer vervolgens het wachtwoord, zoals hierboven beschreven, in. Druk hierna op de OK knop om de instelling van het classificatieniveau van de Ouderlijke Controle van het slot te halen. 2. Selecteer het RATING item en druk dan op de > knop om het binnen te gaan. Gebruik vervolgens de pijltjesknoppen om het classificatieniveau dat u wenst te selecteren en druk daarna op de OK knop om te bevestigen. 3. Selecteer het PASSWORD item weer en druk dan op de > knop om het binnen te gaan. Voer vervolgens het wachtwoord in en druk dan op de OK knop om de nieuwe instelling van het classificatieniveau van de Ouderlijke Controle op slot te zetten. STANDAARD Dit item is bedoeld om alle instellingen terug te zetten naar de originele status. 21

4.24.2 TAALINSTELLING

OSD TAAL Dit item is bedoeld om de taal, van het SYSTEM MENU en alle tekst die tijdens het afspelen wordt getoond, te selecteren. AUDIO TAAL Dit item is bedoeld om de audio taal te selecteren. ONDERTITELINGSTAAL Dit item is bedoeld om de ondertitelingstaal te selecteren. MENUTAAL Dit item is bedoeld om de menutaal van een schijf te selecteren. 4.24.3 AUDIO INSTELLING

AUDIO UITVOER Er is maar één optie: de ANALOG-modus (d.w.z. SPDIF/OFF), er kan niet gekozen worden. SLEUTEL Hiermee kunt u de toon van de muziek veranderen (van laag naar hoog). 4.24.4 BEELDINSTELLINGEN

HELDERHEID Hiermee kunt u de helderheid van het beeld instellen. CONTRAST Hiermee kunt u het contrast van het beeld instellen.

22

TINT Hiermee kunt u de tint van het beeld instellen. KLEURVERZADIGING Hiermee kunt u de kleurverzadiging van het beeld instellen. SCHERPTE Hiermee kunt u de scherpte van het beeld instellen.

4.24.5 LUIDSPREKERINSTELLINGEN

DOWNMIX Hiermee kunt u het gewenste geluidseffect selecteren wanneer er geen centrale luidspreker en sub-woofer aanwezig zijn. Er zijn 3 standen: LT/RT/ STEREO, VSS. LT/RT: Kies deze optie wanneer u een schijf afspeelt met PRO LOGIC Dolby stereo-effect, zodat de geluiduitvoer een echt bioscoopeffect krijgt. STEREO: Als u deze optie kiest bij een 5.1 kanaals geluiduitvoer worden de linker- en rechterkanalen gebruikt; bij een 2-kanaals geluiduitvoer worden de gewone 2 stereo-kanalen gebruikt. VSS: Als u deze optie kiest bij het afspelen van een schijf die opgenomen is met 5.1 kanalen, wordt het geluidssignaal uitgevoerd over de hoofdluidsprekers met VSS-effect. 4.24.6 DIGITALE INSTELLINGEN

UITVOERMODUS Met deze optie kunt u de geluiduitvoer-modus instellen. LINE OUT: Het geluidssignaal wordt linair gecomprimeerd, zodat het geluidsniveau lager is. U kunt deze optie ’s nachts selecteren. RF REMOD: Met deze optie wordt het geluidsniveau verhoogd. U kunt deze optie overdag selecteren. DYNAMISCH BEREIK Stel het dynamisch bereik in nadat u de compressie-modus LINE OUT geselecteerd heeft, zodat u de linaire compressieverhouding kunt instellen. Wanneer u deze optie op FULL zet is de peak-to-peak-waarde minimaal; wanneer u de optie op OFF zet is de peak-to-peak-waarde maximaal. DUAL MONO Met deze optie kunt u de gewenste geluidsuitvoer-stand instellen voor de linker- en rechtersignalen. Deze optie is hoofdzakelijk voor Karaoke of AC3. Er zijn in totaal 4 standen: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

23

24

Similar documents