Blackline C5

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

TOUCHSCREEN HANDLEIDING

WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN Waarschuwingen Blootstelling aan water en andere vloeistoffen: Vermijd de mogelijkheid dat water of andere vloeistoffen in contact komen met de electronica. Elk contact met water of andere vloeistoffen kan de electronica beschadigen, storingen of defecten veroorzaken en gevaarlijk zijn. Aanbevelingen Reinig het touchscreen voorzichtig met een droge doek. Om (vet) vlekken te verwijderen veegt u het scherm voorzichtig schoon met een doek met minimale hoeveelheid mild schoonmaakmiddel .

Eerste gebruik Verwijder de transparante beschermende film Om de beste prestaties te garanderen wordt aanbevolen om de beschermende transparante film te verwijderen voordat u het touchscreen gebruikt. Sluit het verwarmingstoestel aan op de stroomvoorziening Sluit het verwarmingstoestel aan op de voeding (volg de instructies van uw verwarmingstoestel). Stel de taal in Stel de gewenste taal in (voor instructies zie hoofdstuk 4.8.1) Stel de datum en tijd in Stel de juiste datum en tijd in (voor instructies zie hoofdstuk 4.8.1).

Instellen vermogen en temperatuur Aanpassen/selecteren gebruiksvermogen Het touchscreen paneel biedt de mogelijkheid om uit 5 verschillende vermogens te kiezen. ‐

Raak

aan om het management menu te openen.Enter op “Power”

menu en selecteer “Verbranding/Combustion”.De instelling kan op automatisch of handmatig. In het eerste geval kiest het systeem het verbrandingsvermogen. In het tweede geval selecteert de gebruiker het gewenste vermogen.

‐ ‐

Stel het gewenste vermogen in van 1 tot 5 of Auto mode. 1=2.5kW, 5=6kWDoor naar beneden te vegen aan de bovenkant van de hoofdpagina van het display vindt u de verbranding modulaties en het gebruiksvermogen van het systeem.

Gewenste temperatuur Afhankelijk van de configuratie van het verwarmingstoestel, kunt u op het touchscreen paneel de gewenste temperatuur van de ruimte instellen. Instellen van de gewenste temperatuur Raak

aan en selecteer “Thermostaat”

veranderen (tussen 10 ÷40°C) door

sectie waarin u de waarde van de kamerthermostaat kunt in te drukken voor bevestigen of

om te annuleren. De display toont de waarde van de nieuwe temperatuur van de kamerthermostaat.

De externe kamertemperatuur instellen In “Thermostaat” menu kunt u ook “Remote Room/Externe ruimte” vinden, waarin u de externe kamerthermostaat kunt wijzigen tussen 10÷40 °C.

Opstarten en uitschakelen via het touchscreen display Druk op

en veeg naar rechts voor handmatig opstarten en uitschakelen.

Automatisch opstarten en uitschakelen via Chrono modaliteit Het touchscreen paneel biedt de mogelijkheid om een wekelijkse/weekend/dagelijkse chrono in te stellen voor automatisch opstarten en uitschakelen van het verwarmingstoestel. Het instellen wordt hieronder uitgelegd: ‐

Raak “Chrono” aan op het hoofdscherm en selecteer Chrono modaliteit Daily/dagelijks, Weekly/wekelijks en Weekend

‐ ‐ ‐

In Daily/dagelijkse modaliteit kunt u 3 verschillende tijdvakken voor elke dag van de week instellen. In Weekly/wekelijks kunt u 3 verschillende tijdvakken voor alle dagen instellen. In Weekend kunt u 3 verschillende tijdvakken voor doordeweeks instellen en andere voor alleen zaterdag en zondag.

‐ ‐

Voer de instelling modaliteit in door op te drukken en de dag of periode te selecteren. Voor het aanpassen van een tijdvak, druk op de tijd (00:00 format) en door op en neer te vegen kunt u de gewenste tijds selecteren. Tik op om de tijd te bevestigen. Ga naar een nieuwe tijd om door te gaan met het instellen van uw programma.

Om een tijdvak te activeren of de-activeren drukt u op de toets rechts, en de witte toets zal groen worden: dit betekend dat het tijdvak is geactiveerd. Om uw programma te activeren, ga terug en tik op de gewenste modaliteit (Daily/dagelijks, Weekly/wekelijks, Weekend). Als u de pijl, bovenaan het hoofdscherm naast het verbrandingsvermogen, omlaag veegt verschijnt het pictogram van uw Chrono Programma.

Verwarmingsvermogen

Enter op menu en selecteer “Power” en selecteer vervolgens “Heating Power”. In dit menu kunt u het verwarmingsvermogen aanpassen. Dit kan automatisch of handmatig worden ingesteld. In het eerste geval, kiest het systeem voor het verwarmingsvermogen volgens de ingestelde doeltemperatuur van de kamerthermostaat. In het tweede geval, kiest de gebruiker het gewenste vermogen. Aan de bovenkant van het hoofdscherm zal het pictogram van het geselecteerde vermogen verschijnen.

Kanalisatie vermogen In dit menu kunt u het vermogen van de kanalisatie ventilator instellen. Het zal alleen worden weergegeven als u een configuratie selecteert met andere ventilatoren.

Handmatige toevoer Als u het verwarmingstoestel voor de eerste keer gebruikt (of zonder brandstof zit), zal de vijzel leeg zijn en hierdoor zal de eerste ontsteking niet lukken. Om deze situatie te vermijden zal het touchscreen de mogelijkheid bieden om de brandstof bij te vullen voordat het verwarmingstoestel zal worden opgestart. Om het handmatig bijvullen te activeren, tik op “Setting”

en selecteer “manual load”

. Veeg de activatie toets naar rechts en een 5‐minuten countdown zal starten. De toevoervijzel zal pellets laden voor 600 seconden. Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd als het toestel in de off modus staat.

Informatie touchscreen display Als u op drukt, kunt u meer informatie lezen over uw verwarmingstoestel. Weergaves: ‐ Uitvoer temperatuur[°C] ‐ Kamer temperatuur [°C] ‐ Externe ruimte temperatuur [°C] ‐ Aantal branduren [h] ‐ Ontstekingen [nr] ‐ Prod. Code Afhankelijk van het toestel, wordt ook weergegeven: ‐ ‐ ‐

Vijzel [s] Snelheid ventilator [rpm] Service [h]

Aanpassen menu Om dit menu te openen drukt u op de toets.

Instellingen

Bij Instellingen kunt u het volgende instellen : ‐ Tijd en datum Veeg omhoog en omlaag om de waarden aan te passen. ‐ Taal Selecteer een andere taal voor het touchscreen.

‐ Afstandsbediening Als uw verwarmingsapparaat een afstands‐controle paneel heeft, kunt u deze in- of uitschakelen in deze instelling. Selecteer de juiste afstandsbediening: 2WAYS2 of SYTX4. ‐ Vijzel kalibreren In dit menu kunt u de waarden van de vijzel snelheid aanpassen tussen ‐7 en +7 (standaard = 0). ‐ Ventilator kalibreren In dit menu kunt u de waarden van de rookgasventilator aanpassen tussen ‐7 en +7 (standaard = 0). ‐ Reset reiniging Dit menu is niet altijd zichtbaar. Bij deze instelling kunt u de countdown resetten voor de reinigings service van uw toestel.

Display Menu In dit menu kunt u alle instellingen van het touchscreen controle paneel vinden: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Helderheid: om de helderheid van het display tijdens gebruik te regelen; Minimale helderheid: met deze functie kunt u het minimale helderheidsniveau kiezen die uw toestel automatisch inschakelt na 30 sec. van inactiviteit; Standby display: indien geactiveerd, zet deze functie het scherm in de standby na 1 minuut van inactiviteit; Adres bedieningspaneel: met wachtwoord beveiligd menu; Opnieuw opstarten bedieningspaneel: met deze functie kan het bedieningspaneel opnieuw worden opgestart; Geluid: met deze functie kan de gebruiker het geluid van het bedieningspaneel in- of uitschakelen; Apparatenlijst: via dit menu kan de gebruiker alle apparaten zien die verbonden zijn via Modbus, met hun bijbehorende firmware en revisie; Wallpaper: via dit menu kunt u wallpapers (achtergronden) selecteren. Er zijn 8 achtergronden beschikbaar; Info bedieningspaneel: via dit menu kan de gebruiker de firmware en revisies van het bedieningspaneel in detail bekijken.

Systeem Menu Menu voor technisch personeel welke toegang geeft tot gereserveerde gegevens. De toegang is beveiligd met een wachtwoord.

Systeem gestuurde Pagina Verschijnt wanneer u een horizontale veeg maakt op de hoofdpagina van het touchscreen bedieningspaneel.

Er zijn verschillende typen pictogrammen, gebaseerd op de invoer en uitvoer verbindingen, beheerd door de besturingseenheid.

Systeem in bedrijf LED Standaard LED Pellet gebrek Temperatuur Bereikte omgevingstemperatuur Bereikte externe omgevingstemperatuur Warmteventilator Vijzel Gloeiplug/ontsteking Output Aux1

Operationele fases

1

OFF

2

Controle

3

Ontsteking – Voorverwarmen

4

Ontsteking – Voorladen fase

5

Ontsteking – Vaste fase

6

Ontsteking – Variabele fase

7

Stabilisatie

8

In bedrijf modus

9

Modulatie

10

Standby

11

Veiligheid

12

Uitschakelen

13

Blokkeren

14

Herstel ontsteking

Foutmeldingen Wanneer het systeem een fout detecteert, signaleert het touchscreen dit met een geluidssignaal. Een rood scherm zal verschijnen met de foutcode en omschrijving. Om het touchscreen te ontgrendelen, moet u wachten tot het systeem wordt afgesloten en veeg dan naar rechts. Bovenaan het hoofscherm, door op te drukken, kunt u de lijst met foutmeldingen inclusief tijd, datum, foutcode en omschrijving vinden. Lijst foutmeldingen Er01 Er02

Error Veiligheid Hoogspanning 1: ook gesignaleerd met het systeem Uit Error Veiligheid Hoogspanning 2: alleen gesignaleerd als de verbrandingsventilator is ingeschakeld

Er03

Uitschakeling omdat uitlaattemperatuur te laag is

Er05

Uitschakeling omdat uitlaattemperatuur te hoog is

Er06

Pellet Thermostaat open (vlamterugkeer uit de branderbak)

Er07

Error encoder ventilator : geen encoder signaal

Er08

Error encoder ventilator : Regeling verbrandingsventilator mislukt

Er12

Ontsteking mislukt

Er15

Gebrek aan spanning(voeding)

Er16

Error communicatie RS485

Er17

Error luchtstroomregelaar

Er18

Pellet gebrek

Er25

Reinigingsmotor defect

Er29

Reinigingsmotor 5 defect

Er39

Sensor luchtstroom beschadigd

Er41

Minimale luchtstroom tijdens opstarten niet bereikt

Er42

Maximale luchtstroom bereikt

Er44

Sensor deur open

Er47

Error Vijzel Encoder : geen signaal Encoder

Er48

Error Vijzel Encoder : regeling snelheid vijzel mislukt

Er52

Error Module I/O I2C

Error Service . Melding dat aantal geplande branduren zijn bereikt. Het is noodzakelijk om de Service technische dienst in te schakelen voor onderhoud.

Similar documents