Philips Philips DTM3170

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Always there to help you

DTM3170

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Question? Contact Philips

HU

1 Helyezze az iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba és nyomja le a DOCK gombot az

IT

2 Zene lejátszása iPod/iPhone/iPad készüléken. 1 Inserire l’iPod/iPhone/iPad nella base docking e premere DOCK/ per selezionare la

NL

2 Riprodurre la musica sull’iPod/iPhone/iPad. 1 Plaats de iPod/iPhone/iPad in het station en druk op DOCK/ om IPOD/IPHONE IPAD als

PL

2 Speel muziek af op de iPod/iPhone/iPad. 1 Umieść urządzenie iPod/iPhone/iPad w podstawce dokującej i naciśnij przycisk DOCK, aby

PT

2 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPod/iPhone/iPad. 1 Coloque o iPod/iPhone/iPad na base e prima DOCK/ para seleccionar a fonte IPOD

RU

2 Reproduza música no iPod/iPhone/iPad. 1 Установите iPod/iPhone/iPad в док-станцию и выберите IPOD IPHONE IPAD нажав

SK

1 Vložte zariadenie iPod/iPhone/iPad do doku a stlačením tlačidla DOCK vyberte ako zdroj

SV

2 Prehrajte hudbu v zariadení iPod/iPhone/iPad. 1 Sätt i din iPod/iPhone/iPad i dockan och tryck på DOCK för att välja IPOD IPHONE IPAD

 DOCK DOCK

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

MENU

VOL

DISPLAY RDS SHUFFLE

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER SLEEP

Always there to help you

DOCK

Register your product and get support at

FM

AUDIO IN PRESET/ALBUM

CD

USB

www.philips.com/welcome

DTM3170

Question? Contact Philips

MENU

VOL

HU IT NL PL

Rövid használati útmutató Manuale dell’utente breve Korte gebruikershandleiding Krótka instrukcja obsługi

PT RU SK SV

Manual do utilizador resumido

DISPLAY

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER SLEEP

SOURCE

Short User Manual

Краткое руководство пользователя

sorgente IPOD IPHONE. IPAD

bron te kiezen.

wybrać źródło IPOD IPHONE IPAD.

IPHONE IPAD.

AUDIO IN

DOCK. 2 Включите воспроизведение музыки на iPod/iPhone/iPad. IPOD IPHONE IPAD.

som källa.

2 Spela upp musik på iPod, iPhone eller iPad.

RDS SHUFFLE

IPOD, IPHONE IPAD forrás kiválasztásához.

STANDBY

 DOCK

FM CD

Stručný návod na používanie

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

Kortfattad användarhandbok

MENU

VOL

3 sec

HU MP3/WMA műsorszámoknál válasszon egy albumot vagy mappát. IT Per i brani MP3/WMA, selezionare un album o una cartella. NL Selecteer voor MP3/WMA-tracks een album of map. PL W przypadku utworów w formacie MP3/WMA wybierz album lub folder. PT Para faixas MP3/WMA, seleccione um álbum ou uma pasta. RU Для дорожек MP3/WMA: выбор альбома или папки.

DOCK

FM CD

SK Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album alebo priečinok.

AUDIO IN PRESET/ALBUM

MENU

IT Premere per saltare un brano; tenere premuto per andare avanti o indietro velocemente nel brano durante la riproduzione, quindi rilasciare per riprendere la riproduzione.

DOCK

CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

VOL

NL Druk om naar een track te gaan; houd ingedrukt om de track vooruit te spoelen of terug te spoelen tijdens het afspelen. Laat vervolgens los om het afspelen te hervatten.

DISPLAY

USB

RDS SHUFFLE MENU

VOL

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

RDS

PL Naciśnij, aby pominąć utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania, a następnie zwolnij, aby wznowić odtwarzanie.

PROG TIMER

DISPLAY

SLEEP

SHUFFLE MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

ECO POWER

HU IT NL PL PT RU SK SV

Lejátszás indítása vagy szüneteltetése. Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione. Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania. Iniciar ou interromper a reprodução. Запуск или приостановка воспроизведения. Spustenie alebo prerušenie prehrávania. Starta eller pausa skivuppspelning.

HU IT NL PL PT RU SK SV

Idő és lejátszási adatok megjelenítése.

SV För MP3-/WMA-filer väljer du ett album eller en mapp.

USB

HU Nyomja meg egy adott műsorszámra ugráshoz; tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez; a lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.

FM

STANDBY

PROG

PT Prima para avançar para uma faixa; mantenha premido para avançar ou retroceder rapidamente na faixa durante a reprodução e, em seguida, solte para retomar a reprodução.

TIMER SLEEP

RU Нажмите для перехода к дорожке; нажмите и удерживайте для быстрого поиска вперед/назад во время воспроизведения дорожки, а затем отпустите для возобновления воспроизведения. SK Stlačením tlačidla prejdete na skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať smerom dopredu alebo dozadu v rámci skladby, jeho uvoľnením obnovíte prehrávanie. SV Tryck för att hoppa till ett spår, tryck in och håll kvar för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, och släpp sedan för att återuppta uppspelningen.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Consente di visualizzare le informazioni relative all’ora e alla riproduzione.

Tijd en afspeelinformatie weergeven. Wyświetlanie godziny i informacji na temat odtwarzania. Apresentar as horas e as informações de reprodução. Отображение времени и информации о воспроизведении. Zobrazenie času a informácií o prehrávaní. Visa tiden och spela upp information.

DISPLAY RDS SHUFFLE

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER SLEEP

HU Lejátszás leállítása vagy program törlése. IT Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma. NL Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of het programma wissen. PL Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu. PT Parar a reprodução ou eliminar a programação. RU Остановка воспроизведения или удаление программы. SK Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu. SV Stoppa uppspelning eller ta bort programmet.

HU A műsorszámok lejátszási sorrendjének programozása. IT Consente di programmare la sequenza di riproduzione dei brani. NL De afspeelvolgorde van tracks programmeren. PL Programowanie kolejności odtwarzania utworów. PT Programar a sequência de reprodução das faixas. RU Программирование последовательности воспроизведения дорожек. SK Programovanie poradia prehrávania skladieb. SV Programmera uppspelningssekvensen för spår.

 DOCK

HU IT NL PL PT RU SK SV

Kiválasztás jóváhagyása. Consente di confermare una selezione. Hiermee bevestigt u een selectie. Zatwierdzanie wyboru. Confirmar uma selecção. Подтверждение выбора. Potvrdenie výberu. Bekräfta ett val.

HU Válasszon egy lejátszásismétlési módot vagy a véletlen sorrendű lejátszást.

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

IT Selezionare una modalità di riproduzione continua o la riproduzione casuale. NL Een herhaalmodus of afspelen in willekeurige volgorde selecteren. PL Wybór trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.

MENU

VOL

DISPLAY RDS SHUFFLE

PT Seleccione um modo de repetição ou a reprodução aleatória.

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER SLEEP

RU Выбор режима повторного воспроизведения или воспроизведения в случайном порядке. SK Výber režimu opakovaného prehrávania alebo prehrávania v náhodnom poradí. SV Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.

DTM3170_12_Short User Manual_V1.0

HU

1 Nyomja le a(z) gombot a párosítási üzemmódba lépéshez. 2 A Bluetooth jelzőfény kéken villog. 3 Engedélyezze a Bluetooth funkciót, és keresse meg a párosítható Bluetooth

PT

eszközöket.

4 Válassza ki a „DTM3170” lehetőséget a párosítás és csatlakoztatás megkezdéséhez. 5 A sikeres csatlakoztatást követően a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken

DOCK

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

világít, és a mikrorendszer kétszer csipogó hangot ad. 6 Játsszon le zenét a Bluetooth-kompatibilis eszközön.

MENU

VOL

DISPLAY RDS SHUFFLE

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG

DTM3170

IT

TIMER SLEEP

1 Premere per passare alla modalità di associazione. 2 La spia Bluetooth lampeggia in blu. 3 Attivare il Bluetooth e ricercare i dispositivi Bluetooth che possono essere

NL

IT NOTA: per cancellare la cronologia di associazione Bluetooth, tenere premuto per 8 secondi .

RU

RU ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить историю сопряжения Bluetooth, нажмите и удерживайте в течение 8 секунд. SK POZNÁMKA: Históriu párovania zariadenia Bluetooth vymažete stlačením a podržaním tlačidla na 8 sekundy. SV OBS! För att rensa historiken för Bluetooth-ihopparningen trycker du in och håller kvar i 8 sekunder.

DTM3170_12_02_Short User Manual.indd 3

6 Включите воспроизведение музыки на устройстве с поддержкой Bluetooth. SK

týmto zariadením.

mikro systém dvakrát zapípa.

piept het microsysteem tweemaal.

1 Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb parowania. 2 Wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko. 3 Włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth, które mogą zostać sparowane.

4 Wybierz opcję „DTM3170”, aby rozpocząć parowanie i nawiązać połączenie. 5 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Bluetooth zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły, a mikrowieża wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. 6 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu obsługującym funkcję Bluetooth.

1 Stlačením tlačidla prejdite do režimu párovania. 2 Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro. 3 Aktivujte pripojenie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať so 4 Zvolením položky „DTM3170“ sa spustí párovanie a pripájanie. 5 Po úspešnom pripojení začne indikátor pripojenia Bluetooth svietiť nepretržite namodro a

brengen.

PL

FM CD

PL Wyciszanie lub przywracanie dźwięku. AUDIO IN

PRESET/ALBUM

USB

PT Cortar ou repor o som. RU Включение или отключение звука. SK Stlmenie alebo obnovenie zvuku. SV Stäng av eller återuppta ljudet.

MENU

6 Spustite prehrávanie hudby v zariadení s technológiou Bluetooth. SV

1 Tryck på för att växla till ihopparningsläge. 2 Bluetooth-indikatorn blinkar blått. 3 Aktivera Bluetooth och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop. 4 Välj ”DTM3170” och börja ihopparningen och anslutningen. 5 När anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken, och mikrosystemet piper två gånger.

6 Spela upp musik på den Bluetooth-aktiverade enheten.

VOL

DISPLAY RDS SHUFFLE

MUTE

REPEAT

PROG TIMER

SOUND

CLOCK

SLEEP

HU Válasszon hangeffektust: [BALANCED] (kiegyenlített); [CLEAR] (tiszta); [POWERFUL] (erőteljes); [WARM] (meleg) és [BRIGHT] (élénk).

HU A hangerő növelése vagy csökkentése. IT Consente di aumentare o ridurre il volume. NL Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. PL Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności. PT Aumentar ou diminuir o volume. RU Увеличение или уменьшение громкости. SK Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. SV Höj eller sänk volymen.

DOCK

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

IT Selezionare un effetto sonoro: [BALANCED] (bilanciato); [CLEAR] (nitido); [POWERFUL] (potente); [WARM] (caldo) e [BRIGHT] (luminoso). NL Kies een geluidseffect: [BALANCED] (gebalanceerd); [CLEAR] (duidelijk); [POWERFUL] (krachtig); [WARM] (warm) en [BRIGHT] (helder). PL Wybór efektu dźwiękowego: [BALANCED] (zrównoważony); [CLEAR] (wyraźny); [POWERFUL] (głośne odtwarzanie); [WARM] (ciepły); [BRIGHT] (jasny). PT Seleccione um efeito sonoro: [BALANCED] (equilibrado); [CLEAR] (límpido); [POWERFUL] (potente); [WARM] (envolvente) e [BRIGHT] (vivo).

микросистема подаст двойной звуковой сигнал.

5 Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de Bluetooth-indicator blauw en 6 Speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat.

NL Hiermee dempt of hervat u het geluid. DOCK

подключить.

gekoppeld.

PL UWAGA! Aby usunąć historię parowania Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 8 sekundy.

1 Нажмите , чтобы перейти в режим сопряжения. 2 Индикатор Bluetooth начнет мигать синим светом. 3 Включите функцию Bluetooth и выполните поиск Bluetooth-устройств, которые можно 4 Выберите “DTM3170”, чтобы начать сопряжение и подключение. 5 После подключения индикатор Bluetooth загорится ровным синим светом, а

4 Kies “DTM3170” om te beginnen met koppelen en een verbinding tot stand te

NL OPMERKING: om de Bluetooth-koppelingsgeschiedenis te wissen, houdt u 8 seconden ingedrukt.

PT NOTA: para limpar o histórico de emparelhamento do Bluetooth, mantenha premido durante 8 segundos.

1 Druk op om de koppelmodus te activeren. 2 De Bluetooth-indicator knippert blauw. 3 Schakel Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden

IT Consente di disabilitare o ripristinare l’audio.

6 Reproduza música no seu dispositivo com Bluetooth.

5 Se la connessione viene stabilita correttamente, la spia Bluetooth diventa blu fissa

HU Megjegyzés: a Bluetooth-párosítási előzmények törléséhez tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig.

HU Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.

azul e o micro sistema emite dois sinais sonoros.

associati. 4 Selezionare “DTM3170” per avviare l’associazione e il collegamento. e il sistema micro emette un segnale due volte. 6 Riprodurre la musica sul proprio dispositivo Bluetooth.

1 Prima para entrar no modo de emparelhamento. 2 O indicador do Bluetooth fica intermitente a azul. 3 Active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados. 4 Seleccione “DTM3170” para iniciar o emparelhamento e a ligação. 5 Depois da ligação bem sucedida, o indicador Bluetooth mantém-se continuamente aceso a

USB

MENU

VOL

DISPLAY RDS SHUFFLE

MUTE

REPEAT

PROG TIMER

SOUND

CLOCK

SLEEP

HU Nyomja meg az elalváskapcsoló időtartamának kiválasztásához. Ha a kijelzőn [OFF] (kikapcsolva) jelzés látható, az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva.

RU Выберите звуковой эффект: [BALANCED] (сбалансированный), [CLEAR] (чистый); [POWERFUL] (мощный) ; [WARM] (теплый) или [BRIGHT] (яркий).

IT Premere per selezionare la durata dello spegnimento automatico. Quando [OFF] (spento) viene visualizzato, il timer di spegnimento viene disattivato.

SK Výber zvukového efektu: [BALANCED] (vyvážený); [CLEAR] (čistý); [POWERFUL] (mohutný); [WARM] (príjemný) a [BRIGHT] (jasný).

NL Druk op deze knop om de sleeptimer te kiezen. Wanneer [OFF] (uit) wordt getoond, is de sleeptimer gedeactiveerd.

SV Välj en ljudeffekt: [BALANCED] (balanserat), [CLEAR] (tydligt), [POWERFUL] (kraftfullt), [WARM] (varmt), eller [BRIGHT] (klart).

PL Naciśnij, aby ustawić wyłącznik czasowy. Wyświetlenie komunikatu [OFF] (wył.) oznacza, że wyłącznik czasowy został wyłączony. PT Premir para seleccionar o período de tempo do temporizador. Quando [OFF] (desligado) é apresentado, o temporizador está desactivado. RU Нажмите для выбора периода работы таймера отключения. Если отображается индикация [OFF] (Выкл.), значит таймер отключения выключен. SK Stlačením tlačidla vyberiete čas do automatického vypnutia. Keď sa zobrazí hlásenie [OFF] (vypnuté), časovač vypnutia je deaktivovaný. SV Tryck för att välja insomningstimerperiod. När [OFF] (av) visas avaktiveras insomningstimern.

1/22/2013 4:39:22 PM

IT

1 Az órabeállítási mód aktiválásához készenléti módban tartsa lenyomva a távvezérlő CLOCK gombját. 2 A gomb megnyomásával válassza ki az óra formátumát. 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a CLOCK gombot. 4 Ismételje meg a fenti lépéseket az óra és perc beállításához. 1 In modalità standby, tenere premuto CLOCK sul telecomando per attivare la modalità di impostazione

NL

2 Premere per selezionare il formato dell'ora. 3 Premere CLOCK per confermare. 4 Ripetere i passaggi suddetti per impostare l'ora e i minuti. 1 Houd in de stand-bymodus CLOCK op de afstandsbediening ingedrukt om de instelmodus voor de klok te

HU

DOCK

FM

AUDIO IN PRESET/ALBUM

CD

USB

PL MENU

VOL

REPEAT

SOUND

SLEEP

CLOCK

PT

3 sec

SV

USB

IT

VOL

DISPLAY RDS SHUFFLE

MUTE

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER SLEEP

RDS

2 Premir

PROG TIMER

SOUND

CLOCK

SLEEP

RU

3 sec

PL

radio.

PROG

SLEEP

68-

, aby wybrać zaprogramowane stacje.

NL

radiozender.

, чтобы выбрать сохраненные станции.

3.`

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

68-

PL

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

1 Naciśnij przycisk , aby dostroić stację radiową. 2 Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb

vyberte predvoľby staníc.

Always there to help you Register your product and get support at

DTM3170

Question? Contact Philips

Убедитесь в правильности установки часов.

User Manual

4 С помощью кнопки / установите значение часов. 5 Нажмите SLEEP/TIMER для подтверждения. 6 Повторите описанные выше действия, чтобы установить значение минут и регулировки громкости.

Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo SLEEP/TIMER. 2 Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE vyberte zdroj budíka. 3 Výber potvrďte stlačením tlačidla SLEEP/TIMER.

4 Druk op / om het uur in te stellen. 5 Druk op SLEEP/TIMER om te bevestigen. 6 Herhaal de bovenstaande stappen om de minuten en het volume in te stellen.

4 Stláčaním tlačidiel / nastavte hodinu. 5 Výber potvrďte stlačením tlačidla SLEEP/TIMER. 6 Na nastavenie minút a hlasitosti zopakujte vyššie uvedené kroky. SV

Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk SLEEP/TIMER. 2 Naciskając przycisk SOURCE, wybierz źródło sygnału budzika. 3 Naciśnij przycisk SLEEP/TIMER, aby potwierdzić.

1 Håll SLEEP/TIMER nedtryckt i standbyläge. 2 Tryck på SOURCE upprepade gånger för att välja larmkälla. 3 Bekräfta genom att trycka på SLEEP/TIMER.

4 Za pomocą przycisków / ustaw godzinę. 5 Naciśnij przycisk SLEEP/TIMER, aby potwierdzić. 6 Powtórz powyższe czynności, aby ustawić minutę i głośność.

4 Tryck på / och ställ in timme. 5 Bekräfta genom att trycka på SLEEP/TIMER. 6 Upprepa stegen ovan för att ställa in minut och volym.

HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support címre. IT

Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.

NL

De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.

PL

Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.

PT

Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.

RU

Полную версию руководства пользователя можно загрузить на вебсайте www.philips.com/support.

SK SV

Lagra FM-radiokanaler manuellt

1 Tryck på för att ställa in en radiokanal. 2 Tryck på PROG så aktiveras programmeringsläget.

HU Váltás monó és sztereó sugárzás között.

3 Tryck på

NL Schakelen tussen mono en stereo.

för att tilldela ett förinställt nummer, och bekräfta sedan genom att trycka på PROG.

PL Przełączanie między transmisją mono-i stereofoniczną. PT Alternar entre a emissão mono e estéreo.

Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie. Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/support.

SK Prepínanie medzi monofónnym a stereofónnym vysielaním. SV Växla mellan mono- och stereosändning.

HU

IT

Termékjellemzők

Specifiche

Maximális kimeneti teljesítmény

150 W

Potenza in uscita massima

150 W

Válaszfrekvencia

100 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Risposta in frequenza

100 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Jel-zaj arány

>76 dB

Rapporto segnale/rumore

> 76 dB

AUDIOBEMENET

<600 mV RMS

Ingresso AUDIO IN

< 600 mV RMS

Lézertípus

Félvezető

Tipo laser

Semiconduttore

Lemezátmérő

12 cm / 8 cm

Diametro disco

12 cm/8 cm

Támogatott lemezek

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Supporto disco

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Audió DAC

24 bit / 44,1 kHz

Audio DAC

24 Bit/44,1 kHz

Teljes harmonikus torzítás

<1%

Distorsione totale armonica

< 1%

Válaszfrekvencia

60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)

Risposta in frequenza

60 Hz-16 kHz (44,1 kHz)

H/Z arány

> 65 dBA

Rapporto segnale/rumore

> 65 dBA

Hangolási tartomány

FM: 87,5 - 108 MHz

Gamma di sintonizzazione

FM: 87,5 - 108 MHz

Lépésköz

50 KHz

Griglia di sintonizzazione

50 kHz

Érzékenység - Monó, 26 dB H/Z arány - Sztereó, 46 dB H/Z arány

< 22 dBf < 43 dBf

Sensibilità - Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB – Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB

< 22 dBf < 43 dBf

Hangszóró-impedancia

6 ohm + 12 ohm x 2

Impedenza altoparlanti

6 ohm + 12 ohm x 2

Hangszórómeghajtó

4" mélynyomó x 2 + 20 mm magassugárzó

Driver altoparlanti

2 woofer da 4" + tweeter da 20 mm

Tápfeszültség

100-240 V, 50/60 Hz

Alimentazione CA

100 - 240 V, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

58W

Consumo energetico durante il funzionamento

58W

Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele

<0,5 W

Consumo energetico in modalità Standby Eco Power

< 0,5 W

USB Direct

2.0/1.1 verzió

USB diretta

Versione 2.0/1.1

USB betöltése

≤500 mA

Carica USB

≤ 500 mA

Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)

230 x 195 x 235 mm

Dimensioni (lxpxa) - Unità principale (L x A x P)

230 x 195 x 235 mm

Tömeg - Főegység - Hangszórók

  2,50 kg 2,75 kg x 2

Peso - Unità principale - Altoparlanti

  2,50 kg 2,75 kg x 2

NL

PL

PT

RU

SK

SV

Specificaties

Dane techniczne

Especificações

Характеристики

Technické údaje

Specifikationer

Maximaal uitvoervermogen

150 W

Maksymalna moc wyjściowa

150 W

Potência máxima de saída

150 W

Максимальная выходная мощность

150 Вт

Maximálny výstupný výkon

150 W

Maximal uteffekt

150 W

Frequentierespons

100 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Pasmo przenoszenia

100 Hz – 16 kHz, ±3 dB

Resposta em frequência

100 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Частотный отклик

100 Гц – 16 кГц, ±3 дБ

Frekvenčná odozva

100 Hz – 16 kHz, ±3 dB

Frekvensomfång

100 Hz–16 kHz, ±3 dB

Signaal-ruisverhouding

>76 dB

Odstęp sygnału od szumu

> 76 dB

Relação sinal/ruído

>76 dB

Отношение сигнал/шум

> 76 дБ

Odstup signálu od šumu

> 76 dB

Signal/brusförhållande

>76 dB

AUDIO IN-ingang

< 600 mV RMS

Wejście AUDIO IN

< 600 mV RMS

Entrada AUDIO IN

<600 mV RMS

Аудиовход AUDIO IN

< 600 мВ (среднеквадр.)

Vstup AUDIO IN

< 600 mV RMS

AUDIO IN-ingång

<600 mV RMS

Lasertype

Halfgeleider

Typ lasera

Półprzewodnikowy

Tipo de Laser

Semicondutor

Тип лазера

Полупроводниковый

Typ lasera

Polovodičový

Lasertyp

Halvledare

Discdoorsnede

12 cm/8 cm

Średnica płyty

12 cm/8 cm

Diâmetro do disco

12 cm/8 cm

Диаметр диска

12 см/8 см

Priemer disku

12 cm/8 cm

Skivdiameter

12 cm/8 cm

Onderst. discs

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Obsługiwane płyty

CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3

Discos suportados

CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3

Поддержка дисков

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Podporované disky

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Skivor som kan användas

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Audio DAC

24 bits/44,1 kHz

Przetwornik C/A dźwięku

24-bitowy / 44,1 kHz

Áudio DAC

24 Bits / 44,1 kHz

Цифровой аудиопреобразователь

24 бит/44,1 кГц

Audio DAC

24 bitov/44,1 kHz

Audio DAC

24 bitar/44,1 kHz

Harmonische vervorming

< 1%

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

< 1%

Distorção harmónica total

< 1%

Коэффициент нелинейных искажений

< 1 %

Celkové harmonické skreslenie

< 1 %

Total harmonisk distorsion

<1%

Frequentierespons

60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)

Pasmo przenoszenia

60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)

Resposta em frequência

60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)

Частотный отклик

60 Гц — 16 кГц (44,1 кГц)

Frekvenčná odozva

60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)

Frekvensomfång

60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)

Signaal-ruis

> 65 dBA

Odstęp sygnału od szumu

> 65 dBA

Relação S/R

> 65 dBA

Отношение сигнал/шум

> 65 дБА

Odstup signálu od šumu

> 65 dBA

S/N-förhållande

> 65 dBA

Frequentiebereik

FM: 87,5 - 108 MHz

Zakres strojenia

FM: 87,5–108 MHz

Gama de sintonização

FM: 87,5 - 108 MHz

Частотный диапазон

FM: 87,5—108 МГц

Rozsah ladenia

FM: 87,5 – 108 MHz

Mottagningsområde

FM: 87,5–108 MHz

Frequentierooster

50 KHz

Siatka strojenia

(50 kHz)

Grelha de sintonização

50 KHz

Шкала настройки

50 кГц

Ladiaca mriežka

50 KHz

Inställningsområde

50 kHz

Gevoeligheid – mono, signaal-ruisverhouding 26 dB – stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB

< 22 dBf < 43 dBf

Czułość - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB - Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB

< 22 dBf < 43 dBf

Sensibilidade – Mono, relação S/R 26dB – Estéreo, relação S/R 46dB

<22 dBf <43 dBf

Чувствительность - Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ - Стерео, отношение сигнал/шум: 46 дБ

< 22 дБ отн. ур. 1 фВт < 43 дБ

Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB – Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB

< 22 dBf < 43 dBf

Känslighet – Mono, 26 dB S/N-förhållande – Stereo, 46 dB S/N-förhållande

< 22 dBf > 43 dBf

Luidsprekerimpedantie

6 ohm + 12 ohm x 2

Impedancja głośnika

6 omów + 12 omów x 2

Impedância do altifalante

6 ohm + 12 ohm x 2

Сопротивление АС

6 Ом + 12 Ом x 2

Impedancia reproduktorov

6 ohmov + 12 ohmov x 2

Högtalarimpedans

6 ohm + 12 ohm x 2

Luidsprekerdriver

4-inch woofer x 2 + 20-mm tweeter

Przetwornik

Diafragma do altifalante

2 woofers de 4" + tweeter de 20 mm

Акустический преобразователь

НЧ-динамик 4" x 2 + ВЧ-динамик 20 мм

4 tums woofer x 2 + 20 mm diskanthögtalare

100 - 240 V, 50/60 Hz

Сеть переменного тока

100—240 В~; 50/60 Гц

Nätström

100­240 V, 50/60 Hz

58W

100–240 V, 50/60 Hz

100 - 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik in werking

Zasilanie prądem przemiennym

Potência de CA

4" basový reproduktor x 2 + 20 mm výškový reproduktor

Högtalarelement

Netspanning

Niskotonowy 4" x 2 + wysokotonowy 20 mm

Энергопотребление во время работы

58 Вт

100 – 240 V, 50/60 Hz

58W

58W

Sieťové napájanie

Pobór mocy podczas pracy

Consumo de energia em funcionamento

Effektförbrukning vid användning

58W

Prevádzková spotreba energie

58W

< 0,5 Вт

Spotreba energie v pohotovostnom režime EKO

< 0,5 W

Effektförbrukning i ECO Powerstandbyläge

< 0,5 W

Verzia 2.0/1.1

USB Direct

Version 2.0/1.1

≤ 500 mA

Inläsning av USB

≤500 mA 230 x 195 x 235 mm   2,50 kg 2,75 kg x 2

Budič reproduktora

Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand

< 0,5 W

Pobór mocy w trybie gotowości ECO Power

< 0,5 W

Consumo no modo de poupança de energia

< 0,5 W

Энергопотребление в режиме ожидания ECO

USB Direct

Versie 2.0/1.1

Bezpośrednie połączenie USB

Wersja 2.0/1.1

USB Direct

Versão 2.0/1.1

Прямой порт USB

Версия 2.0/1.1

USB plaatsen

≤ 500 mA

Obciążenie USB

≤ 500 mA

Carga do USB

≤500 mA

Нагрузка USB

≤500 мА

Afmetingen - Apparaat (b x h x d)

230 x 195 x 235 mm

Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)

230 x 195 x 235 mm

Dimensões - Unidade principal (L x A x P)

230 x 195 x 235 mm

Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)

230 x 195 x 235 мм

Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)

230 x 195 x 235 mm

Storlek - Huvudenhet (B x H x D)

Gewicht - Apparaat - Luidsprekers

  2,50 kg 2,75 kg x 2

Waga - jednostka centralna - głośniki

  2,50 kg 2 x 2,75 kg

Peso - Unidade principal - Altifalantes

  2,5 kg 2,75 kg x 2

Вес - Основное устройство - АС

  2,50 кг 2,75 кг x 2

Hmotnosť - Hlavná jednotka – Reproduktory

  2,50 kg 2,75 kg x 2

Vikt - Huvudenhet - Högtalare

DTM3170_12_02_Short User Manual.indd 4

IT Consente di passare da mono a stereo.

RU Переключение между стереофоническим и монофоническим вещанием.

Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте SLEEP/TIMER. 2 Последовательно нажимайте SOURCE, чтобы выбрать источник сигнала. 3 Нажмите SLEEP/TIMER для подтверждения.

SV Tryck för att visa information om RDS-kanaler.

, aby przypisać stacji odpowiedni numer, a następnie naciśnij przycisk PROG, aby potwierdzić.

1 No modo de espera, mantenha SLEEP/TIMER premido. 2 Prima SOURCE repetidamente para seleccionar uma fonte de alarme. 3 Prima SLEEP/TIMER para confirmar.

RU

1 Stlačením tlačidiel nalaďte rozhlasovú stanicu. 2 Stlačením tlačidla PROG aktivujte režim programovania.

3 Naciśnij przycisk

för att välja förinställda kanaler.

www.philips.com/welcome

SK Stlačením tlačidla zobrazíte informácie o staniciach RDS.

programowania.

3.`

Lagra FM-radiokanaler automatiskt

4 Prima / para definir a hora. 5 Prima SLEEP/TIMER para confirmar. 6 Repita os passos acima para definir os minutos e o volume.

RU Нажмите для отображения информации радиостанций RDS.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

prideľte tejto predvoľbe číslo a potom stlačením tlačidla PROG potvrďte nastavenie.

om een voorkeuzenummer toe te wijzen en druk vervolgens op PROG om te bevestigen.

68-

PT Prima para apresentar a informação das estações RDS.

3 Stlačením tlačidla SV

3 Druk op

1 Håll PROG intryckt för att aktivera automatiskt programmeringsläge.

3.`

SK

om af te stemmen op een

openen.

3.`

PL Naciśnij, aby wyświetlić informacje na temat stacji RDS.

, установить номер предустановленной станции, затем нажмите PROG для подтверждения.

2 Druk op PROG om de programmeermodus te

para seleccionar estações programadas.

IT Premere per visualizzare le informazioni delle stazioni RDS. NL Druk op deze knop om informatie van RDS-zenders weer te geven.

3 Нажмите

FM-radiozenders handmatig opslaan

1 Druk op 3.`

HU Nyomja meg az RDS-állomások információinak megjelenítéséhez.

программирования.

programmazione.

per assegnare un numero preimpostato, quindi premere PROG per confermare.

Сохранение FM-радиостанций вручную

1 Нажмите для настройки радиостанции. 2 Нажмите кнопку PROG для перехода в режим

per sintonizzarsi su una stazione

3 Premere

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

2 Tryck på

RU

2 Premere PROG per attivare la modalità di

1 Stlačením a podržaním tlačidla PROG aktivujte režim automatického programovania. SV

1 Houd in de stand-bymodus SLEEP/TIMER ingedrukt. 2 Druk herhaaldelijk op SOURCE om een alarmbron te selecteren. 3 Druk op SLEEP/TIMER om te bevestigen.

Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

CLOCK

1 Нажмите и удерживайте PROG, чтобы включить режим автоматического

3.`

SK

Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

REPEAT

Memorizar estações de rádio FM automaticamente

2 Stlačením

4 Premere / per impostare l'ora. 5 Premere SLEEP/TIMER per confermare. 6 Ripetere i passaggi suddetti per impostare i minuti e il volume. NL

MUTE

SOUND

1 Manter PROG premido para activar modo de programação automática.

DISPLAY

REPEAT

3 sec

1 In modalità standby, tenere premuto SLEEP/TIMER. 2 Premere più volte SOURCE per selezionare una sorgente della sveglia. 3 Premere SLEEP/TIMER per confermare.

MENU

SOURCE

PT

SK

PT

Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente.

RDS

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

2 Naciśnij przycisk

USB

para atribuir um número de programação e premir PROG para confirmar.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

1 Premere

DISPLAY

SHUFFLE

SHUFFLE

2 Stlačením tlačidla vyberte formát hodín. 3 Výber potvrďte stlačením tlačidla CLOCK. 4 Na nastavenie hodín a minút zopakujte vyššie uvedené kroky. 1 I standbyläget aktiverar du tidsinställningsläget genom att hålla ned CLOCK på fjärrkontrollen. 2 Tryck på för att välja timformat. 3 Bekräfta genom att trycka på CLOCK. 4 Upprepa stegen ovan för att ställa in timme och minut.

DOCK

PRESET/ALBUM

VOL

nastavenia hodín.

4 Az óra beállításához nyomja meg a(z) / gombot. 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SLEEP/TIMER gombot. 6 Ismételje meg a fenti lépéseket a perc és hangerő beállításához.

VOL

AUDIO IN PRESET/ALBUM

MENU

MUTE

IT

TIMER

om voorkeuzezenders te selecteren.

2 Нажмите

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SLEEP/TIMER gombot.

CD

FM

USB

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG, aby włączyć tryb automatycznego programowania.

DOCK

CD

gombot egy tárolt szám hozzárendeléséhez, majd nyomja le a PROG gombot a megerősítéshez.

AUDIO IN PRESET/ALBUM

MENU

1 Houd PROG ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te activeren. PL

3 Nyomja le a

DOCK

FM CD

per selezionare le stazioni preimpostate.

FM-radiozenders automatisch opslaan

2 Druk op

3 Premir

gombot.

программирования.

funkció forrását.

AUDIO IN

NL

пульте ДУ.

1 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a SLEEP/TIMER gombot. 2 A SOURCE gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az ébresztőóra

FM

2 Premere

zdalnego sterowania.

HU Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

2 A program mód aktiválásához nyomja meg a PROG

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

Memorizar estações de rádio FM manualmente

1 Premir para sintonizar uma estação de rádio. 2 Prima PROG para activar o modo de programação.

gomb megnyomásával hangolja be a kívánt rádióállomást.

gombot tárolt állomások kiválasztásához.

1 Tenere premuto PROG per attivare la modalità di programmazione automatica.

2 Druk op om een uurindeling te selecteren. 3 Druk op CLOCK om te bevestigen. 4 Herhaal de bovenstaande stappen om het uur en de minuten in te stellen. 1 Aby uaktywnić tryb nastawiania zegara, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK na pilocie

SK

PROG TIMER

IT

activeren.

2 Нажмите , чтобы выбрать формат отображения времени. 3 Нажмите CLOCK для подтверждения. 4 Повторите описанные выше действия, чтобы установить значение часа и минут. 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla CLOCK na diaľkovom ovládaní aktivujte režim

SHUFFLE

2 Nyomja le a

dell'orologio.

PT

FM rádióállomások kézi tárolása

1 A

aktiválásához.

RU

RDS

HU

FM rádióállomások automatikus tárolása

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a PROG gombot az automatikus program mód

2 Naciśnij przycisk , aby wybrać format czasu. 3 Naciśnij przycisk CLOCK, aby potwierdzić. 4 Powtórz powyższe czynności, aby ustawić godzinę i minutę. 1 No modo de espera, mantenha CLOCK premido no telecomando para activar o modo para acertar o relógio. 2 Prima para seleccionar o formato da hora. 3 Prima CLOCK para confirmar. 4 Repita os passos acima para definir as horas e os minutos. 1 Для перехода в режим установки часов в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку CLOCK на

DISPLAY

MUTE

HU

USB Direct Zaťaženie USB

1/22/2013 4:39:28 PM

Similar documents